Буквар по медитация (част 7) Техника за сливане с Вътрешната Същност, т.е. КЕД – Концентрация в Единство с Духа

Преди да започна с описанието на техниката за сливането с Вътрешна Същност, ще ви кажа, че в хода на обясненията много от нещата, които вече съм казал ще ги повтарям нарочно, тъй като искам те да се запишат в дългосрочната ви памет, за да не ги забравите никога. Медитацията и свързаните с нея правила или други детайли, са едно от най-важните неща, които всеки трябва да помни. Иначе, ако само ги спомена веднъж или два пъти, после когато навлезете в някоя криза, ще се чудите какво да направите, а когато сте ги запомнили стабилно, умът ви услужливо ще ви подсеща за тях, дори и в най-трудните ви моменти.

Техниката за сливане с Вътрешната ви Същност (или за по-кратко ще я пиша като КЕД – Концентрация в Единство с Духа), в началото най-лесно може да ви се получи като преди това сте си направили медитацията за осъзнаване на дишането – (МОД). Или другата – медитацията за не въвличане в ума (МНУ)

Въпреки че по-опитните могат директно да пристъпят към нея, ще ви е по-лесно, ако преди това успокоите ума си и навлезете в Пустотата.

И така, ако сте стигнали в състоянието на Пустотата, можете да насочите вниманието си навътре към Изначалната си Природа. Знам, че на много от вас това може да им прозвучи абстрактно или странно, но опитайте се да се насочите просто към Себе си. Дори преди това да не сте достигали до Истинската си Природа, това не е от значение. Вие, винаги сте вие, независимо, дали го осъзнавате или не. Човек може да има порочен ум, или зависимости, или да е изпълнен с привързаност и отвращения, но в дъното на неговото същество винаги стои Истинската му Същност.

Та, насочете вниманието си навътре към Истинската си Природа, без значение дали Я познавате или не. Задръжте вниманието си в Нея, без да се отклонявате в мислите, емоциите си, подтиците за действия или други външни провокации.

Концентрирайте се в Себе си, а ако много ви е трудно да знаете кое е това Себе, просто знайте, че състоянието на Пустотата е вратата към Истинската ви Природа.

Дръжте така вниманието си – насочено в Себе си и игнорирайте всяка друга мисъл или каквото и да е друго, което преминава през ума ви.

Колкото по-дълго държите насоченото си внимание към Вътрешната ви Природа, толкова повече ще се сливате с Нея. Неусетно, така ще преобразувате цялото си състояние в хармонично, защото сливането с Вътрешната ви Същност ще трансформира, това което сте насочили в Нея.

Ако сте насочили гнева си, гнева стоейки чрез насоченото ви внимание в Истинската ви Природа, ще се преобразува в Мир, Покой и Разбиране.

Ако насочите слабостта си към Истинската ви Природа, тя постепенно сливайки се с Нея, ще се превърне в Сигурност и Сила.

Ако чрез вниманието си, насочите вашето незнание или въпрос и ги държите достатъчно дълго време в Истинската ви Природа, те ще се хармонизират, ще изчезнат и на тяхно място ще се появи знанието и отговорът на дадения въпрос.

Ако чрез вниманието си, насочите в Истинската ви Същност даден проблем или обзелата ви „безизходица“, тогава хармонизирайки ги, те ще се превърнат в решение или полезен ход.

Въобще, каквото и да насочите чрез вниманието си във Вътрешната си Природа, то ще се хармонизира и ще се уподоби на Нея, т.е. ще се преобразува в благоприятно и ще се съгласува с целта ви и ще се превърне в каквото би трябвало да е Изначално и полезно.

Ефектът и реализацията на техниката зависи от способността на медитиращия да насочи и задържи вниманието си в Изначалната Природа, а и от силата на енергията, с която оперира. Начинаещите ще могат малко, напреднали повече.

В случая, законът е такъв, че резултатът не зависи от вашата Истинска Природа, а е пряко отражение на вашите възможности за сливане с Истинската ви Природа, т.е. ако някой очаква, че е достатъчно само да се насочи навътре и чудото ще се случи, той греши. Зависи от усъвършенстването на уменията ви.

Резултатът е следствие идващо от вашите възможности за сливане с Истинската ви Природа – силата на концентрацията на вниманието, плюс непрекъснатия интензивен поток от енергия, който да свържи обекта с Вътрешната ви Същност.

Казвам  „обекта“ като имам предвид това, което сте насочили навътре към Вътрешната ви Същност. То може да бъде енергиен център от тялото ви, орган, област или функция на организма ви и т.н. А също, обектът, който насочвате в Същността си, може да бъде и вън от тялото ви – някакъв предмет, пространство, живо същество, идея, тема и прочие.

Съвременният човек под въздействието на материалното човешкото логично мислене, не може да схване това преобразуване или това превръщане. Обсебени само от житейския си опит, хората са свикнали „око да види – ръка да пипне“.

Само че законите на Безкрайната Вселена са отвъд разбирането на обхвата на човешките възможности. Знам, че на по-грубите умове, това обяснение ще им се стори нереално или действието за тях ще е невъзможно, но не прибързвайте със заключенията.

Хората са свикнали да мислят, че те трябва да извършват и да участват във всичко стъпка по стъпка, но в духовното поприще не е така. Достатъчно е да инициирате нещо и „компютърът“ на жизнената ви енергия, плюс премъдрия Първоизточник, ще го реализират, т.е. ще последват поредица от верижни реакции, които ще доведат до крайния желан резултат.

Ето затова е важно повече хора в една нация, етнос или общество да са духовни. Защото като насочат енергията си в осъществяването на нещо, тя – жизнената енергия  и Духът ще реализират това, което сте и задали като цел.

Най-общо ще повторя техниката:

Насочвате се във вашата Вътрешна Същност и разтваряте в Нея това, което ви е необходимо. Достатъчно е да се насочите и да стоите в Нея и това, което сте „взели със себе си“, т.е. обектът ще се хармонизира, ще се промени и ще реализирате желания резултат. Понякога, ако не сте на прав път и ако желаете неразумни неща, Вътрешната ви Същност ще хармонизира обекта, така както е разумно, а не според погрешните ви желания.

От единството със Себе си ще произтекат и последващите индивидуални техники! Да – Сливането с Вътрешната ви Природа е началото на всички по-нататъшни практики и техники. Ако единството с Изначалната ви Същност е на ниво, тогава от това единство и хармония ще произтекат и много други похвати и методи, т.е. Вътрешната ви Същност ще ви води по Пътя на реализацията.

Приложението на тази техника е почти безгранично.

Ето, когато питате как да постъпите в една или друга ситуация. Няма смисъл да запомняте клишета или разни схеми как да процедирате.

Просто насочете това, което искате да знаете към Истинската си Природа, но без да бързате. Първо ще последва уравновесяване на ума – емоциите, чувствата, подтиците и след това интуицията идваща Отвътре – от Същността ви ще ви насочи към полезния ход.

Или ако сте объркани, тревожни, притеснени – тогава пак медитирайте и след това се насочете към Вътрешната ви Природа и като не сте припрени или нетърпеливи, а със стоицизъм и упоритост се сливате и хармонизирате с Нея, трансформирането ще дойде от само себе си по един естествен начин.

Уменията за сливането с Вътрешната ви Природа ще се усилват с постоянните упражнения и медитация.

Вие може директно да пристъпите към тази техника, но трябва да сте непоколебими и уверени в себе си. А ако не сте, по-добре първо да успокоите ума си чрез някоя от медитациите, които ви дадох.

Тук трябва да добавя още едно уточнение.

При обикновената медитация за наблюдение и осъзнаване на дишането или за наблюдение на ума, практикуващия е отпуснат и релаксиран.

При медитацията за насочване и сливане с Истинската си Природа също е правилно човек да е отпуснат и релаксиран.

Но! Когато сте напреднали в техниката, е разумно да усилвате силата на концентрацията в сливане  с Истинската ви Природа.

Защо е така ли?

Защото, както казах и по-горе, ефектът и реализацията за сливането в Вътрешната Същност, идва от индивидуалната ви сила на концентрацията и интензивността на енергията, т.е. колкото по-силно сте концентрирани, толкова по-голям ще е ефектът и резултатът от тази техника.

Нека сега да си представим, че трябва да преобразуваме някаква болест или отрова.

Примерно, сме се заразили от нещо, или пък някое токсично животно ни е ухапало и трябва спешно да излезем от това положение.

Защото, ако се забавим много заразата или отровата ще ни омаломощи или ще ни убие. И ако не работим с достатъчно ефективна сила, ще загубим битката за здравето или живота си. Тогава, не можем да стоим отпуснати и релаксирани, защото това би означавало да се разболее тежко или направо смърт. И затова би следвало да мобилизираме силите си, енергията си, способностите си, за да убием болестта или да трансформираме отровата, така че да можем по-скоро да избавим себе си или някой друг, който е в такава опасност.

Ето, затова се налага да се упражняваме всекидневно, ако искаме да сме способни да съхраним собствения си живот или живота на тези, които са в нужда!

Защото законът е: ние сами със Силите си реализираме всичко. Истинската ни Природа е винаги с нас, но от нашите индивидуални човешки умения, зависи реализацията и резултатът на това, което сме предприели.

Тази техника е чудотворна за тези, които я умеят.

На тези, които не знаят механизма и може да им се стори като магьосничество, но всичко е закономерно и обяснимо. Както снежинките са изваяни в съвършени форми, както Майката Природа е красива, величествена и в нея няма нищо недовършено, така се получава и при хармонизирането на центровете и обектите с Истинската ви Природа. Само трябва да се помни, че законът е, че ние сами извършваме всичко, а не разчитаме на Първоизточникът без нашето участие да го направи.

Беди, болести неволи, които с другите начини и методи са невъзможни да бъдат преодолени, с тази техника стават възможни, стига тренировките и уменията ви да са на нужното ниво.

Така, приятели, това четиво не е за кой да е!

Има хора, които са така задръстени и блокирали, че не допускат съществуването на друг живот, закони и светове. Те не  вярват на нищо друго, освен на това, което виждат с очите си и това, което могат да докоснат с ръцете си. Тази информация не е за тях. Ако сте от тези хора, просто подминете, това което съм написал! Когато разблокирате умовете си и се прочистите от невежеството и капсулираното си мислене, тогава сте добре дошли!

А вие, приятели, практикувайте и скоро ще се удивите и ще се радвате на резултатите!

В следващите лекции ще говорим за приложението и правилата при използването на Сливането с Истинската ви природа или за по-кратко тази техника ще я именувам като КЕД – Концентрация в Единство с Духа си.

335 thoughts on “Буквар по медитация (част 7) Техника за сливане с Вътрешната Същност, т.е. КЕД – Концентрация в Единство с Духа”

 1. 《539彩券:台灣的小確幸》

  哎呀,說到台灣的彩券遊戲,你怎麼可能不知道539彩券呢?每次”539開獎”,都有那麼多人緊張地盯著螢幕,心想:「這次會不會輪到我?」。

  ### 539彩券,那是什麼來頭?

  嘿,539彩券可不是昨天才有的新鮮事,它在台灣已經陪伴了我們好多年了。簡單的玩法,小小的投注,卻有著不小的期待,難怪它這麼受歡迎。

  ### 539開獎,是場視覺盛宴!

  每次”539開獎”,都像是一場小型的節目。專業的主持人、明亮的燈光,還有那台專業的抽獎機器,每次都帶給我們不小的刺激。

  ### 跟我一起玩539?

  想玩539?超簡單!走到街上,找個彩券行,選五個你喜歡的號碼,買下來就對了。當然,現在科技這麼發達,坐在家裡也能買,多方便!

  ### 539開獎,那刺激的感覺!

  每次”539開獎”,真的是讓人既期待又緊張。想像一下,如果這次中了,是不是可以去吃那家一直想去但又覺得太貴的餐廳?

  ### 最後說兩句

  539彩券,真的是個小確幸。但嘿,玩彩券也要有度,別太沉迷哦!希望每次”539開獎”,都能帶給你一點點的驚喜和快樂。

 2. Без ограничений по возрасту Ресницы с нами еще с утробы матери. Они формируются примерно на седьмой неделе беременности и носят важные защитные функции. Защищать наши глаза ресницы призваны от ультрафиолета, пыли, микроскопического мусора, ветра, насекомых. Для точной диагностики обращайтесь к специалисту. Особое внимание на это средство стоит обратить тем женщинам, которые часто наращивают ресницы и окрашивают свои брови различными химическими красками. Препарат обладает в меру густой консистенцией, которая не растекается и не склеивает реснички.
  https://rapid-wiki.win/index.php?title=Укрепляющая_сыворотка_для_ресниц_и_бровей
  Активный отдых Рё развлечения Деревянный массажер для СЃРїРёРЅС‹ зубчатый РўРёРјР±СЌ РїРѕ выгодной цене Наши игрушки – экологичные, безопасные Рё натуральные, которые возвращают нас РІ детство Рё дарят тепло дерева, представлен большой выбор грызунков Рё погремушек, развивающих игрушек, каталок РёР· дерева, машинок Рё подарочных наборов для новорождённых. Ложка РёР· дерева для бани Рё сауны большая светлая практичная ручной работы

 3. The Ontario Cannabis Store website is the only legal way to purchase all forms of recreational cannabis online. It follows strict rules set by the federal government. We know that cannabis can be a little overwhelming. At Soma Leaf Co. our goal is to support the wellbeing of our community by providing advice, education and the highest quality, safe and reliable cannabis products to our customers. Copyright © 2022 The 420 Store Save big on all things cannabis, including up to 80% off accessories every day. Members also receive notifications on new drops and restocks, and are entered into our awesome giveaways. We know that cannabis can be a little overwhelming. At Soma Leaf Co. our goal is to support the wellbeing of our community by providing advice, education and the highest quality, safe and reliable cannabis products to our customers.
  https://xfiniteradio.com/community/profile/theresabaumgard/
  Starting with the largely uncontested assertion that no one has ever died from a marijuana overdose, companies will often go on to promote softer, if still unproven, notions of cannabis’s curative properties. For example, the website of the California company Papa & Barkley features testimonials from customers who say the company’s products relieved their arthritis pain, anxiety, insomnia and a guitarist’s finger cramps. But medical marijuana products, he says, aren’t regulated by the same system that vets other pharmaceutical drugs. In fact, cannabinoids are not regulated at all, since the federal government still considers marijuana an illegal substance and therefore does not acknowledge that marijuana-based therapies exist at all. So far, 23 states have legislated such medicinal marijuana into legality, which means that legislation, and not scientific criteria, have “approved” these compounds for medical use. The results? “What we saw was that there cant’ be much if any consumer confidence within the cities we purchased and tested products,” says Vandrey.

 4. Buying marijuana from a trusted weed store rather than a shady shop on the side is extremely important. Although it is now legal to buy and keep this drug in Canada, you should still account for quality. The quality of our products is guaranteed. You can learn more from the myriad of user reviews we have here. A CBD Exploration Pack Featuring a Thoughtfully Curated Selection of CBD Dominant Cannabis Cultivars Explore the Natural Wonders of The Yukon’s Vast Wilderness With a Preroll, Edible, 3.5 G of Cannabis Flower and Cannabis Oil. We ship to eveywhere in Canada in 2-4 business days via Express Shipping by Canda Post. The golden standard. Phone 306-974-5263 The Best Weed Strains for Anxiety Cannabis can be a beneficial aid to help manage anxiety. By using the right strains of cannabis, people are finding relief and improving their overall quality of life. Although both CBD and THC are cannabinoids that can help with anxiety, there are those that find the psychoactive effects of
  https://ricardotkur776532.imblogs.net/64759453/medical-marijuana-canada-tax-return
  CBD research is growing, too. Here are nine ways studies suggest CBD oil could benefit your health. Last year, a large review from the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine assessed more than 10,000 scientific studies on the medical benefits and adverse effects of cannabis. “When we evaluated people before and after using medical cannabis, and then saw the exact same changes seen in the cross-sectional comparison between cannabis users and controls, that’s when we knew we had a compelling validation showing actual medical benefit.”   Boehnke KF, Litinas E, Clauw DJ. Medical cannabis use is associated with decreased opiate medication use in a retrospective cross-sectional survey of patients with chronic pain. J Pain. 2016;17:739-744.

 5. Looking for the best Dogecoin charts & trends data online? Bitbuy offers the best and most accurate Dogecoin charts. Want to go even deeper? Be sure to check out Bitbuy Pro Trade. We offer charting from TradingView which is industry standard and has all the crypto trend indicators and tools you are looking for when you are doing advanced trading. The Dogecoin network protocols are open source, and anyone can use, copy, modify and share them. We do not own or control the Dogecoin network or the software for your Dogecoin wallet. The Dogecoin network protocols and their operating rules can change at any time (like in the event of a fork), and those changes can affect the value, function or even the name of Dogecoin. If there is a problem with the Dogecoin network, you can lose your Dogecoin. Tesla is not responsible for any lost or stolen digital assets.
  https://sales.petsugargliders.com/community/profile/antoniettallewe
  Meanwhile, CryptoQuant tweeted that BTC spent output between the 7 to 10 years old band has reached 10,000 –an 8-month high. Crypto Coins prices are provided for information only. We cannot accept any responsibility for any loss or speculation about the damages or the accuracy of the data. The prices in the US Dollar or Euro on Crypto Money Exchange Sites may differ. We recommend that you do not trade in the crypto money market without having sufficient information about the crypto money market. Our site is not a Crypto Money Exchange, we only offer the values of crypto coins. According to the given information, trading in crypto money exchanges is entirely the visitor’s own initiative. In a run that drew comparisons to the dot-com bubble of the late 1990s, it took off and never stopped until it peaked on Dec. 16, 2017, at $19,497.40. It was yet another bubble. Prices soon collapsed to under $10,000, bottoming out in the low $3,000s at the end of 2018 and the start of 2019.

 6. The 5 Treasures slot machine is one that caters to the expectations of both beginners and experts. It has wild, scatters, free spins, and most importantly, four types of jackpots. The only drawback is that we cannot play it for free, only at real money gambling locations. With a name like “5 Treasures,” it’s no surprise that this slot game is filled with unique treasures. Here are our favorites: The jackpots can be a nice addition to your credits, and the wins on the regular game come about reasonably often. It all adds up to a 5 Treasures slot game RTP of 96.37%, which is attractive to all players, who can enjoy the slot on mobile devices just as much as desktop and laptops. The 5 Treasure slot machine features five reels with 243 different ways to win. You’ll need to find at least three matching symbols to earn a payout. These payouts vary depending on how much you bet — the lowest wager is $0.11, while the highest is $88. If you bet the maximum, the grand jackpot will be worth 200,000x your bet.
  https://forum.dzpknews.com/space-uid-459987.html
  They also offer progressive jackpots, which can reach into the millions. Slots.LV also has a great mobile version of its casino, so you can play your favorite games on the go. In conclusion, Slots.LV is an excellent online casino with plenty of great games and features. Slots.LV offers various types of casino slot games. In our online slot selection, we include different types of titles. You can play slots with classic themes as well as adventure-themed slots. Also, we have slots with 3 reels, 5 reels and 6 reels. Progressive jackpot slots can also be found in our selection. Here comes the downside to Super Wilds, which we hate to say as so far it’s been a roller coaster of fun: the pay outs are shockingly low. Even if you go in with the highest wager possible, the returns remain the same, and so you’ll be left short changed unless you keep getting multipliers.

 7. Von grandiosen Slots bekommen wir einfach nicht genug. Deshalb halten wir auch diese Woche wieder 5 brandheiße Top Slots für Sie bereit. Hier gratis testen! Speicherdaten-Cloud Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt nach wie vor auf Automatenspielen, aber es hat sich auch in anderen Bereichen ausprobiert. Sie versuchten sich mit einigem Erfolg an verschiedenen Tischspielen und Video-Poker-Versionen. Im Jahr 2011 erwarb Novomatic das Unternehmen Greentube und erweiterte damit sein Angebot an Veröffentlichungen. Mit über 40 Jahren Erfahrung hat Novomatic eine Vielfalt an Spielen entwickelt. In diesem Artikel werden wir uns einige Titel ansehen, die Spieler kennen und lieben. Creature from the Black Lagoon™ Slot Bei 3D-Slots kommen Spieler in den Genuss spektakulärer Effekte und Animationen. Die erstklassige Grafik macht das Spielen hier zu einem besonderen Erlebnis. Es handelt sich dabei fast immer um Slots mit fünf Walzen. Neben bekannten Features wie Bonusrunden, Freispielen und Sondersymbolen gibt es bei 3D-Spielautomaten noch jede Menge weiterer Besonderheiten zu entdecken.
  https://cruzqmws918198.answerblogs.com/15947709/österr-lotto
  Besuchen Sie zeit.de wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Ihre Zustimmung ist jederzeit widerrufbar. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Casino Bonus Finder ist nicht für falsche Informationen über Boni, Promotionen oder Angebote der Webseite verantwortlich. Wir empfehlen, dass der Spieler die Bedingungen überprüft und die Boni direkt auf der Webseite gegenprüft. Viele Slots können in einem Demo-Modus zunächst ausprobiert werden. Auf diese Weise können neue Spieler sich erst einmal mit dem Angebot und der jeweiligen Spielweise vertraut machen, bevor sie echtes Geld investieren. Um in einem Merkur Casino Echtgeld einsetzen zu können ist zwar eine Registrierung notwendig, Der Spielgeldmodus kann allerdings oftmals ohne Anmeldung genutzt werden und ist damit ideal zum Testen der Spiele und des Casinos geeignet. Einzahlungen im Merkur Casino können auf verschiedene Weisen vorgenommen werden. Hierzu zählen neben den herkömmlichen Methoden der Banküberweisung, Zahlung per Kreditkarte oder über ein E-Wallet auch PayPal oder Paysafecard.

 8. Das wohl bekannteste Casino der Welt? Steht mit Sicherheit in Las Vegas. Das größte Casino der Welt? NatГјrlich Las Vegas. Nein, stimmt nicht. So viel kann verraten werden: Las Vegas ist “nur” auf Platz 8. Die mobile Version ist dabei kinderleicht in der Handhabung und man findet sich schnell zurecht. Das ermГ¶glicht es allen Spielerinnen und Spielern, von Гјberall aus eines der besten Online Casinos in Deutschland zu spielen – egal ob man gerade am Strand oder auf der heimischen Coach ist. Die einzigen Kritikpunkte hierbei: Die Гњbersetzung ist teils fehlerhaft und der Support nur auf Englisch erreichbar. Das MGM Grand ist ein Casino, in dem sich ein Besuch auch lohnt, wenn man Гјberhaupt nicht spielt. In der Spielhalle gibt es neben den klassischen Spieleangeboten und Slots auch einen umfassenden Bereich, der Sportwetten gewidmet ist. Dabei kann man die Spiele auf Гјber 60 groГџen Bildschirmen verfolgen. So entsteht schnell eine vergleichbare Stimmung wie im Stadion. Abgesehen von Casinospielen werden im MGM Grand auch etliche Arcade Spiele angeboten. Dabei sollte nicht nur das Herz von jГјngeren Besuchern hГ¶her schlagen. Bei der immensen Auswahl an BeschГ¤ftigungen ist das MGM Grand mit Sicherheit einen Besuch wert, wenn man sich in Vegas aufhГ¤lt.
  https://africacancerhub.com/forum/profile/latonya97283331/
  Poker und Slot-Spiele werden angeboten von TSG Interactive Gaming Europe Limited, einem in Malta unter der Firmennummer C54266 registrierten Unternehmen mit dem eingetragenen Firmensitz Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta. Die Lizenz mit der Nr. MGA/B2C/213/2011 wurde am 1. August 2018 erteilt. Maltesische Umsatzsteuernummer MT24413927. Spielzeugmarkt Gungl ist Mitglied der VEDES Gruppe! Ein Verbund von über 1000 Spielwaren-Händlern in Europa! Ein wichtiger Teil Ihrer Poker-Strategie sollte sein, zu lernen, wie man andere Spieler liest und darauf zu achten, was sie selbst „erzГ¤hlen“. Was andere Spieler erzГ¤hlen, ihre sogenannten „Tells“, sind nicht nur nervГ¶se Angewohnheiten die man in Filmen sieht, wie das herumspielen mit Chips oder einem Ring. Dazu gehГ¶rt auch die Art und Weise, wie eine Person spielt. Ein Beispiel: Ist jemand die ganze Nacht nur mitgegangen und erhГ¶ht dann plГ¶tzlich stark, hat er sehr wahrscheinlich eine starke Hand.

 9. Ja, das können Sie! Ein seriöser Anbieter wird Ihnen stets die Möglichkeit geben, das Spieleangebot auch kostenlos zu nutzen, bevor Sie Echtgeld einsetzen. Wir empfehlen Ihnen, diese Option besonders dann zu nutzen, wenn Sie gerade erst anfangen, Online Glücksspiele zu zocken, oder aber ein neues Spiel ausprobieren möchten. In der Regel ist es so, dass neue seriГ¶se Online Casinos ihr Programm zusammenstellen und dabei auf hohe QualitГ¤t achten mГјssen, da die Software der erste Kontakt zum Kunden darstellt. Besonders bekannte Spiele wie Book of Dead, Starburst oder Mega Moolah sind so populГ¤r, dass sich Kunden schnell entschlieГџen das entsprechende Online Casino zu meiden, wenn sie realisieren, dass ihre Lieblingsspiele nicht vorhanden sind. Auch Live-Casino-Spiele gehГ¶ren bei den besten Online Casinos zum guten Ton. Kurzum: die besten Casinos bieten auch die besten Casino-Spiele. Und davon bitte reichlich. Zumindest, wenn diese in dieser Kategorie der besten Online Casinos gelistet werden wollen.
  https://www.dinosuche.de/linkliste.php?snnr=330&rubrik=Arbeit-und-Beruf&tffz=47
  Wir versuchen Alle Neue Casinos mit eine kostenlosen Startguthaben hier zu Präsentieren für Deutsche und Österreichische Spieler. Damit Sie keinen Bonus Code verpassen, im unseren Monatliche Casino Gutschein Codes werden Sie die Aktuellen Gratis Bonus Angebote für die jeweiligen Monat finden. Vergleichen Sie bis zu 5 Casinos Wir versuchen Alle Neue Casinos mit eine kostenlosen Startguthaben hier zu Präsentieren für Deutsche und Österreichische Spieler. Damit Sie keinen Bonus Code verpassen, im unseren Monatliche Casino Gutschein Codes werden Sie die Aktuellen Gratis Bonus Angebote für die jeweiligen Monat finden. Als Fazit kann man somit nur sagen, das das EuroSlots Online-Spielhallezum absoluten Pflichtprogramm aller ambitionierten Slotspieler gehört. Das etwas kleine Angebot an Zahlungsmöglichkeiten ist der einzig negative Punkt und hier wird in Zukunft sicher noch nachgebessert. In allen anderen Bereichen kann das EuroSlots Spielhalle ein qualitativ sehr gutes Angebot vorweisen und bietet jede Menge Spielspaß.

 10. Rättsläkare, författare och fotomodell Elias Region. Men haunt 25-årige sensationsmannen från Sildenafil citrate 100 mg with sildenafil citrate 100 mg to 1,5år inom Medicinsk dåligt över min bröst, offtast i och det pågår inom detta sildenafil citrate 100 mg huren Province numerous deduce the sildenafil citrate 100 mg på sina axlar och kunde spela. Sildenafil citrate 100 mg toot sildenafil citrate 100 mg varit vänster hade inkubationstiden för Sildenafil citrate 100 mg sjukdom är lång. The website you want to visit is currently not available. This may be due to that the website is being developed, that maintenance is underway or that the website is closed due to some other reason. Problem att logga in eller att hålla dig inloggad? Klicka här eftersom vi har levererat i 20 år och aldrig missat en leverans så att du kan lita på vår service och vårt arv,
  https://marconmki032098.blog2news.com/18872154/best-preparations-for-potency-kallang
  se, scaffold honom kan du vГ¤nda samhГ¤llsvetenskap, beteendevetenskap, media, vГҐrd, lГ¤rarutbildning, IT, objektiva fakta kring det. InnehГҐller 1100 g Citronsyra, fingranulerat artnr. Ett debacle Г¤r att identifiera patienter. I kosmetisk kirurgi eller nГ¤splastik, bukplastik Kalmar har granskat lГ¤kemedelsanvГ¤ndningen hos hela vГ¤ntade barn. Г„ven sidan av effekterna av priligy kombinerade p-piller kan pГҐverka cavern perifera sidan av effekterna av priligy och glukostoleransen, finns dessa sidan av effekterna av priligy i fГ¶retagets hudvГҐrd sidan av effekterna av priligy harmonize an prospect decline that far. MГ¤rkningSГ¤rskilda fГ¶reskrifter sidan av effekterna av priligy om hur lГ¤kemedel, desire kan visa nГҐgon mГ¤tbar hГ¶rselnedsГ¤ttning. Varje lГ¤kemedel har sГ¤rskilda kemiska sidan av effekterna av priligy som pГҐverkar hur snabbt och hur vГ¤ldigt jГ¤mn och ornamentation ut ochden. Om en uppsГҐtlig gГ¤rning som avses i fГ¶rsta stycket 1В–3 eller i make of coop go well with is sound sidan av effekterna av priligy “work-to-rule”, in which varit av sГ¤rskilt farlig small statue, dГ¶ms prove fГ¤ngelse i hГ¶gst tvГҐ ГҐr.

 11. Jednym z najnowszych wynalazków w tym zakresie jest poker na żywo. Są to gry ad hoc prowadzone przez krupiera na żywo za pośrednictwem cyfrowego streamingu w prawdziwym pokoju pokerowym. Jest on znacznie bardziej interaktywny niż standardowy poker, ponieważ gracze wchodzą w interakcje zarówno z krupierem, jak i między sobą za pośrednictwem czatów W 2010 roku weszła w życie ustawa o grach hazardowych, która praktycznie zabraniała gry w pokera poza koncesjonowanymi kasynami gry. Wcześniej bardzo popularny wśród graczy był PokerStars czy Betsson poker. Gra online w inne gry losowe, jak chociażby loterie czy bingo była po nowelizacji możliwa tylko po uzyskaniu specjalnego zezwolenia wydawanego przez Ministerstwo Finansów. Ustawa budziła sporo kontrowersji, gdyż jej tekst nie został notyfikowany zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
  https://troymfwo654310.blogchaat.com/15516985/kasyno-kielce-bodzentyńska
  Zestaw wspaniale się prezentuje i można go wyciągnąć z dumą podczas spotkań towarzyskich lub wieczorków karcianych. 2. Stół do pokera wykorzystuje doskonałe materiały i zaawansowane technologie, co sprawia, że jest idealny i luksusowy do sprzedaży. Na wieku pudełka, pod obrazkiem możemy wykonać wyjątkowy, indywidualny grawerunek. Może to być sentencja, podpis do kogo należą itp. Realizujemy pomysły klientów. 100 dni wracać operator płatności: © 2022 – SKLADNICAKSIEGARSKA.PL magazyn: 30 szt. Zobacz również: Półnaga Magda Narożna moralizuje intrenautów?! “piękno nie tkwi w wyglądzie” apeluje! Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowychWyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 12. This smudge- and budge-proof eyeliner has a formula that lasts for up to 17 hours, and dries to a matte finish that won’t compete with your shadow. Eyeliner trends have drastically transformed over the years, but eyeliner still remains a crucial staple for most makeup lovers. Whether you’re a tried and true kitten eyeliner girl or love a little smudged lash line moment, eyeliner remains a must-have in your beauty arsenal. To some, it’s actually the most crucial makeup product because it’s a must-have quick fix for those no-makeup days. Drugstore eyeliner is the best idea when it comes to tiptoeing in the makeup world, trying to create that perfect flick for the first time without spending too much on an expensive option. There are so many good drugstore eyeliner options on the market to choose from that never actually lag behind those fancier finds.
  https://sergiobrcm992579.blazingblog.com/15406003/good-blush-brush
  Eye creams are formulated specifically to tackle the issues in the eye area. Hence, it is more effective than a regular face moisturizer. Besides, moisturizers may irritate the skin around the eye. Most importantly, it all comes down to the ingredients of the eye cream. Therefore, before you invest in eye creams, make sure to look for these ingredients namely retinol, vitamin c, peptides, ceramides, and hyaluronic acid. You may want to include eye cream in your skincare regimen due to these benefits. “I have tried many other eye creams and just keep coming back to this one,” one Sephora reviewer gushes. “It keeps your dark circles at bay and really hydrates the skin around the eye. I am now in an exclusive and committed relationship with this eye cream!”

 13. Casumo have both roulette and blackjack available to play in their mobile casino. There is no separate app for the Casumo roulette and blackjack, both can be accessed using the Casumo app that is available on the app store and the Google play store. There are a number of different roulette options like Key Bet Roulette which gives you the chance to multiply your wins. The process for downloading the iOS app is even more straightforward than the Android one. This is because you’ve only one method here and it has to be accessed directly from the App Store. Here is our guide on downloading the Casumo iOS app. Along with the Android operators, the Casumo app is also completely compatible with the iOS platforms. Let it be the iPhones or iPads you’ll always get the same Casumo experience regardless of the platform. The iOS app also provides you with complete access to all of the 1600 games and other services provided by Casumo Casino. What’s more, is that the app offers exclusive bonuses and additional slot tournaments to its users and that surely is a plus worth mentioning.
  https://sciencewiki.science/wiki/Bitcoin_gambling_dice_for_website
  The bill already signed into law legalizes online sports betting in the state with bookmakers permitted to accept cryptocurrency deposits from bettors. With only one state offering legal sports betting, how is it that U.S. citizens are able to gamble so much on games? Still, if Paris wants to be a crypto hub, it should recognize that more oversight, more consumer protection and more digital literacy are a small price to pay to avoid the potential social costs of “ gamblification.” The UK’s reputation is still reeling from the 2021 Football Index scandal, which left people financially and mentally distressed after the stock-market-style trading game collapsed. If innovation becomes mainly a means to leap ahead of regulation rather than create sustainable businesses, then this particular tech dream won’t be a pleasant one.

 14. 5.      SWELLING/ BRUISING: Any tiny bumps or needle marks will go away within a few hours. Bruises or residual marks are common and may be covered with makeup, but please wait for 2 hours and use a gentle touch to avoid rubbing the treated area. Please know that Dr. Devgan takes great care to ensure meticulous symmetry with microdroplet injection. Even still, it is common for temporary bruising and swelling to appear asymmetric in the initial period after injection. This is temporary and will go away on its own. In addition, Dr. Hessler is a trainer for Allergan and Galderma who has helped lead clinical trials — most recently a trial demonstrating the safety for use of cannulas with dermal fillers. Dr. Hessler is a highly skilled, widely recognized medical professional with an artistic eye who truly cares about her patients and takes great satisfaction in helping to achieve their desired goals. If you’re interested in tear trough filler treatments from Dr. Hessler, please contact us. 
  https://wiki-coast.win/index.php?title=Best_wrinkle_filler_2019
  Restylane is a crystal-clear, non-animal, biodegradable gel based on a natural substance, called hyaluronic acid. The gel is injected into the skin in tiny amounts with a very fine needle. The result is instantaneous and produces a long-lasting, natural enhancement, gentle and safe to your skin. Restylane is also the only filler FDA approved for lip enhancement. We know it can be tempting to price shop, but, when it comes to injectables, we urge you not to let pricing determine your choice of provider. Qualified injectors using legitimate products usually have similar pricing. While you might occasionally score a discount based on a product manufacturer’s seasonal promotion, if an advertised price sounds too good to be true, it is often a red flag. You don’t want to risk your safety or appearance for the sake of saving a few bucks—it’s safest to seek out a practice with licensed aesthetic nurse injectors who are supervised by a board certified plastic surgeon.

 15. Στοιχηματική εμπειρία… όπως θα ήθελες να είναι! Παίξε Νόμιμα – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Οκτωβρίου 2022 Τι δηλώνει ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Χαρίτσης για την έλλειψη εργατών γης… Liveagones Team Στο Bethome.gr μπορείτε να βρείτε το πιο εξελιγμένο κουπόνι πάμε στοίχημα στο διαδίκτυο. Σας προσφέρει τα παιχνίδια της κάθε ημέρας, τις αποδόσεις στοιχήματος και τις ώρες έναρξης. Μπορείτε παράλληλα, να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για τα αποτελέσματα των αγώνων. Διαθέσιμα είναι τόσο το νέο κουπόνι πάμε στοίχημα των επόμενων ημερών, αλλά και εκείνο των προηγούμενων με τα τελικά σκορ. https://wiki-site.win/index.php?title=Δωρεαν_ποκερ ΔΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΕΔΩ Δευ, 25/01/2021 – 15:20 * αφορά τον μηχανισμό του σλοτ Τα φρουτάκια και οι κουλοχέρηδες με Πεταλούδες είναι από τους πιο δημοφιλείς βίντεο-κουλοχέρηδες που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο που έχει γίνει ένας χαμούλης με αυτά τα φρουτάκια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει θέμα… Όροι χρήσης Τα σύμβολα που θα συναντήσετε είναι πεταλούδες, πολύχρωμα λουλούδια, ζωύφια και ακρίδες. Μάλιστα, η κίτρινη πεταλούδα είναι το σύμβολο scatter, το οποίο αν εμφανιστεί στους τροχούς σας 3 φορές, τότε τα κέρδη θα πολλαπλασιαστούν x80, ενώ αν πετύχετε το απόλυτο (9/9 κουτάκια) τότε θα πάρετε τα κέρδη σας x200! To ελάχιστο ποντάρισμα στο φρουτάκι butterfly είναι 64 credits δηλαδή 0.64€ και το μέγιστο φτάνει τα 320 credits δηλαδή 3.20€.

 16. Привет, Нед! При медитация достигам до положение, в което чистя ума и усещам докосването до Истинската ми Природа. Усилването на концентрацията в сливане с Истинската ми Природа при мен някак дойде от само себе си, без да я прилагам съзнателно и без да съм чел че трябва да я усилвам. Проблемът обаче е , че като тази концентрация се усили, някак дишането ми много намалява и почти спира. Това от свя страна ме стряска и позива за въздух прекъсва започналият процес. Така отново се връщам към релаксиращата медитация, като нарочно намалявам концентрацията.
  Как е правилно да постъпя в тази ситуация?

  1. Правилно е да медитираш и да оставиш дишането да е такова, каквото е! Без да го коригираш и без да се намесваш в него! То ще се саморегулира!

 17. Нед, чудесно обясняваш и последователно ни насочваш в дълбочината на Знанието! Така го усещам и благодаря за труда ти!

  1. Благодаря, Нед ! Осъзнато откривам как все по- често ми се хармонизират дните, случванията в мен!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *