Изначален характер и паразитни енергии

Този свят е едно игрално поле, една сцена, където всеки според същността си играе някаква определена роля. И да искаме много да влезем в превъплъщението на някой друг, това няма да си струва. Ние имаме характер, който не може да се отдалечава много и да се отклонява от Изначалната ни Природа. Цялостно, ние сме Себе си, като изключим наслоените паразитни енергии във вид на мисли – илюзии, пороци, зависимости, лоши навици, пристрастия.

Изначалният ни характер в Същността ни е недосегаем, непроменим. Нищо не може да го замъгли, нищо не може да го увреди или изкриви. Дълбоко в Себе си ние сме с точно определени качества и черти на характера, които не могат да бъдат повлияни по никакъв начин от събитията и опита ни в живота. В смисъл, Същността ни е вечна, непроменима, недосегаема, неунищожима. Каквото и да става с нас, то се случва на повърхностно ниво и само в ума ни. 

Животът не може да влияе на Истинската ни Природа – тя е Божествената частица в нас и завинаги остава една и съща. Това, което се променя, е повърхностният ни ум. Той може да бъде повлияван, обработван, манипулиран. С него може да бъде издевателствано – да му бъдат прилагани различни машинации, да му бъде внушавано, заповядвано и да бъде управляван.

Към Същността на Съществото ни тези похвати няма защо да бъдат прилагани, тъй като тя е винаги остава непроменима – всепроникваща и вездесъща. Каквото и да се случва, както ще животът и различните преживявания да се отразяват на повърхностното ни ниво на съзнанието, Сърцевината на Съществото ни винаги остава абсолютно незасегната и неповлияна.

Когато човек е откъснат от тази Сърцевина – от Същността си, той остава без основа, без устои, които да го поддържат. Прекъснал ли е връзката със Себе си, той ще е уязвим на манипулации, внушения, разни нездрави убеждения и представата му за хората и света ще е изкривена, нереална. На такъв човек, колкото и да му говориш, независимо какви доказателства ще му приведеш, той ще си остане лабилен, вятърничав – на глупостта ще вярва, а в истината винаги ще се съмнява. Дори да схване всичко така, както си му го обяснил, това ще е за много кратко, след което пак ще се върне в обичайното си илюзорно състояние – изпълнен със съмнения, подозрителен и същевременно наивен. Няма да има никакъв смисъл да го убеждавате, да провокирате критичното му мислене или да го подтиквате към разумност. Щом някой се е отделил от Вътрешната си Същност, той е намалил, редуцирал е захранването от Нея, и е лабилен и податлив на манипулации. И колкото повече се опитва да се отърси и да подреди нещата в ума си, толкова повече се заплита и потъва в тресавището на машинациите.

Няма нищо по-лесно от това да се освободите от внушенията, подвеждащата информация, и така характерните манипулации на нашето време, стига обаче да знаете как да упражняваш редовно техниките си.

Казахме, че ние сме едно и също с Истинската си Природа, достатъчно е само да не сме изкуствено разделени, откъснати от Нея. Колкото и човек да е объркан, колкото и в главата му да бучат различни вероятности, опасности, манипулации, ако той остави ума си и не се въвлича в него, умът ще се блъска в различните варианти като птица в клетка докато накрая остане без сили. Да, щом не участваме в ума и щом не се въвличаме в мислите, умът ще се противи, ще се гърчи и ще се опитва да създаде някакво мнение, доводи, изводи. Не се ли фиксирате в нищо и стоите ли безучастно, той ще се лута, ще се скача от клон на клон и накрая ще се успокои.

Сами се сещате колко много илюзии са натворили в интернет пространството и всеки се хваща за нещо, което му е допаднало или му се струва достоверно. Тръгвайки след илюзиите и развивайки невероятните им възможности, вие наистина ще се доведете ума си до колапс.

Няма смисъл да търсите, дали едно нещо е истина или не, или до каква степен може да му се вярва. Това, което е необходимо да се направи в този случай, е да оставите ума без подкрепата си, без участието си, без да му давате от силите си. 

Имате една сигурна отправна точка и това е вашата дълбока Изначална Същност. Пускайки ума да мисли, както му е угодно и ненамесвайки се в неговите теории и манипулации, той ще или не ще, ще се успокои. Няма смисъл да търсите истината, защото тя е скрита дълбоко в самите вас. Това, което трябва да направите, е да спрете да се водите от заблудите, илюзиите, внушенията на ума. Оставяйки ума без участието си, вие ще го лишите от материала, с който той изработва фантазиите и небивалиците. 

Сега ще го кажем накратко:

Дълбоката ни Същност е вездесъща, всепроникваща и всезнаеща.

Маймунският ни ум е заблуждаващ, изпълнен със заблуди и преследващ илюзии.

Оставяме маймунския си ум без подкрепата и участието си и той утихва. Така ние оставаме само с Дълбоката си Същност, която е частица от Безграничния. От Него ние черпим сили и информация за всичко, което ни вълнува.

Ето, колко много конспиративни теории са се нароили в наши дни. Едни говорят за манипулация с наночастици, други за плоската земя, трети за 5G мрежата, четвърти за предстоящ апокалипсис, пети…, не, те са безбройни. Някои от тях може да имат малка частица истина, други са тотална лъжа и заблуда. Без значение, когато имате техниката за избавяне от илюзиите – медитацията, използвайте я. Така ще знаете дали нещо има резон, дали е изкривена истина или пък е откровена лъжа от край до край.

Може да нямате информация отвън, но ако сте старателни в очистването на ума си, няма как да нямате информация и знания от Истинското си Себе. Да, вероятно е да ви манипулират разни медии, платени журналисти или хора с интерес да сте заблудени. Щом се научите да пускате всичко, което сте получили отвън, и щом знаете как да черпите информация Отвътре, тогава никой с нищо няма да може да ви заблуди или да има шанс да ви манипулира.

Ето пак техниката на медитация:

Отдръпвате се от ума си и само го наблюдавате. Мислите ще идват, ще стоят и ще отминават. Няма да отхвърляте мислите, нито ще ги потвърждавате. Няма да се опитвате да ги оценявате, нито да им отдавате значение. Не ги развивате и не ги моделирате. Наблюдавате ги и не вземате участие в тях и също не се въвличате във вихрите им. Стоейки така и не влизайки във взаимодействие с тях, умът ви ще се успокои и ще навлезе в естественото, пусто, безмълвно и умиротворено състояние на Истинската си Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате във всичко.

Този, който следва Истинската си Природа, той върви в Пътя на Пустотата, той не може да сгреши и не си създава карма.

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да можете да постигате определените си цели!

144 thoughts on “Изначален характер и паразитни енергии”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *