Медитативна Техника за Получаване на Информация от Вътрешната Същност

Да стоиш само на повърхността на съзнанието си е като да потопиш краката си в океана и да имаш самочувствието, че го познаваш. Не можеш да опознаеш океана, докато не си способен да посетиш и най-дълбоките му падини и всяко негово затънтено кътче. 

Така е и с нашето собствено съзнание, на чиято повърхност често има и бури, и големи вълни, и течения, на които не винаги можем да устоим, за да се задържим стабилни. Но колкото и силни да са ветровете и колкото и големи да са вълните и смущенията, ако човек може да се потопи надълбоко в Себе си, ще знае, че там всичко е спокойно, безметежно, невъзмутимо. 

Тревогите, притесненията, гневът, агресивността, объркванията са винаги на повърхността на съзнанието и те никога не могат да засегнат дълбоката ни Изначална Същност. Когато ни сполетят такива моменти, които да засегнат мисленето, емоциите, подтиците и поведението ни, е достатъчно да се вгледаме в Себе си. 

Няма смисъл да се прибягва до медикаменти или да бързате да търсите съвети отвън. Да се потопите в Себе си, това е да се откъснете от мислите и да потънете навътре в Истинската си Природа. 

Хората са навикнали да търсят съвет от външната среда – приятели, познати или различни специалисти. Как биха могли да знаят, че най-големият специалист се намира дълбоко в тях…

Мобилизирате се да можете да изоставите мислите, емоциите, действията си и да потънете в Себе си. Там, дълбоко в Същността си – в Истинската си Природа, човек може да намери информация за всичко, което го касае. Колкото и да се ровите в интернет, в учебниците, книгите и списанията, не можете да сте сигурни, че сте намерили точния отговор за вашите търсения. А дори и да сте сигурни, това не значи, че информацията, до която сте достигнали, е достоверна, вярна и точна или че се отнася точно, конкретно за вас самите. 

Ако се насочите навътре в Себе си и изоставите всички мисли, идеи, емоции, подтици и ако сте достатъчно упорити и търпеливи, умът ви ще се успокои. Точни знания от Истинската Природа могат да бъдат получени само, ако умът е притихнал и повече не се меси, не дава идеи и не изкривява това, което се отразява от Същността.

Да се запомни! Информацията, която идва от Изначалната ни Същност винаги е точна, лоялна и абсолютно достоверна – няма как да бъде иначе!

И така, техниката за получаване на информация от Същността:

Мобилизираме вниманието си и се вглеждаме дълбоко в Себе си! Няма да се обърквате от това, че не познавате Същността си – напротив, познавате Я, но знанията ви са потиснати и обременени от човешкия си ум. 

Вглеждаме се в Същността си и стоим така неподвижни. През това време умът ви ще гъмжи, ще бучи и ще се опитва да се вихри по най-различен начин. Няма да му обръщате внимание, няма да се захващате за него или за мислите. Той нека да бучи, да е шумен и да се опитва да ви занимава, вие обаче не бива да му се поддавате – не бива да спорите с него, нито да се съгласявате, нито да се опитвате да го коригирате. Стоите насочени в Същността си. 

Примерно, ако имате някакъв здравословен проблем, за който не можете да сте сигурни, че познавате или не сте убедени в съветите, които са ви дали отвън. Вземате в съзнанието си този въпрос, проблем, питане или там каквото ви вълнува и го насочвате навътре в Същността ви. 

Няма да бързате и няма да искате час по-скоро да получите нужната информация! 

Ще се заредите с търпение и ще чакате. Вътрешната ви Същност няма да ви даде никаква информация, докато умът ви не се успокои, докато не стане послушен и не вмешателства в знанията които ще получите във вид на интуиция. 

Та, взели сте конкретния проблем и заедно с него се насочвате в Себе си – във вашата Изначална Природа и стоите така, без да очаквате да приключите бързо.

Стоите заедно с проблема и се вглеждате и се насочвате в Себе си. 

Стоите, стоите, стоите толкова дълго, колкото трябва! Ако не стане от веднъж, ще опитате втори или трети път и ще знаете, че за да получите така важната информация, с която да вземете важното решение и да направите верния ход в живота си, ще е необходимо умът ви да е станал тих, безпристен и готов да приеме всичко – абсолютно всичко!

И след като сте реализирали това, отговорът отвътре ще дойде при вас във вид на знание. Не очаквайте непременно да чуете глас или да прочетете нещо като на книга, няма да има и човек или дух, който да ви посети! Нито дух, нито ангел, нито дявол – никой освен вас самите!

Знанието ще възникне в ума ви и ще разберете, че това вие винаги сте го знаели, просто сте се оплели, объркали и замъглили и сте го забравили.

Важното е да не бързате и да не препирате. Казах ви: вземате конкретния въпрос или проблем и заедно с него се насочвате навътре в Себе си и стоите неподвижни толкова дълго, колкото е необходимо. В момента, в който умът ви утихне и съзнанието ви се проясни от мъглата, тъмата и заблудите, знанието ще възникне в ума ви от само себе си. Не е нужно да разсъждавате, да навързвате логически нещата, да философствате, нито да разсъждавате.

Това е интуиция и за нея не се изискват никакви допълнителни знания, допускания разсъждения или заключения. Тя ще блесне в съзнанието ви, заедно с отговора на въпроса или проблема, които се задали!

И когато имате вече верния отговор, много е важно да го следвате неотклонно, защото умът ви пак може да се замъгли и да започнете да се съмнявате в получената информация! 

Умът ви е в състояние да ви разколебае, да направи да се усъмните във верността и да ви отклони от пътя на Себето. 

Ако мислите, че може да го забравите или изкривите, запишете в тефтера си отговора, дошъл от интуицията ви и го следвайте неотклонно като заповед, която сте получили от Същността си! 

Тази информация, която получите от Изначалната си Природа, може на пръв поглед да противоречи на знанията от всички книги, писания, учебници, може да изглежда невярна или противоречива и несъвместима с опита ви, но ако нещо сте го получили от Себе си – от Изначалната и Премъдра Пустота, то не може да бъде невярно или фалшиво! 

Разбира се, ще внимавате да не би знанията, до които сте достигнали, да са от пристрастния ви ум – от желания, страсти или разни зависимости. 

Затова ви казвам: 

Не бързайте, стойте достатъчно дълго за да сте сигурни, че умът ви се е умиротворил и е станал тих и безмълвен! Така ще можете да следвате повелите на вашата Истинска Същност!

Този, който следва Себе си, той върви в Пътя на Безграничното, той не може да сгреши и не си създава карма!

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика!

11 thoughts on “Медитативна Техника за Получаване на Информация от Вътрешната Същност”

    1. Благодаря ти много за поредното скъпоценно и ключово парче от тази Реалност 🙏🙏🙏

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *