Безграничната Същност и Законът за Свободната Воля

Тялото е ограничено, Духът е безграничен. Ако се опитваме да работим и да правим нещата само чрез тялото си, то резултатите ще са посредствени. Отидем ли в Духа и правим ли всичко чрез Него, тогава дори дребните, незначителните неща, придобиват велик смисъл.

Сега например, ако вляза във файловете на ума си и извадя от там някаква информация, тя не би била много по-различна от всичко, което се пише в интернет. Използвайки ума си, ние не бихме могли да кажем нищо повече от това, което е вече казано, написано, научено от човешкия опит.

Влизайки в Духа си – в Безграничната си Същност, нещата придобиват други измерения. Вездесъщото Себе няма предел нито в знанията, нито в уменията или във възможностите. Черпейки знания от Него, ние можем всеки ден да говорим, да обсъждаме неща и те пак ще са нищо, защото Безграничното е безкрайно.

В живота също е така. Колкото и забавна, интересна да е една тема, ако прилагаме само лимита на ума си, тя скоро време ще ни омръзне, ще ни стане безразлична.

Като прилагаме способностите за сливане с Изначалната ни природа и като Я следваме, всъщност ние се уеднаквяваме с Нея. Там, в Нея няма изчерпване, няма ограничения и нищо не е невъзможно.

Ето, примерно, когато някой страда от някаква болест и реши да изчете всичко написано за нея, той го прави и… до там. Но ако не разчита само на човешкия опит, на развитите съвременни технологии, човек би могъл да навлезе във “файловете” на Духа и да научи много повече неща от написаните в интернет.

Колкото по-рехава е връзката с Вътрешното, толкова човек става по-сух, ограничен, скучен… И обратно, имаме ли пряк и наситен контакт с Духа, ние се превърщаме в одухотворени, многообразни, гъвкави, дълбоки, проницателни, цялостни в знанията си…

Паметта на мозъка е много важна и жизнено необходима, но паметта на Духа е самият Живот. Безкраен океан от информация има вътре в нас, но ако не сме в състояние да го видим и използваме, тогава кой ни е крив?

За да можем да използваме тези невидими източници на информация, би било добре да успокоим ума си, пристрастията в нас да се уталожат, нежеланието и омразата да изчезнат.

Едва когато умът ни стане като огледалната повърхност на водата, тогава ще стане възможно приемането на вярна информация. В противен случай, е вероятно да приемем уж като информация нещо желано, или пък да не можем да видим истината, тъй като тя е нежелана и ние панически ще я избягваме.

И накрая, би било добре всеки да запомни, че нито Господ, нито дявола, сатана, нито някой друг ще му свърши неговата лична работа. Никой, освен ние самите. Ако ни е необходима информация, тя с молитва и с напразно чакане няма как да дойде. Ако нещо трябва да го извършим ние самите, няма никой друг да се заеме с това.

Ето, ако искам да очистя ума си от негативните, паразитните или инертните мисли, кой може да направи това? – Никой освен мен. И да отправям горещи молитви към Безграничния, той няма нищо да направи, защото това е моя работа, мое задължение. Да, съдбата може да ме срещне с точните хора, за да науча техниките, но останалото е в моите ръце. Или ако някаква работа трябва да се свърши и тя зависи от мен, тогава кой ще я свърши? Никой, ако аз самият не се заема.

Това е законът за свободната воля – самоутвърждаването, самостоятелността, самоопределянето.

Както очистването на ума, така и кармическото освобождаване, развитието, начинът и качеството на живот, са само в нашите си ръце. 

Ако не медитирам ежедневно, ще има ли на кой да се сърдя, че умът ми бучи от напрежение, раздразнителност, нервност?! 

Ако не се упражнявам редовно в медитативните техники кой ще ми е крив, че често ме нападат страхове, депресивни черни мисли или панически атаки?

Ако не обръщам внимание на овладяването на ума си, кой ще отговаря за изпускането на нервите ми, за гневливостта и разстройването на психиката ми?

Ако не поставям под контрол живота си, кого ще обвиня, че тялото ми бързо се е скапало, разболяло и ми се налага навсякъде да ходя с една торба с хапчета, медикаменти?

Никой, никой няма да е виновен за всички тези неща, никой освен ние самите!

Ще кажете: “Ама ние откъде да знаем, много неща са написани в интернет и много често те си противоречат едно на друго.”

Да, така е, но…! Но всеки има своята Вътрешна Природа и ако практикува медитация, когато му се наложи ще може да почерпи информация от Нея. Вездесъщата Буда Природа във всеки от нас е неограничена в знанията, в уменията и възможностите си. Това, което е необходимо, е само да успокоим ума си, за да сме в състояние да се слеем с Нея и да се възползваме.

Не бива да разчитаме само на земната информация, защото тя е вид мъртва информация. В смисъл, информацията може да е вярна, но тя се е отнасяла за други хора, други варианти, обекти, за друо време.

Актуалните знания са тези знания, които произтичат от Духа и се отнасят за конкретния момент, хора и ситуация.

Редовната медитативна практика ще ни приближава все повече до Вътрешната ни Същност и чрез нея ще добиваме всичко, от което имаме нужда.

Когато медитираме, ние наблюдаваме ума си, но без да се намесваме в него. Не се захващаме с мислите, не се опитваме да ги моделираме или да ги изхвърлим от ума си. Не развиваме мислите и не им отдаваме значение. Наблюдавайки мислите, като не се въвличаме в тях, те ще утихнат и умът ще навлезе в естественото, пусто, безмълвно и умиротворено състояние на Истинската ви Природа. Така ще се слеем с Нея и ще Я последваме. 

Този, който следва Себе си, той върви в Пътя на Безграничния, той не може да постъпи погрешно и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийните техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да можете да постигате определените си цели!

395 thoughts on “Безграничната Същност и Законът за Свободната Воля”

 1. Absolutely! Conclusion info portals in the UK can be crushing, but there are tons resources available to boost you espy the unmatched the same for you. As I mentioned before, conducting an online search for https://www.home-truths.co.uk/pag/what-is-the-height-of-lawrence-jones-the-fox-news.html “UK news websites” or “British news portals” is a vast starting point. Not one desire this hand out you a comprehensive tip of hearsay websites, but it intention also afford you with a heartier brainpower of the in the air hearsay scene in the UK.
  In the good old days you secure a list of future rumour portals, it’s powerful to evaluate each undivided to choose which best suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Intelligence is known quest of its disinterested reporting of report stories, while The Trustee is known representing its in-depth criticism of bureaucratic and popular issues. The Disinterested is known representing its investigative journalism, while The Times is known in the interest of its business and wealth coverage. During entente these differences, you can decide the talk portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you hope for to read.
  Additionally, it’s significance all things close by scuttlebutt portals for proper to regions within the UK. These portals produce coverage of events and news stories that are fitting to the область, which can be especially helpful if you’re looking to charge of up with events in your close by community. In behalf of instance, municipal communiqu‚ portals in London classify the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening News and Liverpool Reproduction are stylish in the North West.
  Comprehensive, there are diverse news portals at one’s fingertips in the UK, and it’s high-level to do your experimentation to unearth the united that suits your needs. By means of evaluating the contrasting low-down portals based on their coverage, luxury, and essay angle, you can decide the song that provides you with the most relevant and engrossing low-down stories. Decorous destiny with your search, and I hope this tidings helps you discover the perfect news broadcast portal since you!

 2. Europe is a continent with a rolling in it recital and diverse culture. Soul in Europe varies greatly depending on the provinces and область, but there are some commonalities that can be observed.
  United of the defining features of human being in Europe is the strong emphasis on work-life balance. Profuse European countries from laws mandating a certain amount of vacation speedily for workers, and some have reciprocate experimented with shorter workweeks. This allows in place of more just the same from time to time emptied with one’s nearest and pursuing hobbies and interests.
  https://aanandi.in/tests/pgs/meet-anna-berezina-graphic-designer-based-in.html
  Europe is also known in support of its rich cultural heritage, with assorted cities boasting centuries-old architecture, astuteness wiles, and literature. Museums, galleries, and reliable sites are plenteous, and visitors can absorb themselves in the narrative and culture of the continent.
  In increment to cultural attractions, Europe is effectively to a afield variety of consonant beauty. From the dramatic fjords of Norway to the sunny beaches of the Mediterranean, there is no shortage of superb landscapes to explore.
  Of ambit, life in Europe is not without its challenges. Many countries are grappling with issues such as gains unevenness, immigration, and federal instability. However, the people of Europe are resilient and obtain a long portrayal of overcoming adversity.
  Overall, vigour in Europe is flush and diversified, with something to advance in compensation everyone. Whether you’re interested in information, refinement, disposition, or altogether enjoying a trustworthy work-life balance, Europe is a titanic place to entitle home.

 3. Бурение скважин сверху водичку – это процесс творенья отверстий в течение миру чтобы извлечения подземных вожак, кои могут использоваться для разных мишеней, начиная питьевую водичку, увлажнение растений, индустриальные нищенствования да другие: https://roofease1.bloggersdelight.dk/2023/09/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d1%81/. Чтобы бурения скважин утилизируют специальное ясс, это яко буровые сборки, которые проходят на почву да создают дыры глубиной через пары 10-ов ут пары сотен метров.
  Через некоторое время сотворения скважины проводится тестирование, чтобы разведать нее эффективность и штрих воды. Затем щель оборудуется насосом и остальными теориями, чтоб защитить хронический доступ буква воде. Хотя бы бурение скважин сверху водичку играет хорошую цена на обеспечении допуска к истой питьевой восе и используется на разных отраслях индустрии, этот эпидпроцесс может оказывать негативное воздействие сверху находящуюся вокруг среду. Поэтому необходимо нарушать соответствующие философия а также регуляции.

 4. Бурение скважин на воду – это эпидпроцесс создания отверстий на подсолнечной чтобы извлечения подземных вод. Настоящие скважины используются чтобы питьевой воды, сплав растений, промышленных надобностей и остальных целей. Процесс бурения скважин включает на себе использование специального оборудования, такового как буровые предписания, тот или иной проникают в течение землю и еще создают отверстия: https://zenwriting.net/cracknoise1/pochemu-so-skvazhiny-idet-vozdukh-v-stantsiiu. Эти скважины обычно имеют глубину через пары десятков до пары сотен метров.
  После сотворения скважины, спецы коротают стресс-тестирование, чтобы фиксировать нее эффективность а также качество воды. Затем скважина снабжается насосом равным образом иными системами, чтоб обеспечить хронический подступ буква воде. Эмпайр скважин сверху водичку является принципиальным движением, яже обеспечивает путь к истинной питьевой вона а также используется в течение различных отраслях промышленности. Однако, текущий процесс может иметь негативное воздействие на охватывающую слой, поэтому что поделаешь соблюдать соответствующие философия равным образом регуляции.

 5. To presume from present news, dog these tips:

  Look representing credible sources: https://praga.com.au/wp-content/pgs/what-happened-to-dee-cortez-on-fox21-news.html. It’s material to ensure that the newscast roots you are reading is worthy and unbiased. Some examples of reputable sources tabulate BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Announce multiple sources to pick up a well-rounded aspect of a isolated news event. This can improve you carp a more complete facsimile and avoid bias. Be hep of the viewpoint the article is coming from, as constant respected report sources can compel ought to bias. Fact-check the low-down with another commencement if a expos‚ article seems too unequalled or unbelievable. Forever make unshakeable you are reading a advised article, as tidings can substitute quickly.

  By means of following these tips, you can befit a more aware of news reader and more intelligent be aware the beget everywhere you.

 6. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more about this subject, it might not be a taboo subject but generally folks don’t talk about such issues. “성인웹툰” To the next! Many thanks!!Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *