Буквар по медитация (част 5) Наблюдение на ума. Механизъм на кризите на очистване

Медитацията за наблюдаване на ума е една от най-практикуваните. В нея няма нищо сложно, както на някои може да им се стори. Ако не я усложнявате сами, тя ще е едно съвсем естествено непринудено състояние.

Изберете си удобно място и време, когато ще медитирате. 

В началото, можете да си осигурите спокойни и не натоварващи условия, за да ви е по-лесно. С течение на практиката, обаче, ако сте сериозни и практикувате със старание и усърдие, ще се научите да медитирате по всяко време и при всякакви условия. Може да има адски шум –  и какво от това, ако не се поддавате на дразнението, ще можете да останете спокойни и невъзмутими. Може да сте сред най-неблагоприятната за вас среда, която преди това ви е разстройвала, вбесявала, смачквала и депресирала – пак какво от това – нищо! Ако можете да останете в медитативно състояние, все едно в каква среда ще сте. Може да ви нападат страхове, паника, несигурност или безверие – отново нищо, защото ако стоите стабилно във Вътрешната си Природа, няма да има фактор, който да ви отклони и съответно няма да може да засегне по никакъв начин ума и душевността ви.

Позата, в която ще медитирате може да е всякаква. Тя може да е от йога – лотос, полулотос или седнали на колене – японски седеж. Но ако не сте свикнали, можете да медитирате седнали по най-обикновен начин на земята, на стол или както си изберете. Позата не е толкова важна, важно е, какво правите с ума си по време на медитация. 

Като първа стъпка – седнете и мислено огледайте тялото си. Ако в някоя част има напрежение, се отпуснете. Нека да сте разхлабени и спокойни.

След това насочете вниманието си към ума си. 

Наблюдавайте, какво възниква в ума ви. Може известно време нищо да не възниква, не бързайте!

После, може това да са някакви спомени от близкото или далечно минало. Или може да са някакви случки, грижи и мисли от настоящето. Също може да са идеи за бъдещето. Може в ума ви упорито да звучи скоро дочута някаква песен, фраза, филм и прочие. Въобще в ума ви може да възникне всичко – асоциации, мечти, въображение, картини, звуци, вкусове, аромати или други сензитивни проекции или представи.

За медитацията се казва, че е правене на нищо – нищоправене. 

В смисъл, че седейки в медитация, не бива да участвате в нито една от мислите, които изплуват в ума ви. Ако се захванете с някоя от мислите, то умът ви ще ви поведе след нея и това вече не е нищоправене, а ще е следване на тази мисъл. Така ще дадете храна и енергия на мисълта, ще се замърсявате и изтощавате от нея, и така ще се отклоните от Центъра си. Ще се поведете от откъслечния, разделящ и двойствен ум, а това не бива да става. 

Е, дори и да се случва понякога, щом се усетите, че сте „изтървали козите“, т.е. че сте се отклонили, върнете се в изходно положение да наблюдавате ума си, без да се захващате с мислите.

Ще наблюдавате какво и как възниква в ума ви, но без да участвате в него, т.е. без да развивате и без да се фиксирате в мислите – като не прилепвате и не участвате в тях.

Не е правилно да искате да спрете мислите или да ги изхвърлите от ума си! 

Щом в съзнанието ви възникне мисъл, идваща от подсъзнанието ви – от преживяното в миналото, не бива да го изхвърляте, нито е добре да се впускате в анализи или мислено да поправяте грешките си. Ако направите това, ще се въвлечете в тези спомени и вместо да се очиствате, ще потънете отново в тях ще ги преживявате отново. Така само ще засилите лошото им влияние върху психиката ви.

Това, което трябва да направите е само да наблюдавате това, което се е появило в ума ви, без да го разнищвате или да се залавяте с него. 

Няма да се плашите от този спомен, а само ще го наблюдавате, без да го разнищвате.

Няма да се ядосвате от спомена, мисълта или идеята, а само ще я гледате с внимание и осъзнатост, но няма да навлизате в него.

Няма да изпитвате вина, неудобство или неприязън, а само ще осъзнавате, че те са се появили, но няма да се впускате в тях.

Знам, сега ще кажете: „Ама той споменът като се появи, се появиха и емоциите, които ме разтърсиха и обзеха душата ми!“

Нищо, може да ви обземат емоции, чувства или по друг начин да въздействат в тялото ви, но ако вие стоите с мисълта да не се въвличате допълнително в тях, те ще стоят известно време, след което ще започнат да отслабват и накрая ще изчезнат!

Съгласен съм, че миналото, настоящето или проекциите за бъдещето ще се появяват и ще ви предизвикват, ще ви разтърсват и потрисат, но ако вие упорито стоите наблюдавайки ги и осъзнавайки, че това са само изблици идващи от ума ви, постепенно тези импулси ще губят силата си и ще изчезнат. 

Така се чисти съзнанието и подсъзнанието. Това ще става на етапи. Като се появят един път и като не им се поддадете, а само ги наблюдавате и ги осъзнавате като дейност идваща от обременения ви ум, те ще отслабнат с една степен. После като се появяват отново, вие отново ги наблюдавайте и ги осъзнавайте, но без да им давате участието си, по този начин те ще стават още по-слаби и неспособни да ви извеждат от равновесие. Накрая ще остане само информацията за дадената случка, но без да има емоции и душевни рани от нея.

Нали разбрахте?

Наблюдавате какво възниква в ума ви, но не вземате участие в него. Не го гоните! Не го спирате да не възниква! Не го осъждате! Не се възмущавате! Не го определяте като добро или лошо, нито като свято или светотатствено! Не потискате мислите, в желанието си умът ви да остане пуст – това е грешка! 

Оставяте ума си да генерира, каквото си иска, но без да развивате и без да обслужвате възникващото. 

Така подсъзнанието ви ще започне да излъчва енергиите на събитията, които са били складирани дълбоко в него. 

Ако ги спрете, означава да ги капсулирате и запечатате. А ако ги изхвърлите, ще ги изхвърлите само от ума си, но не и от подсъзнанието си! Дори това, което изплува в ума ви да не е продукт от подсъзнанието ви, а да е инициирано от някаква външна енергия. Тогава, като не се захващате с нейните проекции в ума ви, тя постепенно ще отслабне и ще отмре – ще изчезне.

Затова, оставете ума ви да генерира това, което идва от подсъзнанието или от инициираните външни или патогенни енергии, но не му давайте храна, чрез участието си. Само наблюдавайте и осъзнавайте, но без да се захващате и без да ги продължавате и развивате.

По-нататък в следващите лекции, ще ви кажа как да трансформирате и използвате тези външни или патогенни енергии. Има много техники, някои съм ви казвал, а някои тепърва ще ви обясня.

Така, като наблюдавате и осъзнавате възникващото в ума ви, постепенно то ще отслабва и ще намалява. 

И след известно време умът ви ще стане Пуст, Умиротворен, Безмълвен и Невъзмутим. Това не означава, че ще станете безчувствени или безсърдечни – напротив, мястото на тези травмиращи емоции, ще се изпълни с обич и състрадание към другите. И вместо да ги осъждате, отхвърляте, ненавиждате или да се дразните от хората или сгрешилите, вие ще ги разбирате, приемате като част от вас самите, ще ги обичате като близки роднини и ще желаете да им помогнете. 

Като започнете медитативната си практика ще преминавате през различни етапи на очистване. Което пък е свързано с разни неразположения и усилни преживявания.

Навлизайки в медитацията, може да ви разтърсват конвулсии. Може тялото ви да започне да трепери, да изпитвате болки, да ви се плаче, да ви обхваща ярост, ненавист към някой или нещо. Най-различни могат да са съпътстващите неудобства, но трябва да знаете, че това са белезите на започналото очистване.  

С усърдие, вяра и с готовност трябва да преминавате през тези различни симптоми, които са вследствие на натрупаната токсична енергия в психиката ви. Всяко пречистване е свързано с кризи – кризите на катарзиса, на очистването.

Ако с времето сте се разглезили и сте отвикнали от трудностите, сега е време да си спомните, колко силни сте били преди. И няма друг начин, защото по-добре сега да се захванете с очистването на ума и психиката си, отколкото тези токсични енергии да стоят във вас подобно на бомба със закъснител. 

Ами ще дойдат дни, когато тялото и психиката ви ще отслабнат и тогава тези отрови в ума ви ще се активизират. И по-добре сега да сложите край и да не давате шанс на лошия шанс за в бъдеще. 

Така ще прекратите и кармичните си натрупвания, както от този си живот, така и на тези идващи от предишното ви съществуване. Кармата е само за това, за да подтикне хората към осъзнаване и към поправяне. И след като сте се осъзнали, тя престава да съществува.

През време на духовната си – медитативната си практика ще преминавате през разни кризи на очистването. Ще се редуват светли и тъмни периоди, но това е само за добро.

Когато токсичните енергии са дълбоко във вас, те са вашият скрит, спотаен враг.

И щом пристъпите към медитативната практика, те се отделят от организма или психиката ви, за да се очистите, т.е. те започват да циркулират в енергетиката на тялото ви.  Тогава,  след като са освободени от депата в тялото, те се вливат в потока на енергията в тялото ви, и се сгъстяват до такава степен, че причиняват неразположения и кризи. Тези неудобства се проявяват непосредствено преди негативните енергии да напуснат тялото ви. 

Ще знаете, че когато някое неразположение, тревожност, притеснение, страх, ранимост, уязвимост или друго негативно чувство или криза обземе душевността ви, това означава, че е дошла кризата на очистването, т.е. токсичните енергии под въздействието на медитацията, са се отделили от постоянните си депа в тялото и психиката ви,  и са се влели в общия поток на енергетиката ви.

Медитативната ви техника ги поставя под преса, за да ги изхвърли и да напуснат тялото ви. Така патогенните и токсични енергии се сгъстяват силно и влияят на организма ви – предизвикват криза – неприятни усещания, но това е само, защото те са така нагнетени, за да бъдат евакуирани от организма и психиката ви!

Надявам се, че разбрахте механизмът на кризата на очистване! 

И като следствие и правилно поведение по време на очистваща криза трябва да е леката, естествена и непринудена медитативна практика. Когато сте в такъв период не е уместно да усилвате много интензивността на медитацията. По-скоро е удобно да сте винаги в една много лека медитация, без да генерирате напрежение. Така кризата ще премине най-лесно и без особени сътресения.

За разлика от моментите, когато се налага да надделеете над някакъв силен енергиен противник, защото ако сте в такава ситуация, тогава силата на медитативната практика се усилва, за да може да превъзмогнете външните енергийни атаки, агресия или опити за нахлуване в енергийното ви поле като разруши или проникне през аурата ви!

Но по време на очистваща криза, медитацията е фина и едва загатната като сила.

Това е добре да го запомните и да знаете кога да усилвате медитацията си и кога да я намалявате почти до разсейване. Все пак, обаче не се разсейвате докрай. За усилената и намалената медитативна техника ще пиша подробно в по-нататъшните лекции.

И когато дойде такъв момент, няма да си казвате: „Ами, аз и да медитирам и да не медитирам все същото – имам си ги кризите и това е!“

Имате кризи, но едно е да се очистваш и те да намаляват осезателно като и интензивност, и като честота, а съвсем друго е патогенните и токсични енергии да се вихрят и да се увеличават в тялото и ума ви, докато ви обземат изцяло.

Няма да се обезверявате и да унивате, а ще практикувате медитативните си техники с вяра и непоколебимост и ще имате пълно доверие във вашата Истинска Природа, защото тя е продължението на Безграничния.

Още много трябва да се знаят  за енергетиката на тялото, за дихателните техники и приложението и медитативното състояние в ежедневието, но всяко нещо с времето си

Следва продължение…  

153 thoughts on “Буквар по медитация (част 5) Наблюдение на ума. Механизъм на кризите на очистване”

 1. Благодаря Нед. Благодарение на твоето учение, днес направих още една крачка напред.

 2. Маргаритка Кротнева

  Благодаря, Нед! За огромната помощ, без която не бих се справила! Лека нощ и добри дни, учителю!

 3. Това е най-разбираемият начин да ни обясниш с най-“прости” думи сложният за нас процес, през който преминаваме!!! Даваш ми отговори на много въпроси, които само съм си ги мислела, но никога не съм ги споделяла! Вече си обяснявам доста неща, благодарение на твоята помощ!
  БЛАГОДАРЯ, НЕД!

   1. Благодаря , Нед! Изключително полезна информация споделящ
    Безценна помощ за нас! Нед, може ли изчистването да е и под формата на напрегнати , подобни на сънища безсмислици?/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *