Анатомия на енергията в човешкото тяло

Нека да започнем отначало. Ще ви обясня всичко не точно така, както е според китайската медицина, а така както аз собствено виждам нещата. 

Разбира се противоречие няма, тъй като засега ще се спра на най-важната информация. Естествено, че има и подвидове енергия, на които в момента няма да отдаваме място, тъй като все пак ще се занимаем с основата на енергетиката в тялото.   

Най-напред духът се установява в областта около пъпа. Там е и най-голямото поле на енергията в началото, а и през целия живот. 

После матрицата на духа, т.е неговата цялостна енергия се спуска към опашката на гръбначния стълб и започва да пълзи нагоре минавайки през всички центрове и установявайки се в основата на черепа, т.е. точката която е началото на черепа и края на гръбначния стълб.

След това се разпростира в различните нива на черепа и ума.

Минавайки по гръбначния стълб, общата матрица на духа инициира създаването на различни видове енергийни елементи – 5 елемента, които в последствие активират различните 7 вихрови центрове, наречени седемте чакри. 

1.Първият елемент е в основата на гръбначния стълб. Той е зареден с енергията на земята. От гръбначния стълб матрицата на духа излъчва този елемента и енергията му и инициира чакрите, които пък зареждат прилежащите им органи и за отговорни за техните функции. При положение, че енергията в гръбначния стълб е на нужното ниво, тя задейства този вихър, а той от своя страна снабдява с дадения вид енергия цялото тяло. Тази енергия е жизнено необходима и се зарежда от контакта със земята. Ако тя липсва, човек става безкритичен, несигурен, лесно уязвим и изчезва стабилността и сигурността. По тези белези на характера можете да разберете, че липсва елемента – земя.

От това ще последва полова немощ, тъй като зарядът на земната енергия ще липсва. 

Няма да се впускам в енергийните канали, които са продължение на този вихър, тъй като ще отнеме прекалено дълго време. По-нататък ще уточняваме тези потоци.

2.След това, общата енергия качвайки се по гръбначния стълб, се разгражда на елемента вода. Съответно, той задейства енергийния вихър на водата, който се самозарежда с енергия, но само ако има условия.

Излишно е да споменавам, колко е важен той за живота и поддържането на целия организъм. Продължението към прилежащите органи на елемента вода сочи към съотетната чакра и към бъбреците. Ако липсва елемента вода в организма, човек става чуплив, нездраво твърд и сух. Това е както в прекия смисъл, така и в символичния. Ако има недостиг на енергията на водата, човек лесно се изморява, тъй като няма как да се пренася енергията. Водата е основен преносител на енергията в тялото и по тази причина функциите на организма ще са по-бавни и недостатъчни по тази причина.

3.После енергията качвайки се нагоре по гръбначния стълб се разгражда на елемента огън. Той от своя страна създава третия огненият и инициира четвъртия – сърдечния. Огънят е в основата на храносмилането и катализира създаването на енергията в организма. Ако липсва енергията на огъня, човек става неспособен да произвежда енергията на действието. Ако пък е в по-големи стойности, човек е емоционален и невъздържан в емоциите си. От вихъра на огъня тръгват енергийните канали към стомаха, черния дроб и сърцето.

4.Вървейки още нагоре по гръбнака, първоначалната енергия след огъня се разлага и се появява елемента въздух. Въздухът също е катализатор на образуването на енергия. От него произтичат процесите в организма. Ако има недостиг на елемента въздух, човек лесно се изморява и не е в състояние да се възстановява физически, психически, умствено. Този елемент също захранва и преобладава в сърцето и белите дробове.

5.Петия елемент е елемента на пространството или етера. Той отговаря за фините настройки на организма, управлението на организма, изкуствата и духовната насоченост. При недостиг, човек става прекалено материален и грубоват в разбиранията си. Задръстването и недостатъчното зареждане с този елемент води човек към илюзии, самозаблуди и е лесно податлив към външни манипулации.

Петте елемента създават и изграждат 7-те чакри и другите поделементи, които също се разграждат на подвидове , но сега няма да се спирам на тях, защото ще е непосилно да разглеждам подробно всичко това, в една кратка статия.

Ако питате, защо не всичко съвпада примерно с китайската философия, ще ви кажа, че съвпада, просто говоря само за енергийните елементи, от които е изградено на тялото. На чакрите ще спра в следващите статии.

Смисълът на описанието на тази кратка анатомия на енергията е да ви обърне внимание, колко е важно човек да живее природосъобразен живот и да уважава Майката Природа.

Ако човек се отдалечава от земята, става несигурен, страхлив и слаб.

Ако не дава дължимото на водата, става твърд, муден и чуплив.

Ако стои далеч от истинския огън като примерно слънцето или живия огън, човек остава без топлина и без енергия.

Ако пък не отдава значение на вятъра, въздуха, дишането си, тогава не може да разгори енергията си или да се възстанови и няма да е в състояние да катализира процесите в тялото си.

Ако е сляп за етера, пространството, ефира, тогава ще е със стеснени възгледи и ще е задръстен, затлачен и неспособен да види отвъд обичайното си зрение.

Като цяло, енергията принадлежи на Духа, но навлизайки в тялото тя се разлага на тези 5 вида сили.

За да са тези сили в баланс, не е възможно да бъдат уравновесявани чрез ума. Непостижимо е за ума да намалява, увеличава и хармонизира енергиите в тялото. 

Това е приоритет на Духа вътре в тялото. Но ако човек е изгубил връзка с Духа си, тези енергии обикновено отиват в дисбаланс. Един вихър се развива повече за сметка на друг. Така прилежащите им органи и функции също се разбалансират.

С тези елементи пряко е свързана и ендокринната система. Когато елементите са в нормата си, жлезите с вътрешна секреция също работят в съглсие.

Но когато някой от елементите излезе от строя, това първо се отразява на прилежащите към тях жлези с вътрешна секреция.

И тъй като съвременната наука и следователно съвременната медицина отрича енергията в тялото, се отхвърлят и начините за естествено възстановяване на енергийния баланс.

И вместо да се търсят истинските причини за дадения медицински проблем, се предписват лекарства, които да повлияят на симптомите, а не на първопричината.

Ако имате проблем със земния елемент, то би трябвало първо да се възстанови баланса в този енергиен център и съответно към прилежащите към него тъкани, органи и функции.

Не! По-важно било да се предпишат хормони и химични вещества, които горе-долу да оправят положението. „Горе-долу“, обаче изобщо не е точна мярка. И така се „оправят“ нещата, че страданията от последствията от „лекарствата“ са много по-жестоки от самия първоначален проблем. 

Прилежащите жлези към земния елемент са простата или матката.

Към водния елемент са надбъбречните жлези. За огнения е задстомашната жлеза и черния дроб. За въздушния елемент са тимусната и щитовидната жлези. Функцията на епифизата определя от отношението ни към етера и пространството. А хипофизната жлеза контролира и управлява функциите на ума и цялото тяло.

И ето, когато има недостиг или прекомерна – хиперфункция, се получава разнобой. Органите и функциите започват да работят като несинхронизиран оркестър – в какафония.

Духовната матрица проектира тези 5 вида различни енергии, но когато човек не работи в синхрон с духа си, той не продължава тази духовна хармония – не се зарежда достатъчно или пък отива в другата крайност –  в прекомерно зареждане, т.е. напрежение или организмът му не работи в съгласуваност. 

Ако мога по друг начин да го представя, за да го разберете по-правилно:

Представете си, че имате да назначите работници на работа. 

Така, вие – духът разпределяте различните специалисти, които да си свършат задачите. 

Ако назначените специалисти са на мястото си и се управляват надлежно от ума – директора, който следва да изпълнява важите задания, тогава всеки работник ще има достатъчно материал и ще си върши добре работата.

Но ако умът – началникът не е в съгласие с Духа, тогава той ще разпределя и ще съветва различните специалисти и работници неправилно, и те съответно или няма да се справят със задачите си, или ще работят припряно, което пак няма да е качествено.

Ето така мога да представя един организъм. 

Умът – шефът трябва да е в Центъра си и да изпълнява задачите си, така както Духът изисква. Иначе, ще стане какафония. 

Щом умът е разцентрован, той е некоректен, тогава и целият организъм ще работи в дисонанс и нещата със здравето ще куцат. Повече или по-малко с времето всичко ще отиде по дяволите.

И пак стигаме до извода, че за да сме здрави, умът би трябвало да е в пълен синхрон с Духа. Обратният вариант означава здравословни проблеми!

Още повече, че в днешната тема не говорим, за вмешателствата от външни фактори, но те не са никак маловажни, защото може да са отправени директно към разсейване и помрачаване на ума. 

Един култивиран и единен с Духа си човек, не позволява ума му да бъде разцентрован или помрачен, защото това би означавало болест или проблем в действията във външния свят.

Постоянната будност и всекидневните медитативни практики няма как да оставят какъвто и да е натрапник да влезе в енергетиката на тялото или да поеме пулта на управление на организма – ума.

Своевременното очистване и мощното синхронизиране с Духа, изключва възможността някакъв външен фактор или патогенна енергия да овладее енергията на тялото!

Темата за анатомията на енергията е много обемиста и по нея ще пиша още много неща, но това ще е във времето. 

Всеки път по малко и накрая ще сглобим енергийния пъзел на цялото ни същество.

Пожелавам ви да си извлечете правилните изводи от тази кратка статия, за да си създадете благоприятни и природосъобразни условия на живот.

Следва продължение…

56 thoughts on “Анатомия на енергията в човешкото тяло”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *