Качествена Духовна подготовка и нейното усилване

Знам въпросите на бунтарите-атеисти, но това, че някой не разбира света и устройството му не означава, че светът е объркан, хаотичен или несправедлив. 

Хайде сега да си представим, че вие сте сътворили часовник с много милиарди безбройни частици, съставени от материала, който ви е бил под ръка. И този часовник е толкова точен и прецизен в безкрайното време, че няма смисъл да го донастройвате или да побутвате стрелките с ръка, за да го сверите. 

По същия начин е устроен и животът – безкрайните светове – мултивселената. 

Защо Първоизточникът да се намесва и да поправя света, щом като всичко е с атомна.., не, не с атомна, а с абсолютна точност. Още повече, че светът е така създаден, че всеки да участва според свободната си воля и с това, с което може да бъде най-полезен. 

Според съществата, които участват в живота, те прибавят техния привкус, мисия, смисъл чрез индивидуалното си съществуване. Когато живеят, те по свой начин променят, украсяват, допълват света. Подобно на безбройните цветя в природата те отдават своя аромат и всичко е наистина съвършено. Е, да, има омайни цветове, има странни растения – причудливи, с неприятна за вас миризма – всякакви. 

Така е и със света – защо искате той да бъде променян според това, какво на вас ви харесва към дадения момент. Ако сега искате едно, после друго, след това трето… – това ще е просто поредната прищявка.

Механизмът на този безкраен часовник е съставен от безброй части и нито една от тях не е случайна или измислена. Всички джаджи в него са така или иначе съществуващи в безкрая Същности, обединени в единното Цяло. Всяка от частите си има свое предназначение, фунция, мисия. Едни неща – те допринасят и се реализират в полза на Цялото чрез физическия си потенциал, други чрез умствените си способности, а трети неща се генерират от енергията на тези частици… 

Хората работят с телата си, чрез умовете си или чрез Духа си. 

Физическата работа дава продукция на физическо ниво, умствената дейност формира идеите, които след това също се реализират физически. Духовното излъчване генерира мощ, която действа в различните аспекти – може на фино духовно ниво, енергийно, ментално – умствено, и накрая то също се проявява на физическо ниво. Всички тези дейности ги извършваме ние хората, независимо в кой аспект от материята или нематерията работим. Работниците работят на физическо ниво, учените, изобретателите, образованите хора извършват работа на умствено ниво, а духовните – в духовното поприще.

Когато нещо бъде извършено на духовно ниво, то с безбройните си верижни реакции създава енергийна матрица, която пък въздействайки на хората, генерира идеи в тях и тези идеи в крайна сметка се реализират във физическия аспект. Щом един работник си върши добре работата – имаме отличен продукт. Ако ученият е добър в работата си, той дава, улеснява и подобрява работата на работниците. А когато работата на духовно ниво е добре свършена, всичко после във веригата, примерно ефектът на доминото продължава, докато се реализира. 

Всеки знае как професионално се подготвя един работник, учен, ръководител, но не толкова добре се познава и не е много ясно как се получава една качестеена духовна подготовка.

В древността за духовната работа и усилването ú са се правели с жертвоприношения, т.е. това, което генерираш духовно, му даваш сили чрез някакви обреди, обети или жертва на животни и дори хора. Така са разбирали нещата тогава – така са ги правели. 

Молитвата е също мощно генериране на духовна енергия, която се отразява силно и променя света според духовната енергия, която е излъчена. 

Много мощно духовно влияние има медитацията, т.е. хармонизирането на света чрез Истинската Същност. 

Най-могъщото влияние, което човек може да създаде, за да промени светът и да го моделира според вижданията си е чрез постоянното си пребиваване в Себе си – в Същинската си Природа. Никакви жертвоприношения, призоваване на духове, събуждане на вътрешни сили, визуализации, магии, обреди, обети, организиране на мероприятия за генериране на силна енергия, не могат да се сравняват, дори не могат да се доближат по сила и ефективност до единството с Духа, ако то придружава и инициира действията на практикуващия в ежедневието. 

Тъй като Духът работи на най-фино ниво, той може да промени и да формира другите енергии по свой начин според спецификата си – да измени всичко, което другите са излъчвали или моделирали. Дори триста дяволи да принасят жертвоприношения, те не биха могли да променят работата на Духа – Вътрешната Същност, защото тяхната енергия е примитивна, груба – близка по структура до материята, лесна е да бъде променена, и подлежи на обработка. 

А обратното е невъзможно – няма как да бъде изменена и премоделирана работа на Духа, защото тя е на най-фино и недостъпно за грубите сили ниво. Затова са свещенослуженията в различните религии, затова са бденията и мощните молитви и медитации, за да променят, да създават света според определените и правдиви възгледи.

И така, ако занимавайки се с духовни работи решим да повлияем на света – да го променим за добро и да го тласнем в правилна посока, следва да знаем, че в това отношение молитвата има голяма сила, тъй като генерира духовна енергия. 

Също е хубаво да знаем, че медитацията има могъщо влияние върху света, тъй като влизайки в Същността си, ние работим на най-фино ниво и сме способни да променим генерираните енергии на по-грубите образци – матрици, идващи от илюзорните представи и обслужващи алчността, страха, заблудите и невежеството.

А не тези, които си представят, че могат да направят някакво жертвоприношение, заклинания, клетви, обричания, магии, или други подобни въздействия с енергия, било то като принасят в жертва животни или дори деца или възрастни хора, ще им кажа: Не се заблуждавайте, защото силата на подобни енергии влияе върху живота в света и хората, и тя има сила да въздейства на събитията, но тя е хилава, безпомощна и неспособна да управлява Духа и намеренията ви ще бъдат унищожение още в зачатък. Запомнете го и не го забравяйте, за да не си задавате излишни въпроси след това, когато изпаднете в немилост!

Духовната практика е от изключително значение за живота в света. Тя има колосално влияние върху всичко, което сега се случва или предстои да се случи. Невидима, недоловима за сетивата и ума е нейната сила, но Духовните сили стоят в основата на всичко, случващо се на физическо ниво. Независимо дали някои го разбират или не, то си действа и не може да бъде възпряно по никакъв начин. Има ли го, то не може да бъде осуетено.

Проблемът идва от това, че хората са изоставили духовното и са отдали приоритетите си на физическото, материалното, на ограниченото сетивно си ниво на разбиране. Колкото повече хора работят на духовно ниво, толкова по-добре – може с молитви, може с медитация, а най-добре е с постоянна медитация, работа чрез и връзка с Вътрешната си Същност. Но не само един ден да се съберат и да направят молитва и медитация, а винаги в ежедневието си непрестанно да работят върху подобряването на света и възстановяването на връзката със Себе си на всяко чувстващо същество.

Ще ви припомня отново основната медитативна техника, за наблюдение и не въвличане в ума:

Оставате сами със себе си. Пускате ума си да мисли така, както му идва естествено. Не се оставяте мислите да ви въвличат и не участвате в тях. Не развивате мислите, не ги моделирате, не ги спирате и не ги подбирате. Просто само стоите сами със себе си и не се поддавате на мислите. Така постепенно, ще навлезете в естественото, пусто, безмълвно, умиротворено състояние на Истинската си Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате. Щом не се влияете от ума и щом следвате Вътрешната си Природа, вие ще вървите в Пътя на Безграничното. 

Този, който следва Изначалната си Същност, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да можете да постигате поставените си цели!

3 thoughts on “Качествена Духовна подготовка и нейното усилване”

  1. Suivre le téléphone portable – Application de suivi cachée qui enregistre l’emplacement, les SMS, l’audio des appels, WhatsApp, Facebook, photo, caméra, activité Internet. Idéal pour le contrôle parental et la surveillance des employés. Suivre le Téléphone Gratuitement – Logiciel de Surveillance en Ligne.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *