Информация от Вътрешната си Същност

Информацията, която постъпва в нас чрез сетивата и обработена в ума, ни дава много и различни възможности. Днес може да сме си мислили едни неща, но узнавайки други новини, ние сме склонни бързо да променим вариантите и възможностите си.

Дълго време може да сме живели с едни идеи, но осведомявайки се сме готови да предприемем нови ходове. Така работи ума ни – чрез информация, обработването и – съпоставяне, комбиниране, осмисляне и прочие.

Нашият ум е постоянно променящ се и много изменчив. Не така е Духът ни обаче. Когато Той – Духът ни, предприеме нещо, то не се изменя. Щом Вечното в нас реши нещо, няма абсолютно никакво измятане. Затова е добре да вземаме важните си решения, когато сме изчистили и успокоили ума си, когато чувствата ни са се уталожили и сме в емоционален и духовен мир. 

Наистина успокоеният ум е гаранция, че той няма да се намесва в нещата, които приемаме от Изначалната си Природа – Духа си. Направили сме медитация, умът ни е станал пуст, безмълвен, добронамерен и умиротворен и ние сме се насочили навътре към Себе си. 

Получавайки информация от Вътрешната си Същност, ние би следвало никога, ама никога, да не се отказваме от нея. Не бива, ако после под въздействие на ума си ни дойде нещо друго на ум, да игнорираме решенията, които сме взели чрез Духа си. 

Често пъти се случва, щом умът ни заработи, той да се замъгли и да бъде обхванат от емоции, от идеи за други варианти, възможности и така да поискаме да изоставим това, което сме добили чрез медитацията си. Така се допускат най-големите грешки!

Въодушевени и изпълнени с емоции пред новите възможности, ние бъркаме тотално щом предприемем нещо друго от това, до което сме достигнали в състоянието на спокойния, пустия и умиротворен ум. Всички идеи, концепции, различни мнения и варианти би следвало да бъдат формирани вследствие на Изначалната ни Същност – Себето, а не да са продукт на “находчивия”, изобретателния и комбинативен ум.

Да, умът би следвало да се задейства, за да обработи информацията, да ни дава различните възможности и вероятности, но всички важни решения би следвало да бъдат взети само чрез Истинската ни Природа – от нея идва Истинското Знание!

Значи, всичко което е важно, съдбоносно и всичко което би могло да промени из основи живота ни, би трябвало да бъде получено от Вътрешната ни Природа и знаете –  то може да бъде вярно само, ако умът ви е спокоен, пуст, безмълвен и умиротворен!

Ако умът ви се опитва да ви диктува решения, ако ви идват мисли на талази, ако импулсите на мислите ви удрят и ви тласкат към действия, ще знаете, че това е вашият маймунски ум, който ще ви хвърля от един проблем в друг, от едни опасности в други… Вие не бива да го слушате, нито да вървите в посоките, в които той ви подбужда!

Пак казвам, така под въздействие на емоциите, на чувствата и на много “находчивите” идеи и изобретателност се правят всички грешки, за които после и да съжалявате, и да се разкайвате, няма да могат да бъдат поправени и животът ви няма да се върне назад. Не се подвеждайте по “гениалността” на ума си.

Ако се научите да медитирате – да оставяте ума си да се успокои, емоциите ви да се уталожат, чувствата ви да се укротят и двигателните ви подтици да не ви дават насока и да ви тласкат нанякъде, то вие ще можете да слушате вашето Вътрешно Аз! Няма нищо по-добро на Този и на Онзи свят от това да може да слушаш, да знаеш, да се сливаш и да действаш в едно с Него – със Себето си!

На Този свят всички грешки и всички кармични натрупвания стават под въздействието на ума. Подвеждайки се по неговите идеи и желание, хората се отклоняват, изоставят Истинската си Природа и тръгват след удоволствията, материалното богатство, след пороците и привързаностите и така си докарват неприятности… Така те си навличат беля на главата, като нарушават законите на Кармата – влизат в кръговрата на страданията.

По този начин неизбежните кармични лутания обхващат еони – огромни периоди от време и е много трудно да се освободят от тях.

На Оня свят, под въздействието на енергията формирана от маймунския ни и примитивен ум приживе, душите се стремят отново да могат да утоляват желанията си – да влязат в тяло и да живеят живот изпълнен с привързаности, с привидни удоволствия и заблуди, което пък ги тласка към нови и нови неблагоприятни прераждания – нищо, че предварително животът им ще е обречен и изпълнен с мъчителност и страдания, те го искат неистово, защото са измъчвани от така създадената енергия. Така те желаят да влязат в тяло и да живеят според изработените от ума илюзии, които са във вид на енергия от предните животи. Това създава зависимостите и невъзможността да се освободят от кръговрата на живота и смъртта.

А колко е лесно, колко е приятно, колко истинско и благодатно е да стоиш в Истинската си – Божествената си Природа и да живееш според както желаеш, без тъма – без заблуди, без порочни зависимости, без илюзии и невежество.

Да живееш в Нирвана, както се казва в Йога! Същото казва и Буда. Христос през всичките си проповеди обещава на последователите си Вечен Живот. Пророкът Мохамед говори, че правоверните и праведните ще отидат в Дженнета – това е Раят.

Всъщност това е едно и също нещо, може да бъде наречено Рай, Вечно Самадхи, Паринирвана и по много други начини според различните езици!

Нека сега да ви припомня техниката за медитация, която ще ви доведе до Вътрешната ви Природа:

Наблюдавате ума си, но не се захващате с мислите, които ще се появяват. Гледате как умът поражда мисли, но не участвате в мислите, не ги развивате, не им отдавате значение, не ги оценявате и не се опитвате да ги променяте. Само ги наблюдавате, но не се оставяте да ви въвличат в тях.

Щом не давате енергията си на мислите, те ще утихнат, ще се успокоят и емоциите ви ще е уталожат. Ще дойдете до състоянието на спокойствието и пустия ум. 

Умът ви ще стане пуст, умиротворен, добронамерен и доброжелателен към всичко и всички, вие ще навлезете във вашата Истинска Природа – ще Я познавате, ще можете да Я отразявате точно, да се слеете с Нея и да Я последвате във всичките си действия.

Този, който може да следва своята Истинска Природа, той върви в Пътя на Безграничния и не може да сгреши, нито да генерира карма!

Пожелавам ви упорита, всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си и да можете да постигате поставените си цели!

14 thoughts on “Информация от Вътрешната си Същност”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *