Петте енергии и техните центрове

Когато говорим за овладяване на различните центрове и енергии в тялото, не бива допълнително да объркваме ума си и да се лутаме в различните медитативни похвати. 

Трябва да се запомни, че винаги основната техника е само една. Да, от тази основна техника, според необходимостта и енергиите, с която се занимаваме, може да произтекат много други различни варианти. В никакъв случай обаче не бива да се изгубваме в различните техники. Имам предвид, че за да влезем в Същността си, се използва само медитацията, в която насочваме ума Навътре.

Объркването на ума може да стане по много причини. Едната от тях е може да е разпалващия гняв, породен от енергията силния вятър. Другата сила са изпепеляващите страсти на огнената енергия. Третата е небалансираната – депресираща и потискащата сила на водата. Четвъртата е силата на земната енергия, която изисква от нас да сме запасени с достатъчно средства и да сме постигнали сигурност в живота. И най-първата в този ред на представяне, е силата на етерното поле – ако то не е балансирано, всякакви сили ще могат да се намесват в психиката ни или пък другата ú крайност е да сме затворени и задръстени за околния свят. 

Това са петте енергии, на които се разлага Духът, когато влезе в тялото. Различните центрове древните хора са нарекли чакри. Най-долния център, в основата на торса, се намира земната сила. По-нагоре следват центровете на водата, огъня, въздуха, етера. Сега няма да се впускам в работата на различните енергии, които центровете излъчват. Това ще направим в някои от другите постове, защото е невъзможно, тъй като темата е много обширна.

Думата ми днес е затова, че умът ни може да бъде атакуван от излишък или недостиг на по-горе изброените енергии. Независимо дали ще бъде атакуван от гняв, страсти, потиснато, унило състояние, алчност или страх, то техниката за овладяването им е само една – медитативната техника за насочване на вниманието Навътре в Същността.

Да предположим, че сме атакувани с някакъв вид студена енергия. Това, което трябва да направим, е да не се отклоняваме, отивайки директно към атаката, а следва да се съсредоточим във Вътрешната си Същност и чрез Нея да коригираме и атакуваните части. Същото е и когато сме нападнати от горещина, гняв, ревност, алчност, гоределивост, страх, паника. Веднага щом усетим, че по някакъв начин сме атакувани и сме на път да объркаме ума си, се съсредоточаваме във Вътрешното и само чрез Него неутрализираме въпросната енергия.

Не е удачно директно чрез ума си да се опитваме да се приведем в баланс, тъй като умът има свойството да прескача от един вариант на друг и така до безкрайност. Временно може да потушите атаката, но маймунският ум винаги ще намира начин да извърти нещата и така ще се борите вечно.

Добре е, винаги да имате под ръка оръжието на медитацията си. Появи ли се мисъл, емоция, чувство, подтик задействайте оръжието си. То, оръжието, функционира така:

Насочвате вниманието си Навътре – към Вътрешната, Истинската си Същност и се стремите да Я усетите и да извършите последващите действие или бездействие чрез Нея. Тази техника не е нищо повече от класическата медитативна техника, която вие би следвало ежедневно да практикувате. Ако сте свикнали да не се поддавате на мислите, емоциите, подтиците, а само да ги наблюдавате, ще ви е лесно да приложите медитацията в действие.

Когато вън или вътре във вас сте атакуване от силен вятър – примерно, който разпалва яростта, гнева, раздразнителността ви, тогава вие пускате всички тези енергии, т.е. не се концентрирате върху тях и ги третирате подобно на мислите. Знаете, при медитация, ние не се захващаме за мислите! 

Или ако се опитат да ви обсебят мисли за алчност или за преосигуряване, то това е излишък на земната енергия. Без значение от кой център е причиненият дисбаланс, техниката е една и съща. В първата фаза техниката е наблюдаване на ума и невъвличане в него. При по напредналите, тъй като те вече са наясно, техниката е директното насочване в Същността и последването ú, като мислите, чувствата, подтиците се игнорират.

Колкото и техники да знаете, колкото и практики да сте опитвали или усъвършенствали, техниката на техниките си остава сливането със Същността ви. И от Същността ви следва да произтичат другите похвати съобразно енергиите, които ще се наложи да уравновесите.

Накратко, добре е да усвоите техниката на медитация и да не се лутате, а да можете да я задействате, веднага щом се наложи. Без значение с какъв вид атака или енергия ще ви се налага да се справяте! Ако се хвърляте от една техника на друга, от един подход към друг, ще се объркате. Често пъти умът е шокиран, силно разпилян, паникьосан, раздвоен или жужащ от най-различни мисли и идеи, и ако нямате твърда, стабилна, непоклатима техника, няма да можете да се справите.

Едно нещо в ума си винаги да имате и да го приложите незабавно, щом се възникне необходимост – медитацията! Ето техниката:

Наблюдавате ума си, как мислите се появяват в него, как стоят и как отминават. Не се борите с мислите, не ги неутрализирате, не ги моделирате. Не спирате ума си и не искате да го изчистите насила. Стоейки, без да вземате участие в него, ще навлезете в естественото, пусто, умиротворено и безмълвно състояние на Истинската си Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате във всичко – с ума – емоциите, реакциите, действията. 

Този, който следва Вътрешната си Природа, той следва Пътя на Безграничния, той не може да сгреши и не си създава карма!

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да можете да постигате определените си цели!

460 thoughts on “Петте енергии и техните центрове”

 1. A cada visita a este site, sou recebido com um senso palpável de confiança. É reconfortante saber que posso navegar aqui com tranquilidade. Obrigado por manter os mais altos padrões!

 2. I urge you stay away from this platform. My own encounter with it was only frustration as well as doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, seek out an honest site for your needs.

 3. I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it has been purely disappointment along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, seek out an honest service to meet your needs.

 4. I strongly recommend to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but frustration and suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, look for an honest service to fulfill your requirements.

 5. Brilliant work on capturing the essence of this wonderful Monday! Your post is a breath of fresh air, bringing even more positivity to the day. Including more visuals could make it even more captivating.

 6. What a brilliant way to start the week with your post! This Monday feels even more special thanks to your words. I’m curious if you’ll add more visuals in the future, as it could enhance the storytelling.

 7. What a fantastic read to start the week! This wonderful Monday couldn’t have been better represented than in your engaging post. I’m left curious if you’ll include more visuals in future posts to complement your excellent writing.

 8. I strongly recommend to avoid this site. My personal experience with it has been purely frustration and concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy platform for your needs.

 9. I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was only disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find a more reputable platform to fulfill your requirements.

 10. I strongly recommend steer clear of this site. The experience I had with it has been nothing but frustration as well as concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, seek out an honest platform for your needs.

 11. I urge you to avoid this site. My personal experience with it was only frustration as well as doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or even better, find an honest platform to fulfill your requirements.

 12. I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it has been nothing but dismay and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform to meet your needs.

 13. I urge you stay away from this platform. The experience I had with it was only disappointment as well as suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find a more reputable service to meet your needs.

 14. I highly advise to avoid this platform. The experience I had with it was purely dismay along with suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 15. I highly advise to avoid this platform. My personal experience with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for an honest platform to meet your needs.

 16. I strongly recommend stay away from this platform. My personal experience with it was nothing but dismay and suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable site for your needs.I highly advise to avoid this platform. My personal experience with it has been nothing but dismay as well as concerns regarding deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, look for a trustworthy service for your needs.

 17. I urge you stay away from this platform. My own encounter with it has been purely frustration along with suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy service to fulfill your requirements.I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been purely disappointment as well as suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable platform for your needs.

 18. I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it was purely frustration as well as doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 19. I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it was only dismay as well as concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find an honest site for your needs.

 20. I highly advise to avoid this site. The experience I had with it has been only disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, find a trustworthy site to meet your needs.

 21. I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it was purely frustration as well as doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a trustworthy site to fulfill your requirements.

 22. I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it was nothing but disappointment as well as doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for a more reputable service to meet your needs.

 23. I highly advise stay away from this platform. My personal experience with it was only dismay as well as doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, look for a trustworthy service to fulfill your requirements.

 24. I urge you stay away from this site. The experience I had with it was purely disappointment along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, find an honest site to meet your needs.

 25. I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it has been nothing but frustration along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable service for your needs.

 26. I urge you to avoid this platform. The experience I had with it was purely disappointment as well as suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy site for your needs.

 27. I highly advise to avoid this site. My own encounter with it was purely dismay along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 28. I strongly recommend steer clear of this platform. The experience I had with it was nothing but dismay along with suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable service to meet your needs.

 29. I urge you steer clear of this site. My own encounter with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, find an honest service to fulfill your requirements.

 30. I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been purely frustration as well as concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy platform for your needs.

 31. I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it has been nothing but dismay and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy service to meet your needs.

 32. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of excitement! 🌌 The thrilling content here is a captivating for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of inspiring insights! #MindBlown Dive into this cosmic journey of discovery and let your mind roam! 🌈 Don’t just enjoy, experience the thrill! #BeyondTheOrdinary Your mind will be grateful for this thrilling joyride through the worlds of endless wonder! 🚀

 33. 🌌 Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking curiosity at every turn. 💫 Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! 🌟 🚀 into this thrilling experience of knowledge and let your thoughts soar! 🌈 Don’t just enjoy, savor the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of awe! ✨

 34. This article is amazing! The way it clarifies things is truly engaging and exceptionally simple to follow. It’s obvious that a lot of work and investigation went into this, which is indeed noteworthy. The author has managed to make the subject not only intriguing but also enjoyable to read. I’m eagerly excited about exploring more content like this in the upcoming. Thanks for sharing, you’re doing an remarkable work!