Съставът на живота

Животът е съставен винаги от две страни.

Едната страна е положителната, а другата отрицателна. Това е естеството на живота и няма как то да бъде другояче.

Ето, човек има приятни преживявания и е на върха на щастието. Минава време и.. попада в дните на другия полюс – негативния. Тогава има чувството, че целият свят е против него и целия ад се е стоварил върху му. Такива са обратите на земното съществуване.

Ако човек стои в Центъра си, той ще е способен да премине по-незабележимо през позитивния период, а и ще е в състояние също по-лесно да прегази и през негативните серии от живота си.

Идват години на изпитание. И какво? – Повечето хора възроптават, хулят и проклинат този прокълнат живот.

Обаче, ако човек живее в мъдростта на Духа, ще знае, че това е неминуемо.

Не може да има живот без позитивни и без негативни моменти.

Да, тези поляризации на преживяванията може да са замаскирани в изпитания.

Важно е човек да може да преминава през изпитанията с достойнство, увереност и непоколебимост.

От кармата ви зависи, какви точно ще са негативите, през които ще трябва да преминете.

Ако кармата ви е добра, това не означава, че животът ви ще е без негативни моменти, а значи, че ще преминавате по-лесно и без много сериозни последствия.

Ако кармата ви е лоша, негативните преживявания ще ви носят „подаръците“, които сте си поръчали отпреди.

Отрицателния период така или иначе ще дойде и ще премине, но ако сте се поддали на съблазните, изкушенията, болката или илюзиите, ще останат или малодушието, маловерието, разюздаността и поразяването на ума и психиката.

Или пък ако сте работили сериозно и жертвоготовно, ще останат закаляването, волята, дисциплината, стоицизмът, които сте практикували по време на мъчителните негативни периоди.

На някои все дяволът им е виновен. Ама той – дяволът не ходи никъде без повод. Ако някой има такива „посещения“, то със сигурност е по негова „покана“.

Казвам покана, защото човек първо проявява някаква слабост и след това попада в изкушенията.

Сега някой ще възкликне: „Е не може ли да не навлизам в никакви зли и негативни периоди, омръзна ми вече?“

Да, може, но ако ги няма негативните периоди, няма да ги има и позитивните.

По-скоро правилното е да можете да стоите в Центъра на Съществото си и така няма да изпитвате отрицателните емоции така, както някой който се поддава на истерии.

И отсега нататък, когато попаднем в негативните моменти, би било добре да се поклоним до земята и да отправим смиреността си към Безграничното.

Подобно на библейския Йов, който въпреки неистовите изкушения казва: „Гол излязох от утробата на майка си, гол ще се върна там. Господ дал, Господ взел“

Със същата нагласа би било добре да е човек, когато попадне в изпитания.

Поклон до земята – без претенции, без хули, без ропот, без недоволство и упрек.

Сега ние може да говорим много неща, но когато човек попадне в такъв период, той сякаш губи разсъдъка си и забравя какво е обещал и какво се е канел да направи.

Състоянието е подобно, както когато някой отиде на лекар и лекарят му обясни грешките, но той не е в състояние да се поправи и не може да се съпротивлява на вкоренените навици.

Затова, приятели, е медитацията!

Когато практикувате вие усъвършенствате инструментите си, с които да можете да се владеете и да не изпадате в жалките положения на слаби хора.

Не е достатъчно човек да знае грешките си и логически да достигне до слабостите си. Необходимо е да е в състояние да ги надмогне и да победи себе си, а това не става само на думи.

Нужно е да имаш средството, с което да можеш да работиш.

Какво като някой съветник ти е казал: „Прави така“ или „Не бива да правиш еди какво си?“

Трябва можене, защото някой може логически всичко да знае, но да не може.

Хайде, кажете на едно влюбено до ушите момче, че обекта на влюбването му не е подходящ за него и че не бива да има нищо общо с възлюбената си. Дори той да знае цялата информация, силата на привличането в него ще го води и тласка отново и отново към тази неподходяща връзка.

Така е с всичко. Някой специалисти си представят, че като има логическо напътствие и вербална подкрепа и нещата ще се уредят и лесно ще ги превъзмогнат.

Не, не могат да се уредят и превъзмогнат, докато нямате силата да се справите.

А душевната сила е продукт на връзката със Себе си – с Вътрешната си Природа.

Не става само с думи, трябва и сериозен тренинг.

Затова, приятели, практикувайте!

Медитирайте всеки ден, за да сте достатъчно силни, та когато дойдат негативните моменти на живота ви да можете да им устоите и физически, и психически.

Само така ще имате подкрепата на Духа.

И се радвайте, когато дойдат изпитания, защото щом ги издържите, животът ви ще се продължи.

Животът е низ от позитивни и негативни моменти, затова се подгответе, за тях и ги преминавайте с достойнство, готовност, вътрешна сила и невъзмутимост.

Медитирайте също, за да развивате психичните и духовните си умения.

Така винаги ще имате преимущество над предизвикателствата, провокациите или над недоброжелателите си.

Пожелавам ви непоколебима и упорита медитативна практика!

756 thoughts on “Съставът на живота”

 1. I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it has been purely frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, look for an honest platform for your needs.

 2. I highly advise steer clear of this site. My personal experience with it has been purely disappointment along with suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable service to meet your needs.

 3. I strongly recommend steer clear of this site. My personal experience with it has been nothing but disappointment and doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, look for a trustworthy site to fulfill your requirements.

 4. I urge you steer clear of this platform. My own encounter with it was only disappointment along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a more reputable service for your needs.

 5. I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been only dismay as well as concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, find a trustworthy site for your needs.

 6. PotentStream is designed to address prostate health by targeting the toxic, hard water minerals that can create a dangerous buildup inside your urinary system It’s the only dropper that contains nine powerful natural ingredients that work in perfect synergy to keep your prostate healthy and mineral-free well into old age. https://potentstream-web.com/

 7. I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it has been only disappointment and concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy site to meet your needs.

 8. Arctic blast is a powerful formula packed with natural ingredients and can treat pain effectively if you’re struggling with chronic pain. You can say goodbye to muscle cramps with this natural pain reliever in less than a minute. It helps with arthritic pain, blood circulation, and joint pain. It gives long-lasting effects that replace the need to go to surgery. https://arcticblast-web.com

 9. Cerebrozen is an excellent liquid ear health supplement purported to relieve tinnitus and improve mental sharpness, among other benefits. The Cerebrozen supplement is made from a combination of natural ingredients, and customers say they have seen results in their hearing, focus, and memory after taking one or two droppers of the liquid solution daily for a week. https://cerebrozen-try.com/

 10. Unlock the incredible potential of Puravive! Supercharge your metabolism and incinerate calories like never before with our unique fusion of 8 exotic components. Bid farewell to those stubborn pounds and welcome a reinvigorated metabolism and boundless vitality. Grab your bottle today and seize this golden opportunity! https://puravive-web.com/

 11. I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been purely frustration along with concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out an honest service to fulfill your requirements.

 12. Gut Vita™ is a daily supplement that helps consumers to improve the balance in their gut microbiome, which supports the health of their immune system. It supports healthy digestion, even for consumers who have maintained an unhealthy diet for a long time. https://gutvita-us.com/

 13. BalMorex Pro is an exceptional solution for individuals who suffer from chronic joint pain and muscle aches. With its 27-in-1 formula comprised entirely of potent and natural ingredients, it provides unparalleled support for the health of your joints, back, and muscles. https://balmorex-try.com/

 14. I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it was nothing but frustration along with doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or even better, look for a more reputable platform to fulfill your requirements.I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been nothing but dismay and suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, find an honest service to fulfill your requirements.

 15. I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it has been nothing but disappointment and concerns regarding deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 16. I urge you to avoid this site. The experience I had with it has been purely frustration along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy site to fulfill your requirements.

 17. I strongly recommend stay away from this platform. The experience I had with it has been purely dismay as well as doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, look for a trustworthy service to meet your needs.

 18. I highly advise to avoid this site. My personal experience with it was nothing but frustration along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable platform to meet your needs.

 19. I urge you to avoid this site. My own encounter with it has been only frustration as well as doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable site to meet your needs.

 20. É muito difícil ler os e-mails de outras pessoas no computador sem saber a senha. Mas mesmo que o Gmail tenha alta segurança, as pessoas sabem como invadir secretamente a conta do Gmail. Compartilharemos alguns artigos sobre crackear o Gmail, hackear qualquer conta do Gmail secretamente sem saber uma palavra.

 21. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the galaxy of excitement! 💫 The captivating content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exciting insights! #InfinitePossibilities 🚀 into this cosmic journey of imagination and let your thoughts roam! 🚀 Don’t just enjoy, experience the excitement! 🌈 Your mind will be grateful for this thrilling joyride through the dimensions of awe! 🚀

 22. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the galaxy of endless possibilities! 🌌 The thrilling content here is a thrilling for the mind, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a source of inspiring insights! #InfinitePossibilities Dive into this thrilling experience of knowledge and let your imagination soar! ✨ Don’t just enjoy, experience the excitement! 🌈 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder! 🌍

 23. 💫 Wow, this blog is like a rocket blasting off into the galaxy of excitement! 💫 The thrilling content here is a captivating for the imagination, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exhilarating insights! 🌟 🚀 into this cosmic journey of knowledge and let your thoughts roam! 🚀 Don’t just explore, immerse yourself in the excitement! 🌈 Your brain will thank you for this thrilling joyride through the realms of awe! ✨

 24. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the universe of excitement! 🌌 The captivating content here is a captivating for the mind, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Dive into this cosmic journey of knowledge and let your thoughts soar! 🌈 Don’t just read, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary Your brain will be grateful for this exciting journey through the worlds of awe! ✨

 25. 🚀 Wow, blog ini seperti petualangan fantastis melayang ke alam semesta dari keajaiban! 🎢 Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kegembiraan setiap saat. 🌟 Baik itu gayahidup, blog ini adalah harta karun wawasan yang inspiratif! #TerpukauPikiran 🚀 ke dalam pengalaman menegangkan ini dari imajinasi dan biarkan pemikiran Anda berkelana! 🌈 Jangan hanya mengeksplorasi, alami kegembiraan ini! 🌈 Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan mendebarkan ini melalui ranah keajaiban yang penuh penemuan! ✨

 26. Artikel ini fantastis! Cara menerangkan hal-hal sungguh menarik dan sangat sederhana untuk dipahami. Sudah terlihat bahwa telah banyak upaya dan studi yang dilakukan, yang sungguh layak diapresiasi. Penulis berhasil membuat topik ini tidak hanya menarik tetapi juga asyik untuk dibaca. Saya dengan semangat menantikan untuk melihat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Terima kasih atas berbagi, Anda melakukan karya yang luar biasa!