Буквар по медитация (част 14) Правила за прилагане на КЕД – 7. Прониквай чрез КЕД във външните обекти.

Днешния свят си е изградил мнението, че всичко зависи от грубата материя.

Това е и причината за стремежът към забогатяване, защото според хората, чрез парите, могат да управляват, владеят и да добруват в живота.

Всъщност, духовните хора знаят, че в основата на всичко стои енергията и управлението на грубата материя започва от фините духовни нива.

Каквото инициираш на духовно ниво, това ще се появи след известно време и във физическия свят.

Как фината енергия влияе и рефлектира върху физическия свят?!

Духът създава енергията, а енергията изгражда всичко в света като се започне от най-фините частици.

В нашето измерение, ние не виждаме началото на най-деликатните верижни реакции. Но когато едно действие или събитие е създадено от Духа, то започва да работи в невидимия свят, много по-рано преди да стане видимо за нас.

Обикновените хора не могат да регистрират и да знаят това започнало действие, но за хората на Духа, т.е. тези, които са в единство с Духа, това е ясно, тъй като могат да имат знанието идващо от нивото на Духа.

Нека да си представим един човек, който работи чрез Духа, примерно шаман или магьосник. Каквото той изрече и насочи към иницииране, това ще се прояви след време и във физическия свят. Не случайно фразата „Абра кадабра“, означава – „аз създавам това, което изричам“.

В смисъл, че той инициира бъдещите действия, случки, срещи и отношения между тези, които желае. Той създава всичко това първо на фино невидимо енергийно ниво, последват поредица от верижни реакции, които довеждат до визираните събития.

Хората сме в постоянен енергообмен. Ние си влияем, както един на друг, така и на заобикалящата ни среда и пространство.

В духовните практики има такива, които пречистват средата – мястото където ще се проведат определени важни и значими събития.

Ето например, това е практика. Викат свещеник, за да опее, да пречисти и освети новия дом, в които хората ще живеят. Свещенодействайки, той пречиства и променя старата енергетика на жилището. Там може да са живели различни хора – може да е имало скандали, може убийства, разводи, насилие и прочие. Не е добре да се живее и хората да се влияят от тази негативна енергия. Силата на освещението, обаче трябва да е по-силна от дисхармоничната енергия.

Всичко, което се случва оставя следа и променя енергията там, където е било събитието. Колкото по-силно е било излъчването, толкова по-силно е енергийното влияние върху пространството и мястото, където се е случвало. Ако не се промени тази следа – енергийният образ от миналите събития там, то тази енергия ще продължава да рефлектира и след това.

Ако е създадено излъчване на ревност, то тази енергия ще влияе на всички, които попаднат в тази среда. Ако е имало насилие, то старата енергия на насилието ще се отразява и на новите обитатели на дома или мястото.

Ако е имало там убийство, пак така, без основателна видима причина, това негативно събитие ще продължава да се отразява на психиката на всички, които да в обсега на енергията на случилото се. Особено силно това ще се чувства, когато човек е изтощен, изморен, отпаднал, нервен или меланхоличен.

Енергията на мястото ще въздейства по зададения и негативен образец дотогава, докато се появи нова по-силна от старата енергетика. И само силно духовен човек може да промени излъчването на старата енергия и да очисти мястото.

Дотук говорих за място и пространство, но всеки от хората също има някакъв енергиен заряд – той е индивидуален и въздейства според неговите си параметри и характеристики.

Един човек е добродушен, благороден, човеколюбив и такъв е и неговия енергиен заряд на фината жизнена енергия. Друг е алчен, завистлив, злобен, ами да, точно такъв е и неговия енергиен заряд. Енергията, която излъчва идва от вътрешния образ на неговата психична енергия.

Някой като те погледне или ако се намирате в негово присъствие, ще усетите благоразположение, прилив на енергия и ще ви светне пред очите.

Друг, ако сте в неговия обсег на енергия, неусетно и без да разбирате защо, ще ви заболи глава, ще усетите, че силите ви напускат и ще ви обхванат тъмни мрачни мисли и настроения.

Всичко това е заради енергийния облак, в който сте попаднали.

Без да осъзнават специално защо, хората се поздравяват и си разменят благопожелания. Така те си обменят добра енергия.

Други пък са свикнали да кълнат, псуват, хулят, ругаят. В такова присъствие също става енергообмен и те влияят на околните негативно и според силата и характеристиката на биополето си.

Говоря ви всичко това, за да стане ясно, че така или иначе околната среда и хората ви влияят и ако искате да не сте изложени на произвола на съдбата, можете да променяте тези натрапени негативни и нехармонични енергии. Иначе някой пацифист или апологет на любовта веднага ще каже:

„Ама защо да правя каквито и да са техники и да манипулирам пространството, средата и енергетиката на хората, нека всичко да си е естествено както си е?“

Все едно да е да попитам: „Ама защо трябва да се къпя, да си режа ноктите, да пера дрехите си, нека да съм си естествен?“ или „Защо ми трябва да си почиствам стаята, нека да е такава, каквато съм я заварил и каквато се получи, не е лошо да е мърлява?“,  „И защо ми трябва да предпоставям събитията, нека да е така, както интересите на другите го предпоставят?“

Ето това се получава, когато човек не се грижи за хигиената си – физическата, умствената или енергийната!

Днес ще ви посоча енергийната техника, чрез която ще можете да очиствате средата вън от вас, пространството и натрапените енергийни полета вън от вас.

Тя е същата като медитативната техника, само че се работи с насочено внимание навън – към определени обекти, пространства или места.

Първото действие, както винаги е да успокоите ума си – да го приведете в единство с Вътрешната Пустота, за да е той умиротворен, безмълвен, благороден.

След което акцентирате насочване към Себе си – към Духа си. И стоите така, докато почувствате, че сте Едно Цяло.

После, се концентрирате в дадения обект, място или пространство, което искате да очистите и да хигиенизирате енергийно. Концентрирано държите обекта в Духа си. Може отначало да усещате някакво неразположение, но това е свързано с трансформацията на енергията. Ако енергията на обекта е много силна, е възможно да преминете през някаква криза, но няма да се плашите, а уверено ще стоите в Духа си и ще продължавате да разтваряте обекта, мястото или пространството в Първоизточника.

Затова ви казвам да практикувате редовно, за да имате силна енергетика, вяра и непоколебимост, защото в процеса на очистването може да имате разни разстройващи психиката и емоционалността състояния. Разбира се, зависи от товаС, доколко е силна енергията на обекта, който ще променяте.

Първо може да се опитате да прецените, дали да започнете очистването или да помолите някой, който е вещ и силен в тези практики. Най-често за това се използва свещеник, но и той трябва да е силен в молитвите и духовните практики, иначе няма да успее. Ако енергията на очиствания обект е по-силна, ще си остане само с опяването, обикалянето и прекадяването с тямян, но ефектът на очистването няма да го има.

И така, ако сте преценили, че ще можете да го победите и трансформирате, започвайте.

И като започнете, да знаете, че отказване няма! Трудно или лесно, мъчно или достъпно, с болки или с приятно чувство, продължавайте да държите обекта в Себе си, дотогава докато почувствате, че сте го хармонизирали и сте преобърнали енергията му в благотворна.

Искам да ви кажа, да не се плашите, защото повечето от тези замърсени места, обекти, пространства са лесни за преобразуване и изчистване. По-рядко можете да попаднете на трудни обекти. Но така или иначе, ако се запънат работите, ще помагам. Моята дългогодишна медитативна практика ще бъде и ваша, така че спокойно и невъзмутимо пристъпвайте към очистването.

Нека пак накратко пак да повторя техниката:

Първо, успокоявате ума си.

Второ, се насочвате към Себе си – Духа си и се сливате с Него – с Изначалната Пустота.

Трето, концентрирайте се в определения обект – място, пространство или друг външен фактор, и го насочете в Духа си. Концентрирано и силно дръжте обекта в Духа си, дотогава докато почувствате, че той се разтваря енергийно в Духа ви. Може да преминете през криза, но краят на преобръщането и трансформирането на енергията на обекта ще е ознаменуван с хармонично и приятно чувство на сигурност и спокойствие.

Ето правилото:

7. Прониквай чрез КЕД във външните обекти, очиствай ги и ги трансформирай чрез Духа си според необходимостта и целите.

Има и други техники, но тази е техниката, която не оставя кармични последствия, тъй като работите чрез Божествената си Природа.

Ще срещнете всякакви методи и начини, но лично аз не ви ги препоръчвам, защото някой работят чрез разни джинове, духове на умрели или различни други зли същности и духове, които като ви свършат една работа, после ще ви занимават, и ще ви искат „лихва“ занапред, т.е. да им давате енергията си, да им служите и помагате.

Този, който е свободен от желания, привързаност и омраза, не е зависим от никой и нищо! Ако следвате Вътрешната си Природа, ще можете да извършвате всичко – да преобразувате, да очиствате, да променяте средата, пространството, мястото или енергетиката на биополетата на другите, но без това да генерира бъдеща карма и страдания.

Този, който действа в единство с вътрешната си Безгранична Същност, не греши против никой и нищо, и не си създава бъдещи кармични натрупвания.

Тази тема за въздействието на външните сили е много обширна, необятна и затова ще се спираме на нея във времето. Но все пак, ако следвате Вътрешната си Природа, няма да има нищо, което да може да ви навреди или заплашва. Никой и нищо не е по-силен от Безграничната ни Природа.

Следва продължение..

4 thoughts on “Буквар по медитация (част 14) Правила за прилагане на КЕД – 7. Прониквай чрез КЕД във външните обекти.”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *