Болести и Енергийни образци

Едно време преди много много години, още когато хората не са били толкова отдалечени от Същинската си Природа – от Себе си, щом се разболеели от някоя страшна болест или когато ги е сполетяла някаква епидемия, са търсели помощта на духовните хора, за да изгонят болестта и да им помогнат. 

Сега, аз в никакъв случай не искам да омаловажа ролята на науката и на съвременната медицина, защото животът би бил немислим без тях. Всяко нещо е ценно, когато е на неговото си, на точното си място. Друг е въпросът, че когато се развият достатъчно и проникнат в същността на нещата, и науката, и медицината, в крайна сметка ще стигнат до заключението, че всички неща включително и природните закони произхождат, поддържат се и се управляват от Духа.

Сега се сещам за една много ценна мисъл на немския физик Вернер Хайзенберг, която гласи: “Първата глътка от чашата на природните науки прави човека атеист, но на дъното на чашата го очаква Бог.”

В древността също са използвали карантината – изолацията на болните. Например, Библията казва, че прокажените и тези, които са “нечисти”, по някакъв начин са били отделяни от другите хора дотогава, докато се очистят.

Ето един пасаж от Книгата на книгите, който показва силата и възможностите на Духа: “При това Господ му каза: Пъхни си сега ръката в пазвата. И той си пъхна ръката в пазвата; а като я извади, ръката му беше прокажена, бяла като сняг. Тогава Господ каза: Пъхни си пак ръката в пазвата (и той пак си пъхна ръката в пазвата и когато я извади от пазвата, беше станала пак като останалата му плът);”

Казвам всичко това, за да обърна внимание, че и най-неясната и мистична болест има за основа някакъв енергиен образец. Чрез по-грубите механизми и способи, може да няма възможност – да няма как да бъде неутрализирана, но това, което е невъзможно за материята е обичайна практика и може да се коригира чрез Духовна сила.

Енергията може да бъде с най-различна насоченост. Тя може да бъде патогенна – болестотворна и замърсяваща, но може и да бъде изцелителна – хармонизираща и очистваща. Всичко зависи от източника, от който я поражда – от който произлиза. 

Древните магове са обръщали голямо внимание и са се занимавали с подобно създаване на такива енергии. Смесвайки различни енергийни образци – източници на сили, те подобно на някой готвач, са приготвяли различни “ястия”. 

И ето, ако някой генерира отново и отново нехармонична, мръсна, уязвяваща и болестотворна енергия, то когато тя достигне критични стойности, може да отключи определени заболявания там, накъдето е насочена и отправена. 

Знаем, че тялото ни е депо за най-различни микроорганизми, бактерии. Когато патологичната енергия бъде активирана и насочена, тя съответно според зададения си енергиен образец, създава условия за по-добро развитие и разрастване на определен вид микроорганизми. Така например, може да сме в идеално здраве, но ако се простудим, студената енергия, която нахлува в организма създава благоприятни условия за даден вид бактерии и болестта започва. Ние и казваме “изстинка”, защото студът създал условия за микроорганизмите и така е отключил това заболяване.

Генерираната енергия, както вече казах, може да има най-различни енергийни образци, според това, което ú е зададено. Може, прониквайки в тялото ви, да ви провокира към гняв, ревност, объркване, страх, безпокойство, депресивност и прочие, или съответно да създаде подобен вид неразположение и дори заболяване. Това е подобно на един невидим компютър или програма, които няма как да забележите, защото тя съществува в едно друго измерение. Тя не може да бъде уловена с обичайните сетива – очи, слух, обоняние, вкус, докосване или чрез ума. Може да бъде регистрирана само чрез духовните ви способности и чрез тях да бъде неутрализирана. 

Когато човек се разболее и отиде на лекар, той ще може да повлияе само на симптоматиката, но няма как да установи истинската причина да болестта и да я премахне, защото тя произтича от недоловимия биоенергиен образец. Ще ви дават лекарства, ще се подобрявате, ще намаляват болките, но до пълното излекуване няма как да може да се достигне. Ще ви казват и ще ви повтарят, че причината е с “неизяснена етиология”, т.е. че причината за болестта е неизяснена. 

Казах ви кога науката и медицина ще достигнат до същността на нещата. Това ще стане само тогава когато достигне до духовното и не по-рано.

Казвам ви тези неща, за да знаете, че на такова енергийно ниво може да се въздейства и повлиява по най-различен начин. Някой може да ви разболее или някой може да ви излекува. Може да изпрати енергията си, за да ви порази, а може да ви изцели и заздрави. Всичко зависи и от волята, вещината и уменията на този, който генерира подобен вид биоенергийни образци.

Ако човек работи усърдно и развива духовните си сили, няма нужда някой да трябва да му помага, защото задействайки силите и уменията си, той ще може да се справи и с енергийните влияния, и с болестотворните вируси, бактерии и микроорганизми.

Тогава няма да се страхува от разни корони или цървули вируси, защото само за няколко минути, вирусите, които са в неговия обсег, ще бъдат мъртви. Да, достатъчно е да попаднат под въздействието на жизнената му енергия, за да бъдат деактивирани или унищожени.

Жизнената енергия, която е в нас, влизайки в контакт с патогенната енергия ще я ликвидира. Е, ако не се упражнявате достатъчно или сте се поизоставили, може да стане и обратното – да надделее патогенната енергия и да останете без сили, че и по-лошо…

Точно затова всеки ден говоря да се упражнявате и да поддържате тялото, енергията и функциите им свежи и добре заредени, за да можете успешно да се разправите с подобни енергийни или органични вмешателства и влияния.

Сега пак ще ви напомня основната Дзенска медитация:

Сядате спокойно и започвате да наблюдавате ума си. Ще се появяват мисли, ще искат да ви обсебят, ще стоят и ще отминават. Важното е да не участвате в тях и да не се опитвате да ги променяте или моделирате. Няма да се възмущавате от мислите, няма да ги одобрявате, няма да им отдавате значение и няма да ги развивате. Просто ще стоите и само ще ги гледате. Ще ги пускате да възникват, да стоят и да отминават. Щом не се захващате с мислите и щом не позволявате те да ви въвличат в тях, постепенно с времето, те ще утихват от само себе си! Тогава ще навлезете в естественото, пусто и безмълвно състояние на Истинската си Природа, ще се слеете с Нея и ще Я последвате навсякъде.

Този, който следва Себе си, той върви в стъпките на Изначалната Пустота, той не може да сгреши и не си създава карма!

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да можете да постигате определените си цели!

141 thoughts on “Болести и Енергийни образци”

  1. Вдъхноовение и Мотивация За Всеки Ден!
    Огромно Благодаря !🙏❤🍀

  2. Здравей, Нед! И мотивирана, и необходима, и подходящо поднесена, безценна информация! Благодаря!

  3. И отново статията ти ме намира в точния момент. Благодаря за мотивацията ,от която не само аз, а съм сигурна, че и много други хора имат нужда! Не мога да изразя с думи колко много ми помагат твоите постове и видеа! БЛАГОДАРЯ, НЕД!!!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *