Трето око и вътрешно знание

Всички ние притежаваме освен петте си сетива – зрение, слух, обоняние, вкус, тактилност и още едно много мощно сетиво – на вътрешното знание, но поради отделянето ни от Вътрешната си, Духовната си Същност, то е закърняло.

Третото Око притежава свойствата на всички други сетива, но за разлика от тях не е ограничено от пространството и времето.

Когато умът ни е чист – спокоен, умиротворен, пуст и добронамерен към всички и всичко, това е една много добра основа за възстановяването на Окото на Всезнанието. Този орган се намира в центъра на главата ни и въпреки че е закърнял и във времето е занемарен и изоставен от хората, той продължава да функционира, макар тази функция да е слаба и оскъдна.

Много често чрез него ние улавяме бъдещи събития, срещи или предстоящи преживявания и те се предават и трансформират чрез ума. Така ние сънуваме нещата в образи, в които умът ни превръща тази информация.

Разбира се, не всички сънища идват от работата на Третото око. По начало всички сънища са продукт на ума ни, и ако той е тревожен, объркан, уплашен или заплетен в суетности, то и сънищата ще са такива – кошмарни.

Когато информацията постъпи от Окото на Всезнанието, тя не може да бъде отразена едно към едно от ума, защото той е пристрастен и формиран различно от опита, концепциите, разбиранията и менталните формации.

Ако умът е пуст, умиротворен и добронамерен, ако е свободен от оковите на мненията и представите, то тази информация би била точно такава, каквато е уловена от Третото око. Но тъй като умът ни най-често е пристрастен, предубеден и служещ си с образи, картини и познати похвати идващи от човешкия ни опит, то тези знания се превръщат в образи и се преживяват насън посредством символика – кодирани са според възприятията ни. Така работи умът ни – превръща всичко в логични за него изображения и в облик, който е близо до общоприетите представи.

Окото на Всезнанието може да улови директно нещата такива, каквито са, но те не са нито образи, нито чрез чуване или чрез информация присъща за някое друго от сетивата. Информацията в него постъпва интегрирана като знание, то е обединено, неразделено знание. В смисъл тя е едновременно и зрение, и слух, и обоняние…, но не е нито едно сетиво поотделно. Затова се нарича Знание – неразединено от сетивата. Много мощно сетиво е Третото око.

Напоследък, срещам в разни статии в някакви медии, че флуорът е пречка за работата му – един вид вкостеняване и блокиране за да функцията на Третото Око. Да, да, ама Не…!

Закърняването на Всевиждащото Око произтича от бездуховността и вторачването ни в грубите материи, така то остава неизползвано и постепенно атрофира. Колкото повече човек се вглежда и живее в грубата материя, толкова повече сетивата му се настройват към нея, и толква по-слабо чувствителен става той към фините, към духовните светове и енергии.

Нека никой да не ви заблуждава, че причината за закърняването на Третото Око е флуора. Истинската причина е бездуховността и потъването ни в грубия материалистичен, покварен, изроден, порочен и извратен земен свят.

Загърбването на всичко духовно и обземането ни от плътското е причината за атрофията на този така важен орган!

Завръщането ни към Духовната – към Изначалната ни Природа, е начинът Окото на Всезнанието ни да се възроди и да започне да функционира в пълноценно. Колкото повече ние се вглеждаме и се завръщаме в Себе си – в Първоизточника си, толкова по-добре ще можем да използваме Окото на Всезнанието.

И колкото по-спокоен, по-добронамерен и умиротворен ум имаме, толкова по-малко вмешателства и изкривявания ще има информацията, която постъпва в Третото ни Око. По този начин, когато умът ни е пуст и когато паразитните мисли повече не се намесват и не ни вкарват в техните си концепции и ментални структури, тогава информацията постъпваща от ефира ще бъде непроменена, неизопачена и точна. Тогава ще можем да отразяваме Истината такава, каквато е!

Пак ще ви кажа това, което не искам да забравяте! Медитацията е техниката, която ще ви освободи от паразитните мисли, ще ви избави от объркания и травмиран ум, ще коригира психиката ви и ще ви доведе до вашият Истински Дом – Същинската ви Природа. Така вие ще станете тези, които сте Изначално Сте – непроменени, нетравмирани и неповлияни от вмешателствата на живота.

Техниката на медитация е:

Наблюдавате ума си, гледате как мислите изплуват в него, но не вземате участие в тях. Само внимавате да не ви въвлекат във вихрите си, нищо друго. Когато мислите се появяват, вие не ги отхвърляте, нито ги приемате, не ги оценявате, нито следва да им отдавате значение. Просто ги наблюдавате дотогава, докато те утихнат и изчезнат от само себе си. Не се опитвате насила да потиснете ума, нито да го направите насила пуст! Защото това няма да е естествено състояние, а ще е изкуствено наложено, насилствено и то няма да е за дълго.

Умът следва да се успокои сам, от това, че не му давате енергията си чрез участието в мислите. Когато не се захващате с мислите, те остават без енергия и постепенно изчезват. Щом умът се успокои, той става умиротворен, добронамерен и безмълвен, което е основното състояние за да сте в състояние да познавате и да се слеете с Истинската ви Природа.

Този, който може да следва Себе си, той следва Волята на Необятния Безкрай и е невъзможно да сгреши – не може да генерира карма и е свободен от всички зависимости.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си и да можете да постигате целите си и да изпълнявате успешно мисията си заради, която сте дошли тук на Земята.

5 thoughts on “Трето око и вътрешно знание”

  1. Анонимен

    Благодаря, Нед! Полезна информация, обяснена, както всеки път, разбираемо!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *