Как да намерим полезните ходове и как да следваме Пътя?

Техниката на медитация е да наблюдаваме ума, но без да вземаме участие в мислите, т.е. да внимаваме как една мисъл възниква, но без да се захващаме за нея и да не я развиваме.

Така през ума ни ще минават най-различни мисли. Някои ще са приятни, други неутрални, трети може да са неприятни или отвратителни. Важното по време на медитация да не бързаме и да не сме припрени и нетърпеливи да достигне пустотата на ума.

Има хора, които се стремят насила да спрат мислите, така че умът им да остане пуст. Това обаче е груба грешка, защото то няма да е истинската пустота, а ще е насилие над ума. Да, можеш да спреш мислите в съзнанието си, но няма как да ги потиснеш в подсъзнанието си. Този случай мога да го сравня с някой, който му се ходи по голяма нужда. Със сигурност може да задържиш позивите за известно време, но ако прекалиш, всеки се досеща какво ще се случи в крайна сметка.

Други хора пък желаят да изхвърлят мислите си извън ума. Това е друг вид грешка, защото да се занимаваш с изгонването на мислите, това е да се занимаваш или да се въвличаш в тях.

Правилната техника е само да виждаш как мислите се появяват, но като не се занимаваш с тях, те постепенно ще отпадат и ще утихнат.

Точно както е техниката на медитация, такова следва да бъде отношението и към външните смутители. Щом не се захващате с тях и като не се опитвате да ги отстраните, те сами ще изчезнат.

Сега ще възникне въпросът: „Ние само пасивни ли следва да бъдем във външния свят и не ни ли обрича това да понасяме незаслужено атаките идващи отвън?!“

Ще се опитам отново да обясня, какъв следва да бъде подходът към такива набези.

Медитацията всъщност е техника за успокоение на ума. След като умът утихне, тогава можете с лекота да се насочите към вашата Вътрешна Същност и да следвате Нейните ходове.

Никога не съм съветвал някой да бъде абсолютно пасивен или пък винаги активен.

Пак казвам, че целта на медитацията е да ви доведе до Истинската ви Природа.

А да се водиш от твоята Истинска Природа, означава да си на Пътя.

Когато си на Пътя, той ще определя какви точно да са твоите полезни ходове. Вездесъщата ви Истинска Природа е всеобхватна, проницателна, премъдра и тя с лекота ще определи, дали да сте пасивни, активни и какви точно да са вашите ходове. Може да са обикновени, може да са специфични и въобще всякакви.

Няма шаблон на поведение, който може да бъде научен и прилаган, точно както няма една и съща ситуация, а също и хората които участват са различни – с различни характери, интереси, манталитет и прочие.

Ако някой съветва ума ви, той ще ви каже: „Дръжте се така или другояче“, „Това е добре да се прави, а другото не е добре“. И въобще ще ви съветва според неговото си „правилно“ виждане.

Обаче, истински духовните хора се водят изцяло от Вътрешната си Природа – Духа си.

Дълбоката Истинска Същност определя, какви точно да бъдат ходовете, линията на поведение и отношението. Да, може да се каже като цяло, че отношението към другите е добронамерено, състрадателно, отзивчиво, но все пак за всеки отделен случай е подходът ще е съвсем различен.

Затова, приятели, не питайте как да се държите в тази или онази ситуация. Когато успокоите ума си и той стане умиротворен, безмълвен, добронамерен и пуст, тогава от дълбините на Истинската ви Природа ще произтече съвършеният Ход и Подход към всяка една отделна ситуация.

Няма шаблон, няма клишета, няма образци, по които да се водите. Няма, защото няма две еднакви ситуации и с едни и същи хора. Дори хората да са едни и същи, те няма да са еднакви с предишните си нагласи.

Всичко зависи от мъдростта на всепроникващата Вътрешна Природа. Нека Тя да ви води и винаги да сте Нейно Продължение.

Все пак, за да достигнете до Дълбоката си Същност, вие следва да не се захващате нито за мислите, нито да реагирате на външните смутители или разсейващи фактори. Това се прави за да достигнете до пустия, добронамерен и умиротворен ум, който ще е вратата към Същността ви.

Такива са начините да имате точен отговор на всяка отделна ситуация и към различните хора.

Единствено меродавна е Вътрешната ви Природа – Нея следвайте и нека Тя да ви води във всяка ситуация.

Пожелавам ви упорита медитативна практика, за да успокоите ума си, за да следвате чистото съзнание на Дълбоката си Вътрешна Природа.

9 thoughts on “Как да намерим полезните ходове и как да следваме Пътя?”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *