Психическа преумора

Съхраняването и използването на психичната енергия и е подобно на физическата. Когато работим физически усилено, се изморяваме и се налага да си почиваме. А също и да разпределяме работата си така, че да не се изтощим преждевременно, за да сме в състояние да свършим нещата докрай. За физическата умора имаме малко по-добра чувствителност отколкото психическата.

Щом се претоварим психически – умствено или емоционално, нашият организмът ни дава знаци, че е време за почивка – или да се усамотим, или да се видим с близки приятели, да излезем сред природата, или да сменим обстановката – някаква малка разходка или екскурзия – кой както го чувства и от каквото има нужда.

Когато пренебрегваме тези индикации на психиката си, тя съответно има още резерви и издържа донякъде, но не вечно. После, в резултат на психическото претоварване се появява сънливост, вялост, главоболие, апатия, меланхолия. 

Ако пак пренебрегнем и тези симптоми, тогава наистина става лошо защото предстои да бъдем обзети от отчаяние, безнадеждност, мисли за безнадеждност, нищо не може да ви зарадва или въодушеви. Така хората изпадат в депресия, отчаяние и безизходица. После започват да се търсят лекарства, които да помогнат да се излезе от това състояние. 

Всъщност, психическа преумора може да настъпи не само при усилена работа с ума. Вследствие на лоши периоди, преживявания, развод, раздели, при неуспех и несполуки в живота също може да се достигне до предела на психическите сили и възможности и да се изпадне в срив на психиката.

Да, ако човек не е опитен в медитацията, в крайните положения без лекарства той няма как да се съвземе.

Защо обаче трябва да се чака да се разболеем и чак тогава да се стреснем и да потърсим помощ? А колко е лесно в началото… Просто човек не бива да се оставя психиката му да трупа умора. 

Една редовна и качествена медитация накрая, след работния ден, му гарантира, че той ще се изчиства своевременно и ще се зарежда психиката си със свежи сили. Или ако има някакви разтърсващи преживявания също не бива да се изоставя и постоянно да се въвлича в тях. 

Ако направи тази грешка – постоянно да се връща към спомените си и отново и отново да влиза в картините на проблемните събития, умът му ще се изтощава, т.е. не е необходимо да има някакъв друг фактор, които да му влияе.

Собственият ни ум може да ни изчерпи силите и да останем без енергия. И не само това, той – умът ни, може да ни вкара в такива лабиринти и объркани мисли, че да ни доведе до крайно отчаяние, обезсърчение, обезверяване и да вземем грешни, фатални решения.

За да се срине психиката не е нужно да имаме някакъв зъл гений за противник. Нашият собствен ум може да изиграе ролята на злия гений и да ни унищожи. Така се получава, когато се оставим на ума ни да ни командва.

Сега някои може да се объркат, като си помислят, че ние и умът ни сме едно и също нещо. Не, умът ни е просто един орган, който може да мисли, да пресмята, да оценя различните ситуации и да взема решения. А самите ние сме Духът – Изначалната ни Същност. 

Когато умът ни е центриран в Същността, той е много проницателен, обхватен, интуитивен и може да излезе бързо от всяка ситуация. Проблемът възниква тогава, когато умът ни се отклони от Центъра си – от Вътрешната ни Същност, обърка се и започне да работи хаотично.

Тогава има нужда умът да се центрира в Същността, за да бъде в синхрон с Нея. Техниката, която привежда ума в Същността е медитацията. Ако хората знаеха да я практикуват и я прилагаха своевременно, нямаше как да изпадат в депресия, отчаяние, безизходица и нямаше да правят погрешни ходове.

Вътрешната ни Същност е непогрешима, вечна и непроменима, а умът ни е само един орган – енергия, който трябва да бъде поддържан чист, спокоен и в единство със Същността ни.

Своевременното и редовно практикуване на медитацията е гаранция, че няма да се стигне до такива жестоки страдания като депресия, панически атаки, обезсърчение, униние, омаломощение на психиката и упадък на духовните сили.

Ето пак техниката на медитацията:

Наблюдаваме ума си, но без да се захващаме с мислите, които ще се опитват да го обземат. Просто внимаваме да не развиваме мислите, да не им отдаваме значение, да не ги подбираме или моделираме. Важно е да не се въвличаме в мислите, а да ги наблюдаваме дотогава, докато изчезнат.

Когато умът стане пуст, безмълвен, умиротворен и добронамерен към всичко и всички, ще можете да навлезете в Себе си, да познаете Истинската си Природа, да се слеете с Нея и да Я последвате.

Този, който е в единство с Истинската си Природа, той следва Пътя на Небето, той не може да сгреши или да си създава карма.

Пожелавам ви упорита, всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, да сте здрави и да постигате важните си цели!

6 thoughts on “Психическа преумора”

  1. Through the parental monitoring program, parents can pay attention to their children’s mobile phone activities and monitor WhatsApp messages more easily and conveniently. The application software runs silently in the background of the target device, recording conversation messages, emoticons, multimedia files, photos, and videos. It applies to every device running on Android and iOS systems. https://www.xtmove.com/how-to-track-and-read-someones-whatsapp-messages-calls-location/

  2. Благодаря сърдечно, Нед! Много стойностни публикации! Пожелавам ти живот, здраве и щастие!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *