Призоваване на духове покровители

Много хора правят радикалната грешка да се занимават не с това, с което трябва и не с това, което им прави чест и е достойно. 

Няма нищо по-добро на този и на Оня свят, от това да си Себе си. Себе си ли си, ще имаш всичко необходимо и то в изобилие. Не си ли Себе си, ще вървиш, ще се луташ и ще потъваш в тъмата на невежеството.

Какво се получава често в действителност? За да задоволят низките си страсти и капризи и да постигнат желанията си, някои хора прибягват към правенето на магии, призоваването на демони, джинове и още разни други духове, които да им помагат към осъществяването на целите им. Става така, че продават душите си на дявола, без да се усетят. 

Когато поискаш услуга от някой, би било добре да знаеш, че и ти самият се задължаваш да върнеш жеста или услугата. Когато призовеш разни сили от Отвъдното да ти изпълнят определено желание, следва да си наясно, че ще се наложи и ти да направиш нещо за тях в замяна. 

Доста солени излизат тези заявки, защото не е във властта на човек да може да надхитри дявола. Да, може да се опиташ да го уцелиш по върха на опашката, но при всички случаи уцеленият ще си ти. По всяка вероятност услугата, която си поискал, ще бъде изпълнена, ако е във възможностите на духа, който призоваваш. Но и квитанцията за извършената услуга също ще ти бъде връчена. 

Прескъпо се заплащат такива поръчки – кой със здравето си, кой с живота си, кой със свободата си или години робство в бъдещите си съществувания.

В света има много и различни духове покровители. Едни от тях са по-благи, други са гневни, трети са съблазнители, четвърти са властни, пети са страховити и т.н. Всички те си имат предназначение, местообитание и са с различна насоченост и характеристики.

Заявявайки нещо, трябва да знаеш колко ще струва, как, кога, и с какво ще го платиш. И както казваше едно време една наша пророчица: “Не искай много, защото няма да може да му платиш цената.”

Ще мине време, ти вече дори може да си забравил всичко – че си викал, че си молил и призовавал някакъв джин или демон да ти помогне, и сметката ще пристигне! И няма да можеш да кажеш и гък… Щеш или не щеш ще се наложи да плащаш.

От друга страна, не си мислете, че тези духове могат да ви помогнат за всичко. Не, те не могат! Могат да допринесат за постигането на целта ви, само ако това е във възможностите им. Но влизате ли често в контакт с тях, със сигурност ще се опитат да обземат съзнанието и действията ви, да ви обсебят.

Въобще не се си струва и е безпредметно да се занимавате с нито едно от тези същества, защото ако успеете да влезете във Вътрешната си Природа и ако умеете да оставате там при всякакви обстоятелства и предизвикателства, ще разполагате с Безграничната Сила на вашата Изначална Същност.

Това, което е непосилно, непостижимо за демони, дяволи, сатани, джинове и още не знам какви си гноми, е абсолютно постижимо и изпълнимо за вашата Вездесъща Истинска Природа. Имате ли Себе си, принадлежите ли на Божествената си Същност, вие ще разполагате с могъществото И.

Виждате ли колко смешно се получава? Вие в Същността си можете много повече неща, отколкото могат да ви дадат тези демонични сили, към които се обръщате и молите за помощ! 

Бидейки замъглени от пелената невежество, хората забравят за Себе си – за мощта и способностите си и прибягват към разни други сили, с които се договарят и им дават дори от живота и здравето си, само и само да постигнат някакви глупави цели и да получат съвсем незначителни неща.

С всички извисени духовни учители се е случвало, когато са били подложени на въздействието и изпитанията на подобни сатанински сили, да им предлагат разни изкушения, да се опитвате да ги примамват, да ги съблазняват, да ги заплашват и шантажират. 

Такъв е случаят и с Буда, и с Христос, и с другите свети хора. Това е така, защото демоничните сили изпитват страх и неприязън, че след като са били победени от един, това ще се разпространи и ще се наложи да отстъпят от завоюваните си територии и ще се наложи те самите да се очистят и да се завърнат в Същността си. Това не е лошо, но бивайки заблудени и обсебени от удоволствията и материалния живот, те се страхуват и всячески се стремят да избягват от очистването си и завръщането в Себе си.

Всеки, който върви по пътя на духовното, му предстоят такива изпитания, които той със сигурност или ще трябва да преодолее и премине безпогрешно, или да попадне в клопката им. Тези изпити не са по шестобалната или петобалната система. Тях или ги издържаш с абсолютно отличие, или се явяваш отново и отново, докато ги вземеш убедено и докрай.

Не бива да се плашите от изпитания, няма да бягате от тях и няма да се стремите да минете непременно по лекия, по комфортния път. Имайки убеждението, техниката за медитация и тренировките, ще преминавате през изпитанията с убеденост, воля и непоколебимост. Само така ще преодолеете всички пречки по пътя към отстояването ви в Истинската ви Природа!

Напомням ви техниката на медитацията, която, ако изпълнявате правилно, безстрашно и волево, ще можете да смачкате всеки противник, който се опитва да ви отклони от Истинския ви Път:

Наблюдавате ума си, но без да се захващате с мислите, които ще се появяват. Няма да искате да спрете мислите. Няма да се опитвате да ги изхвърлите от главата си. Няма да им отдавате значение и не пробвайте да ги моделирате. Само стоите и ги наблюдавате дотогава, докато те утихнат сами – от само себе си. 

Ще навлезете в естественото, пусто, добронамерено и умиротворено състояние на Истинската си Природа, ще Я познаете, ще се слеете с Нея и ще Я последвате винаги и навсякъде. Този, който следва своята Истинска Природа, той следва ходовете на Изначалната Пустота, той не може да сгреши или да бъде подведен, и не си създава карма!

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да можете да постигате определените си цели!

4 thoughts on “Призоваване на духове покровители”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *