Методи за Преобразуване на Агресивна Енергия в Хармонична

Сигурно сте си задавали въпроса, дали един Дзен посветен спазва всички закони, правила и реда в света. Тук следва да се отговори типично по Дзенски – едновременно ги спазва стриктно и не ги спазва никак, а може и понякога да ги спазва, а понякога – не! Също са възможни всички други варианти – може да се подчини безропотно и да е напълно смирен и търпелив дори към всички издевателства, но може и да няма абсолютно никакво подчинение и съгласуваност със законите и разпоредбите. Всичко зависи от това, към какво го води Вътрешната му Същност. 

Понякога съдейки по външните действия, такъв човек може да изглежда като светец, а понякога като осквернител и престъпник. 

Истината е, че този, който се води от Вътрешната си Природа, много не се интересува от законите и порядките на света, нито от мнението и емоциите на околните. Да, съобразява се дотолкова с тях, че да не контрастира на действителността и да не върви съвсем срещу течнието, но само донякъде! 

Разбира се, тези закони, заповеди, правила, които са разумни, той ще ги спазва дори и без никой да му ги налага с глоби, наказания, затвор или други угрози. Но на един Дзен посветен няма сила на света, която да може да го накара да върви против Вътрешната си Природа – ето това е невъзможно!… Ако искат светът и управляващите, нека да му налагат глоби, да го затварят в затвор, да му присъждат наказания и ако щете да го подлагат на мъчения или да го гилотинират – все тая, нищо няма да постигнат. Е, да, ще постигнат само това, че ще се наложи да платят със страдания, мъки, а и финансово всичко, вместо посветения. 

Когато нещо е в такт с Ритъма на Вселената, няма нужда нито от поощрения, заплащане, възнаграждения, награди, похвали. Тогава следвайки Себе си, той ще направи всичко по възможно най-добрият начин – без да се пазари, без уговорки, без обещания, без никакви намерения за бъдеща печалба или надежда за добра карма. 

А когато нещо не е в единство с Безграничното, няма сила, която да му възбрани, да го респектира, да го уплаши, да го накара да се откаже или да осуети плановете му. Точно това е невъзможно!

Но ако човек е в единство със Себе си, то той ще е в единство и с останалия свят – няма да има конфликти, сблъсъци, противоречия и дори пререкания. Единното Безгранично Цяло знае как да задвижи Неговите отделни Части – различните души и Същности, така че всичко да е в мир и съгласие. 

Още повече, че когато човек е добронамерен и умиротворен към всички и всичко в света, то светът му отвръща със същото. Не може да генерираш негативна енергия, а да си въобразяваш, че ще получаваш само позитивна. Дори и да те връхлети някакъв негатив, най-доброто което може човек да направи, е да го поеме и така да го завихри в Пустотата, че негативът да се трансформира, да се неутрализира и да се превърне в хармония – това прави Посветеният в Същността. А каква полза ако от всяко нещо, което не ти понася, ти се възмущаваш, хулиш, проклинаш, ругаеш?

Ами каква? Вместо да превърнеш този негатив в хармония, ти го усилваш и така правиш положението си още по-тежко и непоносимо. Щом усетиш, че някаква дисхармонична, студена, негативна или агресивна енергия да те връхлита, няма смисъл да скачаш, да буйстваш, да се противопоставяш директно и да искаш да я смачкаш. Когато тази енергия те достигне, ти я поеми, завърти я, слей я мощно с Вътрешната си Пустота и ако съумееш да направиш това с вещина, тя ще се превърне в хармонична, умерена, добра и приятна енергия. В това е смисълът на взаимодействието с подобни енергии. 

А ако не си в състояние да я обработиш, просто я пусни. Тя ще постои, ще се повърти и циркулира в теб и като няма за какво да се захване, просто ще изчезне. 

Ето двата метода: Първият е сливането, обработването и преврщането на агресивната или арогантна енергия в хармонична. А вторият е, пускането и покрай вас – нека тя да дойде, да стои и да отмине.

Първият вариант е висш пилотаж – много ефективен метод, който освен сила ти дава и преобразуване на външните сили в твои. Но и вторият вариант също е супер, защото добре, ти нямаш силите все още да преобразуваш външни агресивни и нападателни енергии, но пък запазваш душевния си мир и комфорт като не се поддаваш на въздействието на всякакъв вид външни и разсейващи сили и фактори!

Някои обичат да казват: “На мен медитация не ми трябва, защото аз съм си спокоен и съм Себе си и без нея.”

Хубаво, само да ми кажете как без медитация ще развиете способностите да усилвате и прилагате Вътрешната си енергия. Ето, връхлита ви някакво дисхармонично енергийно влияние примерно и какво – ще стоите, ще се чудите и няма да знаете как да реагирате, как да го обработите и в крайна сметка как да процедирате.

Медитирайки, човек развива усещанията си, става по-сензитивен, съхранява силите си и усилва енергията си. Отделно, усъвършенствайки уменията си, знае как да подходи, за да се справи с различните предизвикателства и външните енергийни вмешателства.

Но най-важното от всичко – главната, отправната точка, е Вътрешната ни Природа. Щом си в едно с Нея – Тя е законът. А останалите закони – те са само съображения, през които минава Пътят на Истинската ви Същност!

Иначе какво ще се получи – вместо да следвате Пътя на Господаря, вие ще се подчинявате на разпорежданията на слугите. Понякога тези два пътя може да съвпадат, но… само понякога, и не бива да се раздвоявате и да се превръщате в слуги на слугите си.

Сега ще ви напомня пътя, който води към Големия Път, т.нар. Истински ви Дом – това е медитацията:

Наблюдавате ума си, но без да се захващате с мислите, които ще се появяват. Не бива да се опитвате да успокоявате ума си насила, да искате да изхвърлите лошите мисли и да ги замените с добри – не! Оставяте ума си да бъде такъв какъвто си иска, пускате мислите да възникват, да стоят и да отминават. Не ги развивате, не им отдавате значение, не ги моделирате и не се опитвате да спирате ума си да не мисли. 

Стоейки така и не участвайки в мислите, умът ви постепенно ще се успокои и ще навлезе в естественото, пусто, умиротворено и добронамерено към всички и всичко състояние на Истинската ви Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате винаги и навсякъде.

Този, който следва Себе си, той следва Пътя на Изначалната Пустота, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да можете да постигате определените си цели!

4 thoughts on “Методи за Преобразуване на Агресивна Енергия в Хармонична”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *