Единно Свързан Организъм

Целият свят е единно свързан организъм. В действителност, дали ни харесва или не, всеки е във връзка с всичко. 

Може да разгледаме света като едно човешко тяло. Различните клетки от тялото са подобни на различните етноси, общности, характери или разновидности на частиците. В обичайно състояние ние не осъзнаваме, че сме свързани, защото в нас преобладава ограниченият ни човешки индивидуален ум. Знаем, че той има определени функции и възможности и за него е невъзможно, непосилно да обхване Безкрайното. 

Всъщност, ние наистина сме свързани и сега ще ви кажа, защо е глупаво да се мразим, да си подлагаме крак или да неглижираме, който и да друг. Човешкият ум дори не осъзнава какво става в собственото му тяло, а какво остава да е в информиран за всички други зависимости и връзки на тялото с останалия свят.

Глупаво е да се настройваме срещу другите, защото ако се отнасяме така към някой, то ние неусетно се отнасяме така към самите себе си. Как мислите, кое в едно тяло е по важно – краката или ръцете, стомаха или дебелото черво, умът или вътрешните органи? Може ли да се направи съпоставка и нещо да бъде игнорирано и да не го зачитаме за важно? Ами колкото и да е престижно да сме, примерно, клетки от сърцето или да сме някоя от сивите клетки, които отговарят за организацията и осъзнаването на работата на организма, не може да не признаем, че функцията на дебелото черво или ануса са също толкова важни, неотменими, незаменими. Сещате се, че ако функцията му е отпаднала, целият организъм ще се отрови и всичко ще умре. Ще умрат и клетките на сърцето, на мозъка, на вътрешните органи, кръвта… – всичко. Няма нещо маловажно или незначително в човешкия организъм, както и няма нищо излишно в света. 

Сега, някои може да са настроени срещу някой етнос, религия, националност или да има омраза и презрение по някой друг признак, но ако се вглъбят дълбоко, ще разберат, че това е безсмислица, нонсенс. Не можеш да потискаш някой, само за да ти е добре на теб, защото ние сме един цял организъм и ако само на теб ти е добре, а на останалата част на тялото е зле и в крайна сметка, ако тялото колабира и умре, ти ще умреш същия момент. Или ако едни мизерстват, а ти добруваш, това няма как да не ти се отрази. Някои трупат богатства, но и това би следвало да е в разумни мерки и да е полза на Цялото, а не да е самоцел. Някой бил имал желание да навреди на някой, но това също е глупост, защото без да се усетиш, ти ще навредиш на себе си – ние всички сме свързани в Едно.

С мислите и енергията, която генерираме в ежедневието, е същото. Ако си зъл и мислиш само за себе си, то ти неусетно проектираш тази енергия към другите клетки на Цялото, с които си свързан неразривно. Излъчването на зла и егоистична енергия към Цялото го зарежда с нея и след това тя по най-неочакван начин се връща към теб самият, а ти го приемаш за нелепа случайност… Примерно, ако някой изработва ментално в себе желание за просперитет и го излъчва с цел да манипулира матрицата, то той въздействайки ú и променяйки я, без да се усети приема съответно нейната изкривена проекция. Така, отваряйки си вратите към един успех, затваря вратата към други. Но това грубия човешки ум не може да го улови. 

Често виждам духовници, които се молят само за нещо си в тяхна полза… Един е християнин и се моли само за християните, а мюсюлманите ненавижда. Друг е мюсюлманин и спазва традициите и правилата на исляма, но към другите не е разположен благосклонно. Трети е юдеин и има психичната настройка да третира останалия свят по свой специфичен начин. Добре, може всеки да има някакво основание и да е прав да постъпва така, но ако само можеха да узнаят, че ние всички сме качени на една лодка и ако всички застанат на носа (отпред) или отляво, кърмата (задницата) или десния борд ще се повдигне и лодката ще се преобърне. Всеки е добър на своето място, но не бива никой да отхвърля другия и да го неглижира. Всеки е важен, абсолютно всеки.

Знам настроенията за дискриминация и омраза към не своите, но първо е добре да се осъзнае кои са свои и кои чужди. Често се издигат гласове на национална основа или колко велик бил определен етнос с историята си, с постиженията си. Да, много са велики, но нека да не забравяме, че на първо място ние произлизаме от Невидимата Пустота и най-първо Тя е нашата родина. Не е държавата, в която живеем в момента, не е народът, от който сме се родили в този живот, не са традициите, възпитанието и манталитета, с които сме проникнати до мозъка на костите (на тялото). Ние сме много повече от това да сме хора. В нас има много повече сила, енергия, информация, от тази, която е в историята на народа ни. Далеч повече сме от битието и знанията, които имаме за база и начин на мислене.

Просто, когато този живот свърши, ние ще забравим всичко свързано с живота, с тялото, със заучените маниери, възпитание, обноски или разни протоколи и възпитание. Да, може много неща от всички тях да останат като енергия в съзнанието ни. Но преди всичко ние сме Същинската си Природа и Тя е това, което ще пребъде в нас през вечността и безвремието. Не е добре да се мислим за важни, а другите да атакуваме и угнетяваме, защото знае ли човек, може Невидимото – Пустотата да им е осигурило някакъв Защитник, който никой не познава и не очаква да се намеси, но не всичко което съществува е видимо и разбираемо.

Няма как Единният Организъм да не помисли за Себе си и от тази гледна точка да постави в хармония отделните си частици, т.е. да вземе от тези, които имат в излишък, за го даде на тези, които са в дефицит. Това ще направи Единният Организъм – ще изчака да види дали всичко е в съгласие и хармония, и ако не е, ще включи функцията за разумно разпределение и осигуряването на нуждите на онеправданите и това няма да е, защото Безпределното обича един, а друг мрази или пък че желае всичко да е по равно.. Едни се нуждаят от повече, други от по-малко, според работа и функциите им. Намесата ще е е заради единството и важността на всяка клетка от Организма и разумното функциониране на Цялото.

Не може да продължаваме да обръщаме с главата надолу всичко. Природата не понася такива неща и ако ние хората си мислим, че Тя, Майката Природа няма разум, преценка или реакция, жестоко се лъжем и скоро всички ще се убедим в това. Всъщност, ние вече започнахме да ставаме свидетели на Въвеждането на Ред от Нея.

Глупаво е да се мразим и отхвърляме, защото всеки си има определена мисия в Цялото. Може да сме на различни мнения и всеки да има различна позиция, но това не е защото някой е излишен, ненужен или маловажен. Всичко взето заедно, включително и различните, и противоположни мнения, и обединяването им, правят Истината на Единното Цяло.

В природата няма приятел и няма враг – няма полезен, няма вреден. Няма нужен, няма ненужен – важен или маловажен. Когато всичко е Цялостно, Обединено, Единно, Свързано Неразривно, Допълващо се и Преливащо се в Едно, това е Дзен! Когато всичко и всеки произтичат от Вечната си Същност, когато изразяват и изпълняват волята на Единната Пустота, тогава са истинни и автентични.

Не бива да има омраза, разделение, отхвърляне или незачитане на Същността, на който и да е. Е, разбира се, когато някой се е отклонил от Вътрешната си Същност, той следва да се завърне в Нея и да Я последва. Илюзиите не са добър съветник и те не бива да се следват.

Техниката за завръщане в Истинската си Природа е медитацията:

Когато медитирате, само наблюдавайте ума си, но без да се захващате с мислите, които ще се появяват. Оставете ума си да мисли, не бива да го спирате или да се опитвате насила да се очистите от мислите. Просто го наблюдавайте и не се захващайте с нито една мисъл, която ще се изплува в ума ви.

Стоейки така и наблюдавайки как ума функционира, без да участвате в него и без да се въвличате в мислите, те постепенно ще утихнат и ще навлезете в естественото, пусто, безмълвно, добронамерено и умиротворено състояние на Истинската си Природа, ще се слеете с Нея и ще Я последвате винаги и навсякъде.

Този, който следва Себе си, той следва Пътя на Безграничното, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да можете да постигате определените си цели!

5 thoughts on “Единно Свързан Организъм”

  1. Благодаря за информацията, за прекрасния стил на поднасянето и за осъзнаване! Много полезно и според мен необходимо да се прочете, осмисли, приеме от отделния човек! Поздрави, Нед!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *