Проектиране на Съдбата си

Ние сами извайваме бъдещето си подобно на грънчар, който оформя и създава съдове. Не говоря само кармата – за последствията от действията ни. По-скоро иде реч за механизма, устройството и работата на света.

Има едно фино поле, върху което най-напред ние построяваме конструкцията на живота си. В момента не говоря за причинно-следствените връзки, а за начинът по който те се проектират, изграждат и реализират.

Ако считаме, че ние градим живота и бъдещето си само чрез начина си на мислене, в това ще има частица истина. Но реално ние създаваме конструкцията на съдбата си енергийно.

Сега идва на ред на един въпрос: “Дали Господ не ни пише съдбите и дали Той не ни определя живота?!” 

Не, животът ни не ни го определя никой. Ние сами правим това посредством енергията си, която, разбира се, е продукт на много неща, включвайки в тях и начина ни на мислене… Има едно поле, което е на най-фино ниво – неуловено, неизследвано и неизучено от науката до този момент, но това поле е основополагащо, решаващо за съдбата – за живота ни.

Всички знаете колко хармоничен и изящен е света и всичко в него – природата, космоса, пространството, та ако щете и една обикновена снежинка със симетричните си, красиви форми и неповторими форми. Този свят няма нужда от постоянна намеса и създаване, защото законите в него са вечни, ненарушими и те си действат от само себе си.

Никой не оразмерява снежинката, никой не украсява цветята, никой не оцветява пролетта, никой не учи птиците да пеят и никой не извайва облаците – изгревите, залезите и красотата на небето. Това се получава от само себе си поради установените и неотменни закони.

По същият начин ние проектираме съдбите, бъдещето си чрез енергията си – мислите, действията си, склонностите, желанията си. На това етерно – енергийно поле, ние записваме това, към което се стремим, което сме извършили, мислите си, намеренията си, желанията си и така проектираме бъдещето си.

Естествено, колкото по-груба и материалистична енергия излъчваме, толкова по-слабо ще е въздействието върху полето – матрицата. Колкото човек е по-близо до духа си и е изпълнен с духовна енергия, толкова по-силен и отчетлив отпечатък той оставя като бъдеща конструкция на живота си.

Никак не е случайно, че духовните общества, развивайки се и генерирайки духовна енергия, проектират желанията, плановете, намеренията си върху тази енергийна матрица. Така те предрешават, предпоставят всичко, което ще се случи за в бъдеще.

Хората с по-материалистичен начин на мислене не възприемат, не могат да уловят всичко това. Те приемат, че бъдещето е чиста случайност и че е на базата на някакъв случаен избор. Грубият, ограниченият, слепият човешки ум не може да прозре и да допусне, че случайности никога не е имало, няма сега и е невъзможно да има. Всичко е строга закономерност, идваща от предпоставките, правилата, законите на Вселената.

Това, което неосведомените хора наричат “случайност”, е абсолютно сигурна проекция и е било неизбежно да се случи: “Случайно имах късмет…”, “Случайно случаят не беше на моя страна…”, “Случайно стана така…”

Много случайности има, но те са само за тези, които мислят откъслечно и които не могат да сглобят цялата картина поради това, че човешкият ум не може да улови цялото битие и да проникне в Същността на нещата.

Няма случайности – и добрите и лошите събития сме си ги проектирали сами. Не може да се сърдим на Господ или на някакви Висши сили, че са ни написали лоша или добра съдба. Да, сърдим им се, но те нямат нищо общо със съдбата и живота ни.

Примерно, ако застанем до една празна черна дъска и на нея няма нищо написано – дори драскотина, това ще прилича на нашият живот. Започвайки да живеем на чисто, ние постепенно се увличаме след емоциите, желанията, пристрастията, отвращенията – омразата, ненавистта, пренебрежението и така изписваме дъската. След това, на базата на което сме “изографисали”, то ще се вижда и чете.

С енергийното поле е същото. В началото то е празно, но постепенно ние оставяме своите “писания” върху него като така проектираме бъдещите си преживявания.

Адептите, вещите в духовно и енергийно отношение хора, могат по-добре да въздействат и да пишат върху енергийното поле – матрицата. Така те предначертават бъдещето си – замисли, планове, цели към които се стремят и по този начин управляват своята съдба или съдбите на останалите хора, които нямат такава енергийна власт.

Общо взето може да се кажат няколко неща:

Не парите владеят света, а тези които могат да предпоставят и сами енергийно да организират бъдещето си върху матрицата.

Властта, влиянието върху своя живот и живота на хората преди да бъдат реализирани и да влязат в действие, са били проектирани енергийно върху полето – матрицата.

Събитията, които се случват в личен или обществен план, също са били предрешени и създадени в тази енергийна матрица на живота.

Всичко, което се случва във видимия материален свят, преди да е станало явно и да се случи в действителност, е било инициирано, създадено и реализирано в духовно – енергийната матрица.

Това което искам да ви кажа днес е:

Ако не искате да сте роби и слепи изпълнители на нечии проекции, работете върху себе си и върху духовното си усъвършенстване и възможностите си. Иначе ако тръгнете да оправяте нещата само във физически план и в света на видимия живот, никога не можете да реализирате намисленото – невъзможно е да успеете.

Нещата стават много лесно, но само ако не се осланяте на видимите механични и физични проявления на живота. Всичко се управлява лесно, ако сте цялостни – духовни. Тогава със съвсем малки усилия ще можете да постигате колосални резултати.

Понеже повечето хора тук са християни, ще си послужа с един съвет, даден от самият Христос:

“Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.”

Разбира се, тук не става въпрос за директното физическо въздействие, а точно за това, за което говорих днес.

Просветленият Буда също е говорил на монасите, за подобен вид въздействие: “Ако монахът желае: “Нека да владее различните видове свръхестествени сили: така, както съм един, така да мога да стана много; както съм много, така да мога да стана един; а мога да се появявам и изчезвам…”

Не приемайте цитираното буквално, а се опитайте да го осмислите в контекста на написаното дотук!

Това, което ще ви помогне да не сте слепи изпълнители на нечии стремежи и домогвания, е вашата работа върху духовното ви усъвършенстване и уменията да боравите на духовно-енергийно ниво. За да се отърси човек от страховете, малодушието, робското си мислене, окаяното и мизерно положение в живота, би следвало да се завърне в “собствения си Дом” – в Духа си.

За това ще ви помогне редовната медитативна практика. Ако я практикувате и я направите начин на живот, тя ще ви изведе на Пътя на Изначалната си Същност. Ето отново техниката:

Наблюдавате ума си, но без да се захващате с мислите, които ще се появяват. Не се опитвайте да спирате ума си да не мисли. Не се борете с мислите и не желайте да ги изхвърлите от ума си. Не им отдавайте значение. Не ги развивайте. Просто стойте и ги наблюдавайте. Така умът ви постепенно и с времето ще се успокои, ще навлезе в естественото, пусто и умиротворено състояния на Истинската си Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате завинаги.

Този, който следва своята Истинска Природа, той върви в Пътя на Безграничния, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да можете да постигате определените си цели!

6 thoughts on “Проектиране на Съдбата си”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *