Буквар по медитация (част 14) Правила за прилагане на КЕД – 7. Прониквай чрез КЕД във външните обекти.

Днешния свят си е изградил мнението, че всичко зависи от грубата материя.

Това е и причината за стремежът към забогатяване, защото според хората, чрез парите, могат да управляват, владеят и да добруват в живота.

Всъщност, духовните хора знаят, че в основата на всичко стои енергията и управлението на грубата материя започва от фините духовни нива.

Каквото инициираш на духовно ниво, това ще се появи след известно време и във физическия свят.

Как фината енергия влияе и рефлектира върху физическия свят?!

Духът създава енергията, а енергията изгражда всичко в света като се започне от най-фините частици.

В нашето измерение, ние не виждаме началото на най-деликатните верижни реакции. Но когато едно действие или събитие е създадено от Духа, то започва да работи в невидимия свят, много по-рано преди да стане видимо за нас.

Обикновените хора не могат да регистрират и да знаят това започнало действие, но за хората на Духа, т.е. тези, които са в единство с Духа, това е ясно, тъй като могат да имат знанието идващо от нивото на Духа.

Нека да си представим един човек, който работи чрез Духа, примерно шаман или магьосник. Каквото той изрече и насочи към иницииране, това ще се прояви след време и във физическия свят. Не случайно фразата „Абра кадабра“, означава – „аз създавам това, което изричам“.

В смисъл, че той инициира бъдещите действия, случки, срещи и отношения между тези, които желае. Той създава всичко това първо на фино невидимо енергийно ниво, последват поредица от верижни реакции, които довеждат до визираните събития.

Хората сме в постоянен енергообмен. Ние си влияем, както един на друг, така и на заобикалящата ни среда и пространство.

В духовните практики има такива, които пречистват средата – мястото където ще се проведат определени важни и значими събития.

Ето например, това е практика. Викат свещеник, за да опее, да пречисти и освети новия дом, в които хората ще живеят. Свещенодействайки, той пречиства и променя старата енергетика на жилището. Там може да са живели различни хора – може да е имало скандали, може убийства, разводи, насилие и прочие. Не е добре да се живее и хората да се влияят от тази негативна енергия. Силата на освещението, обаче трябва да е по-силна от дисхармоничната енергия.

Всичко, което се случва оставя следа и променя енергията там, където е било събитието. Колкото по-силно е било излъчването, толкова по-силно е енергийното влияние върху пространството и мястото, където се е случвало. Ако не се промени тази следа – енергийният образ от миналите събития там, то тази енергия ще продължава да рефлектира и след това.

Ако е създадено излъчване на ревност, то тази енергия ще влияе на всички, които попаднат в тази среда. Ако е имало насилие, то старата енергия на насилието ще се отразява и на новите обитатели на дома или мястото.

Ако е имало там убийство, пак така, без основателна видима причина, това негативно събитие ще продължава да се отразява на психиката на всички, които да в обсега на енергията на случилото се. Особено силно това ще се чувства, когато човек е изтощен, изморен, отпаднал, нервен или меланхоличен.

Енергията на мястото ще въздейства по зададения и негативен образец дотогава, докато се появи нова по-силна от старата енергетика. И само силно духовен човек може да промени излъчването на старата енергия и да очисти мястото.

Дотук говорих за място и пространство, но всеки от хората също има някакъв енергиен заряд – той е индивидуален и въздейства според неговите си параметри и характеристики.

Един човек е добродушен, благороден, човеколюбив и такъв е и неговия енергиен заряд на фината жизнена енергия. Друг е алчен, завистлив, злобен, ами да, точно такъв е и неговия енергиен заряд. Енергията, която излъчва идва от вътрешния образ на неговата психична енергия.

Някой като те погледне или ако се намирате в негово присъствие, ще усетите благоразположение, прилив на енергия и ще ви светне пред очите.

Друг, ако сте в неговия обсег на енергия, неусетно и без да разбирате защо, ще ви заболи глава, ще усетите, че силите ви напускат и ще ви обхванат тъмни мрачни мисли и настроения.

Всичко това е заради енергийния облак, в който сте попаднали.

Без да осъзнават специално защо, хората се поздравяват и си разменят благопожелания. Така те си обменят добра енергия.

Други пък са свикнали да кълнат, псуват, хулят, ругаят. В такова присъствие също става енергообмен и те влияят на околните негативно и според силата и характеристиката на биополето си.

Говоря ви всичко това, за да стане ясно, че така или иначе околната среда и хората ви влияят и ако искате да не сте изложени на произвола на съдбата, можете да променяте тези натрапени негативни и нехармонични енергии. Иначе някой пацифист или апологет на любовта веднага ще каже:

„Ама защо да правя каквито и да са техники и да манипулирам пространството, средата и енергетиката на хората, нека всичко да си е естествено както си е?“

Все едно да е да попитам: „Ама защо трябва да се къпя, да си режа ноктите, да пера дрехите си, нека да съм си естествен?“ или „Защо ми трябва да си почиствам стаята, нека да е такава, каквато съм я заварил и каквато се получи, не е лошо да е мърлява?“,  „И защо ми трябва да предпоставям събитията, нека да е така, както интересите на другите го предпоставят?“

Ето това се получава, когато човек не се грижи за хигиената си – физическата, умствената или енергийната!

Днес ще ви посоча енергийната техника, чрез която ще можете да очиствате средата вън от вас, пространството и натрапените енергийни полета вън от вас.

Тя е същата като медитативната техника, само че се работи с насочено внимание навън – към определени обекти, пространства или места.

Първото действие, както винаги е да успокоите ума си – да го приведете в единство с Вътрешната Пустота, за да е той умиротворен, безмълвен, благороден.

След което акцентирате насочване към Себе си – към Духа си. И стоите така, докато почувствате, че сте Едно Цяло.

После, се концентрирате в дадения обект, място или пространство, което искате да очистите и да хигиенизирате енергийно. Концентрирано държите обекта в Духа си. Може отначало да усещате някакво неразположение, но това е свързано с трансформацията на енергията. Ако енергията на обекта е много силна, е възможно да преминете през някаква криза, но няма да се плашите, а уверено ще стоите в Духа си и ще продължавате да разтваряте обекта, мястото или пространството в Първоизточника.

Затова ви казвам да практикувате редовно, за да имате силна енергетика, вяра и непоколебимост, защото в процеса на очистването може да имате разни разстройващи психиката и емоционалността състояния. Разбира се, зависи от товаС, доколко е силна енергията на обекта, който ще променяте.

Първо може да се опитате да прецените, дали да започнете очистването или да помолите някой, който е вещ и силен в тези практики. Най-често за това се използва свещеник, но и той трябва да е силен в молитвите и духовните практики, иначе няма да успее. Ако енергията на очиствания обект е по-силна, ще си остане само с опяването, обикалянето и прекадяването с тямян, но ефектът на очистването няма да го има.

И така, ако сте преценили, че ще можете да го победите и трансформирате, започвайте.

И като започнете, да знаете, че отказване няма! Трудно или лесно, мъчно или достъпно, с болки или с приятно чувство, продължавайте да държите обекта в Себе си, дотогава докато почувствате, че сте го хармонизирали и сте преобърнали енергията му в благотворна.

Искам да ви кажа, да не се плашите, защото повечето от тези замърсени места, обекти, пространства са лесни за преобразуване и изчистване. По-рядко можете да попаднете на трудни обекти. Но така или иначе, ако се запънат работите, ще помагам. Моята дългогодишна медитативна практика ще бъде и ваша, така че спокойно и невъзмутимо пристъпвайте към очистването.

Нека пак накратко пак да повторя техниката:

Първо, успокоявате ума си.

Второ, се насочвате към Себе си – Духа си и се сливате с Него – с Изначалната Пустота.

Трето, концентрирайте се в определения обект – място, пространство или друг външен фактор, и го насочете в Духа си. Концентрирано и силно дръжте обекта в Духа си, дотогава докато почувствате, че той се разтваря енергийно в Духа ви. Може да преминете през криза, но краят на преобръщането и трансформирането на енергията на обекта ще е ознаменуван с хармонично и приятно чувство на сигурност и спокойствие.

Ето правилото:

7. Прониквай чрез КЕД във външните обекти, очиствай ги и ги трансформирай чрез Духа си според необходимостта и целите.

Има и други техники, но тази е техниката, която не оставя кармични последствия, тъй като работите чрез Божествената си Природа.

Ще срещнете всякакви методи и начини, но лично аз не ви ги препоръчвам, защото някой работят чрез разни джинове, духове на умрели или различни други зли същности и духове, които като ви свършат една работа, после ще ви занимават, и ще ви искат „лихва“ занапред, т.е. да им давате енергията си, да им служите и помагате.

Този, който е свободен от желания, привързаност и омраза, не е зависим от никой и нищо! Ако следвате Вътрешната си Природа, ще можете да извършвате всичко – да преобразувате, да очиствате, да променяте средата, пространството, мястото или енергетиката на биополетата на другите, но без това да генерира бъдеща карма и страдания.

Този, който действа в единство с вътрешната си Безгранична Същност, не греши против никой и нищо, и не си създава бъдещи кармични натрупвания.

Тази тема за въздействието на външните сили е много обширна, необятна и затова ще се спираме на нея във времето. Но все пак, ако следвате Вътрешната си Природа, няма да има нищо, което да може да ви навреди или заплашва. Никой и нищо не е по-силен от Безграничната ни Природа.

Следва продължение..

5 thoughts on “Буквар по медитация (част 14) Правила за прилагане на КЕД – 7. Прониквай чрез КЕД във външните обекти.”

  1. Puede utilizar un software de gestión para padres para guiar y supervisar el comportamiento de los niños en Internet. Con la ayuda de los siguientes 10 software de administración de padres más inteligentes, puede rastrear el historial de llamadas de su hijo, el historial de navegación, el acceso a contenido peligroso, las aplicaciones que instalan, etc.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *