Духовността.(част 4) Формиране, поддържане и активиране на егото – на ума. Срещи с различни духове или биоенергийни полета

Ухората често битува едно схващане, че фините енергии действат само, ако вярваш в тях, а ако не вярваш, те не можели да ти въздействат и да ти навредят.

Това е все едно да не вярваш в мълнията.

Обаче, когато милионите волтове енергиен заряд падне върху някой, къде оставя вярването му?

Същото е с фините енергийни въздействия. Но докато мълнията гърми, трещи и свети, фините енергии имащи много тънък интелект, въздействат върху организма по невидим – по недоловим начин. Това, че не гърмят силно и че не ги усещаме, не значи, че те не действат. Радиацията също е невидима, но поразява и то страшно.

В света има най-различни енергийни същности, които с биоенергията си въздействат върху хората и материята.

Има стихии, които по начало управляват различни техни владения – Стихия на Водата, стихия на Огъня, на Земята, на Въздуха и прочие.

Ние хората сме свикнали да възприемаме само съзнанията, които са подобни на нашето – на човешкото. Но в света има много и различен интелект, който не съвпада с нашите възприятия и концепции за разум.

Ето, доскоро много се говореше за Корона вируса. И че той се наглася и адаптира спрямо обстоятелствата и нуждите да оцелее. Той няма човешки мозък, но е интелигентен, защото енергията, която го движи му задава правилните за него посоки и той се пренастройва за да оцелява и да е по-успешен в мисията си.

Друг пример за интелект ще ви дам с Майката Природа. – Кой определя в коя популация, колко индивида да се родят? Кой балансира различните популации? И кой казва, колко точно мъжки и женски да има спрямо нужните бъдещи събития?

Човек ще каже: никой. Никой, но това не е точно така.

Или когато излизаш сред Природата. Ако ти си враждебно и неуважително настроен спрямо Нея, почти е сигурно, че тя ще ти отвърне със същото. Гледам, някой влиза във водата, но е толкова замаян, арогантен, неуважителен и надменен към морето, че всяко негово движение излъчва обида. В този случай морето чете съзнанието му и е много вероятно да му отвърне със същото, после пак ще кажем, че е нелепо.

Природата трябва да се уважава. Когато навлизате в планината, в гората, насред полето, в морето е добре да знаете, че всяка местност или участък си има господар. Вие не можете да го видите, но да знаете, че има Енергийна сила, която се грижи и контролира това място.

И така, вие отивайки там, сте нейни гости. Ако се държите уважително и ако не внасяте дисхармония с присъствието и енергията си, вероятно е тя да ви отговори по същия начин.

Но ако сте надменни, неуважителни и не зачитащи природните сили, очаквайте същото отношение и към вас.

Природата може изначално много да ви обича, но ако сте презрителни, неуважителни и ако се подигравате с хармонията в нея, тя ще ви отвърне със същото. Да, Природата няма ръце, за да ви удари шамар, но има животни, има насекоми, има бактерии, има психична сила, има дъжд, има възможността да организира предстоящи събития, има…още много инструменти, с които да ви зашлеви.

Затова, когато отивате на гости на Майката Природа, засвидетелствайте уважението си. Не е необходимо кой знае какво, достатъчно е съзнанието ви да е изпълнено с неподправено уважение, зачитане и благодарност за гостоприемството И.

Просто си кажете на глас, а може и на ум: „Идвам ти на гости, помагай ми да не нарушавам мира и правилата и да допринеса за хармонията в в твоите владения.“ Ако в съзнанието ви няма лицемерие и подправено отношение, това ще е достатъчно.

Има различни Стихии, които са на разположение на Майката Природа. Ако Природата реши да се разрази пожар, ще изпепели всичко.

Но дори и да се е разразил, ако се обърнете към Нея и уважително поискате помощ, Тя знае как да ви я даде.

Освен стихиите на Майката Природа, има и различни други духове, които отговарят за различни неща. Сега няма да се спирам подробно на тях, но по-нататък ще говорим и за техните функции.

Важното е да знаете, че има невидими сили – биоенергийни полета, които управляват и контролират пространството и света.

Ако преминете през някое нечисто място, което по начало е свърталище на някакви зли или нечисти духове – енергийни същности, ще се замърсите.

Сега ще попитате: „Трябва ли да се отнасяме уважително и към тях?!“

Ами по принцип, уважително трябва да се отнасяме към абсолютно всички и всичко! Независимо, дали според вашите концепции нещото е живо, или неживо.

Но това в никакъв случай, не означава, че е правилно да се оставим в ръцете им. Те точно това и чакат!

Може да имате добро отношение към тях, но КЕД – Концентрацията в Единство с Духа ви е добре да ви винаги под ръка и да ви води.

Уважение всекиму, но следването на Вътрешната ви Природа е преди всеки и всичко, така че от Духа ви ще произтекат последващите решения и действия.

Ако сте на място, където има някакви неспокойни, скитащи или агресивни духове на някога съществували хора, пак отношението ви следва да е същото.

Уважение към всички и всеки, но.. да нека и те да имат уважение към вас.

В смисъл, ако вие стоите стабилно в Себе си, и не се разединявате от Вътрешната си Природа, ще сте силни, и те щат или не щат, ще се съобразяват с вас и ще ви зачитат.

Човек е много слаб спрямо тези същности, ако се е откъснал от Същността си. Тогава те действително могат да му въздействат, да си играят и да го манипулират.

Ако обаче сте в Единство с Вътрешната си Природа, и това е единство е силно и ненарушимо, ще им се наложи те също да ви зачетат като фактор.. Такъв вид енергийни полета има в стари сгради или на различни други места, където са свикнали да живеят, да обитават или са се приютили.

Знаете, едно време, когато са започвали да строят сграда, са вграждали в нея живи същества, за да може да и станат покровители. По-късно са вграждали и „сенки“ на хора, което е същото, тъй като те вграждат енергийния им образ и човекът в последствие умира.

Може да се сблъскате с всичко.

Един човек, който е чувствителен, лесно ще усети бионергийното присъствие. Разбира се, ако някой е задръстен, пиян или дрогиран, нищо няма да усети, щото е блокиран и няма усет. На такива хора не им говорете на тези теми, няма никакъв смисъл. Все едно на сляп човек да обясняваш, че има свят, светлина, пространство. А ако е сляп, глух и без обоняние, за него тези неща няма да съществуват. Не си губете времето с тях. Ако попитат, просто им кажете: „Така ми се е сторило и това ще им е достатъчно.“

Когато се срещнете с някакви такива същности, независимо, дали те са миролюбиви или агресивни, следва да сте учтиви и уважителни. Това е както да срещнеш някакви хора – те може да са възпитани, културни, коректни. Но може да са и агресивни, гневни, изискващи, нагли или примитивни.

Просто в такива моменти е добре да подсилите техниката си, за единство с Духа – КЕД (от Буквара за медитация – правило 2).

Усилвате КЕД, за да станете по-устойчиви и да не се изгубите. Може да възникнат силни емоции, или друг вид биоенергийно влияние, което вие трябва да преодолеете със засилена КЕД.

Ако нямате някаква нужда, не влизайте в контакт с тях, тъй като това е един вид енергообмен и защо да правите излишни усилия и да се хабите напразно.

Но ако няма начин, или пък желаете да ви оставят на мира, или имате други изисквания, може да ги попитате каквото желаете.

Не забравяйте, че през цялото време на пребиваването в тези среди, е необходимо да сте с усилена КЕД. Не прекалено, но все пак достатъчно, за да не са в състояние да ви въздействат.

Ако започнат да ви плашат или да упражняват някаква енергия върху вас, усилете още КЕД, така че да нямате свободни места, т.е. всяка клетка на тялото ви да е насочена в Духа ви. Стойте така, докато разберат, че е невъзможно да ви навредят или въздействат.

Нали разбирате, че преди да имате такъв сблъсък или пък да отправите предизвикателство към подобни биоенергийни същности, е необходимо да сте тренирани в КЕД, така че да можете да си служите с нея.

Така или иначе, независимо, дали имате работа с фини същества – духове, демони, стихии, или с обикновени хора, КЕД трябва да е на ниво.

Ако срещнете агресивни хора и имате достатъчно силна КЕД, вие ще можете да погълнете енергията им и да я преобразувате.

Ако се срещнете с агресивни или гневни духове, принципът на въздействие е същия. Може да се сблъскате с лутащи се или скитащи духове, и ако сте слаби, те ще имат шанса да ви влияят и манипулират.

Но ако сте достатъчно устойчиви и непоклатими в прилагането на КЕД, те няма да имат никакъв шанс – абсолютно никакъв!

Няма да могат да работят върху психиката ви, нито да влияят на тялото ви, нито пък на пространството и средата, в която пребивавате.

За целта е необходимо да медитирате. Да очиствате ума си, емоциите си, действията си и организма си.

Необходимо е да можете да очиствате и средата и пространството, в които ще живеете. А също и да очиствате и предметите около вас.

За очистването по-подробно ще говоря в следващите си статии.

Следва продължение…     

6 thoughts on “Духовността.(част 4) Формиране, поддържане и активиране на егото – на ума. Срещи с различни духове или биоенергийни полета”

  1. Мария Илиева

    Отскоро съм тук, но съм много благодарна, защото освен яснота и подреденост, се усеща излъчването за непоколебима устойчивост. А това е много мотивиращо! Благодаря още веднъж за споделените познания и опит!

  2. Маргаритка

    Много последователни разяснения! Благодаря, Нед! Дори и да не е разбрал част от лекцията, винаги в края са акцентите. И връщайки се в началните разяснения, осъзнаваш с пълна сила и запаметяваш основното. Според мен, това не начинът на преподаване на урок.
    Благодаря, приятелю!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *