Духовността.(част 2) Формиране, поддържане и активиране на егото – на ума.

В Дзен, когато говорим за ума, имаме предвид погрешния път или това, което ни отклонява от Истинската ни Природа.

Всъщност, умът (или другото му име „егото“ през безбройните прераждания са се формирали заради сетивно – чувствените наслаждения, страстите, стремежа към все повече и по-големи удоволствия и избягването на негативните преживявания.

Разбира се, те не биха могли и не съществуват в Оригиналния духовен свят – в Първоизточника на всичко съществуващо. Тези порочни изменения са присъщи на ограничения и разделен материален свят, но те никак не могат да засегнат Духовния Първообраз на Сътворението.

Веднъж като върху духовната същност се наслои енергийното кармично петно на привързаността и отвращението, т.е. желанията и не желанията за сетивно-чувствените наслаждения – алчността, гордостта, страстта, страхът и неведението произтичащо от тях , то продължава през хилядите и милионите години на прераждане да се натрупва и да замъглява все повече връзката с Духа. Това е и същинската причина за падението на Съществата и отклоняването им от Духовния си Първобраз.

В различните религии и духовни учения се говори за „падналите ангели“ или за демоничните сили. Точно те са тези, които най-напред са се отклонили от Божествената си Природа и са повлекли след себе си всички останали в грехопадението, т.е. в наслагването на енергийното кармично петно – отклонение върху Първообраза.

И така въплътените енергийни отклонения на падналите ангели се предават от поколение на поколение до наши дни.

Естествено, че има и други Висши Сили, които пък от своя страна през хилядите години са се опитвали и са помагали на кармично замърсените същества да се очистват и да се завърнат в Духовния си Първообраз. Те са духовни водачи като Кришна, Лао Дзъ, Буда, Христос, Мохамед и другите свети хора, които с цената на мъченията на този свят са се въплътили, за да помогнат на замъглените и страдащи същества.

И така, Падналите ангели със своята променена порочна същност се опитват да привлекат чувстващите същества към общността на воюващите против Единното Цяло – Безграничната Вселена. Отклонението от Истинската Природа е страдание, но тъй като съществата нямат достатъчно силна връзка със Себе си, те приемат за истина илюзията, изкушенията, извращенията и така попадат в света на терзанията, лишенията, на мъченията. Колкото повече същества попаднат под властта на изолацията от Истинската си Природа, толкова повече те ще попадат под ограниченията на материалното и ще стават роби на господарите на греха и нечестието.

Начинът, тези господари на безчестието да държат съществата са изкушенията, съблазните, алчността, егоизма, страха, шантажа и всички други похвати на егото.

Желанието на тези сатанински сили е да господстват над всички същества и да ги контролират чрез грехопаденията им – разделение, зависимости, порочност и жажда за добруване.

В действителност цялото „благоденствие“ и обещания за „просперитет“ са измама и глупави лъжи, но тъй като хората са се отдалечили от Себе си – Духа си, са склонни да вярват и да следват главатарите на греха. Така те ги водят като телета на заколение – доброволно, с радост и охота съществата вървят съм робството си, страданията – към проклятието си.    

А, Висшите Божествени Пратеници със състраданието си и жертвоготовността си правят така, че съществата да се обърнат към Царството Божие -Безграничната си Същност, да изоставят енергийната си кармична обремененост и да се завърнат в Първоизточника си – тяхната Вечна обител.

Казвам жертвоготовността си, защото всички Пратеници на Духа е трябвало да се родят в този свят и да изтърпят кармичната обремененост и ограничеността на света и времето.

Реално, те нямат карма, но решили да се превъплътят в тази си роля, се е налагало да изживеят детството, живота и ориста на земните хора. Иначе не биха могли да бъдат едни от нас.

По начало Пратениците на Безграничния са съвършено чисти духовни същности, но заради състраданието си и решимостта си да помогнат на изпадналите чувствени същества са влезли в земния живот в ролята на човешки същества. И въплътявайки се в човешка форма, те е трябвало да изтърпят формираното и ограничено мислене и кармата на родовете, в които са се появили.

Живеейки, разбира се, те са изчистили тази карма като са я преобразували в енергията на Чистото Съзнание, но това не става без борба и страдания. Попаднали в този грешен земен модел на възпитание, поведение, чувства, страсти, насилие, жестокост, в началото те е трябвало да преминат през всички тези страдания, за да ги преодолеят и очистят, и да поставят началото на Ученията си.

Кармата, освен че е като енергийно петно върху Духовната Същност, тя е оставила своя отпечатък и върху материалната генетика на съществата.

През земния си живот, когато отхвърляме и се поправяме от енергийните нечистотии и отклоненията, освен че трябва да бъде очистена пелената от мъгла върху Духовната Същност, кармата трябва да бъде победена и от телесния носител – генетиката на съществата.

В смисъл, че дори и да си съвсем чист от кармични замърсявания, ако се въплътиш в човешко тяло е необходимо да превъзмогнеш неговата генетична замърсеност и предразположеност към грехопадения.

В случая тези Висши Същества, за да се въплътят и да добият човешки образ, е било наложително да победят генетичните отклонения и телесната склонност към  грехопадения.

С такава жертвоготовност идват Духовните Водачи, за да могат да помогнат на съществата и на хората към очистването им. Докато тяхното призвание узрее, те са били принудени да се воюват и да изтърпят страданията на този свят.

Такива са силите на духовна битка  в света.

Падналите – Демоничните духове, които са станали жертви на грехопадението си и които всячески се стремят да го поддържат, с желание да подмамят и принудят  другите същества в попаднат в тяхното греховно робство.

И висшите сили – Силите на Безграничния, които за да освободят съществата, доброволно се подлагат на  мъченията, униженията и хулите на покварения земен свят, за да спасят от робството на страданията всички чувстващи същества.

Та, след формирането на егото и ума, то се поддържа, както от генетичното си предразположение към различните видове зависимости на тялото – порочност, лоши навици, страсти, алчност и въобще към склонност към обслужване на чертите на егото. – това е телесното предразположение към отклонение от Духа.

Другият важен фактор за поддържането на егото, това е енергийното замърсяване, което носим от другите животи през  цялото си съществуване. Той определя ума – мисленето, характера, пристрастността и поведението ни.

Третият важен фактор е средата, в която живеем. Тя е наситена с най-различна енергия и която влияе на ума ни. Примерно, ако попаднем в някакъв нехармоничен енергиен облак, той индуцира в ума ни напрежение и съответно мисли.

Често пъти се случва хората да попаднат в такъв невидим нехармоничен облак или т.нар биополе и то да започне да влияе на ума.

В такъв случай, в ума ни ще започнат да се появяват мисли, които нито сме искали да ги има в ума ни, нито пък са наши. Така у човека се създава напрежение, но той бидейки невеж по отношение на невидимата биоенергетика, е безпомощен да ги отстрани.

В действителност, най-различни мисли могат да се появят в умовете на хората, без те да са ги създали.

Някой „болен“ казва:

„В ума ми се появяват мисли, които не са мои. Аз си мисля някакви чудовищни неща, за които не съм сънувал, че мога да си помисля.“

И в действителност е така. Мислите, които се появяват в ума, не винаги са наши. Както казах, те могат да са продукт на замърсяванията от средата, в която сме попаднали. Случва се в ума да се появяват най-уродливи и нелепи мисли и идеи, и когато човек е невеж и не знае нищо за тези невидими нехармонични и зли енергии, може да си помисли, че полудява. И това е началото на едно психично разстройство.

Колкото и психолози да разсъждават върху такива уродливи и нелепи мисли, техните заключения ще се сведат дотам да направят връзка с някой  или преломен момент от живота на страдащия.

Да, според вида на уреда, той произвежда това, за което е предназначен. Аналогията е, че според вида на психиката, ще имаме и характерни за нея мисли и прояви на ума.

Но не винаги всичко е скрито в детството, живота и преживяванията.

Понякога, че и често, такава демонична енергия може да индуцира в ума мисли, които са били присъщи само и единствено на дадения вид енергийно поле.

Или попадаш в зъл енергиен облак на някой демоничен характер – на отдавна „паднал ангел“ и съответно той продуцира в теб настроение и чувства отговарящи на неговия характер – отвратителни и крайно уродливи идеи!

Станало е като пандемия хората да изпадат в панически атаки и да имат обсесивни разстройства – масово е.

И причината не е само в стреса, нито в съвременния напрегнат начин на живот. Стрес е имало всякога и във всички времена – войни, детска смъртност, беднотия, мизерия и неведение как ще продължи живота без най-необходимото.

Никога обаче не е имало такава концентрация на населението на земята, не е имало толкова изгубили Себе си души, и не било такава и толкова наситена демонична енергия да обвива земята!

Причината за тези психични разстройства и страдания е биоенергийното замърсяване и насищането на ефира с нечисти духовни същества.

В миналото и в религиите едно такова индуциране на енергийни полета в ума се е наричало „нашепване на сатаната“ и името му е много близо до истината.

Именно такива нечисти и зли същности са причината за разстройването на умовете.

Влиянието им може да принуди съвсем здрав човек да потърси психична помощ и да премине към лекарствена терапия, въпреки че тя не може да помогне радикално. Може само да притъпи – да приспи ума, за да не е толкова уязвим и да не е под тоталното влияние на тези демонични сили.

Ако хората знаеха истинските причини за тези психични разстройства, те лесно биха ги отстранили.

Така биха овладели умовете си, но за съжаление съвременната терапия не предлага и не обяснява причините за „нашепванията на сатаната“

Утре ще продължа темата..  

897 thoughts on “Духовността.(част 2) Формиране, поддържане и активиране на егото – на ума.”

 1. I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it was nothing but frustration and doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, find an honest site to meet your needs.

 2. I’m delighted by your post and its celebration of this wonderful Monday. The content is both insightful and uplifting. Adding more visuals could make it even more engaging for a wider audience.

 3. I strongly recommend steer clear of this platform. The experience I had with it has been nothing but disappointment and suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a trustworthy site to meet your needs.

 4. I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it has been only frustration as well as doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable service for your needs.

 5. I highly advise steer clear of this platform. The experience I had with it has been purely dismay along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 6. I highly advise stay away from this site. My personal experience with it was only dismay as well as doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy service to meet your needs.

 7. I urge you to avoid this platform. My own encounter with it was purely dismay along with doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, seek out an honest platform to fulfill your requirements.

 8. I urge you steer clear of this platform. My own encounter with it was only frustration and doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, find a more reputable service to meet your needs.

 9. I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it was purely frustration as well as suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, find an honest service for your needs.

 10. I highly advise stay away from this site. My own encounter with it was nothing but disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable site for your needs.

 11. I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it has been nothing but dismay and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable platform to meet your needs.

 12. I urge you stay away from this platform. My personal experience with it has been purely frustration and suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable platform for your needs.

 13. I urge you to avoid this platform. My personal experience with it has been nothing but dismay and concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out an honest site to meet your needs.

 14. I highly advise steer clear of this platform. My own encounter with it has been purely dismay as well as doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, look for a trustworthy service for your needs.

 15. I urge you to avoid this platform. The experience I had with it was purely disappointment along with concerns regarding deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable site for your needs.

 16. I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it has been nothing but dismay and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, look for a more reputable site to fulfill your requirements.

 17. I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it has been purely dismay along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for a more reputable site to fulfill your requirements.

 18. I strongly recommend steer clear of this site. My personal experience with it has been purely frustration and concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable service for your needs.

 19. I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been nothing but disappointment along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, look for a more reputable site to meet your needs.

 20. I urge you steer clear of this site. My personal experience with it has been nothing but dismay along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find a more reputable service to fulfill your requirements.

 21. I highly advise to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but disappointment along with suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or even better, find a more reputable platform to fulfill your requirements.

 22. I urge you stay away from this site. My personal experience with it has been purely frustration and concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find a trustworthy site to meet your needs.

 23. I urge you steer clear of this site. The experience I had with it has been only frustration as well as suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for a more reputable platform to fulfill your requirements.

 24. I highly advise to avoid this platform. The experience I had with it was purely dismay as well as doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a more reputable service for your needs.

 25. I urge you to avoid this platform. The experience I had with it was nothing but disappointment along with concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, seek out an honest site to fulfill your requirements.

 26. I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it was purely disappointment and suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, find a trustworthy site for your needs.

 27. I highly advise steer clear of this platform. The experience I had with it was only frustration as well as doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, find an honest service for your needs.

 28. I urge you stay away from this platform. My personal experience with it has been nothing but disappointment and doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, look for an honest service for your needs.

 29. I highly advise to avoid this site. My own encounter with it has been nothing but disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy platform to fulfill your requirements.I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been only frustration as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, look for a trustworthy platform to meet your needs.

 30. I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was only frustration along with doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, find a more reputable site to fulfill your requirements.I urge you to avoid this platform. The experience I had with it has been purely disappointment and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, seek out a more reputable service for your needs.

 31. I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it has been purely disappointment along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, look for an honest site to fulfill your requirements.

 32. I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it has been nothing but dismay as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable site to meet your needs.

 33. I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it was nothing but disappointment as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find a more reputable platform for your needs.

 34. I urge you to avoid this platform. My own encounter with it was nothing but dismay along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable site for your needs.

 35. I urge you stay away from this site. My personal experience with it was only dismay along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find a more reputable service for your needs.

 36. I urge you stay away from this site. My own encounter with it was nothing but disappointment along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable site to meet your needs.

 37. I highly advise stay away from this site. The experience I had with it has been purely frustration and doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, seek out an honest site to fulfill your requirements.

 38. I strongly recommend steer clear of this platform. My own encounter with it has been nothing but dismay along with doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a trustworthy platform for your needs.

 39. I urge you to avoid this site. The experience I had with it was nothing but dismay along with doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out an honest site to meet your needs.

 40. I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been purely frustration as well as doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, look for a trustworthy service to meet your needs.

 41. I urge you steer clear of this site. The experience I had with it has been purely frustration and suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for an honest platform to fulfill your requirements.

 42. I highly advise to avoid this site. The experience I had with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or even better, find a trustworthy site for your needs.

 43. I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it has been purely dismay as well as suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy platform to meet your needs.

 44. I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it was nothing but dismay and suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out an honest service for your needs.

 45. I strongly recommend stay away from this platform. My personal experience with it has been nothing but frustration along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, find a more reputable platform for your needs.

 46. I urge you to avoid this platform. My personal experience with it was purely dismay along with suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find a trustworthy platform for your needs.

 47. I highly advise steer clear of this platform. My own encounter with it was nothing but frustration along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, find a trustworthy site to meet your needs.

 48. I urge you to avoid this platform. The experience I had with it has been purely disappointment along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find an honest site to meet your needs.

 49. Fantastic! I just finished reading your post and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this topic is incredibly insightful. It really made me think and am eager to see what you write next. Your work is inspiring!

 50. Fantastic! I just finished reading your post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on this subject is spot-on. It really made me think and can’t wait to read more. Thanks for sharing!

 51. Amazing! I recently read your blog post and I’m absolutely amazed. Your insight on the topic is spot-on. I’ve learned so much and can’t wait to read more. Keep up the great work!

 52. Fantastic! I recently read your article and I’m blown away. Your perspective on this subject is spot-on. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 53. Amazing! I just finished reading your blog post and I’m blown away. Your perspective on this subject is spot-on. I’ve gained a new perspective and can’t wait to read more. Thanks for sharing!

 54. Amazing! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on this subject is spot-on. I’ve learned so much and am eager to see what you write next. Thanks for sharing!

 55. Fantastic! I just read your post and I’m thoroughly impressed. Your insight on this topic is extremely valuable. It really made me think and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

 56. Amazing! I just read your article and I’m thoroughly impressed. Your insight on this topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Keep up the great work!

 57. Incredible! I just read your article and I’m blown away. Your perspective on this subject is spot-on. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 58. Amazing! I just read your post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on this topic is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

 59. Amazing! I recently read your post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is extremely valuable. I’ve learned so much and am eager to see your next post. Keep up the great work!

 60. Incredible! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on the topic is extremely valuable. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

 61. Amazing! I recently read your article and I’m absolutely amazed. Your insight on the topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

 62. Amazing! I just read your post and I’m absolutely amazed. Your analysis on this subject is extremely valuable. I’ve learned so much and am eager to see your next post. Keep up the great work!

 63. Wow! I just finished reading your article and I’m blown away. Your insight on this topic is incredibly insightful. It really made me think and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

 64. Wow! I just finished reading your blog post and I’m absolutely amazed. Your perspective on this subject is incredibly insightful. It really made me think and am eager to see what you write next. Thanks for sharing!

 65. Jeśli masz wątpliwości co do działań swoich dzieci lub bezpieczeństwa ich rodziców, możesz włamać się do ich telefonów z Androidem z komputera lub urządzenia mobilnego, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Nikt nie może monitorować przez całą dobę, ale istnieje profesjonalne oprogramowanie szpiegowskie, które może potajemnie monitorować działania telefonów z Androidem, nie informując ich o tym.

 66. Wow, you’ve truly surpassed expectations this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this work. I felt compelled to express my thanks for producing such incredible content with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the awesome work! 🌟👏

 67. This is amazing, you’ve truly surpassed expectations this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this piece. I simply had to thank you for creating such awesome content with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the incredible work! 🌟👏

 68. Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this content. I simply had to thank you for producing such fantastic content with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the incredible work! 🌟👏👍

 69. Incredible, you’ve done an outstanding job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I felt compelled to express my thanks for producing such awesome work with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the incredible work! 🌟👏👍

 70. Wow, you’ve done an incredible job this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this work. I simply had to thank you for bringing such fantastic work with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 71. Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for creating such awesome work with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 72. Oh my goodness, you’ve done an outstanding job this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this work. I couldn’t help but express my appreciation for sharing such awesome content with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the incredible work! 🌟👏👍

 73. Wow, you’ve knocked it out of the park this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this work. I couldn’t help but express my appreciation for bringing such incredible content with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 74. Wow, you’ve done an exceptional job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I couldn’t help but express my appreciation for producing such outstanding work with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 75. Absolutely fantastic, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this work. I simply had to thank you for bringing such awesome work with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 76. Wow, you’ve truly surpassed expectations this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this piece. I just had to take a moment to express my gratitude for bringing such incredible content with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the incredible work! 🌟👏👍

 77. Oh my goodness, you’ve done an incredible job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this piece. I couldn’t resist expressing my gratitude for sharing such incredible work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 78. Oh my goodness, you’ve done an exceptional job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this piece. I couldn’t help but express my appreciation for producing such incredible work with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 79. 🚀 Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of excitement! 💫 The captivating content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a treasure trove of exciting insights! 🌟 Dive into this thrilling experience of imagination and let your mind soar! 🌈 Don’t just enjoy, savor the excitement! 🌈 🚀 will be grateful for this thrilling joyride through the dimensions of awe! 🌍

 80. This is amazing, you’ve done an exceptional job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for bringing such incredible work with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 81. I participated on this casino website and won a considerable pile of money. However, eventually, my mother fell seriously sick, and I wanted to withdraw some funds from my casino balance. Unfortunately, I experienced issues and could not withdraw the funds. Tragically, my mother passed away due to the gambling platform. I earnestly plead for your help in bringing attention to this concern with the platform. Please assist me in seeking justice, to ensure others won’t have to endure the hardship I’m facing today, and prevent them from facing similar misfortune. 😭😭

 82. I tried my luck on this casino website and secured a substantial pile of earnings. However, later on, my mom fell critically sick, and I wanted to cash out some funds from my casino balance. Unfortunately, I encountered problems and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to this gambling platform. I urgently plead for your assistance in addressing this issue with the site. Please aid me in seeking justice, to ensure others won’t face the anguish I’m facing today, and prevent them from undergoing similar tragedy. 😭😭

 83. I tried my luck on this online casino platform and earned a significant amount of earnings. However, afterward, my mother fell critically ill, and I wanted to cash out some funds from my account. Unfortunately, I encountered difficulties and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mom died due to the casino site. I urgently plead for your help in bringing attention to this issue with the site. Please help me in seeking justice, to ensure others won’t have to face the pain I’m facing today, and prevent them from experiencing similar tragedy. 😭😭

 84. I participated on this online casino platform and secured a considerable sum of money. However, afterward, my mom fell critically ill, and I required to take out some earnings from my casino balance. Unfortunately, I faced issues and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mother died due to the casino site. I earnestly request your help in reporting this issue with the online casino. Please help me to obtain justice, to ensure others won’t experience the anguish I’m facing today, and stop them from facing similar tragedy. 😭😭

 85. I participated on this casino website and earned a substantial pile of money. However, afterward, my mother fell gravely ill, and I required to take out some earnings from my wallet. Unfortunately, I experienced difficulties and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mom passed away due to this casino site. I kindly plead for your support in reporting this issue with the site. Please help me to find justice, to ensure others won’t have to experience the pain I’m facing today, and avert them from facing similar heartache. 😭😭

 86. I tried my luck on this gambling site and earned a considerable pile of cash. However, later on, my mom fell critically ill, and I wanted to cash out some earnings from my account. Unfortunately, I encountered issues and could not complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to the online casino. I urgently plead for your help in addressing this situation with the online casino. Please help me to find justice, to ensure others won’t face the pain I’m facing today, and avert them from undergoing similar tragedy. 😭😭

 87. I participated on this online casino platform and won a significant pile of money. However, afterward, my mother fell seriously sick, and I required to withdraw some funds from my account. Unfortunately, I experienced issues and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mother passed away due to this gambling platform. I kindly ask for your assistance in bringing attention to this issue with the platform. Please help me in seeking justice, to ensure others do not face the pain I’m facing today, and stop them from facing similar tragedy. 😭😭

 88. I played on this gambling site and won a significant pile of cash. However, afterward, my mom fell critically sick, and I needed to withdraw some earnings from my casino balance. Unfortunately, I encountered issues and could not finalize the cashout. Tragically, my mother died due to such online casino. I earnestly request your help in reporting this issue with the site. Please aid me to find justice, to ensure others won’t have to endure the hardship I’m facing today, and prevent them from experiencing similar tragedy. 😭😭

 89. I played on this online casino platform and secured a considerable amount of cash. However, afterward, my mom fell seriously sick, and I needed to withdraw some money from my wallet. Unfortunately, I encountered problems and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mom passed away due to such casino site. I kindly request your support in addressing this concern with the platform. Please assist me to find justice, to ensure others won’t endure the pain I’m facing today, and stop them from facing similar tragedy. 😭😭

 90. I engaged on this gambling site and secured a substantial cash win. However, eventually, my mom fell gravely ill, and I needed to cash out some earnings from my wallet. Unfortunately, I faced issues and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to the online casino. I urgently plead for your help in bringing attention to this issue with the platform. Please support me in seeking justice, to ensure others won’t suffer the pain I’m facing today, and stop them from undergoing similar tragedy. 😭😭😭😭😭

 91. I participated on this casino website and landed a considerable money win. However, later, my mother fell gravely sick, and I required to withdraw some money from my wallet. Unfortunately, I faced problems and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mom passed away due to such gambling platform. I urgently plead for your support in reporting this situation with the platform. Please support me to obtain justice, to ensure others do not endure the pain I’m facing today, and prevent them from experiencing similar hardship. 😭😭😭😭😭