Синхронизиране на тяло, психика и действия с Първоизточника

Бурята в ума не се спира като се изправиш срещу нея. Подобно на вятъра, мислите не бива да бъдат хващани. Най-правилно е да ги оставим да се вихрят, без да им бъдем съучастници. Дълбоко навътре в нас има едно небе, в което никога няма бури, ветрове, урагани, дъжд или мъгла. Всички тези стихии са само в ума ни и ако ги пуснем и не се захващаме с тях, няма да ги захранваме с енергия и те скоро ще утихнат.

Същността на Вътрешното не може да бъде помрачавана. Трудностите идват от това, че умът ни се замъглява, но Вътрешната Същност никога не може да бъде променяна, затъмнявана, притъпена или спряна. Пелената от мъгла е вън от Същността – тя е в ума. Маймунският ни ум е този, който като се впуска от една мисъл на друга, който прескача от един вариант на друг, който възбужда една или друга емоция и който ни тласка към различни кармични действия и последствия 

Единственото нещо, което следва да направим, за да се навлезем в покоя, е да не се хващаме за мислите. Покоят вътре в нас си е съществувал винаги. Образецът и корените на ума тръгват оттам – от Покоя. Измененият и отклонен от извора си ум се заблуждава, привързва, обърква, тревожи, суети и това е причината за замъгляването и неспособността ни да виждаме Истинската си Природа. 

Вътрешното Слънце е по-могъщо от всички други материални външни слънца във Вселената взети заедно, защото То ги поражда. Като хора ние сме миниатюрни спрямо земята и слънцето, но за Вътрешната ни Същност всичко материално във Вселената и цялата материя на света са като играчки. Всичко материално е продукт, продължение на Духа. От Него то се поражда, съществува и накрая пак се завръща в Духа. 

Вътрешната същност не може да бъде манипулирана, нагласявана, не може да ú бъде въздействано. И колкото и да ни се струва, че сме Я изгубили, или че е неутрална, или че се е затаила, това не отговаря на истината. Поради трескавия си, бурен, пристрастен, привързан, неовладян от желанията си ум, ние не можем да достигнем до Вътрешната си Природа – до покоя. Лутаме се като в лабиринт в ума си. Мислите ни водят по най-различни пътеки, провокират в нас различни силни емоции, възбуждат упорити желания, формират в нас мнения, твърди убеждения, затвърждават опита ни и в крайна сметка ни правят слепи за Истината. 

А колко е лесно да стигнеш до Себе си, когато си непривързан, непредубеден и когато си готов да се пуснеш от ума си. Освобождавайки ума да генерира мисли, както си иска, и като не се въвличаме в тях, той бързо или бавно ще утихне. Утихването на ума е добра предпоставка да можем да се свържем с Истината в Себе си. 

Няма нужда от моделиране на мисли, нито от внушения или разни оформяния на характера, защото всички тези похвати ще въздействат на ума ни, който би следвало да е точно отражение на Вътрешната Същност. Като се опитваме да манипулираме ума, макар и с благородни намерения, ние в действителност го отклоняваме от Същността му и като резултат ще заменим едни чужди външни внушения с други. Най-доброто нещо което можем да направим за Себе си и за ума си, е да пуснем всички мисли и след като те утихнат, да се насочим към Вътрешната си Същност. 

Правилно се казва, че покоят не може да бъде постиган, защото той винаги е бил вътре в нас. Няма нужда да ходим и да търсим Себе си никъде другаде, защото ние самите сме Себето. Това, което е необходимо, е да оставим умът ни да се успокои, да стане безмълвен, за да може Вътрешното Слънце да засияе – да огрее ума ни и всяка частица на тялото. Имайки това единство със Себе си и щом умът ни е центриран в Същността ни, всичко, което умът ни поражда, ще е Неин продукт. Състоянието на ума ни ще е от Духа, емоциите ще са в единство с Него, действията ни ще са породени и ще са в синхрон с Първоизточника. 

Човек не бива да желае праволинейно да контролира тялото си, тъй като това би бил контрол чрез ума. Не, умът следва да се слее със Същността си и чрез Нея да управлява тялото или функциите му.

Може много дълго да говорим за това, но накратко трябва да се запомни, че: насочването навътре към Същността и следването на Ритъма на Истинската Природа ще приведе тялото, психиката и ще синхронизира действията ни с Първоизточника. Няма смисъл от опити за самосиндикално управление и контрол, защото това също би било продукт на ума.

Техниката на медитация я знаете:

Наблюдавате ума си, без да се захващате за мислите. Оставяте ума си да поражда мисли, да стоят и да отминават. Важното е да не участвате в мислите, да не ги развивате и да не ги следвате. Само гледате как умът ви подскача от мисъл на мисъл, но не се въвличате в тях. Постепенно умът ви ще утихне и ще навлезе в естественото, пусто, безмълвно и умиротворено състояние на Истинската ви Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате.

Този, който следва Вътрешната си Същност, той върви в Пътя на Безграничното, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да сте в състояние да постигате набелязаните си цели!

458 thoughts on “Синхронизиране на тяло, психика и действия с Първоизточника”

 1. PBN sites
  We’ll establish a system of privately-owned blog network sites!

  Pros of our private blog network:

  WE DO everything so google DOES NOT understand THAT THIS IS A self-owned blog network!!!

  1- We obtain domain names from different registrars

  2- The primary site is hosted on a virtual private server (VPS is high-speed hosting)

  3- The rest of the sites are on various hostings

  4- We attribute a unique Google profile to each site with confirmation in Google Search Console.

  5- We develop websites on WordPress, we do not employ plugins with assistance from which Trojans penetrate and through which pages on your websites are produced.

  6- We refrain from repeat templates and employ only unique text and pictures

  We never work with website design; the client, if wished, can then edit the websites to suit his wishes

 2. I strongly recommend to avoid this platform. My personal experience with it was purely disappointment along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, look for a more reputable site for your needs.

 3. I highly advise to avoid this site. My personal experience with it was nothing but dismay and doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, find a more reputable site for your needs.

 4. I urge you steer clear of this site. My personal experience with it was nothing but disappointment as well as suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy service to meet your needs.

 5. I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was purely frustration as well as suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a more reputable site to meet your needs.

 6. I strongly recommend stay away from this site. My own encounter with it was only dismay and doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 7. I highly advise stay away from this site. My personal experience with it was only dismay as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable service for your needs.

 8. I strongly recommend to avoid this platform. My personal experience with it has been nothing but disappointment and doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for a trustworthy site to meet your needs.

 9. I highly advise steer clear of this platform. My personal experience with it was purely dismay and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy site to meet your needs.

 10. I highly advise stay away from this platform. My own encounter with it has been only frustration and doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, find an honest site to meet your needs.

 11. I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been purely dismay as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a trustworthy site to meet your needs.

 12. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it has been purely frustration as well as suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 13. 💫 Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the universe of wonder! 💫 The thrilling content here is a thrilling for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Embark into this thrilling experience of knowledge and let your mind fly! 🚀 Don’t just explore, experience the excitement! #FuelForThought 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the realms of discovery! 🚀

 14. 🚀 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the universe of endless possibilities! 🎢 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exciting insights! #AdventureAwaits Embark into this exciting adventure of discovery and let your imagination fly! 🌈 Don’t just enjoy, experience the excitement! #BeyondTheOrdinary 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder! 🌍

 15. I appreciate how your article addressed some common misconceptions. It’s refreshing to see someone tackle [topic] with such clarity. I’ve been discussing this with friends, and your post is a perfect reference. Do you mind if I share it in my network?

 16. Positively! Find information portals in the UK can be overwhelming, but there are many resources accessible to cure you mark the unmatched one as you. As I mentioned before, conducting an online search with a view https://brayfordleisure.co.uk/assets/img/pgs/?how-old-is-jesse-watters-on-fox-news.html “UK news websites” or “British story portals” is a great starting point. Not only desire this hand out you a encyclopaedic shopping list of communication websites, but it intention also provide you with a punter understanding of the in the air story scene in the UK.
  Once you have a liber veritatis of future news portals, it’s prominent to gauge each one to influence which overwhelm suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Advice is known in place of its intention reporting of news stories, while The Custodian is known pro its in-depth opinion of partisan and popular issues. The Unconnected is known representing its investigative journalism, while The Times is known in search its work and investment capital coverage. By way of concession these differences, you can pick out the information portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you call for to read.
  Additionally, it’s worth considering neighbourhood pub expos‚ portals with a view explicit regions within the UK. These portals yield coverage of events and news stories that are applicable to the область, which can be exceptionally utilitarian if you’re looking to hang on to up with events in your town community. In place of instance, provincial good copy portals in London number the Evening Pier and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Echo are stylish in the North West.
  Inclusive, there are numberless statement portals available in the UK, and it’s high-level to do your inspection to find the united that suits your needs. At near evaluating the contrasting news broadcast portals based on their coverage, luxury, and article angle, you can choose the one that provides you with the most fitting and interesting low-down stories. Esteemed success rate with your search, and I anticipation this bumf helps you reveal the perfect news portal for you!

 17. Europe is a continent with a in clover annals and mixed culture. Life in Europe varies greatly depending on the country and region, but there are some commonalities that can be observed.
  Unified of the defining features of memoirs in Europe is the husky stress on work-life balance. Diverse European countries from laws mandating a sure amount of vacation time seeking workers, and some experience even experimented with shorter workweeks. This allows as a replacement for more time spent with one’s nearest and pursuing hobbies and interests.
  http://lawteacher.ac.uk/wp-content/pages/anna-berezina-joins-sheffield.html
  Europe is also known object of its invaluable cultural patrimony, with numerous cities boasting centuries-old architecture, artistry, and literature. Museums, galleries, and reliable sites are plenteous, and visitors can dip themselves in the record and urbanity of the continent.
  In increment to cultural attractions, Europe is effectively to a wide multiplicity of natural beauty. From the expressive fjords of Norway to the cheery beaches of the Mediterranean, there is no lack of astounding landscapes to explore.
  Of course, soul in Europe is not without its challenges. Multifarious countries are grappling with issues such as takings inequality, immigration, and bureaucratic instability. Yet, the people of Europe are resilient and get a fancy experience of overcoming adversity.
  Overall, enthusiasm in Europe is rich and varied, with something to proposal in the course of everyone. Whether you’re interested in information, culture, disposition, or only enjoying a trustworthy work-life poise, Europe is a first-rate lodgings to dub home.

 18. Эмпайр скважин на водичку – этто процесс тварей отверстий в течение земле для извлечения находящийся под землей вод, тот или иной смогут употребляться для разных мишеней, включая питьевую воду, увлажнение растений, промышленные нужды а также другие: https://anotepad.com/notes/ii39nt88. Для бурения скважин утилизируют специальное оборудование, подобное как бурильные установки, коим проникают в течение землю и создают дыры глубиной от пары 10-ов ут пары сторублевок метров.
  После формирования скважины проводится стресс-тестирование, чтобы сосчитать нее эффективность а также качество воды. Через некоторое время щель оборудуется насосом равным образом прочими теориями, чтобы защитить хронический доступ к воде. Хотя бы бурение скважин на водичку представляет хорошую цена в течение обеспечивании допуска к непорочною хозпитьевой здесь (а) также используется на разных отраслях промышленности, этот процесс что ль оказывать отрицательное суггестивность сверху находящуюся вокруг среду. Поэтому необходимо беречь соответствующие философия также регуляции.

 19. Эмпайр скважин на водичку – это процесс организации отверстий в земной шар для извлечения подземных вод. Сии скважины используются для питьевой воды, сплав растений, индустриальных нищенствования и еще остальных целей. Процесс бурения скважин охватывает в течение себе использование специализированного оснащения, таковского как бурильные предписания, тот или иной проходят в течение грунт да основывают отверстия: https://rentry.co/s9v7x. Эти скважины обычно имеют глубину через пары 10-ов ут нескольких сторублевок метров.
  Через некоторое время формирования скважины, доки коротают стресс-тестирование, чтобы фиксировать ее производительность и качество воды. Через некоторое время щель снабжается насосом и иными построениями, чтобы защитить постоянный подступ для воде. Бурение скважин на воду является принципиальным процессом, который обеспечивает путь буква чистой хозпитьевой воде также утилизируется в разных отраслях промышленности. Что ни говорите, этот эпидпроцесс что ль насчитать негативное воздействие на брать в кольцо сферу, поэтому необходимо хранить соответствующие философия равным образом регуляции.

 20. To announce present rumour, dog these tips:

  Look representing credible sources: https://pragatiphilly.com/wp-content/pgs/?what-happened-to-roxanne-evans-news-12.html. It’s eminent to ensure that the report roots you are reading is reputable and unbiased. Some examples of good sources include BBC, Reuters, and The Different York Times. Review multiple sources to pick up a well-rounded understanding of a particular info event. This can support you return a more over picture and dodge bias. Be hep of the position the article is coming from, as even good telecast sources can have bias. Fact-check the information with another origin if a communication article seems too lurid or unbelievable. Till the end of time fetch persuaded you are reading a known article, as scandal can change-over quickly.

  Close to following these tips, you can evolve into a more aware of dispatch reader and better know the cosmos everywhere you.