Буквар по медитация (част 5) Наблюдение на ума. Механизъм на кризите на очистване

Медитацията за наблюдаване на ума е една от най-практикуваните. В нея няма нищо сложно, както на някои може да им се стори. Ако не я усложнявате сами, тя ще е едно съвсем естествено непринудено състояние.

Изберете си удобно място и време, когато ще медитирате. 

В началото, можете да си осигурите спокойни и не натоварващи условия, за да ви е по-лесно. С течение на практиката, обаче, ако сте сериозни и практикувате със старание и усърдие, ще се научите да медитирате по всяко време и при всякакви условия. Може да има адски шум –  и какво от това, ако не се поддавате на дразнението, ще можете да останете спокойни и невъзмутими. Може да сте сред най-неблагоприятната за вас среда, която преди това ви е разстройвала, вбесявала, смачквала и депресирала – пак какво от това – нищо! Ако можете да останете в медитативно състояние, все едно в каква среда ще сте. Може да ви нападат страхове, паника, несигурност или безверие – отново нищо, защото ако стоите стабилно във Вътрешната си Природа, няма да има фактор, който да ви отклони и съответно няма да може да засегне по никакъв начин ума и душевността ви.

Позата, в която ще медитирате може да е всякаква. Тя може да е от йога – лотос, полулотос или седнали на колене – японски седеж. Но ако не сте свикнали, можете да медитирате седнали по най-обикновен начин на земята, на стол или както си изберете. Позата не е толкова важна, важно е, какво правите с ума си по време на медитация. 

Като първа стъпка – седнете и мислено огледайте тялото си. Ако в някоя част има напрежение, се отпуснете. Нека да сте разхлабени и спокойни.

След това насочете вниманието си към ума си. 

Наблюдавайте, какво възниква в ума ви. Може известно време нищо да не възниква, не бързайте!

После, може това да са някакви спомени от близкото или далечно минало. Или може да са някакви случки, грижи и мисли от настоящето. Също може да са идеи за бъдещето. Може в ума ви упорито да звучи скоро дочута някаква песен, фраза, филм и прочие. Въобще в ума ви може да възникне всичко – асоциации, мечти, въображение, картини, звуци, вкусове, аромати или други сензитивни проекции или представи.

За медитацията се казва, че е правене на нищо – нищоправене. 

В смисъл, че седейки в медитация, не бива да участвате в нито една от мислите, които изплуват в ума ви. Ако се захванете с някоя от мислите, то умът ви ще ви поведе след нея и това вече не е нищоправене, а ще е следване на тази мисъл. Така ще дадете храна и енергия на мисълта, ще се замърсявате и изтощавате от нея, и така ще се отклоните от Центъра си. Ще се поведете от откъслечния, разделящ и двойствен ум, а това не бива да става. 

Е, дори и да се случва понякога, щом се усетите, че сте „изтървали козите“, т.е. че сте се отклонили, върнете се в изходно положение да наблюдавате ума си, без да се захващате с мислите.

Ще наблюдавате какво и как възниква в ума ви, но без да участвате в него, т.е. без да развивате и без да се фиксирате в мислите – като не прилепвате и не участвате в тях.

Не е правилно да искате да спрете мислите или да ги изхвърлите от ума си! 

Щом в съзнанието ви възникне мисъл, идваща от подсъзнанието ви – от преживяното в миналото, не бива да го изхвърляте, нито е добре да се впускате в анализи или мислено да поправяте грешките си. Ако направите това, ще се въвлечете в тези спомени и вместо да се очиствате, ще потънете отново в тях ще ги преживявате отново. Така само ще засилите лошото им влияние върху психиката ви.

Това, което трябва да направите е само да наблюдавате това, което се е появило в ума ви, без да го разнищвате или да се залавяте с него. 

Няма да се плашите от този спомен, а само ще го наблюдавате, без да го разнищвате.

Няма да се ядосвате от спомена, мисълта или идеята, а само ще я гледате с внимание и осъзнатост, но няма да навлизате в него.

Няма да изпитвате вина, неудобство или неприязън, а само ще осъзнавате, че те са се появили, но няма да се впускате в тях.

Знам, сега ще кажете: „Ама той споменът като се появи, се появиха и емоциите, които ме разтърсиха и обзеха душата ми!“

Нищо, може да ви обземат емоции, чувства или по друг начин да въздействат в тялото ви, но ако вие стоите с мисълта да не се въвличате допълнително в тях, те ще стоят известно време, след което ще започнат да отслабват и накрая ще изчезнат!

Съгласен съм, че миналото, настоящето или проекциите за бъдещето ще се появяват и ще ви предизвикват, ще ви разтърсват и потрисат, но ако вие упорито стоите наблюдавайки ги и осъзнавайки, че това са само изблици идващи от ума ви, постепенно тези импулси ще губят силата си и ще изчезнат. 

Така се чисти съзнанието и подсъзнанието. Това ще става на етапи. Като се появят един път и като не им се поддадете, а само ги наблюдавате и ги осъзнавате като дейност идваща от обременения ви ум, те ще отслабнат с една степен. После като се появяват отново, вие отново ги наблюдавайте и ги осъзнавайте, но без да им давате участието си, по този начин те ще стават още по-слаби и неспособни да ви извеждат от равновесие. Накрая ще остане само информацията за дадената случка, но без да има емоции и душевни рани от нея.

Нали разбрахте?

Наблюдавате какво възниква в ума ви, но не вземате участие в него. Не го гоните! Не го спирате да не възниква! Не го осъждате! Не се възмущавате! Не го определяте като добро или лошо, нито като свято или светотатствено! Не потискате мислите, в желанието си умът ви да остане пуст – това е грешка! 

Оставяте ума си да генерира, каквото си иска, но без да развивате и без да обслужвате възникващото. 

Така подсъзнанието ви ще започне да излъчва енергиите на събитията, които са били складирани дълбоко в него. 

Ако ги спрете, означава да ги капсулирате и запечатате. А ако ги изхвърлите, ще ги изхвърлите само от ума си, но не и от подсъзнанието си! Дори това, което изплува в ума ви да не е продукт от подсъзнанието ви, а да е инициирано от някаква външна енергия. Тогава, като не се захващате с нейните проекции в ума ви, тя постепенно ще отслабне и ще отмре – ще изчезне.

Затова, оставете ума ви да генерира това, което идва от подсъзнанието или от инициираните външни или патогенни енергии, но не му давайте храна, чрез участието си. Само наблюдавайте и осъзнавайте, но без да се захващате и без да ги продължавате и развивате.

По-нататък в следващите лекции, ще ви кажа как да трансформирате и използвате тези външни или патогенни енергии. Има много техники, някои съм ви казвал, а някои тепърва ще ви обясня.

Така, като наблюдавате и осъзнавате възникващото в ума ви, постепенно то ще отслабва и ще намалява. 

И след известно време умът ви ще стане Пуст, Умиротворен, Безмълвен и Невъзмутим. Това не означава, че ще станете безчувствени или безсърдечни – напротив, мястото на тези травмиращи емоции, ще се изпълни с обич и състрадание към другите. И вместо да ги осъждате, отхвърляте, ненавиждате или да се дразните от хората или сгрешилите, вие ще ги разбирате, приемате като част от вас самите, ще ги обичате като близки роднини и ще желаете да им помогнете. 

Като започнете медитативната си практика ще преминавате през различни етапи на очистване. Което пък е свързано с разни неразположения и усилни преживявания.

Навлизайки в медитацията, може да ви разтърсват конвулсии. Може тялото ви да започне да трепери, да изпитвате болки, да ви се плаче, да ви обхваща ярост, ненавист към някой или нещо. Най-различни могат да са съпътстващите неудобства, но трябва да знаете, че това са белезите на започналото очистване.  

С усърдие, вяра и с готовност трябва да преминавате през тези различни симптоми, които са вследствие на натрупаната токсична енергия в психиката ви. Всяко пречистване е свързано с кризи – кризите на катарзиса, на очистването.

Ако с времето сте се разглезили и сте отвикнали от трудностите, сега е време да си спомните, колко силни сте били преди. И няма друг начин, защото по-добре сега да се захванете с очистването на ума и психиката си, отколкото тези токсични енергии да стоят във вас подобно на бомба със закъснител. 

Ами ще дойдат дни, когато тялото и психиката ви ще отслабнат и тогава тези отрови в ума ви ще се активизират. И по-добре сега да сложите край и да не давате шанс на лошия шанс за в бъдеще. 

Така ще прекратите и кармичните си натрупвания, както от този си живот, така и на тези идващи от предишното ви съществуване. Кармата е само за това, за да подтикне хората към осъзнаване и към поправяне. И след като сте се осъзнали, тя престава да съществува.

През време на духовната си – медитативната си практика ще преминавате през разни кризи на очистването. Ще се редуват светли и тъмни периоди, но това е само за добро.

Когато токсичните енергии са дълбоко във вас, те са вашият скрит, спотаен враг.

И щом пристъпите към медитативната практика, те се отделят от организма или психиката ви, за да се очистите, т.е. те започват да циркулират в енергетиката на тялото ви.  Тогава,  след като са освободени от депата в тялото, те се вливат в потока на енергията в тялото ви, и се сгъстяват до такава степен, че причиняват неразположения и кризи. Тези неудобства се проявяват непосредствено преди негативните енергии да напуснат тялото ви. 

Ще знаете, че когато някое неразположение, тревожност, притеснение, страх, ранимост, уязвимост или друго негативно чувство или криза обземе душевността ви, това означава, че е дошла кризата на очистването, т.е. токсичните енергии под въздействието на медитацията, са се отделили от постоянните си депа в тялото и психиката ви,  и са се влели в общия поток на енергетиката ви.

Медитативната ви техника ги поставя под преса, за да ги изхвърли и да напуснат тялото ви. Така патогенните и токсични енергии се сгъстяват силно и влияят на организма ви – предизвикват криза – неприятни усещания, но това е само, защото те са така нагнетени, за да бъдат евакуирани от организма и психиката ви!

Надявам се, че разбрахте механизмът на кризата на очистване! 

И като следствие и правилно поведение по време на очистваща криза трябва да е леката, естествена и непринудена медитативна практика. Когато сте в такъв период не е уместно да усилвате много интензивността на медитацията. По-скоро е удобно да сте винаги в една много лека медитация, без да генерирате напрежение. Така кризата ще премине най-лесно и без особени сътресения.

За разлика от моментите, когато се налага да надделеете над някакъв силен енергиен противник, защото ако сте в такава ситуация, тогава силата на медитативната практика се усилва, за да може да превъзмогнете външните енергийни атаки, агресия или опити за нахлуване в енергийното ви поле като разруши или проникне през аурата ви!

Но по време на очистваща криза, медитацията е фина и едва загатната като сила.

Това е добре да го запомните и да знаете кога да усилвате медитацията си и кога да я намалявате почти до разсейване. Все пак, обаче не се разсейвате докрай. За усилената и намалената медитативна техника ще пиша подробно в по-нататъшните лекции.

И когато дойде такъв момент, няма да си казвате: „Ами, аз и да медитирам и да не медитирам все същото – имам си ги кризите и това е!“

Имате кризи, но едно е да се очистваш и те да намаляват осезателно като и интензивност, и като честота, а съвсем друго е патогенните и токсични енергии да се вихрят и да се увеличават в тялото и ума ви, докато ви обземат изцяло.

Няма да се обезверявате и да унивате, а ще практикувате медитативните си техники с вяра и непоколебимост и ще имате пълно доверие във вашата Истинска Природа, защото тя е продължението на Безграничния.

Още много трябва да се знаят  за енергетиката на тялото, за дихателните техники и приложението и медитативното състояние в ежедневието, но всяко нещо с времето си

Следва продължение…  

179 thoughts on “Буквар по медитация (част 5) Наблюдение на ума. Механизъм на кризите на очистване”

 1. In order to completely clear your doubts, you can find out if your husband is cheating on you in real life in several ways, and assess what specific evidence you have before suspecting the other person is cheating.

 2. You can sync Google contacts to iOS without ever touching your iPhone! Syncing iCloud to all of your Apple devices will keep your iCloud contact data on each of your devices. This means you can grab Google contacts from the web and download them to your Mac. Here’s how: No, you’re actually looking at the Amped Wireless ACA1, the first Mac-compatible gizmo to generate a turbocharged 802.11ac wifi signal (it also works with PCs, but who cares). Usually you will transfer contacts from iPhone to Gmail to avoid any delete by accident. But navigate Gmail contacts to iPhone might be another matter. If you’re storing contacts locally, there is no limit, other than your phone’s storage. On the other hand, those of us using Google Contacts have a limit of 25,000 contacts. Select Contacts from left ribbon and then select the desired contacts. Click “Export to PC” in the top of the window, to save iPhone contacts to computer. You also can select “Toolkit” on the left. Click “Contacts Backup” to save all contacts on computer.
  https://git.fuwafuwa.moe/knobpersritur1979
  Next, head over to iCloud and log in with your iTunes account. Click on the Contacts icon, then click that little gear icon in the lower left of your Contacts page. Choose Import vCard from the menu that pops up, navigate to the .vcf file you saved from above, and click the Open button. Boom — just like that, your contacts from Google will go to iCloud. Is it possible to directly sync Google contacts with iPhone? Sure. First, we’ll show you a step-by-step guide on how to get Google contacts on iPhone directly. A temporary glitch might cause your contacts not to sync. The easiest solution you could try is restarting your phone. If this doesn’t work, check your internet connection. Depending on your settings, your contact might not sync if you’re not connected to Wi-Fi.

 3. Recessions are a difficult time for speculative assets and this latest crypto crash is coming during a challenging time for the crypto sector. Celsius, a leading lender in decentralized finance seems to have gone bankrupt, announcing in a tweet that it was pausing all transactions. There are other reasons for the crash too, such as the Feds raising interest rates to stave off the high inflation, but Stan Schroder does an excellent job explaining crypto’s crazy week. Stablecoins aim to give its users the best of both worlds. They provide quick processing, security and privacy of cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum during transactions. Secondly, they maintain steady prices and lack volatility of cryptocurrencies. Strangely enough, the Nasdaq was down 21% this year, the price of Bitcoin is down 22%. While crypto had originally been seen as an alternative to the traditional market, it has become increasingly correlated with the stock market with the entry of large institutional investors like hedge funds and family offices.
  https://andygeby630730.idblogz.com/25617439/manual-article-review-is-required-for-this-article
  How to buy Ethereum? Same goes for selling: choose a coin in the Prices tab, and hit the Sell button instead. The limit differs depending on whether you’re buying or selling, with Coinbase imposing a buying limit of $5,000 but a selling limit of $10,000 USD. Tech troubles got you down? We’ve got the tips you need One of the largest cryptocurrency exchanges in the U.S., Coinbase is a place to buy, sell and hold digital currencies like bitcoin and ether. Switchere site offers the best way to buy crypto and all leading altcoins without ID verification using any credit, prepaid, or debit card issued by VISA, Mastercard, or Maestro. All crypto exchanges are characterized by fast speed and maximum efficiency — you can enjoy the best way to buy crypto online at the best exchange rates and without any extra charges.

 4. Digital Storm additionally has some of probably the most inexpensive gaming PCs on this record.
  The Day 1 breakfast offered by Visa will feature a panel
  of gaming veterans sharing their experiences, insights, and inspirations for gaming.
  Whether you are preparing for an outing to the theater or reliving the pleasure you noticed
  on the stage, these free printable Christmas games will present hours of household enjoyable.
  These simple-to-use Nutcracker Christmas games provide plenty of choices
  for play, as you may enlarge the picture right in your laptop display screen,
  or obtain the game as a printable PDF for family enjoyable anywhere.
  Family and pals have gathered to share the joys of the season. We have now top hidden object games, match 3 games, time management games, card games, puzzle games, action games, shooting games,
  math games, and extra. It occurs for the first time in the history that your
  complete coverage of the world cup is coming from the on site location of
  the tournament.

 5. Borgata 10x Slot Dollars – Casino bonuses: lists and information The history of gambling in the United States is rich and complex and along this line, consider other related jobs that may be more amenable to working remotely. Men get killed in video games too, he continued to pose as a legitimate businessman to keep a low profile. First, if you lose. I was pleased to discover that not only does bet365 have a mobile compatible website, but it also has apps for Android and iOS. In fact, it has several apps such as bet 365 Casino, bet365 Games, bet365 Vegas and bet 365 Live Casino. I quickly realized that the bet365 Casino app actually includes access to the live casino and that in general, the apps had no real advantage for me as I could access exactly the same games through the apps and the mobile website. However, I was really impressed by the range of mobile titles; there were hundreds of them, including slots, card and table games, scratch cards, and more.
  https://tysonmedr899991.blogminds.com/best-payout-online-casino-games-15119457
  No deposit bonuses are extremely popular on mobile casinos. Sometimes there’s even an exclusive bonus code for players who’ve downloaded the casino app or play using the mobile site. As mobile gambling is becoming increasingly popular, there’s no surprise that more online casino sites are giving out codes for players using the mobile casino app or who simply prefer to play via their smartphone. Check out our list of mobile no deposit bonuses now to try out some of the best casinos around. Some reputable and old-school casinos now introduce the newest no deposit bonus codes for real money casino purposes. These offers are designed specifically for the loyal players, who were playing on a specific domain for years and want to improve their winnings. Instead of presenting these promotions only to newcomers, loyal customers are gifted extra cash, percentages of their winnings, and even hundreds of free spins and bonus games. Those actual bonuses are becoming a real trend within online gaming. Right now, you’re probably thinking of how to get them? Read on.

 6. While most of the current research supporting these findings are conducted with animal studies, more research is popping up using human subjects. A 2006 study involving 58 arthritis patients discovered a significant analgesic effect using cannabis based medicine to treat rheumatoid arthritis. In this particular case, researchers chose to administer equal amounts of THC and CBD to reflect the proportions of cannabinoids that would have been used historically to treat pain. Whether you have pain or inflammation due to a car accident, injury, age, disease, or otherwise, cannabis could help make you more comfortable. Cannabis has been a natural method of pain relief for thousands of years because it can help reduce the body’s pain signals and help block your inflammatory response.
  https://cesarlljh368629.blogvivi.com/20838169/long-term-effects-of-microdosing-mushrooms
  “hallucinogenic.” Definitions.net. STANDS4 LLC, 2023. Web. 6 Jan. 2023. . The religious and ceremonial use of peyote is still practiced among the Huichol, Tarahumara, and Yaqui peoples of North-central Mexico. For the Huichol, the peyote cactus represents the origin of the universe (Wirikuta) and keeps the memory of creation alive for the people. The ceremonial use of peyote in North America is believed to have been first introduced by the Mescalero Apache in the 1700s and is now widespread among many tribes. Members of the Native American Church can legally use peyote for sacramental purposes. Otherwise, the species is protected under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Walter Pahnke and William Richards developed the Mystical Experience Questionnaire in the 1960s to assess whether volunteers in a psychedelic drug trial had experienced a mystical experience. The questionnaire measured seven attributes of a mystical experience on a scale of 1-5: internal unity; external unity; transcendence of time and space; ineffability and paradoxicality; a sense of sacredness; the noetic quality; and a deeply positive mood.

 7. Większość ruletek CS GO, jackpotów CS GO oraz stron do otwierania skrzynek ma wbudowaną opcję odebrania darmowych punktów na start. Aby użyć kodu i odebrać darmowe coinsy na początek przygody z ruletkami, wystarczy w większości przypadków odnaleźć na stronie zakładkę Affiliate, Free Code lub Free Coins. Zdarza się, że należy przejść do zakładki My account i tam wpisać swój kod. Na każdej stronie sposób wpisania kodu delikatnie się różni, ale wystarczy chwilę poszukać, aby cieszyć się darmowymi skinami CS GO. Бананы — виртуальная валюта, за которую ты можешь получить полезные призы! Google Analytics Lub zaloguj się za pomocą jednego ze swoich kont Ekonomia najpopularniejszej na świecie strzelanki wieloosobowej Counter-Strike: Global Offensive opiera się na zasadach podobnych do rynku akcji: każda skórka ma określoną wartość, która zależy od wahań głównych wskaźników rynkowych i ogólnych warunków. Skórki lub przedmioty w grze zostały wprowadzone przez dewelopera Valve w ramach aktualizacji Umowa zbrojeniowa w 2013 roku. Rynek skórek CSGO rośnie z roku na rok, pojawiają się nowe opcje handlu i cenne przedmioty w grze są dodawane do ekwipunku Steam.
  http://madeardana.zeta.co.id/community/profile/grazynaphan1274/
  Prawa autorskie (Opracowanie: prof. Marek Piotrowski) Transkrypt Jeśli chcielibyście zarażać małych czytelników miłością do przyrody, ale nie macie pomysłu na zajęcia, to na naszym szkoleniu dowiecie się wszystkiego, co niezbędne, aby ruszyć z edukacją ekologiczną w waszej bibliotece. Czego możesz oczekiwać? Rozwiń Amerykańska ruletka ma jedną znaczącą różnicę od europejskiej – jeszcze jedna sekcja zielonego koloru z dwoma zerami (double zero). W przypadku trafienia piłki w tę komórki kasyno również odbiera wszystkie zakłady. Komórki “zero” i “double zero” znajdują się w przeciwnych końcach koła. My na Facebooku Podziel się na Facebooku Warto również zauważyć, aby zapewnić. Jak widzieliśmy, że konsekwentnie grają w najcenniejsze gry.

 8. Royal Vegas casino offers secure payment options to make deposits and withdraw winnings. The casino provides the best customer service, which is available 24/7 and provides help via email or live chat in 10 foreign languages. The website of the casino is mobile-optimized. You can reach access via the browser of your smartphone or tablet both on IOS and Android devices. Royal Vegas is the best solution for every internet gambler. Try your luck in playing top games and slots. Try games with live dealers or enjoy various slots. Yes, check out our breakdown of the best slot machine casino bonuses and pick one to redeem on the Royal Wins Slot machine game. You can play for free without any limit or restrictions of time or any other form, no need to download any software to enjoy our slots. Slots-777 does not take bets and is not gathering any user data, hence we are not a gambling site but just a guide to the online games world.
  https://mega-wiki.win/index.php?title=Lion_slots_no_deposit_bonus
  In addition to below, you can login to your account through our website and visit the Cashier to deposit. Practice playing craps with my new and improved craps game. Yes! Like the various poker rooms in the regulated poker markets in the US, PokerStars Ontario only allows players who are physically within the province of Ontario to play real money games. However, GGPoker is just building its schedule, and you can find a lot of value in their games, so it is undoubtedly worth checking it out. Yes players from Canada can play at PokerStars. PokerStars accepts Canadian players for real money or for play money games and have done so since they started in 2006. Many novice poker players ask one question: ‘which PokerStars is for real money’. This question arises because marketing team can not promote real money poker games everywhere, so the have created a web site for play money only and called it PokerStars.net. You can download the software there and join the real players from all over the world, who keen on playing for fun. But some day you will understand that you need real surge of adrenaline. And for this reason, you somehow have to create real money PokerStars account.

 9. * ในกรณีตัวอย่างนี้ ฝั่งผู้เล่นจะชนะ และได้ยอดเงินเดิมพันคืนเต็มจำนวน แต่ถ้าฝั่งเจ้ามือชนะ จะได้รับผลตอบแทนเป็น 95% คือเดิมพันที่ 100 บาท จะได้กลับมา 195 บาท รวมทุน สรุปคือบาคาร่านับแต้มรวมของไพ่ ฝั่งไหนมีแต้มรวมมากกว่า จะเป็นฝ่ายที่ชนะ เทคนิคบาคาร่า ตั้งเเต่รู้จักเว็บนี้ก็ไม่เคยไปเล่นเว็บอื่นเลย บริการดีครับ ยืน1 จริง ซัพพอร์ทลูกค้าดีมากๆ ให้บริการรวดเร็วทันใจดีครับ
  https://lombard-top.ru/user/profile/310679
  ผ่อนของได้หมด: มือถือ / ของกินของใช้ / เครื่องใช้ไฟฟ้า / บริการ ขั้นตอนการสมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นทั่วไปของเว็บไซต์บาคาร่าไม่มีเงินฝากขั้นต่ำมีดังนี้: สมัครเพียงแอดไลน์ LINE : @UFA365V3 “สแกน QR ของร้านค้า” ขั้นตอนการสมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 10. Ποιοι είναι οι τύποι δωρεάν παιχνιδιών που μπορώ να παίξω εδώ; Kazinopaixnidia24.gr © 2011 – 2022. All rights reserved! Kazinopaixnidia24.gr © 2011 – 2022. All rights reserved! 2022 © Copyright Kazinopaixnidia.gr. -Στο kazinopaixnidia24 μπορείς να παίξεις εκατοντάδες φρουτάκια, ρουλέτα, μπλακτζακ, πόκερ, μπακαρά, keno και πολλά. Παιχνίδια live καζίνο δωρεάν και χωρίς κανένα ρίσκο. Αυτά τα δωρεάν παιχνίδια καζίνο live χαρακτηρίζονται από άμεση αναπαραγωγή και δεν απαιτούν λήψη. Μόλις επιλέξετε ένα παιχνίδι, απλά περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησης σας και στη συνέχεια το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απολαύσετε τις περιστροφές των τροχών! http://shahrbabak.online/community/profile/carmelopiguenit/ ΦΑΟΥΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΡΙΩΤΗ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΕΓΕΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙ ΕΓΚΥΡΟ ΣΑΙΤ.ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ 21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι #survivorgr Ο αλλος παιζει ποκερ στο ιντερνετ, και μας λεει οτι ψυχολογει τους αντιπαλους του pic.twitter.com/q8nEQyPIn0 Σε ευχαριστούμε ”Βεροιώτη” για το ωραίο οφθαλμόλουτρο.

 11. Благодаря Нед. Благодарение на твоето учение, днес направих още една крачка напред.

 12. Маргаритка Кротнева

  Благодаря, Нед! За огромната помощ, без която не бих се справила! Лека нощ и добри дни, учителю!

 13. Това е най-разбираемият начин да ни обясниш с най-“прости” думи сложният за нас процес, през който преминаваме!!! Даваш ми отговори на много въпроси, които само съм си ги мислела, но никога не съм ги споделяла! Вече си обяснявам доста неща, благодарение на твоята помощ!
  БЛАГОДАРЯ, НЕД!

   1. Благодаря , Нед! Изключително полезна информация споделящ
    Безценна помощ за нас! Нед, може ли изчистването да е и под формата на напрегнати , подобни на сънища безсмислици?/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *