Нека Същността ни да е в основата на мисленето, а не логиката на ума

Изгубили сме реалната представа кои сме и какви са възможностите ни. 

Колкото повече навлизаме в ежедневието и колкото повече мислим с възможностите на сегашната материална наука, толкова повече ослепяваме за нашите истински способности. 

Веднага щом пренесем вниманието си в човешкия си опит, знания и начин на мислене, ние изоставяме способностите идващи от Духа. Подобни сме на радиоапарати, ако сме настроени да слушаме някаква местна радиостанция, то няма как да сме на вълните на нещо друго. Имаме само едно внимание и накъдето го насочим, това улавяме. 

Примерно, насочили сме вниманието си към земните неща, към логическите връзки, към обичайните си сетива, ами да, това и ще имаме – ще виждаме само чрез очите, ще чуваме само чрез ушите, ще разсъждаваме и заключаваме само чрез обичайния човешки ум.

Ако се опитаме за миг да се освободим от човешките си ограничения, ще видим, че умът ни ще се намесва, ще ни хвърля от една мисъл в друга и ще ни запраща в различни асоциации и разсъждения.

За да можем да погледнем извън човешките си възприятия, ще се наложи да се абстрахираме от ума си.

Сега, знам, че има скептични хора, които не вярват на нещо, което те не са видели или изпитали. На тях ще им кажа да не са толкова втвърдени в убежденията си, защото има безброй примери, които ще ги опровергаят.

Всички знаят, че духовно напредналите хора имат потенциала и способностите да виждат, чуват, помирисват, вкусват, докосват и да знаят неща, които са извън обичайните човешки възприятия. Всеки напреднал в духовните практики йогин може да ви покаже, но само ако той пожелае и прецени.

А иначе историята е пълна с такива примери.

Например, Волф Месинг е можел да предвижда, знае, прониква в други непознати за науката информационни полета и да въздейства чрез способностите да използва психическата енергия. Няма как по друг начин да знаеш момента на смъртта на близките си. Не можеш от книгите или от съветите на някой да прочетеш и да знаеш кога ще започне една война и точно на коя дата след години тя ще приключи. Ако не преминеш обичайните човешки граници на сетивата, на ума, не можеш да вникнеш и да знаеш точно такива неща.

В древността е имало шамани, прорицатели, пророци, духовни водачи и др. които са преминавали отвъд човешките ограничения и са помагали на човечеството чрез уменията си.

Бих казал, че с такива способности е надарен всеки човек. 

Просто, колкото повече потъваме в грубата материя, толкова повече ние сами се ограничаваме и сами се лишаваме от светлината да виждаме и знаем, и сами поставяме граници на възможностите си.

Навлизайки в грубия и повърхностен ум хората могат да долавят неща само присъщи и възможни за него. Няма как един лишен от духовното си продължение човек да може да навлезе и да почерпи информация от Духа си. Той може да използва само повърхностните и логическите аспекти на своя ум, а за другите неща е напълно сляп!

Когато питат Волф Месинг как може да знае и да вижда такива неща, той отговаря със следния пример:

представете си, че в едно племе всички са слепи и никога не са познавали зрението. Как можете да им обясните, че можете да виждате нещо? Как да им помогнете да разберат това, което вие правите? – Няма как.

И хората са така – изгубили са си духовното зрение и знанията, които могат да използват чрез Духа си. 

Все повече затъват в пороците, в желанията и удоволствията и все повече се отдалечават от възможността да проникват във времето и пространството – отдалечават се от светлината и потъват в мрака на невежеството.

Начинът да могат отново да прогледнат е да се завърнат в духа – в Себе си. 

Дълги години те са се отдалечавали, дълги години са пътували надалеч от Дома си, и сега има две възможности:

Едната е да продължават да се отдалечават и да потъват все повече в тъма, неведение и невежество.

Другата е да започнат да се връщат от това злокобно пътуване.

Първите стъпки са, когато те се приближат и започнат да слушат за духовното. 

След това да пристъпят към спазването на законите, правилата и духовните учения. 

И последната финална линия е, когато те се посветят на духовното и започнат да го следват – да станат едно и също с Духа си – това е краят. 

Така блудните синове и дъщери ще се завърнат в Дома си, там откъдето са тръгнали преди много години. 

Всички религии, духовни учения и практики водят до едно място – Първоизточника. На един му е по-достъпно едно учение, на друг – повече му приляга някаква религия, на трети – по-близко до Същността му е някакъв духовен начин на живот и правене на благодеяния. Хиляди, безброй начин да се завърнеш в Истинската си Природа – в собствения си дом. Не можеш да кажеш на човека: прави това или прави онова. Всеки има в себе си Вътрешна природа и според Нея той си избира Пътя. 

Това, че някой не върви в Пътя който вие виждате, знаете и одобрявате, не означава, че той не върви към Първоизточника си. 

Безброй хора – неизброими пътища.

Един е будист, друг е индус, трети е християнин, или юдеин, или кабалист, или мюсюлманин, или суфи, или даоист, или последовател на йога, или просто върви сам към Себе си по свой собствен начин.

Както казва чан патриархът Янзи Сънцан в неговото стихотворение „Вярата в ума“:

„В единната Пустота не можеш да ги разделиш,

Не можеш да кажеш – това и онова.

Ако духът е постигнал истината,

Десет хиляди неща са единни по своята природа,

Едно във всички и всички в едно.“

Та така, приятели, аз ви давам моя начин, но той далеч не е задължителен или налагащ се над всички. Всеки сам може да избере, дали той му подхожда или той има други предпочитания.

Техниката за медитация е следната:

Наблюдавате ума си, но без да се захващате с мислите, които ще се появяват. Не гоните мислите, не ги каните, не им отдавате значение, не ги поправяте или моделирате, не ги развивате. Само стоите и внимавате да не се въвлечете в тях. Когато не давате гориво на ума и не тръгвате след уловките му, той постепенно ще утихне от само себе си. Ще стане пуст, умиротворен и добронамерен. Така ще можете да навлезете в състоянието на Истинската си Природа, ще Я познаете, ще се слеете с Нея и ще Я последвате.

Този, който следва Истинската си Природа, той е пристигнал в Дома си, той не греши и не не си създава карма.

Пожелавам ви упорита, всекидневна медитативна практика.

Успех!

3 thoughts on “Нека Същността ни да е в основата на мисленето, а не логиката на ума”

  1. Благодаря за прекрасното обяснение, Нед! Щом сме още тук, четем, коментираме, учим се да усвояваме медитативните техники, за мен поне, изборът е направен. Следвам те!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *