Въвеждане в Хармония и Квантова физика

Единството с Истинската си Природа на само един човек, може да ви се струва съвсем незначително, но влиянието му върху хората и света е от колосално значение. 

Всички ние сме неразривно свързани. Един груб материалистичен поглед няма как да установи това, защото връзката е на фино духовно ниво. Ние си влияем един на друг и това става незабележимо, невидимо за нашето обичайно съзнание и сетива. Всяка постъпка на всеки един отделен човек се отразява и на останалите хора и на света като цяло. 

В зависимост от енергията, която се излъчва от мисленето или постъпките, тя е по-фина или по-груба като въздействие и влияе по различен начин. Например, една жестока мисъл или постъпка се отразява на другите и това е неминуемо, макар да сме много отдалечени физически от нея. Това се случва на духовно – на енергийно ниво. Всеки остава своя отпечатък върху света.

Когато мислим или действаме в разрез с природните закони, ние по невидим начин учим другите и те да правят същото. Когато война бушува в самите нас, ние я предаваме и на другите и това пак се получава на енергийно ниво, без да можем да го регистрираме със сетивата си. Отношението към природата, към хората, към животните, към всички чувстващи същества, се предава директно към енергетиката на всички.

Ето, някой ще каже: “Е, голяма работа, нахранил си веднъж един бездомен човек, или едно улично куче, или котка и кой знае какво станало…?” или “Не се занимавай с глупости и излишни неща…, не може да вземеш да родиш едно дете, ами кучетата ще храниш…” и други подобни.

На физическо ниво може да не е кой знае какво.. Нищо не е едно хранене, една моментна грижа, едно добро отношение, но това далеч не е така. Енергията, която се излъчва е много по-важна, по-съществена от самия физически акт. Когато човек е настроен да съчувства, да помага, да се грижи за другите, това е една мощна енергия, която се предава по невидим, по незабележим начин по земята и във Вселената.

Или ако някой обиди, охули някого, или открадне, измами или се отнесе пренебрежително, то това генерира енергия, която се отразява не само на свидетелите и на свързаните пряко със случката, но по неуловим начин енергията влияе, натрупва се и променя останалия свят.

С всичко е така, каквото мислиш, чувстваш и правиш, това се излъчва и влияе на другите в света и Вселената.

Сега пак някой може да ме опонира, като каже: “Абе как ще влияе една постъпка върху хора, които са отдалечени на хиляди километри? Я стига си фантазирал!”

За съжаление това не е фантазия, защото още древните хора са стигнали до тези заключения и са ги обяснявали и практикували, за да въведат хармония в света. Да не говорим, че съвременната квантова физика е на път да докаже, че частиците могат да си влияят една на друга, независимо, колко са отдалечени една от друга. 

Можете да прочетете за квантовото сдвояване или заплитане. Съвременната физика едва сега достига до неща, които са били познати и въз основата на които древните са практикували и прилагали в реалния си живот.

Една недостойна постъпка оказва въздействие и променя света. Една истинско, коректно, лоялно към Майката Природа действие, също!

Злите мисли, чувства, постъпки имат определен заряд и честота на излъчване. Добродетелните мисли, чувства и действия също имат определена честота и сила на въздействие.

Злите отношения имат слаба сила на въздействие, но те печелят превес, заради честотата на разпространението и многократността си. Добродетелните отношения и постъпки са много мощни като въздействие, но тъй като са слабо разпространени, те не доминират в съвременния свят.

По силата на излъчване злите деяния са далеч по-слаби от добродетелните, благородните, великодушните постъпки, но тъй като се случват много често, те са превърнали света в своя територия. Не бива да подценяваме достойните, благотворните, благоприятните, съпричастните на другите хора действия, защото резултатът от тях не е само физически, а преди всичко е енергийно излъчване, което влияе, променя, определя настоящето и бъдещето на света.

Връщам се на това, което обясних в началото. Ако дори много малко хора успеят да достигнат до Истинската си Природа, тяхното влияние върху останалите хора, върху земята, природата и света ще е колосално. Имайки връзка със Себе си и бивайки свързани със света, вие ще предавате лесно вашите послания и ще помагате на другите по-лесно да побеждават лошите си навици, привързаността, желанията, раздвоенията, съмненията. 

Единството със Себе си ще се предава по един много мощен и неотразим начин върху другите ваши частици – хората, животните, земята и останалия свят. Това влияние може да се види в оставеното ни от древните учители – те всички са били единици, но са имали огромно въздействие върху света.

В наше време е малко по-сложно. Светът върви към самоунищожение, хората са се извратили и приемат уродливото за красиво, греховното за свято и ада за рай. Необходимо е, не, не е необходимо, а е крайно наложително, колкото се може повече хора да намерят, да осъзнаят и да следват своята Истинска Природа, за да могат чрез нея да въздействат, да управляват, да променят и да спасят света. Мислите, които произтичат от Вътрешната ни Същност са много мощни. Чувствата, които идват от Себето са хармонични и действията Му са неотразими.

Може хората тръгнали по кривите, по погрешните пътища на изкушенията и те да са много, но тъй като пораждането на илюзиите, лъжата, измамата, кражбата, жестокостта е с ниска честота на излъчване, те са слаби. За да завладеят света, много хора са си служили с тях и са ги умножили, затова са така разпространени и в наши дни.

Изначалната Пустота е непроменима, недосегаема и неунищожима и успеем ли да следваме Нейните ходове, всичко ще си дойде на мястото. И хората ще се превърнат в това, което те са изначално, и природата ще бъде съхранена и възстановена и законите идващи от Първоизточника ще се тачат и спазват.

Да си Себе си, т.е. да си в синхрон с единното Цяло, означава мощно да въздействаш върху всички същества, за да се завърнат в Истинския си Дом, до Истинската си Природа. Основната медитативна техника е:

Наблюдаваме ума си, но без да се захващаме с мислите, които ще се появяват. Не се опитваме да спрем мислите насила, не им отдаваме значение и не ги развиваме. Достатъчно е само да внимаваме да не участваме в мислите и да не се въвличаме тях. 

Постепенно с времето умът ще се успокои, ще навлезе в естественото, пусто, безмълвно и умиротворено състояние на Истинската ни Природа. Ще я познаем, ще се слеем с Нея и ще Я последваме винаги и във всичките си действия.

Този, който следва Себе си, той върви в Пътя на Изначалната Същност, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да сте в състояние да постигате определените си цели!

8 thoughts on “Въвеждане в Хармония и Квантова физика”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *