Безграничната Същност и Законът за Свободната Воля

Тялото е ограничено, Духът е безграничен. Ако се опитваме да работим и да правим нещата само чрез тялото си, то резултатите ще са посредствени. Отидем ли в Духа и правим ли всичко чрез Него, тогава дори дребните, незначителните неща, придобиват велик смисъл.

Сега например, ако вляза във файловете на ума си и извадя от там някаква информация, тя не би била много по-различна от всичко, което се пише в интернет. Използвайки ума си, ние не бихме могли да кажем нищо повече от това, което е вече казано, написано, научено от човешкия опит.

Влизайки в Духа си – в Безграничната си Същност, нещата придобиват други измерения. Вездесъщото Себе няма предел нито в знанията, нито в уменията или във възможностите. Черпейки знания от Него, ние можем всеки ден да говорим, да обсъждаме неща и те пак ще са нищо, защото Безграничното е безкрайно.

В живота също е така. Колкото и забавна, интересна да е една тема, ако прилагаме само лимита на ума си, тя скоро време ще ни омръзне, ще ни стане безразлична.

Като прилагаме способностите за сливане с Изначалната ни природа и като Я следваме, всъщност ние се уеднаквяваме с Нея. Там, в Нея няма изчерпване, няма ограничения и нищо не е невъзможно.

Ето, примерно, когато някой страда от някаква болест и реши да изчете всичко написано за нея, той го прави и… до там. Но ако не разчита само на човешкия опит, на развитите съвременни технологии, човек би могъл да навлезе във “файловете” на Духа и да научи много повече неща от написаните в интернет.

Колкото по-рехава е връзката с Вътрешното, толкова човек става по-сух, ограничен, скучен… И обратно, имаме ли пряк и наситен контакт с Духа, ние се превърщаме в одухотворени, многообразни, гъвкави, дълбоки, проницателни, цялостни в знанията си…

Паметта на мозъка е много важна и жизнено необходима, но паметта на Духа е самият Живот. Безкраен океан от информация има вътре в нас, но ако не сме в състояние да го видим и използваме, тогава кой ни е крив?

За да можем да използваме тези невидими източници на информация, би било добре да успокоим ума си, пристрастията в нас да се уталожат, нежеланието и омразата да изчезнат.

Едва когато умът ни стане като огледалната повърхност на водата, тогава ще стане възможно приемането на вярна информация. В противен случай, е вероятно да приемем уж като информация нещо желано, или пък да не можем да видим истината, тъй като тя е нежелана и ние панически ще я избягваме.

И накрая, би било добре всеки да запомни, че нито Господ, нито дявола, сатана, нито някой друг ще му свърши неговата лична работа. Никой, освен ние самите. Ако ни е необходима информация, тя с молитва и с напразно чакане няма как да дойде. Ако нещо трябва да го извършим ние самите, няма никой друг да се заеме с това.

Ето, ако искам да очистя ума си от негативните, паразитните или инертните мисли, кой може да направи това? – Никой освен мен. И да отправям горещи молитви към Безграничния, той няма нищо да направи, защото това е моя работа, мое задължение. Да, съдбата може да ме срещне с точните хора, за да науча техниките, но останалото е в моите ръце. Или ако някаква работа трябва да се свърши и тя зависи от мен, тогава кой ще я свърши? Никой, ако аз самият не се заема.

Това е законът за свободната воля – самоутвърждаването, самостоятелността, самоопределянето.

Както очистването на ума, така и кармическото освобождаване, развитието, начинът и качеството на живот, са само в нашите си ръце. 

Ако не медитирам ежедневно, ще има ли на кой да се сърдя, че умът ми бучи от напрежение, раздразнителност, нервност?! 

Ако не се упражнявам редовно в медитативните техники кой ще ми е крив, че често ме нападат страхове, депресивни черни мисли или панически атаки?

Ако не обръщам внимание на овладяването на ума си, кой ще отговаря за изпускането на нервите ми, за гневливостта и разстройването на психиката ми?

Ако не поставям под контрол живота си, кого ще обвиня, че тялото ми бързо се е скапало, разболяло и ми се налага навсякъде да ходя с една торба с хапчета, медикаменти?

Никой, никой няма да е виновен за всички тези неща, никой освен ние самите!

Ще кажете: “Ама ние откъде да знаем, много неща са написани в интернет и много често те си противоречат едно на друго.”

Да, така е, но…! Но всеки има своята Вътрешна Природа и ако практикува медитация, когато му се наложи ще може да почерпи информация от Нея. Вездесъщата Буда Природа във всеки от нас е неограничена в знанията, в уменията и възможностите си. Това, което е необходимо, е само да успокоим ума си, за да сме в състояние да се слеем с Нея и да се възползваме.

Не бива да разчитаме само на земната информация, защото тя е вид мъртва информация. В смисъл, информацията може да е вярна, но тя се е отнасяла за други хора, други варианти, обекти, за друо време.

Актуалните знания са тези знания, които произтичат от Духа и се отнасят за конкретния момент, хора и ситуация.

Редовната медитативна практика ще ни приближава все повече до Вътрешната ни Същност и чрез нея ще добиваме всичко, от което имаме нужда.

Когато медитираме, ние наблюдаваме ума си, но без да се намесваме в него. Не се захващаме с мислите, не се опитваме да ги моделираме или да ги изхвърлим от ума си. Не развиваме мислите и не им отдаваме значение. Наблюдавайки мислите, като не се въвличаме в тях, те ще утихнат и умът ще навлезе в естественото, пусто, безмълвно и умиротворено състояние на Истинската ви Природа. Така ще се слеем с Нея и ще Я последваме. 

Този, който следва Себе си, той върви в Пътя на Безграничния, той не може да постъпи погрешно и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийните техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да можете да постигате определените си цели!

606 thoughts on “Безграничната Същност и Законът за Свободната Воля”

 1. A cada visita a este site, sou recebido com um senso palpável de confiança. É reconfortante saber que posso navegar aqui com tranquilidade. Obrigado por manter os mais altos padrões!

 2. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was nothing but frustration along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, find an honest site to meet your needs.

 3. I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it was purely dismay along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for an honest service for your needs.

 4. I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was purely dismay along with suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, find a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 5. I strongly recommend steer clear of this site. The experience I had with it has been purely disappointment along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, look for a more reputable service for your needs.

 6. I highly advise stay away from this site. The experience I had with it was nothing but dismay along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, look for a more reputable site to fulfill your requirements.

 7. I urge you to avoid this site. The experience I had with it was only dismay along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, find a more reputable site for your needs.

 8. I highly advise steer clear of this platform. My own encounter with it has been purely dismay and suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out an honest site for your needs.

 9. I urge you to avoid this site. The experience I had with it has been only frustration along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable site for your needs.

 10. I urge you to avoid this site. My own encounter with it was only dismay and doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, look for a trustworthy service for your needs.

 11. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was only dismay as well as suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find a more reputable site for your needs.

 12. I urge you to avoid this platform. My own encounter with it has been purely frustration and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, look for a trustworthy site for your needs.

 13. I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been purely dismay along with suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable service to meet your needs.I highly advise stay away from this platform. My own encounter with it was nothing but dismay along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for a more reputable platform for your needs.

 14. I highly advise stay away from this site. My own encounter with it has been nothing but frustration along with concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, find a more reputable site to meet your needs.

 15. I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been purely frustration and doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, look for an honest site for your needs.

 16. I urge you to avoid this platform. My own encounter with it has been nothing but frustration and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, find an honest service to fulfill your requirements.

 17. I urge you steer clear of this site. The experience I had with it was purely frustration and concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, look for an honest platform to meet your needs.

 18. I urge you steer clear of this site. The experience I had with it was nothing but frustration and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, find a more reputable service for your needs.

 19. I urge you stay away from this platform. My personal experience with it was purely disappointment along with suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, find a trustworthy site for your needs.

 20. I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been purely frustration along with doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, seek out an honest site to fulfill your requirements.

 21. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was purely disappointment along with doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable platform to fulfill your requirements.

 22. I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it has been nothing but disappointment along with doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, look for a more reputable platform to meet your needs.

 23. I urge you to avoid this site. My own encounter with it was nothing but disappointment and suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy service to meet your needs.

 24. I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it was only frustration as well as suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find an honest platform to fulfill your requirements.

 25. I urge you stay away from this site. My personal experience with it has been nothing but frustration as well as doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable platform to fulfill your requirements.

 26. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure soaring into the universe of wonder! 🌌 The mind-blowing content here is a captivating for the imagination, sparking curiosity at every turn. 💫 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Embark into this thrilling experience of knowledge and let your thoughts fly! ✨ Don’t just explore, experience the excitement! #FuelForThought Your mind will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of discovery! 🌍

 27. 💫 Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of endless possibilities! 🌌 The thrilling content here is a thrilling for the mind, sparking awe at every turn. 💫 Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of inspiring insights! #InfinitePossibilities Embark into this exciting adventure of knowledge and let your mind soar! ✨ Don’t just read, savor the thrill! 🌈 🚀 will be grateful for this thrilling joyride through the realms of discovery! ✨

 28. 🌌 Wow, this blog is like a rocket soaring into the universe of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of inspiring insights! #MindBlown Dive into this exciting adventure of discovery and let your mind fly! 🚀 Don’t just read, immerse yourself in the thrill! #FuelForThought Your mind will thank you for this exciting journey through the realms of endless wonder! 🌍

 29. 🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the universe of wonder! 🌌 The mind-blowing content here is a thrilling for the mind, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of inspiring insights! #MindBlown Dive into this exciting adventure of knowledge and let your mind soar! ✨ Don’t just explore, experience the thrill! #FuelForThought Your mind will thank you for this thrilling joyride through the realms of endless wonder! 🌍

 30. Artikel ini fantastis! Cara klarifikasinya sungguh memikat dan sangat mudah untuk dipahami. Sudah jelas bahwa telah banyak kerja keras dan penyelidikan yang dilakukan, yang sungguh patut diacungi jempol. Penulis berhasil membuat subjek ini tidak hanya menarik tetapi juga menyenangkan untuk dibaca. Saya dengan suka cita menantikan untuk menjelajahi konten seperti ini di masa depan. Terima kasih atas berkontribusi, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa!

 31. Hey, your article on [topic] was a game-changer for me. The examples you used were spot on and helped clarify a lot of confusion I had. Have you written anything else on related topics? I’m now following your work closely!

 32. What i don’t understood is if truth be told how you’re no longer really a lot more neatly-liked than you might be now. You’re so intelligent. You understand thus considerably when it comes to this topic, made me in my view consider it from so many numerous angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. Always take care of it up!

 33. Absolutely! Conclusion info portals in the UK can be crushing, but there are tons resources available to boost you espy the unmatched the same for you. As I mentioned before, conducting an online search for https://www.home-truths.co.uk/pag/what-is-the-height-of-lawrence-jones-the-fox-news.html “UK news websites” or “British news portals” is a vast starting point. Not one desire this hand out you a comprehensive tip of hearsay websites, but it intention also afford you with a heartier brainpower of the in the air hearsay scene in the UK.
  In the good old days you secure a list of future rumour portals, it’s powerful to evaluate each undivided to choose which best suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Intelligence is known quest of its disinterested reporting of report stories, while The Trustee is known representing its in-depth criticism of bureaucratic and popular issues. The Disinterested is known representing its investigative journalism, while The Times is known in the interest of its business and wealth coverage. During entente these differences, you can decide the talk portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you hope for to read.
  Additionally, it’s significance all things close by scuttlebutt portals for proper to regions within the UK. These portals produce coverage of events and news stories that are fitting to the область, which can be especially helpful if you’re looking to charge of up with events in your close by community. In behalf of instance, municipal communiqu‚ portals in London classify the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening News and Liverpool Reproduction are stylish in the North West.
  Comprehensive, there are diverse news portals at one’s fingertips in the UK, and it’s high-level to do your experimentation to unearth the united that suits your needs. By means of evaluating the contrasting low-down portals based on their coverage, luxury, and essay angle, you can decide the song that provides you with the most relevant and engrossing low-down stories. Decorous destiny with your search, and I hope this tidings helps you discover the perfect news broadcast portal since you!

 34. Europe is a continent with a rolling in it recital and diverse culture. Soul in Europe varies greatly depending on the provinces and область, but there are some commonalities that can be observed.
  United of the defining features of human being in Europe is the strong emphasis on work-life balance. Profuse European countries from laws mandating a certain amount of vacation speedily for workers, and some have reciprocate experimented with shorter workweeks. This allows in place of more just the same from time to time emptied with one’s nearest and pursuing hobbies and interests.
  https://aanandi.in/tests/pgs/meet-anna-berezina-graphic-designer-based-in.html
  Europe is also known in support of its rich cultural heritage, with assorted cities boasting centuries-old architecture, astuteness wiles, and literature. Museums, galleries, and reliable sites are plenteous, and visitors can absorb themselves in the narrative and culture of the continent.
  In increment to cultural attractions, Europe is effectively to a afield variety of consonant beauty. From the dramatic fjords of Norway to the sunny beaches of the Mediterranean, there is no shortage of superb landscapes to explore.
  Of ambit, life in Europe is not without its challenges. Many countries are grappling with issues such as gains unevenness, immigration, and federal instability. However, the people of Europe are resilient and obtain a long portrayal of overcoming adversity.
  Overall, vigour in Europe is flush and diversified, with something to advance in compensation everyone. Whether you’re interested in information, refinement, disposition, or altogether enjoying a trustworthy work-life balance, Europe is a titanic place to entitle home.

 35. Бурение скважин сверху водичку – это процесс творенья отверстий в течение миру чтобы извлечения подземных вожак, кои могут использоваться для разных мишеней, начиная питьевую водичку, увлажнение растений, индустриальные нищенствования да другие: https://roofease1.bloggersdelight.dk/2023/09/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d1%81/. Чтобы бурения скважин утилизируют специальное ясс, это яко буровые сборки, которые проходят на почву да создают дыры глубиной через пары 10-ов ут пары сотен метров.
  Через некоторое время сотворения скважины проводится тестирование, чтобы разведать нее эффективность и штрих воды. Затем щель оборудуется насосом и остальными теориями, чтоб защитить хронический доступ буква воде. Хотя бы бурение скважин сверху водичку играет хорошую цена на обеспечении допуска к истой питьевой восе и используется на разных отраслях индустрии, этот эпидпроцесс может оказывать негативное воздействие сверху находящуюся вокруг среду. Поэтому необходимо нарушать соответствующие философия а также регуляции.

 36. Бурение скважин на воду – это эпидпроцесс создания отверстий на подсолнечной чтобы извлечения подземных вод. Настоящие скважины используются чтобы питьевой воды, сплав растений, промышленных надобностей и остальных целей. Процесс бурения скважин включает на себе использование специального оборудования, такового как буровые предписания, тот или иной проникают в течение землю и еще создают отверстия: https://zenwriting.net/cracknoise1/pochemu-so-skvazhiny-idet-vozdukh-v-stantsiiu. Эти скважины обычно имеют глубину через пары десятков до пары сотен метров.
  После сотворения скважины, спецы коротают стресс-тестирование, чтобы фиксировать нее эффективность а также качество воды. Затем скважина снабжается насосом равным образом иными системами, чтоб обеспечить хронический подступ буква воде. Эмпайр скважин сверху водичку является принципиальным движением, яже обеспечивает путь к истинной питьевой вона а также используется в течение различных отраслях промышленности. Однако, текущий процесс может иметь негативное воздействие на охватывающую слой, поэтому что поделаешь соблюдать соответствующие философия равным образом регуляции.

 37. To presume from present news, dog these tips:

  Look representing credible sources: https://praga.com.au/wp-content/pgs/what-happened-to-dee-cortez-on-fox21-news.html. It’s material to ensure that the newscast roots you are reading is worthy and unbiased. Some examples of reputable sources tabulate BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Announce multiple sources to pick up a well-rounded aspect of a isolated news event. This can improve you carp a more complete facsimile and avoid bias. Be hep of the viewpoint the article is coming from, as constant respected report sources can compel ought to bias. Fact-check the low-down with another commencement if a expos‚ article seems too unequalled or unbelievable. Forever make unshakeable you are reading a advised article, as tidings can substitute quickly.

  By means of following these tips, you can befit a more aware of news reader and more intelligent be aware the beget everywhere you.

 38. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more about this subject, it might not be a taboo subject but generally folks don’t talk about such issues. “성인웹툰” To the next! Many thanks!!Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!