Религиите и Първоначалната Истина

Щеше ми се да можех да ви кажа какво е Дзен, но уви Дзен не се поддава на описание, не може да бъде определен, изказан, показан, обяснен… По-лесно ще ми е да ви кажа кое не е Дзен.

Обикновено хората имат формирани разбирания за живота, утвърдени мнения, порядки, ценностна система, правила, по които да се водят и да живеят.

Ако някой не се вмества в тези стереотипи на мислене, чувства или действия, той бива приеман най-малкото за странен, че ако не и направо за луд. И може би в повечето случаи хората да имат основания да мислят така, но това не винаги е вярно.

Въпреки че всички религии имат един първоизточник и той е Духът, живеейки в различни условия, при различен начин на мислене, традиции, порядки, нрави, хората до такава степен са променили първоначалния смисъл на религията, че става неузнаваем. А истинската цел на религията е да свърже отново хората с техния Първоизточник.

И така, зависи до колко хората са праволинейни, фанатични, заслепени от собствената си правота, гордост, похот, алчност или пък от някакви други интереси, те дотолкова внасят привкус, изопачават мисленето си и преиначават истината, че променят религиите и първоначалната истина вложена в тях, става неузнаваема, непонятна.

Самата представа за живота, начинът на мислене до такава степен формират умовете, че ако те бъдат нарушени, човек се обърква и губи почва под краката си.

Затова някои илюзии са толкова упорити и трудно могат да бъдат разрушени, защото макар да са фалшиви, хората се опират на тях, живеят чрез тях и на тях се надяват.

Кое не е Дзен? – Ами всичко, което е саможиво, егоистично, ограничено, повърхностно, откъснато от Единното Безгранично Цяло, не е Дзен.

Ето например, някой е формирал в главата си начин на поведение, разбиране за правилен начин на живот и ценности. И с цената на всичко той ще защитава това свое виждане, защото ако то рухне, ще рухне и неговата устойчивост – психичното и физическото му здраве.

Дзен е сливане с Абсолюта, Духа, т.е. с Безграничния Първоизточник – вечен и непроменим. И тъй като умът на един Дзен майстор е единен с Духа, той не се вписва в ограничените човешки представи. И следвайки Единното Цяло, майсторът не се подчинява нито човешките разбирания, нито на религиозните очаквания. В техните очи той е алогичен, и в зависимост през каква точно човешка умствена призма го пречупва, той може да изглежда странен, луд, посредствен, жесток, неадекватен.

Да, това което е адекватно за Духа, би изглеждало неадекватно, непонятно за хората… И обратно, това което е нормално за хората, за Духа е ограничено, откъслечно, недостатъчно, повърхностно.

Затова, приятели, когато сме се запътили към Себе си, би било много по-лесно, ако пуснем всички представи, ментални формации, мнения, разбирания и житейска опитност. Защото ако се държим за тях, ние не бихме били ефирни, свободни и способни да последваме Духа си – Вътрешната си Природа.

Ако мислите “това е правилно” и “това е грешно”, вие никога не бихте могли да се откъснете от тази представа. А за Духа няма нито “правилно”, нито “погрешно”, защото в различните ситуации, правилното и погрешното могат безброй пъти да разменят местата си.

Присъствието на Духа е навсякъде и във всичко, знанията му са безгранични и затова логиката е всеобхватна. Но погледът на един човек е ограничен, такива са и сетивата му и умът му и затова логиката му също е подобна. С каквото разполага като знание, на такава база построява и разсъжденията си.

Духът е безграничен и затова от човешка гледна точка логиката на Духа е непонятна. Действията на един Дзен майстор може да са неясни, нелогични, неадекватни, неочаквани, необясними, тъй като те са продължение на Духа.

Затова дзен коаните са неразбираеми и не могат да бъдат разгадани чрез обичайния човешки ум. Отговорът им се крие в Духа, но за да бъде достигнат Духа, е необходимо да влезе в Него чрез медитация. Или както се казва в Библията: “Неведоми са пътищата Господни” – те не могат да бъдат схванати.

И когато ви идва да съдите някой и да казвате кое и доколко е правилно или грешно, знайте, че нищо не знаете. Нямате представа откъде идва човекът, през какво е минал, кое го е формирало и в крайна сметка какъв е планът на Духа чрез този човек. И ако този, който го осъжда, е минал по неговия път, дали не би бил много по-лош или грешен.

Лесно е да накажеш някой, но трудно е да проникнеш в битието и небитието в самото начало на Времето, да проследиш пътя му и да го разбереш. Иначе, колко му е да кажеш: “Ето този е лош”, “Този е добър”, “Онзи е боклук”, “А оня пък е гад…”. Ако човек знае планът и замисъла Духа – на Единното Цяло, той не би бил толкова категоричен и не би определял и осъждал толкова едностранчиво света.

Та, думата ми днес беше за това, колко много сме се посветили на илюзиите, на заблудите, на човешките измислици и мними представи за света и вселената. И как ако не се пуснем от обичайните си мнения, концепции и житейска опитност, ние не бихме могли да последваме Духа – Истинската си Природа.

Често може да чуете някой как се хвали: “Това е мое”, “Това ми принадлежи”, “Собственик съм на…”. Един от основните принципи на Духа е: “Да нямаш нищо твое!” – Само тогава Цялата Вселена ще ти принадлежи!

Само не го разбирайте погрешно, защото това не означава нищо друго, освен да не се привързваш към каквото и да е.

Пожелавам ви успешна медитативна практика и скорошно завръщане в Дома на Истинската ви Природа!

41 thoughts on “Религиите и Първоначалната Истина”

  1. Напълно споделям написаното, Нед! Винаги съм го “усещала” по този начин, но го неглижирах, защото всички около мен мислеха различно. Сега вече знам, че това, което съм чувствала е наистина правилно! Дори и хората около мен да не мислят точно така, аз вече съм убедена в моята гледна точка и се старая да се вслушвам в интуицията си! Нед, ти ми “отвори очите” за неща, които винаги съм чувствала за правилни, но не съм имала смелостта да ги кажа! Благодаря ти!!!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.