Опознаване на Неопознаваемото

Необятен е Безкраят и са безгранични измеренията му, затова е абсолютно неуместно и неудачно, ние хората да се опитваме да го критикуваме или да желаем да го коригираме. 

Погледнато от нашия ограничен ум, ние със сигурност можем да му намерим недостатъци, но в действителност той няма недостатъци. Тъй като е невъзможно да проникнем, да обхванем и да разберем Безпределното, ние хората според логиката си му придаваме нашите си черти и несъвършенства. 

По-скоро важно е дори и да не разбираме всичко, а да се опитаме да влезем в Ритъм с Него и да го последваме. Имаше едно любопитно сравнение с един атом, ябълка и земята. Колкото по-малка е една ябълка от земята, толкова един атом е по-малък от ябълката. За по-нататъшното делене на субатомните частици няма да говорим.

Споменах ви това, за да можем да усетим само колко сме ограничени хората и как е невъзможно да присъстваме едновременно във всички измерения, материи, пространства и време. Ненарушимият ред в големият космос се базира на реда в микрокосмоса – сред всички частици, зависимости и закони, които пък произтичат от Духа – Изначалната Пустота. Невъобразимото и Безгранично съществуване е непосилно за човешкия ум дори да си представи само една малка част от Него. Безбройните слънца, галактики, вселени в космоса толкова се сгъстяват, че изглеждат като светла плътна стена. Няма да говорим за микроаспекта на космоса, защото той също е толкова необятен, както и макрокосмоса. Колкото и човечеството да се развива, усъвършенства и прогресира, никога няма да е в състояние да обхване Необхватното, ако се надява само на човешкия си мозък.

Начинът да осъзнаеш Непознаваемото е да се слееш в едно единно цяло с Него. Всъщност, няма нужда да се сливаме, защото ние Изначално сме слети с Абсолюта. Това, което е необходимо е, само да се освободим от пелената, мъглата на неведението и разделянето си от Безграничното. Успеем ли да погледнем отвъд обичайните си възприятия и извън човешките си схващания, навици, опит, представи, мнения – менталните си формации, тогава сливайки се, ставайки в едно с Него, ще осъзнаем, че ние сме част от това Безгранично, и че бидейки в единно Цяло, ние имаме Неговите сили, способности, могъщество.

Обаче поради невежеството и тъмата, в която сме потънали, ние се опитваме да измислим наши начини да се борим, като понякога си въобразяваме, че и да сме отделени от Него, има надежда за просперитет.

Няма надежда, няма просперитет, няма благоденствие, ако сме се откъснали от Корените си. Ето, имаме храна, имаме напитки, имаме всякакви придобивки, вещи, улеснения, приспособления, и от пиле мляко имаме, но нямаме Дух. В един аспект сме задоволили телата си, но само отчасти. Отделяйки се от Духа, ние сме престанали да се зареждаме с духовна храна, с духовна енергия. И като резултат се получава така, че обемът на телата ни се увеличава, а силата на духа ни отслабва и изчезва. Ставаме лабилни, неуравновесени, неуверени в себе си, недоверчиви към съдбата. Малодушни сме и по най-малък повод сме готови да ревнем, че сме в безизходица, паникьосваме се, нямаме вяра, нямаме сила за живот. Всичко бързо ни омръзва, нищо не ни радва и животът ни е безразличен. 

Ето на това се дължат всички тези страдания и безнадеждността. В резултат на откъсването на връзката с Изначалната ни Природа, ние ставаме като дърво без корен – и най-малкият проблем или трудност ги усещаме върху себе си като удар с чук. Започваме да мислим разни техники и подходи чрез които да си помогнем, но и те са съвсем ялови и са само на повърхностно ниво.

А колко е лесно всичко, даже е трудно да си го представим… Когато оставим неестественото да премине, ще остане естественото. Временните състояния няма как да се задържат в нас, освен ако ние ги поддържаме и им даваме сили постоянно със захващането си с тях. 

Ето, примерно идва някаква натрапчива мисъл и се опитва да обсеби ума ни. Ако ние не я захранваме с участието си в нея, тя ще се повърти като досадник в ума ни и ще отмине. А ако я удостоим с вниманието си, тя ще се развие, ще се усили и ще ни манипулира. 

С всичко е така, ако пуснем нещата – мислите, емоциите, подтиците да вървят по пътя си, те ще отминат, и в крайна сметка, пред нас ще се разкрие Истинската ни Същност. Тя винаги е била част от Безграничния и ако имаме способността да извършваме всичко чрез Нея, то всичко което правим няма да се различава, няма да е в противоречие или в конфликт, а ще е в единство с Изначалната Пустота.

Няма нужда от оформяне на характера, защото вътре в Същността ви, той е оформен.

Няма нужда от формиране на начин на мислене, защото вътре е Себето, То знае как да мисли и накъде да инициира живота ви според това, какъв сте Изначално.

Няма смисъл от приемане на чужди съвети, опитност, следване на какъвто и да е втълпен отвън път, защото вие в дълбоката си Същност, знаете кой е вашият Път.

Всичко е вътре в нас! Това, което е нужно, е само да не вървим след атаките и залъгванията на ограничения си ум. Просто пускаме мислите, които идват. Не се спираме на тях и не си отвличаме вниманието с маловажни или ненужни неща. Когато се освободим от паразитните и натрапени отвън мисли, тогава мъглата от илюзиите ще се разсее и ще можем да последваме Същността си.

И не забравяйте! Вътрешната ви Същност е частица от Безграничния – от Необятното, Вечното, Безпределното. Когато следвате Себе си, вие следвате Него!

Основната техника за медитация е една и съща:

Наблюдаваме ума си, но не се захващаме с мислите, които ще се появяват в ума ни. Не ги спираме, не се опитваме да ги изхвърлим от ума си, не ги моделираме и не им отдаваме значение. Когато се научим да не се поддаваме на набезите на ума, тогава ще сме свободни от паразитните, внушените отвън мнения или опита си и ще можем да последваме Вътрешната си Природа. Щом умът ни се успокои, ще навлезе в естественото си, пусто, безмълвно и умиротворено състояние на Вътрешната ни Природа, ще се слеем с Нея и ще Я последваме навсякъде.

Този, който следва Себе си, той е в единство с Изначалната Пустота, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да можете да постигате определените си цели!

3 thoughts on “Опознаване на Неопознаваемото”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *