Буквар по медитация (част 8) КЕД (Концентрация в Единство с Духа) – 1.Будност

В днешните дни на чести промени, на човек се случва да не му върви. Именно в такива дни или моменти, умът е най-податлив на негативни влияния.

Може умът ви да бъде нападнат от мисли на съмнение, неверия, несигурност. В тези случаи устоите върху се е градила стабилната психика се разклащат и ви се струва, че нещата, в които досега сте вярвали и устойчивостта и духовните ви ценности ви са под въпрос. Ако при едно подобно състояние на психиката си, се подадете на тези временни настроения, то те може да се удължат и дълго време да пребивавате в тях. Така навлизате в дебрите на мрачните настроения и на депресивните фази на ума.

За да знаете как бързо да излизате от тези положения на психиката ви, а още по-добре би било, ако не се оставяте мислите да ви завличат към подобни адски състояния, е необходимо, винаги да сте будни.

Да сте будни, означава винаги да имате едно постоянно леко, непринудено и незабележимо внимание към ума си.

Ако човек е приспал вниманието си и бъде нападнат от такива депресивни мисли, съмнения, двоумение и неверие, той ще приеме това състояние на ума за нормално и адекватно. И тръгвайки след хрумванията на разцентрования си ум, ще направи огромни, че и понякога непоправими грешки.

Ето така се навлиза в Ада и ако не се съвземе бързо, ще си „осигури“ неизбродими страдания.

Затова е добре, винаги да поддържате будността си, т.е. винаги да наблюдавате ума и енергетиката на тялото си, за да не допускате пожарът на неверието да се развихри във вас и да ви нанесе поражения.

Ще попитате: „Какви поражения може да ми нанесе умът на неверие, двойственост или бунтът срещу Единното Цяло?“

-Може да ви нанесе жестоки и непоправими щети, както в този живот, така и в кармично отношение. Това е причината, поради която съществата са се замърсили и са се отклонили от Истинската си Природа – Духа си.

Когато роптаеш срещу Създателя, ти всъщност негодуваш от Истинското в Себе си и се бориш срещу собствената си Вътрешна Същност.

Когато, макар и само с ума си, се отклоняваш от Пътя на Изначалното, ти в действителност, се отклоняваш от Разумното в теб. Да, в момент на съмнение и неверие, се счита, че Разумното е неразумно и че неверието ще те води срещу несправедливостите в живота. И това е една голяма заблуда, причиняваща страдания и мизерия в съществуването – сегашното и бъдещите.

 Когато до такава степен се възгордяваш, че считаш себе си за по-мъдър, знаещ и с по-добра преценка от Сътворителя на Мирозданието, то това няма как да не те заведе в света на двойствения ум, лутане и загуба на разсъдък.

Всички тези мисли на неверие, двойственост, съмнение, могат да дойдат или отвътре от вашето подсъзнание. Или пък да са провокирани отвън – загуба на работа, на любим човек, на финансово и материално състояние, неудачи в живота и т.н., а също и чрез насочени нехармонични и патогенни енергии..

Ако вие сте сложили на пост в ума си един „воин“ – зоркия воин на будността, тогава вие ще забележите подобни мисли още в зачатието им.

И като забележите такива мисли, веднага можете да ги насочите навътре в Пустотата – чрез КЕД (припомнете си предната лекция), и държейки ги Там, те постепенно ще се хармонизират – ще загубят силата си и ще се превърнат във вяра, единство с Първоизточника и сигурност, т.е. дяволските мисли ще се пречистят и ще се трансформират в божествени.

И ако забележите, че мисли на самосъжаление, неволя и нещастие ви налазват, тогава воинът на будността – вниманието ви трябва да хване тези депресивни мисли и да ги заведе пак там – в Пустотата – в Истинската ви Същност и  когато ги държи там достатъчно време, те ще се превърнат в разбиране, в приятно чувство и доволство и така ще се освободите от коварните помисли на егото.

Или ако наблюдавайки ума си установите, че в него се настанява гневът, тогава пак така – завеждате гневът в Дълбокото ви Себе – Духът ви, и го държите в там в Него – в Пустотата, дотогава, докато умът ви се хармонизира със Себето и се превърне в умиротворение и доброжелателство.

Или ако пазейки ума си от набезите на безнадеждността и отчаянието в живота, видите, че такива мисли обсаждат ума ви, то пак с вниманието си вземете тези мисли и ги заведете в Първоизточника – Пустотата – Пълнотата и ги дръжте със силата на концентрацията в Него, докато забележите, че отчаянието, безнадеждността и чувството за неудачи, започват да избледняват. Така те ще се хармонизират с Първоизточника и ще се превърнат в увереност, непоколебимост, невъзмутимост.

Или ако сте разколебани, объркани, тревожни и шокирани от нещо, пак по същия начин процедирайте. Хванете объркаността, тревогата, шока и ги потопете в Пустотата на Духа. И ще видите как всички те скоро ще се разтворят, ще се разсеят и ще добият благороден смисъл – подреденост, безметежност и разбиране идващи от Вътрешната ви Природа

Надявам се, че разбрахте, защо винаги трябва да имате едно постоянно внимание върху ума и енергетиката на тялото – защото и умът и енергетиката са изложени на перманентното влияние на замърсения ефир.

За енергетиката е същото!

Като наблюдавате тялото си и ако усетите някакво неразположение, или слабост, или напрежение, или някакво друго несъответствие, което е в противовес с доброто здраве, комфортът или доброто разположение на духа, пак процедирайте по същия начин. Със силата на концентрацията си, заведете това неразположение, напрежение, несъответствие, слабост и каквото и да е друго различно състояние, насочете го към Вашата Вътрешна Същност – Духа си и го дръжте там, докато се хармонизира и съгласува с Нея. Така още в самото начало вие ще осуетите намерението на въпросните външни сили да ви навредят. Така ще ги превърнете в полезна за вас енергия или най-малкото ще ги обезвредите.

Причината да имате едно постоянно наблюдение е, за да може да уловите триковете на ума си, или на външните енергийни набези, е, за да направите това още в началото на атаката.

Представете си един пожар, който тепърва се разгаря. Нали е по-лесно, ако го угасите преди да ви е изгорил дома и покъщнината ви? Щом го откриете и угасите още в началото, той няма да може да ви нанесе никакви щети. А ако го оставите да си играе с ума, енергетиката, организма ви, после става и по-трудно овладяването му, а и щетите е възможно да са огромни.

Ето затова ви формулирам първото правило за прилагане на КЕД:

1.Бъди винаги буден и единен с Духа си – чрез КЕД с леко, непринудено, фино внимание, което не изтощава психиката, но същевременно бодърства и е нащрек, умът и енергията на тялото да не бъдат завладени от пристъпите на егото или от външни патогенни енергии.

Това е правило, което тръгналите към духовна практика, трябва да запомнят и да го прилагат в ежедневието си.

Не случайно в една Източна клетва се казва:

„Аз нямам врагове.

Разсеяността е моят враг“  

Та така, приятели, едно от най-важните правила, които са задължителни вървейки по Пътя на Духа е будността. Тя думата и на санскрит и на български е една и съща Буда – т.е. пробуден. И Христос, и всички духовни адепти, и Буда също имат безброй добри поговорки за будността.

Ето една от Дхаммапада на Буда:

“Знаещият, своето “Аз” – което е приятно, нека бдително да охранява себе си. Мъдрецът е трябва да бодърства в поне една от трите стражи.”

Нощта са я делили на три стражи (яма): първата (патама), средната (маджима) и последната (пачима). Тук може да се разбира и като един от трите периода в живота.

Знам, има хора, които четат оттук оттам, но много не са склонни да се впускат в духовна практика.

Но за тези, които вече са тръгнали по Пътя на Духа, това правило би следвало да е закон.

Ако сам прецениш, може да изоставиш четенето на книги, или да прекратиш молитвите и мантрите, но няма как да изоставиш будността, защото будността е важна и тя няма да те изостави.

Ние живеем в бурни, динамични, променливи времена.

Ефирът е сгъстен от замърсявания и ако човек и особено хората, които са се отдали на Духовни практики, не внимават, не са будни и не са в достатъчна готовност да се очистват и да се съхраняват своевременно, те ще бъдат замърсени или атакувани от нехармоничната среда, в която всички живеем. Затова, приятели, не се оставяйте на произвола на събитията, а бъдете будни, за да се очиствате, съхранявате и да запазите здравето и живота си, а също и да съхраните вашите близки.

Утре ще говорим за второто важно правило за използване на КЕД

Следва продължение…

200 thoughts on “Буквар по медитация (част 8) КЕД (Концентрация в Единство с Духа) – 1.Будност”

 1. Roulette17 is an independent site that provides information, reviews, and recommendations on online casinos. It is your responsibility to ensure you comply with all legal requirements for gambling online including age and location restrictions. This site is intended for visitors 18+ years of age. Call (03) 9314 1499 Nowadays when manufacturers have high-tech instruments at their disposal, roulette wheels are equally precise tools that don’t age easily and don’t malfunction. Technology solved most of the inconveniences that kept casinos awake at night, but brought up new challenges such as dealing with roulette deceleration. We also offer a no hassle 60 day return policy on all of our products if returned in new condition. More information here.
  http://1688-1933.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=31156&depth_1=&depth_2=
  Matt Diamond is veteran online gamer with an apetite for slots. He spent years searching for the best quality casino’s so decided to create this website and share them with the world. He knows what makes a good casino and only promotes the most trusted, licensed casino’s! It is only possible to claim such promotion from a casino that states it offers a Free Bonus, be it cash or Free Spins. If you get a No Dep bonus, the bets you make on games will be paid by the casino, while the cash you win will be sent to your balance. You might have seen free spins advertised for signing up to a new casino. After registering, you would either receive a code from an email or live chat. The free spin bonus could also be added automatically to your account. Play Online Video Slots This is why all bonuses must be assessed carefully before being claimed; otherwise the player may lose their winnings associated with the bonus. Free Spins have different rules attached to them by different casinos, and the outcomes of wagering Free Spins can be different as well.

 2. Играю в Cat Casino уже несколько недель, и впечатления только положительные. Регистрация прошла гладко, а выбор игр порадовал – от классических слотов до захватывающих настольных игр. Бонусы щедрые, а поддержка клиентов всегда на связи. Рекомендую для азартных душ

 3. Goldrun Casino heeft nog geen live casino. Het management heeft aan Meneer Casino laten weten dat dit in de loop van 2023 wordt toegevoegd. Jason Vink is een Nederlandse online casino expert. Hij behaalde een B.A. in communicatie in Brussel voordat hij in 2012 begon te werken bij gokportaalen in Malta (EU). Later kwam hij bij OnlineCasinosSpelen en sindsdien is hij begonnen met het delen van zijn expertise met onze lezers. Jason is in staat om een online casino te beoordelen en te testen op vele verschillende functionaliteiten om zo het speel genot en de veiligheid te waarbogen. Als je vragen hebt, kan je hem altijd een email sturen: jason onlinecasinosspelen. In september 2022 heeft Goldrun Casino de vergunning gekregen om online kansspelen aan te bieden in Nederland. In November 2022 zijn ze online gegaan. In deze Goldrun Casino review delen we alle informatie over Casino. Maakt het ruime aanbod online slots het casino populair of juist de dagelijkse bonus die anders in elkaar zit dan een eenmalige welkomstbonus.
  http://www.ksmro.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33501
  Een casino zonder registratie werkt eigenlijk hetzelfde als een online casino waar je wel moet registreren. Hierdoor hebben casino´s zonder account ook hetzelfde spelaanbod. Wil je dus live casino spelen bij een casino zonder registratie dan is dit gewoon mogelijk. Een online casino zonder registratie, ook wel bekend als no account casino, is een online casino waar spelers kunnen spelen zonder een account aan te maken. Het enige wat je nodig hebt is een online bankrekening bij Trustly, wat zit aangesloten op alle grote Nederlandse banken. Het korte antwoord is ja. Elk online casino heeft het recht om het account van een speler te blokkeren en om spelers te weigeren die niet aan de algemene voorwaarden voldoen. Wanneer je een casino site bezoekt, heeft het casino het recht om je account per direct te blokkeren of te beperken. Online casino’s zijn particuliere bedrijven die kunnen kiezen met welke klanten ze in zee willen gaan.

 4. Christian Hombrebueno Carefully planned, a Web site should meet the communication needs of a wide range of users, from community members to the media and the public. It saves users time and effort if they know they can get what they need directly from your Web site. Similarly, it saves you time and money if users find information for themselves. A Web site should work hand in hand with your social media channels in order to achieve a fully effective online presence. Become a Web DeveloperSpeak to a Learning Advisor to learn more about the Web Development Bootcamp and how you can become a Web Developer in just 12 weeks. It’s one of a multitude of approaches that Fajardo and other BCIT faculty plans to employ in the new diploma program to provide a rich, immersive education in new media design and web development. According to him, the cornerstone is storytelling. This will be supplemented with comprehensive training in communications, content creation for new media, web programming, app development, and UI UX.
  http://www.gongyumi.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18118
  The national average for regular gas jumped to $3.51 a gallon on Friday, according to AAA. Although that’s a far cry from the record of $5.02 a gallon last June, gas prices have increased by 12 cents in the past week and 41 cents in the past month. Unleaded fuel in Albuquerque in early April was at $3.38 a gallon, before climbing to $3.57 by April 13 and then to $3.66 last week, according to AAA New Mexico. In Santa Fe, unleaded fuel stood at $3.63 this week and in Las Cruces a gallon of gas averaged $3.50. The company’s seven trucks burn through about $20,000 in gasoline a month, and the drop in gas prices this summer provided only limited relief. Crude prices rose last week on the belief that easing U.S. inflation could lessen the pressure on the Federal Reserve to raise interest rates, which could ultimately be bullish for gasoline demand, according to AAA.

 5. In summary, the real difference between real money poker and play money poker is that real money players care much more about the game – and about winning – than their play money counterparts. This shows up in everything from the style of play to the attitude of the players. Real money poker is a much more fun, intense, and…real poker experience than what any play money poker game can offer. Whether you’re starting from Square One, or you just need to brush up your game with a few poker strategy tips, Bovada Poker is here to help. Our poker strategy section will take you through the fundamentals, showing you everything you need to build a winning game plan – no matter how new you are at poker. And if you’re an intermediate player looking to improve your results, we have some nuggets of wisdom that you can use to build an advanced poker strategy and take your game to the next level.
  https://landenqpni890851.onzeblog.com/19259519/silversands-no-deposit-bonus-codes-2020
  We only recommend regulated casinos. > Responsible Gambling They are one of the casinos like Slots.lv, but they are heavily invested in giving you an online slots experience you have never seen before. bovada is a trusted online gambling site offering sports betting, poker, casino games and betting on horse racing. join today to claim your welcome bonuses! Once they access Slots LV, they should look to the top-right hand corner of the screen and look for the word “Join”, which is a button marked in pink. After clicking that, users will be taken to a new page which will request basic information about the users, including name, date of birth, and email address. Unlike many other online casinos, Slots.lv does not offer a downloadable application that is built for a specific operating system. Instead, the gambling operator has created an adaptive web application which loads directly in the mobile browser and fits the screen size of any device, despite retaining the same design as the standard desktop website. The Slots.lv Casino App is a fantastic web app, which comes with improved functionality due to information compression and overall simplification.

 6. We are an independent directory and reviewer of online casinos, a casino forum, and guide to casino bonuses. Оnly рlаyеrs thаt ореnеd thеir account аt thе Lion Slots Casino thrоugh quickieboost саn rесеivе our exclusive casino bonuses. Truth be told, Lion Slot is a rather depressing site that doesn’t have so much to offer. However, if players are comfortable with downloading the software on their PCs, then it does it exact job it was meant to do. to nodepositbonus4u your guide to the best no deposit bonus codes and free spins no deposit What is more important, the US based gamers can finally have a place to gamble, as they are more than welcome to join the Lion Slots casino, which takes care of its members, and rewards them with all kinds of bonuses.
  http://edolamall.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18973
  Getting free spins bonuses across casinos in the USA is straightforward. But you must be sure to select the best online casinos that offer you these types of bonuses. The section below shows some of the best online casinos to offer you free spins on slots for real money, such as a deposit-free spins bonuses, free spins with no deposit, a $10 free no deposit bonus, or even a $20 free bonus. Enjoy a flawless live dealer experience that’s just like being at a bricks and mortar casino without moving from the comfort of your sofa. Place your bets with our range of classic online casino games and enjoy a truly immersive experience without having to visit your local casino. Get free coins every day, every 2 hours, and every time you level up. You can get even more coins by completing daily quests and by playing with friends. And Like us on Facebook for free coin bonuses at facebook MysticSlots.

 7. Už žiadne zbytočné čakanie na platbu kartou alebo hľadanie hotovosti. S touto inovatívnou metódou budete mať všetko, čo potrebujete, doslova na dosah ruky. Tak neváhajte a vyskúšajte paysafecard SMS casino ž dnes! Urobte krok smerom k jednoduchšiemu, bezpečnejšiemu a pohodlnejšiemu spôsobu platenia. A nezabudnite sa podeliť o svoje skúsenosti s touto úžasnou technológiou so svojimi priateľmi a rodinou – nech aj oni môžu zažiť túto revolúciu v platobnom svete! Svoje My Paysafecard konto si jednoducho vytvoríte na oficiálnom webe Paysafecard, ktorý ponúka aj užívateľské rozhranie v slovenčine. Následne si na svoje konto môžete vkladať všetky zakúpené Paysafecard kupóny a získať kompletný prehľad o svojich platbách, ale aj finančnom zostatku na My Paysafecard účte.
  https://xn--vf4bo7hl5c.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=47862
  Pôžička je určená pre klientov s pravidelným príjmom. Preto ju môžu získať aj dôchodcovia, študenti alebo mamičky na materskej dovolenke. Dôležité je mať vek nad 18 rokov a trvalý pobyt v Slovenskej republike. Rovnako aj online kasíno DOXXbet podporuje možnosť dobitia hráčskeho účtu cez SMS a mobil. Cez jednu SMS správu si dokážete navýšiť zostatok na hráčskom účte so sumou od 5 € do 20 €, čo je rovnaký limit ako v Synote. Možnosť vkladu cez SMS je dostupná výlučne cez operátorov Orange, Telekom, O2 a 4ka. Poplatok, ako píše na svojom webe samotné kasíno, je 6 % z transakcie, pričom jednotliví operátori si účtujú extra poplatok 0,50 € za každých 5 €. Hráčsky účet eTipos kasína tak môžete jednoducho dobiť pomocou SMS vkladu cez troch operátorov – Telekom, Orange, O2. Vklad cez SMS nepodporuje operátor 4ka.

 8. party wear tops on jeans Copyright © 2023, Mirraw Online Services Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Enter the email id to send password reset link. USER REVIEW: \”I am OBSESSED with this one-shoulder top! The material is so high quality compared to the price I paid. Size up though. I usually wear a small and ordered this in a medium after reading other reviews. It fit perfectly.\” This data was last updated on 13/02/2023 Lipsy Black Lace Trim V Neck T-Shirt Title Ascending If you’re suddenly invited to a party and you’ve nothing to wear that fits your style, shop NA-KD womens party tops and get express delivery, We have party tops for all wallets. You can buy now and pay later and we promise fast climate compensated delivery. Shipping is free! And we have a 90 day return policy.
  https://www.websiteworth.info/modi4moda.com.html
  Maxi skirts and peasant skirts are popular pieces for achieving a boho appearance but don’t box yourself in. There are several pant options to get the desired aesthetic and offer a big difference from wearing skirts all the time, such as palazzo pants or harem pants. For bohemian looks, go for long, flared skirts in vibrant hues or flowery motifs. We find that border designs on crinkly fabrics are loved as much as laces, ruffles, animal, or ethnic motifs when talking to buyers. Choose trousers with floral or tribal motifs or tie-dyed and paisley patterns in vibrant colors. © 2023 Edgars. All rights reserved. Layering is vital for the bohemian style. Think about long maxi skirts, relaxed blouses, and flowy pants. Top it off with a richly brocade adorned coat for the ultimate bohemian look. It is not only about your clothes but jewelry and accessories as well. Longline necklaces, glittering rings, and wide-brimmed hats will have you looking like a boho dream.

 9. Dieser Slot enthГ¤lt Freispiele. Insgesamt hast du die MГ¶glichkeit, 20 Freispiele zu erhalten. DarГјber hinaus hat diese Slot-Maschine einen breiten Wettbereich von 0,05 Euro bis 10,00 Euro auf einer Linie. Auf dem Bildschirm dieses Spiels sind Symbole zu sehen, die mit dem Г¤gyptischen Thema zusammenhГ¤ngen. Das sind Pyramiden. Pharaonen, Hieroglyphen usw. AuГџerdem gibt es in diesem Automatenspiel klassische Kartensymbole, die auch bei anderen Slot-Maschinen zu entdecken sind. Sie suchen nach dem Microsoft Store auf Ukraine – українська? Wie bereits erwГ¤hnt, liegt die Varianz des Ramses Book Slots auf einem mittleren Niveau. Damit kГ¶nnen sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler gut leben. Es sind vergleichsweise hohe Gewinne mГ¶glich, ohne dass der Spieler hohe Summen einsetzen oder im Laufe des Spiels unvertretbare Risiken eingehen muss.
  https://juliet-wiki.win/index.php?title=Lottozahlen_win_today
  Für die Betreiber ist das Live-Casino eine relativ kostspielige Angelegenheit und es braucht einen professionellen Dealer mit einer entsprechenden Ausbildung. Der Dealer agiert in einem speziellen Spielstudio und wird bei all seinen Handlungen aus verschiedenen Kameraperspektiven live aufgenommen und übertragen. Es ist leicht vorstellbar, dass es einer entsprechend guten Technik bedarf, damit bei den Spielern zu Hause ein authentisches Spielerlebnis gewährt ist. Und nur lizenzierte und hochwertige Glücksspielwebsites dürfen die Live Spiele anbieten. Alternativ gibt es eine Vielzahl an Wettbewerben, Reload- und Freispielboni, die besonders den Stammkunden das Leben im BitStarz Online Casino noch einfacher machen sollen. Die Motivation ist auf jeden Fall sehr groß, immer wieder im Casino vorbeizuschauen und wieder eine neue Bonusmöglichkeit aufzudecken.

 10. Jeśli tylko macie dość klasycznych slotów, dysząca. Aby uzyskać więcej informacji o naszych narzędziach, miała oczy pokryte dziwną mgłą i rysy ściągnięte kurczowo. Ten post nie odstępuję od tej reguły, bonus kasynowy online bez depozytu 2020 lipca niby bólem fizycznym. W żaden sposób nie można by z całą powagą nazwać, prawdopodobnie samorządnie porzucać na konkretne przygody. Warto podkreślić, drobnymi zabaweczkami. Boudicca puściła go, pluszakami. Powstał nawet specjalny Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, w którym znajdują się adresy internetowe wszystkich operatorów hazardowych, którzy oferują gry kasynowe i zakłady sportowe polskim graczom, nie posiadając ważnej licencji hazardowej. Te witryny są regularnie blokowane, także przez dostawców usług internetowych, aby uniemożliwić graczom korzystanie z nielicencjonowanych kasyn online i witryn z zakładami bukmacherskimi. Również operatorzy płatności mogą blokować transakcje wpłat i wypłat do serwisów hazardowych bez licencji.
  https://charlie-wiki.win/index.php?title=Legalny_poker_torun
  UŻYTKOWNIKU! Serwis ruletka4u.com nie namawia w żaden możliwy sposób do hazardu. Wszelkie przedstawione w Serwisie opinie to jedynie subiektywne zdanie administratorów. Serwis skierowany jest do użytkowników polskojęzycznych, którzy obecnie przebywają w kraju, w którym hazard jest bezwzględnie legalny. Każdy z zainteresowanych użytkowników zobligowany jest do sprawdzenia legalności hazardu w miejscu w którym się znajduje. Jeśli hazard jest zakazany, stanowczo wymagamy aby osoba opuściła nasz Serwis. Ruletka4u.com nie odpowiada za działania osób, które mimo ograniczeń lokalnych wchodzą na operowany przez nas Serwis. Copyright © 2015-2022. Electric NightsGRAJ ZA DARMO 2) Twórcą ruletki jest francuski matematyk Blaise Pascal. W 1645 roku opracował koło z 36 liczbami w jego obwodzie i nazwał roulette. Koło miało służyć do opracowania podstaw rachunku prawdopodobieństwa. Za czasów Ludwika XVI ruletka służyła do zabaw dworskich.

 11. Si vous n’êtes pas sûr du type de variante de la roulette et de la stratégie de mise à choisir, commencez par tester le jeu en mode démo. Au casino en ligne LV BET, vous pouvez jouer à plusieurs variantes de la roulette en utilisant des jetons virtuels. En jouant gratuitement, vous pouvez vérifier quelle stratégie de mise donne les meilleurs résultats, et vous pouvez vous entraîner à placer toutes sortes de mises. Une bonne connaissance de la roulette en ligne peut influencer considérablement le déroulement de la partie. Il est possible de miser sur une version gratuite pour pouvoir obtenir des gains fictifs. De plus, il est aussi possible de jouer à la roulette argent réel. C’est à vous de décider avec quels modes de jeux vous vous sentez le plus à l’aise. Découvrez ce guide de jeux roulette en ligne pour vous aider dans votre choix !
  https://sierra-wiki.win/index.php?title=Goodgame_poker_immédiatement
  En ligne depuis 10 ans, Wild Sultan souffle un véritable vent de chaleur sur le monde des casinos en ligne. Avec sa riche offre de machines à sous en ligne plus que complète et proposée par des éditeurs connus et reconnus, tu es sûr de trouver ta madeleine de Proust ! Pour commencer ton aventure, profite du super bonus de bienvenue qui t’attend, qui te donne droit à 20 tours gratuits. Retrouve toutes ces infos sur mon avis Wild Sultan. Vous n’en avez même pas idée … Il est parfaitement légitime que chaque joueur qui décide dans un casino en ligne sache dans quoi il s’embarque. Comment pourrait-on leur en tenir rigueur ? Ouvrir un compte dans un casino en ligne aux pratiques frauduleuses et dolosives est une expérience que nous ne souhaitons à personne. Malheureusement, c’est un douloureux épisode qui est arrivé à bien des joueurs. Vous-même ne serez nullement épargné si vous avez le malheur de choisir un casino qui se trouve du mauvais côté de la barrière. Scrutez les critiques de casino, analysez ce qui se dit dans les forums de discussion et tenez-vous à l’écart des casinos qui figurent sur les listes noires.

 12. ข่าวประกวดราคา โปรโมชั่นดี แอดมินตอบเร็ว สมัคร UFABET วันนี้ เรามีโปรโมชั่นดีๆ มานำเสนอก่อนใคร UFADB88 เว็บพนันออนไลน์อันดับ 1 ที่กำลังมาแรงที่สุด ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี การันตีความมั่นคง ปลอดภัย100% หุ้นเวียดนามแกร่งเติบโตสูง เว็บหวยออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ดีที่สุด สมัครฟรี ฝากอัติโนมัติ โอนเงินยอดเข้าทันทีไม่ต้องแจ้งฝากผ่านหน้าเว็บ เว็บแรกที่เปิดให้บริการฝากเงินด้วย True wallet True Money ฝากเงินง่ายที่สุด เล่นได้ได้ทั้งมือถือ สมาทโฟน ไอแพด และคอมพิวเตอร์รองรับทุกระบบ
  https://lifeofanadventurer.com/forum/profile/ina64b64443890/
  บทความวิชาการ กระบวนการยุติธรรมชุมชน_บทเรียนจากนานาประเทศ บทความวิชาการ กระบวนการยุติธรรมชุมชน_บทเรียนจากนานาประเทศ โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อดีของ Gclub ที่จะตอบโจทย์นักเดิมพันเช่นคุณ หากคุณกำลังมองหาคาสิโนออนไลน์ที่มีคุณภาพ ขออย่าได้ลังเลที่จะมาเดิมพันกับเรา

 13. document.write(”); ROTHERHAM UNITED WEST BROMWICH ALBION To pamestoixima live καλύπτει όλα τα δημοφιλή αθλήματα , ενώ προσφέρει κατά μέσο όρο 100+ live στοιχήματα στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Τέλος τόσο η novibet όσο και η winmasters προσφέρουν πληθώρα live betting επιλογών και ευκαιρίες για ζωντανό στοίχημα στην διάρκεια των αγώνων. Μπορεί οι στοιχηματικές εταιρίες στο ίντερνετ να αποτελούν πλέον την πρώτη επιλογή για στοίχημα, το Πάμε Στοίχημα κουπόνι ΟΠΑΠ όμως παραμένει… αγαπημένη συνήθεια. Ουσιαστικά, οι περισσότεροι από εμάς μέσω του ΟΠΑΠ κουπονιού μάθαμε πως να παίζουμε. https://milolbpd198643.isblog.net/online-31293547 Το Casimba Casino αποφέρει ποσοστό πληρωμών στα φρουτακια 97,5%. Ψάχνεις που μπορείς να παίξεις τα καλύτερα φρουτάκια εντελώς δωρεάν; Τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος! Στο slot.gr συγκεντρώσαμε όλα τα ελληνικά φρουτάκια και στα προσφέρουμε εντελώς δωρεάν για ατελείωτες ώρες free παιχνιδιού. Παρακάτω θα βρεις όλες τις κατηγορίες με τα κορυφαία δωρεάν βίντεο φρουτάκια τα οποία μπορείς να παίξεις απ’ τον υπολογιστή ή το κινητό σου χωρίς κατέβασμα όπου κι αν βρίσκεσαι.

 14. До нея ще ви отведе линк, поместен в главната лента за навигиране. Букмейкърът получава лиценз от Държавната комисия по хазарта и пуска своята онлайн платформа за интернет залагания. Брандът започва дейността си с верига наземни казина в по-големите градове. Марката успява да се наложи бързо, благодарение на добрите условия за игра и гъвкавата афилиейт програма на компанията. Брандът започва дейността си с верига наземни казина в по-големите градове. Марката успява да се наложи бързо, благодарение на добрите условия за игра и гъвкавата афилиейт програма на компанията. https://careforfuture.org.uk/Forum/profile/randalwinburn00 Онлайн казино игри стават все по-популярни между комарджии из целия свят. Предимството им от наземни казина е преди всичко достъп към играта независимо от време и място,където сте. А също така много онлайн платформи предлагат казино бонус регистрация, то ест възможност да получите първите пари дори преди започване на игра. Казината предлагат и бонуси под формата на депозитни промоции за първите заложени пари. Този бонус се прилага основно при първи депозит, тъй като играчът, след изпълнение на изискванията, получава част от него. Можете да използвате тези пари за различни категории онлайн казино игри. Те могат да включват слотове, спортни игри, игри на маса или дори казино игри на живо.

 15. ” Ето една от Дхаммапада на Буда:

  “Знаещият, своето “Аз” – което е приятно, нека бдително да охранява себе си. Мъдрецът трябва да бодърства в поне една от трите стражи.” ”

  Привет, Нед! Тъй като аз съм сравнително нов в Пътя, имам въпрос:
  “Знаещият, своето Аз – което е приятно” Пустотата ли визира Буда?
  Там ли трябва да се стараем да заведем патогенните енергетики, когато ползваме КЕД?

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *