Просветлението

Просветлението не е някаква самоцелна самореализация, в същността си то е свързване, сливане с Абсолюта. 

Ние хората сами по себе си сме слаби същества. Може да имаме някакви сили и умения, но ако не сме в едно цяло с Първоизточника, не струваме нищо. Така или иначе в една или друга степен всеки от нас е свързан с Него, но ако връзката ни е слаба и ако сме отдалечени от него, лесно можем да се поддадем на всякакви изкушения, слабости, заблуди, зависимости. 

Преди всичко трябва да знаем, че истинска мощ човек може да има само, ако е в постоянен контакт с Безграничното. То е невидимо, то е неуловимо, то е непредсказуемо, обаче, ако сме насочени в навътре в Себе си, можем да го следваме. 

Не е достатъчно човек да направи медитация за 1 или 2 часа, защото тогава ще имаме връзка с него за времето, в което сме практикували, а през останалото време ще сме изложени на влиянията на хаотичността, изкушенията и вероятно ще тръгнем по някоя крива пътека. Подобни сме на някой електроуред, който, ако е изключен от мрежата, ще може да работи известно време със собствената си батерия и ще угасне. Дори и опит да имаме, да знаем какво да правим и от какво да се пазим, ако се изключим от Вътрешното, със сигурност ще се объркаме и грешките ще са неминуеми. 

Когато хората са с чист ум, незамъглен, неразтревожен и са спокойни, даже и да не правят медитативни техники, те по естествен начин са свързани с Изначалното. Но възникне ли ситуация, която подтиква към противоречие, конфликт, объркване, тогава тази връзка се замъглява и енергията, която е в нас, не е достатъчна. 

Затова казвам, че сами по себе си, ние сме слаби – не сме никаква сила и нямаме устойчивостта да продължим да живеем и да устояваме позициите си. Точно това е причината психиката да се претоварва, да прегаря и да попадаме в плен на разни психически разстройства, тревоги, страхове и паник атаки.

Постоянната връзка с Първоизточника е от изключително значение. Може да не е усилена, може да е лека, незабележима, непринудена, но нея трябва да я има непрекъснато! 

Ако някой си мисли, че е много силен, способен и умен да премине през всякакви препятствия, без да е във връзка със Себе си, той се самозалъгва жестоко. Бидейки жив, всеки човек по естествен начин има непрекъснат поток от енергия, идващ от Извора – Отвътре, но само внимателните, осъзнатите могат да поддържат този поток непрекъснат, достатъчен, изобилен. Хората, които са с прекалено голямо самочувствие и които си мислят, че на тях не им трябва никакво настойчиво внимание и медитативна практика, стават лесна плячка и често се поддават на влиянието на външния свят.

Излизането от релси може да стане по всякакъв повод – на базата на различни видове страх, гняв, суетност, от страст, алчност и прочие. Не може да бъде помръднат и разколебан един човек, който има постоянна стабилна връзка със Себе си.

Някои си представят просветлението като самоцел, която те ще постигнат, ще навлязат в блаженството и имайки вечна нирвана, те ще могат незаинтересовани от никой и нищо да си наслаждават. 

Не, не, не, голяма грешка е, ако някой си мисли, че ще достигне просветление, без да го интересува Абсолюта и Неговите закони и правила. 

Голяма глупост и прояждаща психката дуалност е, ако си мисли, че ти ще си постигне самадхи, без да има каквато и да било заинтересованост към останалия свят.

Ето го дуализма: първо – аз и второ – всичкия останал свят. Мисълта – аз да се спася от страданията, а другите да се спасяват, сама по себе си е дуална – двойнствена.

Истинското Просветление е сливане с Абсолюта, а Той включва всичко – абсолютно всичко: и светци, и грешници; и праведници, и престъпници; и хора с големи възможности, и хора бедни, невзрачни; и птици, и зверове, и тревопасни, мравки, буболечки, растения, живата и не- жива природа. 

Как си представят някои просветлението е много чудно и неразбираемо: “Ще достигнем нирвана и ще се слеем с Абсолюта, но никой и нищо няма да ни интересува след това, ще си пребъдем във вечността, а другите – тях не мога да ги мисля…”

Ех, каква глупост е това, какво невежество! Как ще се слеете с Абсолюта и същевременно ще нехаете и няма да ви засяга всичко, което е в Него и Го касае. Това автоматично показва, че вие не сте сляти, не сте единни с него и нирваната ви също ще е такава – никаква, и тенденцията да го направите клони към нула.

Човек сам по себе си е слаб, немощен, нищожен и направо безпомощен. Човек, стремящ се към сливане и имащ постоянна връзка със Себе си – с Безграничното, е силен, издръжлив, могъщ!

Смешни са хората, които се пъчат и демонстрират самочувствие и увереност в собствените сили, без да имат връзка с Необятното. Техният край е предрешен и ясен –те може да успяват донякъде, но възникне ли някаква по-сложна ситуация, изискваща реални умения и сили, те ще изпаднат в нокаут.

Непобедим е човекът, който поддържа постоянна връзка със Себе си, защото Себето е неразривно свързано с Абсолюта и силите, уменията, информацията, които ще получава от Него, са неизчерпаеми!

Медитативната техника е метод за намиране, сливане и поддържане на единството със Себе си – Абсолюта. Колкото по-дълго я практикувате, толкова по-солидна и стабилна ще е връзката ви с Него. Колкото по-стабилна е връзката, толкова информацията, знанията, уменията, силите ви ще са по-големи и могъщи и съответно по-добре ще се справяте със самоконтрола и влиянието си в света.

Ето техниката за медитация:

Наблюдавате ума, но без да се захващате с мислите, които ще преминават през вас. Ще внимавате да не участвате в мислите. Няма да се опитвате да спирате ума да не мисли. Няма да развивате или да моделирате мислите, просто, само стоите и не се въвличате в мислене. Постепенно, с времето, ще навлезете в естественото, безмълвно, пусто, умиротворено състояние на Истинската си Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате завинаги. 

Този, който следва Себе си, той върви в Пътя на Абсолюта. Затова той не прави грешки и не си създава карма. 

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте в добро здраве и да можете да постигате поставените си цели!

178 thoughts on “Просветлението”

  1. Remember that seeking professional help is crucial when facing challenges with ED. Healthcare professionals specializing in sexual health can provide personalized advice, guidance, and treatment options tailored to individual needs.. Cialis without a doctor prescription https://cipillsvi.com/ Cialis Tadalafil 20 mg tablets

  2. The potential benefits of shockwave therapy in combination with drug therapy for the treatment of erectile dysfunction are being investigated. This combination approach aims to enhance the effectiveness of medication and promote tissue regeneration, improving erectile function.

    http://fildena.hair/ fildena 50mg brand

  3. Men with impotence may find it helpful to engage in regular activities that promote overall well-being, such as practicing gratitude, engaging in hobbies, or spending time with loved ones. Emotional health is closely tied to sexual health.

    https://belviagra.com/ strongest viagra pill

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *