Същността на медитацията

В нашата група Дзен има много нови участници и за всички тях, а и за другите, нека да си припомним, днес ще обясня какво е медитация.

Думата медитация има латински произход и често пъти по-педантичните хора не са съгласни със значението и. Ами те много думи не означават това, за което се отнасят буквално, но така или иначе те са се наложили в различните езици по света и ние ги употребяваме според смисъла, с който те са натоварени.

Какво означава да медитираш? Първо, нека да обясним за Същността. В момента ние сме хора, с всичките си ограничения, недостатъци, слабости и обусловеност.

Дълбоко във всеки човек е заложена Същността му. Тя е била още преди да се роди, има я в момента и Тя ще остане след като човек напусне земното си тяло.Вътрешната ни Същност никога не се променя. Може да се променят енергийните обвивки на човек. Променяме се – човешкото тяло и умът ни – физически, химически, биологично, ментално, емоционално и т.н., но Истинската ни Вътрешна Природа винаги и във всички времена и пространства си остава една и съща. Тя е Същността, която Единното Цяло е вложило в нас – във всеки човек. Тази Същност не може да бъде унищожена, уязвена, променена, убита, повредена, изгорена, удавена, изсушена, моделирана – това е невъзможно, защото Тя е вечна и винаги остава една и съща – абсолютно винаги, независимо какво се случва с ума, тялото, органите ни през различните етапи на живота или през различните съществувания, в които тя се въплъщава през вечността. – това е общо казано за Вътрешната ни Същност или както още Я наричат Истинската ни Природа.

Енергията, с която е обвита Същността, обаче се променя непрекъснато, точно както се променя нашият човешки ум. Както мислим и какъвто е човешкият ни ум, такава енергия генерираме и с такава обвивка ние обгръщаме непроменимата си Същност.

Всяко наше мнение, концепция, ментална конструкция генерира енергия, с която ние покриваме като с обвивка нашата Истинска Природа. Колкото повече пристрастия или отвращения имаме, толкова по-плътна и непроницаема става обвивката. Желанията, пороците, лошите навици, менталните формации, изкуствено заучените знания и мнения, прекомерните емоционални изблици, двигателните подтици идващи от ума, също пораждат ментална енергия, която се явява като пелена между ума, и Истинската ни Природа. Трябва да се запомни, че умът, който е откъснат, отделен от Същността, генерира енергия, която го обвива като мъгла и той не може да установи контакт със Същността, т.е. с корените на ума. Колкото по-дълго се отклонява един ум от своя Първоизточник – корените си, толкова по-плътна и непрогледна става пелената между ума и Истинската ни Природа. Това е и причината за страданията, отклоняването и като последствие да се наслагват кармични зависимости. Всъщност, кармата се генерира от умът, който е откъснат, отделен от Вътрешната си Природа. Колкото повече мъглявина, пелена между умът и Същността, толкова по-голяма вероятност има да се генерира карма. Умът остава във вид на енергия и след момента на земната смърт. Така, тази енергия се превъплъщава и в следващото съществуване, наследявайки характерра – начина на мислене, емоционалност и действия от предишния живот. Последиците ги знаем – ние сме това което сме били в предните си съществувания. Би било добре да сме само от Истинската си Природа, но за съжаление, ние наследяваме и менталните формации – ума си от предходните ни човешки съзнания. Успеем ли да се освободим от тази пелена на невежеството между ума и Истинската си Природа, то ние се освобождаваме от наследяваната енергия на ума – от невежеството, заблудите, пороците, зависимостите, склонностите, лошите навици и прочие. По този начин, изчиствайки ума от външните наслагвания и вмешателства той придобива своите вечни качества, присъщи на неговата Истинска Природа. Мъглата от невежество, илюзии, порочност, его, престават да съществуват и той се превръща в Себе си.

Ето, затова е медитацията. В действителност медитацията е вглеждане в Себе си – в своята Истинска Природа.Сега, в интернет или в разни недотам издържани книги ще срещнете много и най-различни тълкувания на медитация, но нейната първа цел е да ви превърне в това, което в Сте – каквато е вашата Истинска Същност. Естествено, когато се сливате със Себе си, вие хармонизирате енергията в тялото, ума си, емоциите, действията си. По този начин възстановявате и психическото, и менталното и физическото си здраве. Това много зависи от уменията ви и степента, с която можете да се слеете с Вътрешното – Същността си.

Да, всички ще ви кажат, че има много и различни начини за медитация, но това са по-скоро различни нива на медитацията, отколкото да са различни медитации:

1. Когато ви кажат: „практикувайте Тук и Сега“ това е медитация, да се откъснете от мислите, за да се насочите и да присъствате във вашата Истинска Природа 

2. Когато ви кажат някаква мантра (те могат да са хиляди, безброй варианти на мантруване), това означава, че вие практикувайки и повтаряйки си дадената мантра се откъсвате от ума. Второстепенно в тази практика е енергизирането идващо от вибрациите на самата мантра. С напредването на практикуването мантрата се изоставя и се пристъпва само към следването на Същността си.

3. Когато ви кажат: „Осъзнавайте“, това пак е същото, осъзнавайки ситуацията, в която сте, това означава, че вие се откъсвате от следването на обременения, объркан „логически“ ум, и стоейки вие се уеднаквявате със Същността си.

4. Когато ви кажат: „Наблюдавайте ума си, но без да участвате в мислите“, това пак е с цел да не се въвличате в ума си, а оставайки с пуст ум, вие лесно ще се слеете с Истинската си Природа.

5. Когато ви кажат: „Съзерцавайте“, това означава да пренесете съзнанието си в дадения обект, така че да не остане нищо, върху което объркания ви ум да блуждае или да обслужва паразитните ви мисли.

6. Когато ви кажат: „Молете се“, това означава да се вглъбиш в молитвата, така че да не остане място за лутане на ума. Отделно е генерираната енергия вследствие на молитвата.

7. Когато ви кажат: „Следвай Себе си – Своята Природа“, това означава да последваш Изначалната си Същност чрез ума си, чрез чувствата си, чрез действията си. Това е да вървиш по Пътя на Същността си. Много, безбройно много медитации има, но всички те са с една и съща цел, за да направят по-ясен пътя ви към Пътя на Истинската ви Природа.

Сега ще ви кажа още едно важно нещо.В различните религии по света има различни правила, закон, канон, принципи. По начало думата „религия“ – religare идва от латински и има значението да свържа отново.Всяка религия е дадена според нивото, нравите, възможностите на народите, за които е предназначена.

Всяка заповед, принцип, правило има за цел да приучи практикуващите да разрушат тази пелена мъгла между ума и Същността. След като човекът победи невежеството, страстите, емоциите, пристрастията, привързаността и чувствата, които го владеят, той може да прозре, да проникне в своята Истинска Природа и да Я последва.

Затова, приятели, не бъдете фанатични, ревниви, арогантни, нетолерантни към нито една религия, защото всяка религия е спусната, за да възстанови връзката с Вътрешната ни Божествена Природа. Знам, знам какво ще се сетят някои сега: че „религията е опиум за народите“, и че е „измислена да контролира масите“. Ами кой каквото има в главата си, такова тълкувание и прилага, но бъдете сигурни, че в първоначалната цел на религията, това не е така.Могъщото Единно Цяло, Безкрая държи планетата ни в нищото. Да тя се върти ей така в Нищото. Също тези закони, правила, принципи идват от Нищото и тяхната цел не е да управлява масите, а да върне всеки един в неговата Истинска Божествена Природа.Кой управлява милиардите слънца в една галактика?Кой движи галактиките и ги поддържа в хармония?

Кой стои в основата на различните вселени, кой ги създава, кой ги управлява, кой ги унищожава?Да не би да са тези, които раздават опиум за народите…?

Колко жалки и нищожни сме ние хората, а какви големи претенции имаме!

Не си представяйте, че алчните и арогантни хора са тези, които поддържат света!

Светът винаги се е поддържал от Безграничната Пустота. От Нея всичко произлиза. В Нея всичко живее. И в Нея всичко отива, когато му свърши времето.

Приятели, практикувайте медитацията, която ви пращаме всеки ден!

Така постепенно и все повече и повече ще се уподобявате на Себе си. Все по-чужди ще ви бъдат невежеството, агресията, гнева, страха, порочността, подлостта, низостта на страстите. С времето вие ще се освободите от наслоената енергия между вас и Същността ви и ще се превърнете в Себе си – ще бъдете Себе си в ума, Себе си в чувствата и емоциите, Себе си в действията, Себе си в Пътя!

Този, който е Себе си, той върви в Пътя на Безграничното. Той не си създава карма и принадлежи докрай на Единното Безгранично Цяло.Пожелавам ви упорита и качествена медитативна практика!По

1 thought on “Същността на медитацията”

  1. Рада Лалева

    Очарована съм, от съдържателния и разбираем изказ, с който ни поднасяте Знанието!
    Благодаря!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *