Дзен подходът

Дзен си дзен и мъдростта си е мъдрост, но докосвайки се до тях, знаем ли как да постъпим в критични или объркани ситуации? – Понякога може и да напипаме верния подход, а най-често бидейки подведени от емоциите, не знаем как да се справим.

Допреди медитацията ми да бъде достатъчно силна, за да ме задържи в единство с Духа си, аз също съм се обърквал и водел от емоционалното си чувство за справедливост, от неистово силни желания, страсти и други объркващи ума фактори.

Чувството за справедливост е толкова силно заложено във всеки човек, че той може да се обърне срещу всеки и всичко, за да възтържествува неговата човешка представа за справедливост.

Срещал съм хора, които роптаейки и хулейки Безграничното, са готови да се откажат от всичко, за да защитят тяхното въображаемо възмездие и справедливост. Особено силно е изразено възмущението, когато сме свидетели на угнетяването на деца, бедни хора или беззащитни животни.

Пред обаче да се обърнем срещу Първоизточника и да му потърсим сметка за несправедливостите на този свят, би било добре, ако станем наясно със Себе си.

Именно, когато станем наясно със Себе си, ще осъзнаем, че вездесъщата Справедливост е ненарушима, ненакърнима, всеобхватна и вечна.

Всяко нещо на този свят има начало, развитие и край.

Ако можехме да проследим и битието на всеки и всичко отвъд границите на този живот, щяхме наистина да можем да оценим и да разберем живота – страданията или благоденствието на всеки участник в него.

Та, не бързайте да давате оценката си преди да имате абсолютното знание. Няма нещо в света, което да не е на мястото си. Причината и следствието са като колелата – винаги едното следва другото.

Думата ми днес е за обърканите и критичните ситуации, които се случват в живота. Как да постъпваме с тях?

Ето някой ни обидил или пък проявява не здрав интерес към нас или нещо наше. – Кой е правилният начин? Дали да му се противопоставим, или да се съгласим с него, или пък някакъв друг находчив вариант – какъв е начинът?

Практикувайки медитацията е много лесно да намериш верния път.

Щом можеш да наблюдаваш мислите си и да не се захващаш с тях, да не ги развиваш и да не им позволяваш да те въвлекат, ще ти е лесно и да игнорираш всяко незаслужено или агресивно отношение спрямо теб! Разбира се, в началото това не е лесно, но когато практиката е затвърдена и постоянна, това няма да е никакъв проблем.

И така, как се постъпва, когато някой ви обиди, пренебрегне, опита се да ви унизи или да ви третира лошо. Или пък да се опитва да бъде агресивен, арогантен!

Пак ще ви кажа: Най-добрият начин това е медитативната техника. Когато знаете и сте тренирали ума си да не се влияе от мислите, вие ще пренесете това си умение и в ежедневието.

Обидил ви – много важно, това не ме касае.

Пренебрегнал ви – и какво от това? Това е само неговият ум, а не вездесъщата абсолютна истина.

Нападнал ви вербално, психически, енергийно? – супер, аз стоя незасегнат и не въвлечен подобно в медитативното си състояние – невъзмутим!

Нападнал ви физически? – добре, истинският отговор ще дойде от моя спокоен и незасегнат ум, а полезните действия ще произтекат от Вътрешната ми Същност, защото този, който е успокоил ума си, може да следва перфектно действията на Вътрешните Ходове.

Някой хитрувал, лъжел, мамел, ами добре, но когато вашият ум е невъзмутим и точно отразява действителността, няма как някой да може да ви заблуди, излъже, измами или подведе! Недосегаемостта на Вътрешната ви Природа ще ви даде Отговорът!

Каквото и да прави някой, той може да подвежда само и единствено себе си, защото вашата Вездесъща Истинска Природа не може нито да бъде заблуждавана, подвеждана, мамена, нито да бъде експлоатирана.

Та така, приятели, ако четете книги, ще знаете много неща, много начини и подходи, затова как да постъпвате в една или друга ситуация.

Обаче, ако имате един спокоен и невъзмутим ум, който е в единство с Вътрешната си Природа, тогава ще знаете как да подходите във всеки един момент в съответствие със Себе си.

Тогава, обидата няма да е обида, агресията няма да може да ви досегне, нито пренебрежението, нито унижението или каквото и да е друго, защото вие ще принадлежите на Себе си и ще следвате Вътрешните си Ходове.

Ето такъв е Дзенският подход.

Имаш ум, чувства, емоции, действия и постъпки, такива, каквито Духът ти ти посочва Отвътре. И тогава е невъзможно да сгрешиш нито с думи, нито с мълчание, нито с постъпки или по какъвто и да е друг начин.

И когато дойдат някакви зли, светотатствени или натрапливи мисли, просто насочете вниманието в Себе си и не се захващайте с тях. Не им опонирайте, нито ги гонете. Достатъчно е да стоите насочени в Същността си и да не позволявате въвличане. Така ще успокоите ума си и ще можете да следвате Вътрешните си Действия, без нещо или някой да може да ви отклони в погрешна посока!

Преди всичко обаче, медитирайте, за да имате тренинга, закалката, волята и самодисциплината да устоите на всякакви провокации, независимо, дали те идват от подсъзнанието и ума ви, или пък са продукт на някакви външни сили. Все едно е.

Пожелавам ви упорита и непрекъсната във времето медитативна практика!

720 thoughts on “Дзен подходът”

 1. A experiência de acessar este site é sempre tranquila e segura. A confiança que ele inspira é um testemunho de sua dedicação à excelência. Obrigado por ser um exemplo tão positivo na web!

 2. I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been purely dismay as well as doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for a trustworthy platform to meet your needs.

 3. I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it has been nothing but frustration along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for an honest service to meet your needs.

 4. I urge you to avoid this site. My own encounter with it was nothing but disappointment along with doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy platform to meet your needs.

 5. I strongly recommend stay away from this site. My own encounter with it has been nothing but frustration as well as suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or even better, find an honest service for your needs.

 6. I urge you stay away from this site. My own encounter with it was only disappointment and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable platform for your needs.

 7. I urge you stay away from this site. My personal experience with it has been purely frustration and suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, look for an honest platform to fulfill your requirements.

 8. I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it was only frustration as well as suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy platform for your needs.

 9. I highly advise stay away from this platform. My personal experience with it has been purely frustration as well as doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, seek out an honest site to meet your needs.

 10. I strongly recommend to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but frustration as well as doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, find a trustworthy platform for your needs.

 11. I urge you to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, seek out a more reputable service to meet your needs.

 12. I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it has been only dismay along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out an honest platform for your needs.I urge you steer clear of this site. My personal experience with it has been purely frustration along with suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable site for your needs.

 13. I urge you stay away from this platform. My own encounter with it was purely dismay and concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, look for an honest service to fulfill your requirements.

 14. I highly advise stay away from this platform. My personal experience with it was only dismay along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, look for a more reputable platform to meet your needs.

 15. I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been nothing but dismay as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for a more reputable site for your needs.

 16. I strongly recommend steer clear of this platform. My own encounter with it has been only dismay along with suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out an honest platform to fulfill your requirements.

 17. I urge you to avoid this site. My own encounter with it has been purely frustration along with concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, look for a trustworthy service to fulfill your requirements.

 18. I highly advise steer clear of this site. My personal experience with it has been nothing but dismay and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable service to meet your needs.

 19. I urge you stay away from this platform. My own encounter with it was nothing but disappointment along with suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, find an honest platform to meet your needs.

 20. I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been nothing but disappointment as well as suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, look for a more reputable service for your needs.

 21. I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it has been only disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable platform to fulfill your requirements.

 22. I highly advise stay away from this site. My own encounter with it was only disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, find a trustworthy site to fulfill your requirements.

 23. I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it has been only frustration along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, seek out a more reputable service to meet your needs.

 24. I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it has been only frustration as well as suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, find an honest site to meet your needs.

 25. I urge you stay away from this platform. My own encounter with it was only dismay along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable service for your needs.

 26. I highly advise to avoid this site. My personal experience with it was only disappointment as well as suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy site to meet your needs.

 27. Czytanie wiadomości e-mail innych osób na komputerze bez znajomości hasła jest bardzo trudne. Ale mimo że Gmail ma wysokie zabezpieczenia, ludzie wiedzą, jak potajemnie włamać się do konta Gmail. Udostępnimy kilka artykułów na temat łamania Gmaila, tajnego hakowania dowolnego konta Gmail, nie znając ani słowa.

 28. Your article is a great starting point for anyone looking to get involved in this issue. The information is presented in a way that is both accessible and informative.

 29. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 30. 💫 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik meluncurkan ke alam semesta dari kemungkinan tak terbatas! 🎢 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kegembiraan setiap saat. 💫 Baik itu inspirasi, blog ini adalah sumber wawasan yang menarik! #TerpukauPikiran 🚀 ke dalam petualangan mendebarkan ini dari pengetahuan dan biarkan imajinasi Anda melayang! ✨ Jangan hanya mengeksplorasi, rasakan kegembiraan ini! 🌈 Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui alam keajaiban yang menakjubkan! ✨

 31. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 32. naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

 33. You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

 34. Totally! Find news portals in the UK can be crushing, but there are tons resources at to help you think the unmatched in unison for the sake of you. As I mentioned before, conducting an online search with a view https://blog.halon.org.uk/pag/what-is-laura-ingle-s-age-exploring-laura-ingle-s.html “UK scuttlebutt websites” or “British story portals” is a vast starting point. Not only desire this grant you a comprehensive slate of hearsay websites, but it choice also lend you with a heartier brainpower of the current story landscape in the UK.
  On one occasion you obtain a file of potential news portals, it’s powerful to gauge each anyone to influence which richest suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Dispatch is known for its intention reporting of information stories, while The Keeper is known for its in-depth breakdown of bureaucratic and popular issues. The Independent is known representing its investigative journalism, while The Times is known in search its work and wealth coverage. Not later than concession these differences, you can pick out the talk portal that caters to your interests and provides you with the hearsay you have a yen for to read.
  Additionally, it’s usefulness all things local scuttlebutt portals representing explicit regions within the UK. These portals provide coverage of events and news stories that are akin to the область, which can be specially utilitarian if you’re looking to keep up with events in your local community. For occurrence, provincial dope portals in London classify the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening News and Liverpool Reflection are hot in the North West.
  Overall, there are tons tidings portals available in the UK, and it’s important to do your inspection to find the joined that suits your needs. Sooner than evaluating the different news programme portals based on their coverage, variety, and editorial standpoint, you can choose the individual that provides you with the most related and captivating info stories. Good destiny with your search, and I ambition this tidings helps you find the practised expos‚ portal suitable you!

 35. To announce true to life scoop, follow these tips:

  Look in behalf of credible sources: https://starmaterialsolutions.com/pag/news-from-ross-macbeth-s-update.html. It’s high-ranking to guard that the newscast roots you are reading is reliable and unbiased. Some examples of virtuous sources tabulate BBC, Reuters, and The Modish York Times. Read multiple sources to get a well-rounded sentiment of a particular low-down event. This can help you return a more over display and escape bias. Be in the know of the perspective the article is coming from, as set respectable report sources can contain bias. Fact-check the information with another commencement if a news article seems too staggering or unbelievable. Till the end of time pass sure you are reading a current article, as expos‚ can transmute quickly.

  Close to following these tips, you can befit a more au fait news reader and more wisely understand the world about you.

 36. <