Духовността.(част 4) Формиране, поддържане и активиране на егото – на ума. Срещи с различни духове или биоенергийни полета

Ухората често битува едно схващане, че фините енергии действат само, ако вярваш в тях, а ако не вярваш, те не можели да ти въздействат и да ти навредят.

Това е все едно да не вярваш в мълнията.

Обаче, когато милионите волтове енергиен заряд падне върху някой, къде оставя вярването му?

Същото е с фините енергийни въздействия. Но докато мълнията гърми, трещи и свети, фините енергии имащи много тънък интелект, въздействат върху организма по невидим – по недоловим начин. Това, че не гърмят силно и че не ги усещаме, не значи, че те не действат. Радиацията също е невидима, но поразява и то страшно.

В света има най-различни енергийни същности, които с биоенергията си въздействат върху хората и материята.

Има стихии, които по начало управляват различни техни владения – Стихия на Водата, стихия на Огъня, на Земята, на Въздуха и прочие.

Ние хората сме свикнали да възприемаме само съзнанията, които са подобни на нашето – на човешкото. Но в света има много и различен интелект, който не съвпада с нашите възприятия и концепции за разум.

Ето, доскоро много се говореше за Корона вируса. И че той се наглася и адаптира спрямо обстоятелствата и нуждите да оцелее. Той няма човешки мозък, но е интелигентен, защото енергията, която го движи му задава правилните за него посоки и той се пренастройва за да оцелява и да е по-успешен в мисията си.

Друг пример за интелект ще ви дам с Майката Природа. – Кой определя в коя популация, колко индивида да се родят? Кой балансира различните популации? И кой казва, колко точно мъжки и женски да има спрямо нужните бъдещи събития?

Човек ще каже: никой. Никой, но това не е точно така.

Или когато излизаш сред Природата. Ако ти си враждебно и неуважително настроен спрямо Нея, почти е сигурно, че тя ще ти отвърне със същото. Гледам, някой влиза във водата, но е толкова замаян, арогантен, неуважителен и надменен към морето, че всяко негово движение излъчва обида. В този случай морето чете съзнанието му и е много вероятно да му отвърне със същото, после пак ще кажем, че е нелепо.

Природата трябва да се уважава. Когато навлизате в планината, в гората, насред полето, в морето е добре да знаете, че всяка местност или участък си има господар. Вие не можете да го видите, но да знаете, че има Енергийна сила, която се грижи и контролира това място.

И така, вие отивайки там, сте нейни гости. Ако се държите уважително и ако не внасяте дисхармония с присъствието и енергията си, вероятно е тя да ви отговори по същия начин.

Но ако сте надменни, неуважителни и не зачитащи природните сили, очаквайте същото отношение и към вас.

Природата може изначално много да ви обича, но ако сте презрителни, неуважителни и ако се подигравате с хармонията в нея, тя ще ви отвърне със същото. Да, Природата няма ръце, за да ви удари шамар, но има животни, има насекоми, има бактерии, има психична сила, има дъжд, има възможността да организира предстоящи събития, има…още много инструменти, с които да ви зашлеви.

Затова, когато отивате на гости на Майката Природа, засвидетелствайте уважението си. Не е необходимо кой знае какво, достатъчно е съзнанието ви да е изпълнено с неподправено уважение, зачитане и благодарност за гостоприемството И.

Просто си кажете на глас, а може и на ум: „Идвам ти на гости, помагай ми да не нарушавам мира и правилата и да допринеса за хармонията в в твоите владения.“ Ако в съзнанието ви няма лицемерие и подправено отношение, това ще е достатъчно.

Има различни Стихии, които са на разположение на Майката Природа. Ако Природата реши да се разрази пожар, ще изпепели всичко.

Но дори и да се е разразил, ако се обърнете към Нея и уважително поискате помощ, Тя знае как да ви я даде.

Освен стихиите на Майката Природа, има и различни други духове, които отговарят за различни неща. Сега няма да се спирам подробно на тях, но по-нататък ще говорим и за техните функции.

Важното е да знаете, че има невидими сили – биоенергийни полета, които управляват и контролират пространството и света.

Ако преминете през някое нечисто място, което по начало е свърталище на някакви зли или нечисти духове – енергийни същности, ще се замърсите.

Сега ще попитате: „Трябва ли да се отнасяме уважително и към тях?!“

Ами по принцип, уважително трябва да се отнасяме към абсолютно всички и всичко! Независимо, дали според вашите концепции нещото е живо, или неживо.

Но това в никакъв случай, не означава, че е правилно да се оставим в ръцете им. Те точно това и чакат!

Може да имате добро отношение към тях, но КЕД – Концентрацията в Единство с Духа ви е добре да ви винаги под ръка и да ви води.

Уважение всекиму, но следването на Вътрешната ви Природа е преди всеки и всичко, така че от Духа ви ще произтекат последващите решения и действия.

Ако сте на място, където има някакви неспокойни, скитащи или агресивни духове на някога съществували хора, пак отношението ви следва да е същото.

Уважение към всички и всеки, но.. да нека и те да имат уважение към вас.

В смисъл, ако вие стоите стабилно в Себе си, и не се разединявате от Вътрешната си Природа, ще сте силни, и те щат или не щат, ще се съобразяват с вас и ще ви зачитат.

Човек е много слаб спрямо тези същности, ако се е откъснал от Същността си. Тогава те действително могат да му въздействат, да си играят и да го манипулират.

Ако обаче сте в Единство с Вътрешната си Природа, и това е единство е силно и ненарушимо, ще им се наложи те също да ви зачетат като фактор.. Такъв вид енергийни полета има в стари сгради или на различни други места, където са свикнали да живеят, да обитават или са се приютили.

Знаете, едно време, когато са започвали да строят сграда, са вграждали в нея живи същества, за да може да и станат покровители. По-късно са вграждали и „сенки“ на хора, което е същото, тъй като те вграждат енергийния им образ и човекът в последствие умира.

Може да се сблъскате с всичко.

Един човек, който е чувствителен, лесно ще усети бионергийното присъствие. Разбира се, ако някой е задръстен, пиян или дрогиран, нищо няма да усети, щото е блокиран и няма усет. На такива хора не им говорете на тези теми, няма никакъв смисъл. Все едно на сляп човек да обясняваш, че има свят, светлина, пространство. А ако е сляп, глух и без обоняние, за него тези неща няма да съществуват. Не си губете времето с тях. Ако попитат, просто им кажете: „Така ми се е сторило и това ще им е достатъчно.“

Когато се срещнете с някакви такива същности, независимо, дали те са миролюбиви или агресивни, следва да сте учтиви и уважителни. Това е както да срещнеш някакви хора – те може да са възпитани, културни, коректни. Но може да са и агресивни, гневни, изискващи, нагли или примитивни.

Просто в такива моменти е добре да подсилите техниката си, за единство с Духа – КЕД (от Буквара за медитация – правило 2).

Усилвате КЕД, за да станете по-устойчиви и да не се изгубите. Може да възникнат силни емоции, или друг вид биоенергийно влияние, което вие трябва да преодолеете със засилена КЕД.

Ако нямате някаква нужда, не влизайте в контакт с тях, тъй като това е един вид енергообмен и защо да правите излишни усилия и да се хабите напразно.

Но ако няма начин, или пък желаете да ви оставят на мира, или имате други изисквания, може да ги попитате каквото желаете.

Не забравяйте, че през цялото време на пребиваването в тези среди, е необходимо да сте с усилена КЕД. Не прекалено, но все пак достатъчно, за да не са в състояние да ви въздействат.

Ако започнат да ви плашат или да упражняват някаква енергия върху вас, усилете още КЕД, така че да нямате свободни места, т.е. всяка клетка на тялото ви да е насочена в Духа ви. Стойте така, докато разберат, че е невъзможно да ви навредят или въздействат.

Нали разбирате, че преди да имате такъв сблъсък или пък да отправите предизвикателство към подобни биоенергийни същности, е необходимо да сте тренирани в КЕД, така че да можете да си служите с нея.

Така или иначе, независимо, дали имате работа с фини същества – духове, демони, стихии, или с обикновени хора, КЕД трябва да е на ниво.

Ако срещнете агресивни хора и имате достатъчно силна КЕД, вие ще можете да погълнете енергията им и да я преобразувате.

Ако се срещнете с агресивни или гневни духове, принципът на въздействие е същия. Може да се сблъскате с лутащи се или скитащи духове, и ако сте слаби, те ще имат шанса да ви влияят и манипулират.

Но ако сте достатъчно устойчиви и непоклатими в прилагането на КЕД, те няма да имат никакъв шанс – абсолютно никакъв!

Няма да могат да работят върху психиката ви, нито да влияят на тялото ви, нито пък на пространството и средата, в която пребивавате.

За целта е необходимо да медитирате. Да очиствате ума си, емоциите си, действията си и организма си.

Необходимо е да можете да очиствате и средата и пространството, в които ще живеете. А също и да очиствате и предметите около вас.

За очистването по-подробно ще говоря в следващите си статии.

Следва продължение…     

166 thoughts on “Духовността.(част 4) Формиране, поддържане и активиране на егото – на ума. Срещи с различни духове или биоенергийни полета”

 1. When you use the 5 euro free bonus you always need to wager your bonus funds. This means you need to play games to rollover your bonuses. For example: At Campeon Casino you need to wager your bonuses 25 times. This means you need to wager €5,- x 25 = €125,- before your can cash out your remaining balance. Wagering bonus funds is very easy and can be done by playing games at the casino. Please note that some games can contribute less to your rollover requirement then others. Most of the times you are able to see your wagering progress in your personal casino account. We recommend you to play slots because these games count 100% for wagering. When you play 125 spins of €1 you already wagered your bonus at Campeon. A great thing about the deposit 5 play with 50 offer is that many non-European casinos offer the same bonus. These casinos are based in different parts of the world, and they all own a relevant gaming licence. This means that you can take advantage of the deposit 5 play with 50 offers even in casinos that are outside of Europe.
  https://www.bookmarkingqueen.win/casino-200-free-spins
  Teen Patti Glory is a free-to-play poker game created by Adamlee that provides a delightful approach to playing the Indian version of poker. This game… The participants soon realise that to get the best hand and stand a chance of winning a prize they will have to answer some questions! You’ll never have a quiet group again! Welcome to PokerStars, where you’ll find the best tournaments and games, secure deposits, fast withdrawals and award-winning software. This is where champions are born, and you could be next. You’ll also find rules and hand rankings for Texas Hold’em, Omaha and other poker games. Practice your skills with Play Money or join real money games. There’s no better place to learn and play poker. Download and play poker for free with all your friends

 2. Giving players casino bonuses is a way of offering players incentives to join – namely, by giving them extra bonus money to play with. This allows players to enjoy the casino’s game selection, for example, which often consists of hundreds or even thousands of different games. Of course, there is the possibility that you will complete the wagering requirements too and be able to cash out the winnings. Whatever happens, it’s a nice extra from the casinos to give out; remember, they don’t have to do it! RTP is short for Return to Player. It represents the expected percentage of your stakes that returns to you in the long run. Casinos must earn, so it can’t be 100%: the difference is equivalent to the house edge in table games. This metric is just half of the story, though. Our RTP guide explores other factors that come into play, like hit frequency and volatility.
  http://cjmihi.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33730
  Only applies to jackpot funded games. Pauses for sports promotions. Management reserves all rights. Visit the Arena Poker Room for details. FREE DRINKS while playing select games Wednesday Thursday – HIGH HAND Promotion Español Our $5 Million GTD Venom PKO is the biggest progressive knock out tourney in online poker. Check out all of our exciting Poker Room promotions! Must be 21. While supplies last.  Management reserves all rights. Visit the Poker Room for more information. JUNE POKER CALENDAR JUNE PROMOTIONAL RULES Register exclusively through the BetMGM Poker app beginning Monday, May 1. Start a Poker Cash Game for your group. We will start a cash game that bests suits the needs of your group, from as low as $4-$8 Limit Hold’em or $1-$3 No Limit Hold’em. Contact Tournament Director Tommy LaRosa for more information at 702.498.6179. Schedule: Most dates and times can be accommodated, please speak to the Tournament Director to confirm availability.

 3. Save $30 off regular MSRP of $229! Optional Price Decrease. Approved Customer may, at its sole discretion, reduce the retail price of each Approved Device as per the schedule and MSRP discount. Approved Customers may offer additional price or promotional offers in addition to this Agreed Marketing Activity at their own expense. This app worked fine until you released this most recent update. I just don’t understand this update, the graphics are worse, I have to sign in every time I open the app, and I have to click on multiple steps just to look at weekly/monthly sales. IQmetrix, you should revert back to the previous version and fire your app developer team. Number of Outages iQmetrix integrates with your existing eCommerce, customer managed inventory (CMI), ERP, single sign-on, and accounting, and payment processing solutions.
  https://www.agentur.de/profil/TEOP-Media
  Your email address will not be published. Required fields are marked * This tutorial on backend development introduces you to the backend of an application. Here’s what is covered – Among the plethora of backend frameworks, these are the best backend frameworks to consider for your projects. Before starting your new project, evaluate which one fits best for your requirement. Determine what matters most to you. Like rapid development, security, scalability, support, or versatility. MEAN reflects a modern approach to web development. Each development stage applies JavaScript-based tools. That is, the MEAN acronym stands for MongoDB (NoSQL database), Express.js (backend framework), Angular (frontend framework), Node.js (one of the best backend platforms). This backend stack allows developers to build a full-fledged website using JavaScript only.

 4. SYNOTTIP online kasíno si v prvý víkendový deň pre svojich hráčov prichystalo Divokú sobotu s odmenou 60 free spinov. Downloading MEmu… Popular Games on PC 80 000 Žetónov Poker Brasil HD – Artrix Poker Sú to tituly, ktoré nám dávajú rôzne príležitosti. Napríklad v niektorých môžete hrať online hry s inými skutočnými hráčmi, čo je typické pre poker, hoci v iných hráme iba proti automatu. Rovnako tak existujú možnosti stávkovania so skutočnými peniazmi a iné, pri ktorých to nie je potrebné. Join world’s biggest mobile poker game! Play series of Texas Hold’em Poker games Solitaire – Grand Harvest – Tripeaks Pred zmenou názvu sa stal známym ako Poker España, aj keď si stále zachováva všetku hrateľnosť, ktorá ho charakterizuje. Umožňuje vám zúčastniť sa hier s priateľmi súkromne, online s neznámymi hráčmi alebo offline. Má tiež VIP bonusy, aby ste sa kvalifikovali na exkluzívnejšie prístupy a väčšie ceny.
  http://w.koreaht.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=94287#.ZFNPHXa9thE
  Výnimkou nie je ani Slovensko. Aj sem už prenikol tento trend a na trh každý deň pribúdajú nové online kasína. Mnoho je nekvalitných a nebezpečných, sú však aj také, ktoré sú zárukou kvality. V tomto článku boli predstavené tri online kasína, ktoré operujú na Slovensku a majú objektívne najlepšie hodnotenia od kritikov aj bežných užívateľov. Na trhu je však veľa stránok, ktoré stoja za to, nie iba tieto tri. Táto nová forma zábavy priniesla neobmedzené možnosti, nekonečnú zábavu a nový rozmer hrania. Samozrejme, treba však hrať s rozumom a vsádzať iba peniaze, ktoré nebudú chýbať. V súčasnej dobe máte možnosť nájsť online kasína alebo webové stránky, ktoré vám ponúkajú aj možnosť hrania bez potreby uskutočnenia vkladu. Napríklad aj niektoré známe online kasína vám dávajú možnosť získať točenia zdarma len za samotnú registráciu a overenie vášho nového hráčskeho účtu. Tieto točenia môžete následne využiť na hranie hier na webových stránkach daného online operátora.

 5. We’re a Living Wage Employer. We’re a Living Wage Employer. About Advertising Contact Privacy Breaking news from each site is brought to you automatically and continuously 24/7, within around 10 minutes of publication. N.B. Relevance is automatically assessed, so some headlines not qualifying as Liverpool news might appear. Please feel free to contact us regarding any persistent issues. … 0 We’re a Living Wage Employer. Blood Red Liverpool podcasts / Sign up for our Liverpool newsletter Enter your password About Advertising Contact Privacy The latest Liverpool FC news, transfer rumours, team news, stadium news, fixtures and more from Anfield. Breaking Liverpool rumours & news now, 24/7. Breaking news from each site is brought to you automatically and continuously 24/7, within around 10 minutes of publication. N.B. Relevance is automatically assessed, so some headlines not qualifying as Liverpool news might appear. Please feel free to contact us regarding any persistent issues.
  https://ville-fouesnant.fr/course-du-solstice/
  The online store is open 24/7 for all your official Liverpool FC merchandise needs. Liverpool FC opening hours are Monday to Friday between 8am and 6pm (GMT), Saturday from 9am to 3pm. They are closed on Sunday. Spread across two floors, this enormous store is utter heaven for LFC fans, offering everything from club merchandise, fashion and special edition products to signed collectables displayed in a brand new gallery viewing area. Plus, a large percentage of the merchandise on the Liverpool FC online store is exclusive. You’ll find thousands of LFC-branded products, with many new lines added weekly.  EXPERIENCE MYNTRA APP ON MOBILE Get down to Anfield and support The Reds and manager Jürgen Klopp with Football Shop Online with the latest Liverpool FC branded clothing, nightwear and gifts.

 6. Try to slowly read the articles on this website, don’t just comment, I think the posts on this page are very helpful, because I understand the intent of the author of this article.

 7. You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

 8. Мария Илиева

  Отскоро съм тук, но съм много благодарна, защото освен яснота и подреденост, се усеща излъчването за непоколебима устойчивост. А това е много мотивиращо! Благодаря още веднъж за споделените познания и опит!

 9. Маргаритка

  Много последователни разяснения! Благодаря, Нед! Дори и да не е разбрал част от лекцията, винаги в края са акцентите. И връщайки се в началните разяснения, осъзнаваш с пълна сила и запаметяваш основното. Според мен, това не начинът на преподаване на урок.
  Благодаря, приятелю!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *