Духовност.(част 7) Двигателна медитация

В съвременния свят не е възможно винаги да медитираме върху килимчето. 

И да е възможно, не е правилно, тъй като медитацията, когато сме седнали освен всичко друго е и „тон за песен“. В смисъл, че ни дава основното състояние на ума, което да спазваме през деня. 

Иначе би било глупаво да оставим житейския си път, за да медитираме по цял ден седнали на възглавничката. Това не е правилно, нито е уместно, нито е редно. 

Ако искате да сте в постоянно медитативно състояние, може да бъдете, без да се отдавате само на това и без да зарязвате ежедневните си задължения, работа, живот.

Още повече, че е добре да редувате медитация в неподвижно положение, с медитация в движение.

Днес ще ви обясня медитацията в движение, която да правите освен в специално отделеното време за нея, така и в ежедневните си дейности.

Подобно на разбиранията на един познат ви футболист, аз ще кажа, че медитацията в движение е също като медитацията в неподвижно положение, само че е в движение.

Не би трябвало да има разлика, но тъй като едни хора са свикнали да се концентрират, когато се движат, а други когато стоят неподвижно, едната техника им е по-трудна от другата.

При медитацията в движение, умът е погълнат от движението. 

Като за начало тя може да се изпълнява в специално осигурена среда, като тенденцията е да можете да я прилагате навсякъде и винаги.

Ще започнем с ходеща медитация. Ако имате условия да ходите боси е добре, но ако нямате може всякак. Насочвате вниманието си към стъпалата. Внимавате как единият крак докосва земята, после бавно премествате тежестта си на него. После отлепяте другия крак и бавно го премествате напред. 

Ходене – като ходене, само че осъзнато.

Каквито и мисли да минават през ума ви, ги игнорирайте. Важното е умът ви да е погълнат от осъзнаването на действието ходене.

Когато ходите осъзнато, не бързайте. Стремете се да внимавате в цялостното движение. 

Всички сте виждали упражнения от Тай Чи. Те са едни такива забавени, които се изпълняват по изгрев слънце. Нали знаете, колко са бавни и плавни. Ето такива следва да са те по време на медитация в движение, в ходещата медитация. Правят се бавно, за да можете да ги осъзнаете по-пълно. 

После като си направите бавната медитация в движение, може да преминете към по-бърза – с такава интензивност, каквато имате през ежедневието си. 

Важното е, умът ви да е погълнат от действията ви и да не се въвличате в мислите, които той ще генерира.

По време на двигателната медитация може да се сещате за много и най-различни неща. Може умът ви да се опитва да прави асоциации, да изплуват спомени и да се сещате за безброй неща. 

Същественото е, да останете потопени с вниманието си в движението и да не се захващате с мислите, идеите, спомените или каквото и да е друго. Щом практикувате по този начин, умът ви ще започне да утихва и ще навлезете в Пустото, Изначално умиротворено и безмълвно състояние. 

След това можете постепенно да забързате ходенето си, за да достигне темпа на ежедневните ви дейности. Това е началната степен на двигателна медитация.

Когато се усъвършенствате медитацията ви ще мине на по-високо ниво.

Движенията на двигателната медитация ще произтичат от Духа ви. Това сега трудно ще го обясня, но ако си представите, че правите ходеща медитация, ако имате добра връзка с Вътрешната си Същност, движенията ще произтичат от Духа ви. Пак ще ходите, но самото движение ще бъде инициирано и водено от Вътрешния ви Пилот – Духа ви. И за това ще говорим подробно, но по-нататък.

Напредналата медитация в неподвижно положение с усъвършенстването си, също се води от Вътрешната ви Природа, т.е. като сте в навлезли в състоянието на Пустотата, Духът ви ще ви обладава ума ви, ще ви учи и ще ви води.

Но нека да не бързаме, защото колкото и вода да излеем върху едно дърво, то ще расте във времето, а не с рязко. 

Не става с бързане, защото това е процес!

Целите на двигателната медитация не се различават по нищо от седящата.

Важно е умът да е концентриран в движението, за да не се води и да не се въвлича в брътвежите на ума. 

При седящата медитация, вниманието е или погълнато от процеса дишане, или е в наблюдение да не се захваща с мислите, които възникват в ума.

Знам сега пак ще завалят въпроси от рода:

„Да, ама аз като не мисля, как ще обмислям какво да правя?“, или 

„Ако умът ми е празен, той не може да ми бъде полезен?“, или 

„Да не взема от тази медитация да стана безсърдечен и равнодушен?“

Пак ще ви повторя отговорите:

– Спокойният, тихият, свободният от паразитни мисли ум е много интуитивен, проницателен, бърз и обхватен. Ако го имате, ще можете много по-лесно да си решавате задачите, тъй като умът ви няма да си губи времето в напразни и безполезни разсъждения. 

– Умът не става празен, той пълен с Духа ви – Изначалната Същност, която сте вие. Така, че не може умът ви да е нищожен или празен от съдържание, той става Духът ви!

– От медитацията не може да станете нито равнодушни, нито безсърдечни,  нито без чувства, защото ще ставате все повече Себе си, и все по-малко ще сте подвластни на комплексите от миналото си. 

Ще се превърнете в този, който Сте Изначално.

Медитацията ще ви помогне да се избавите от кошмарите на живота си. Всеки има някакви негативни преживявания или блокажи в психиката си, които са оставили следи и сега се отразяват на комфорта му на живот. 

Ако медитирате редовно във времето и сте постоянни в ежедневната медитативна практика, постепенно ще очистите психиката си, ще трансформирате и силните си емоции и истеричните изблици и те повече няма да имат власт над вас, няма да ви тормозят и да ви водят по кривите пътеки. 

Преди във ФБ също съм ви писал за медитацията в движение, ако този текст ви е по-лесен, ето го:

Двигателна медитация

В същността си двигателната медитация (медитация, когато сме в движение) не се различава от статичната – седящата медитация. Това е една и съща техника, но тъй като умовете ни са свикнали да разделят нещата и ние ги възприемаме като различни. 

И статичната и двигателната медитация имат за цел да успокят ума и да приведат тялото и движенията му в Единство с Истинската ви природа, т.е. да игнорират и избегнат мислите, чувствата, движенията и действията, които са различни от тези на Истинската ви Природата. Няма да изброявам ползите от Двигателната медитация – те са безкрайни. Накратко, ще спомена само, че успокоява и прави устойчива нервната система, което е от решаващо значение за физическото и психическото здраве в нашето напрегнато ежедневие. Следвайки Себе си ставаме непоклатими в ситуации, в които човек обикновено се тревожи, лута, раздвоява и паникьосва. Когато сме в Себе си поддържаме стабилно ниво на психиката, чувствата, емоциите и движенията.
Като за начало може да медитирате върху ходенето, карането на велосипед, плуването или какъвто и да е друг спорт или движение. Впоследствие, когато усетите и осъзнаете техниката ще можете да прилагате двигателната медитация върху всяко движение или действие, което си пожелаете. Сега ще се спрем на ходенето.
1. Изберете си маршрут, в който никой няма да ви безпокои. Може да е сред природата – в планината, край морето, в полето и т.н., а в краен случай може навсякъде където ви е достъпно към дадения момент. Само да няма дразнители и фактори, които да ви пречат или отклоняват от заниманието.
2. Започвайки да ходите, насочете вниманието си навътре в Себе си (ако ви се струва абстрактно, вместо в Себе си се съсредочавайте в Тук и Сега) – в Истинската ви Същност. Не бъдете много силно концентрирани, леко, но упорито! Опитайте се да усещате как Същността вътре във вас ви движи – ходи. Не правете движението нито бързо, нито бавно, нито по-широко, нито по-събрано, нито пък да искате да е много правилно или по някакъв много верен начин… Целта е да усещате, да чувствате как Истинската ви Същност участва в извършването на движението – в случая ходенето, как Вътрешната ви Същност движи тялото.
3. Не се напрягайте и не се сковавайте, а свободно без усилие чувствайте Себе си в движението. Ако се уловите, че сте се напрегнали, се отпуснете. Не бива да има голямо усилие в това да следвате Себе си в движението. Леко, фино и свободно насочвайте вниманието навътре в Истинската си Същност. Не бива да се стягате, сковавате или напрягате по никакъв начин.
4. В същото това време умът ви ще ви “предлага” разни мисли (да се анализирате, някакви спомени, асоциации, може да се сещате за различни проблеми и тревоги, спомени, ангажименти, музика и песни, емоции и чувства и т.н.). Не позволявайте да бъдете въвлечени в работата на ума, стойте настрани от мислите, не се занимавайте с тях, не спорете в ума си, не ги оборвайте и не се съгласявайте с тях. Просто останете съсредоточени в Себе си – своята Истинска природа, следвайте Духа си, т.е. вътрешните движения. Наблюдавайте и следвайте как Духът ви движи тялото ви.
5. От друга страна, ако не сте устойчиво съсредоточени във Вътрешното, може лесно да се разсеете и да изгубите Вътрешният си Ритъм. Усещайте как Същността ви движи краката, как държи тялото ви, ръцете ви, какво е цялостното движение на тялото ви. Продължавайте отново и отново да насочвате вниманието си (без голямо усилие) в Духа си, в ритъмът на движението от Същността ви.
6. И така, усещайки Същността си, движете се в Единен Ритъм с Нея. Нека умът ви да произтича от Същността си, нека движенията да следват Същността ви, нека всичко в тялото ви да е Единно със Същността ви. Това е целта на двигателната ви медитация. Нека вие, човекът, да станете в Едно Цяло със Същността си.
7. След известно време ще забележите, че „неспокойният ви ум” става все по- тих, разсейващите мисли все по-слаби и по-разредени и тяхното място заема спокойствието, сигурността, увереността в себе си, и умът ви е станал непоклатим!
8. Като за начало можете да направите медитацията 15- 20 минути като с течение на времето можете да увеличавате времетраенето. Можете да опитвате двигателна медитация не само в ходенето, а и в каквото и да е действие или работа. Важното само е е да следвате Вашата Истинска Същност.
9. Запомнете! – колкото по – редовно се упражнявате, толкова по- лесно ще привеждате тялото и движенията си в Единство с Духа си. И ще можете да движите частите и цялото си тяло в Единен Ритъм с Истинският ви АЗ.
Когато усвоите и разширите тази техника, тогава ще знаете как да се движите така, че да не се разпилявате, да имате Единни мисли, емоции, и движения които да са в Едно с вас. Няма да може да бъдете разколебавани или раздвоявани от това което Вътрешно усещате, че трябва да сте или да направите.
P. S. Ако ви се струва трудно, за да усетите Истинската си Същност и тя ви се струва абстрактно и непостижимо понятие към момента, можете да го замените с осъзнването на “Тук и Сега”. 

Ако имате някакви въпроси можете да ги задавате в коментарите в сайта ми, а също и в личните съобщения в ФБ.

Следва продължение…

4 thoughts on “Духовност.(част 7) Двигателна медитация”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *