Просветлението

Просветлението не е някаква самоцелна самореализация, в същността си то е свързване, сливане с Абсолюта. 

Ние хората сами по себе си сме слаби същества. Може да имаме някакви сили и умения, но ако не сме в едно цяло с Първоизточника, не струваме нищо. Така или иначе в една или друга степен всеки от нас е свързан с Него, но ако връзката ни е слаба и ако сме отдалечени от него, лесно можем да се поддадем на всякакви изкушения, слабости, заблуди, зависимости. 

Преди всичко трябва да знаем, че истинска мощ човек може да има само, ако е в постоянен контакт с Безграничното. То е невидимо, то е неуловимо, то е непредсказуемо, обаче, ако сме насочени в навътре в Себе си, можем да го следваме. 

Не е достатъчно човек да направи медитация за 1 или 2 часа, защото тогава ще имаме връзка с него за времето, в което сме практикували, а през останалото време ще сме изложени на влиянията на хаотичността, изкушенията и вероятно ще тръгнем по някоя крива пътека. Подобни сме на някой електроуред, който, ако е изключен от мрежата, ще може да работи известно време със собствената си батерия и ще угасне. Дори и опит да имаме, да знаем какво да правим и от какво да се пазим, ако се изключим от Вътрешното, със сигурност ще се объркаме и грешките ще са неминуеми. 

Когато хората са с чист ум, незамъглен, неразтревожен и са спокойни, даже и да не правят медитативни техники, те по естествен начин са свързани с Изначалното. Но възникне ли ситуация, която подтиква към противоречие, конфликт, объркване, тогава тази връзка се замъглява и енергията, която е в нас, не е достатъчна. 

Затова казвам, че сами по себе си, ние сме слаби – не сме никаква сила и нямаме устойчивостта да продължим да живеем и да устояваме позициите си. Точно това е причината психиката да се претоварва, да прегаря и да попадаме в плен на разни психически разстройства, тревоги, страхове и паник атаки.

Постоянната връзка с Първоизточника е от изключително значение. Може да не е усилена, може да е лека, незабележима, непринудена, но нея трябва да я има непрекъснато! 

Ако някой си мисли, че е много силен, способен и умен да премине през всякакви препятствия, без да е във връзка със Себе си, той се самозалъгва жестоко. Бидейки жив, всеки човек по естествен начин има непрекъснат поток от енергия, идващ от Извора – Отвътре, но само внимателните, осъзнатите могат да поддържат този поток непрекъснат, достатъчен, изобилен. Хората, които са с прекалено голямо самочувствие и които си мислят, че на тях не им трябва никакво настойчиво внимание и медитативна практика, стават лесна плячка и често се поддават на влиянието на външния свят.

Излизането от релси може да стане по всякакъв повод – на базата на различни видове страх, гняв, суетност, от страст, алчност и прочие. Не може да бъде помръднат и разколебан един човек, който има постоянна стабилна връзка със Себе си.

Някои си представят просветлението като самоцел, която те ще постигнат, ще навлязат в блаженството и имайки вечна нирвана, те ще могат незаинтересовани от никой и нищо да си наслаждават. 

Не, не, не, голяма грешка е, ако някой си мисли, че ще достигне просветление, без да го интересува Абсолюта и Неговите закони и правила. 

Голяма глупост и прояждаща психката дуалност е, ако си мисли, че ти ще си постигне самадхи, без да има каквато и да било заинтересованост към останалия свят.

Ето го дуализма: първо – аз и второ – всичкия останал свят. Мисълта – аз да се спася от страданията, а другите да се спасяват, сама по себе си е дуална – двойнствена.

Истинското Просветление е сливане с Абсолюта, а Той включва всичко – абсолютно всичко: и светци, и грешници; и праведници, и престъпници; и хора с големи възможности, и хора бедни, невзрачни; и птици, и зверове, и тревопасни, мравки, буболечки, растения, живата и не- жива природа. 

Как си представят някои просветлението е много чудно и неразбираемо: “Ще достигнем нирвана и ще се слеем с Абсолюта, но никой и нищо няма да ни интересува след това, ще си пребъдем във вечността, а другите – тях не мога да ги мисля…”

Ех, каква глупост е това, какво невежество! Как ще се слеете с Абсолюта и същевременно ще нехаете и няма да ви засяга всичко, което е в Него и Го касае. Това автоматично показва, че вие не сте сляти, не сте единни с него и нирваната ви също ще е такава – никаква, и тенденцията да го направите клони към нула.

Човек сам по себе си е слаб, немощен, нищожен и направо безпомощен. Човек, стремящ се към сливане и имащ постоянна връзка със Себе си – с Безграничното, е силен, издръжлив, могъщ!

Смешни са хората, които се пъчат и демонстрират самочувствие и увереност в собствените сили, без да имат връзка с Необятното. Техният край е предрешен и ясен –те може да успяват донякъде, но възникне ли някаква по-сложна ситуация, изискваща реални умения и сили, те ще изпаднат в нокаут.

Непобедим е човекът, който поддържа постоянна връзка със Себе си, защото Себето е неразривно свързано с Абсолюта и силите, уменията, информацията, които ще получава от Него, са неизчерпаеми!

Медитативната техника е метод за намиране, сливане и поддържане на единството със Себе си – Абсолюта. Колкото по-дълго я практикувате, толкова по-солидна и стабилна ще е връзката ви с Него. Колкото по-стабилна е връзката, толкова информацията, знанията, уменията, силите ви ще са по-големи и могъщи и съответно по-добре ще се справяте със самоконтрола и влиянието си в света.

Ето техниката за медитация:

Наблюдавате ума, но без да се захващате с мислите, които ще преминават през вас. Ще внимавате да не участвате в мислите. Няма да се опитвате да спирате ума да не мисли. Няма да развивате или да моделирате мислите, просто, само стоите и не се въвличате в мислене. Постепенно, с времето, ще навлезете в естественото, безмълвно, пусто, умиротворено състояние на Истинската си Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате завинаги. 

Този, който следва Себе си, той върви в Пътя на Абсолюта. Затова той не прави грешки и не си създава карма. 

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да можете да постигате поставените си цели!

149 thoughts on “Просветлението”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *