Петте енергии и техните центрове

Когато говорим за овладяване на различните центрове и енергии в тялото, не бива допълнително да объркваме ума си и да се лутаме в различните медитативни похвати. 

Трябва да се запомни, че винаги основната техника е само една. Да, от тази основна техника, според необходимостта и енергиите, с която се занимаваме, може да произтекат много други различни варианти. В никакъв случай обаче не бива да се изгубваме в различните техники. Имам предвид, че за да влезем в Същността си, се използва само медитацията, в която насочваме ума Навътре.

Объркването на ума може да стане по много причини. Едната от тях е може да е разпалващия гняв, породен от енергията силния вятър. Другата сила са изпепеляващите страсти на огнената енергия. Третата е небалансираната – депресираща и потискащата сила на водата. Четвъртата е силата на земната енергия, която изисква от нас да сме запасени с достатъчно средства и да сме постигнали сигурност в живота. И най-първата в този ред на представяне, е силата на етерното поле – ако то не е балансирано, всякакви сили ще могат да се намесват в психиката ни или пък другата ú крайност е да сме затворени и задръстени за околния свят. 

Това са петте енергии, на които се разлага Духът, когато влезе в тялото. Различните центрове древните хора са нарекли чакри. Най-долния център, в основата на торса, се намира земната сила. По-нагоре следват центровете на водата, огъня, въздуха, етера. Сега няма да се впускам в работата на различните енергии, които центровете излъчват. Това ще направим в някои от другите постове, защото е невъзможно, тъй като темата е много обширна.

Думата ми днес е затова, че умът ни може да бъде атакуван от излишък или недостиг на по-горе изброените енергии. Независимо дали ще бъде атакуван от гняв, страсти, потиснато, унило състояние, алчност или страх, то техниката за овладяването им е само една – медитативната техника за насочване на вниманието Навътре в Същността.

Да предположим, че сме атакувани с някакъв вид студена енергия. Това, което трябва да направим, е да не се отклоняваме, отивайки директно към атаката, а следва да се съсредоточим във Вътрешната си Същност и чрез Нея да коригираме и атакуваните части. Същото е и когато сме нападнати от горещина, гняв, ревност, алчност, гоределивост, страх, паника. Веднага щом усетим, че по някакъв начин сме атакувани и сме на път да объркаме ума си, се съсредоточаваме във Вътрешното и само чрез Него неутрализираме въпросната енергия.

Не е удачно директно чрез ума си да се опитваме да се приведем в баланс, тъй като умът има свойството да прескача от един вариант на друг и така до безкрайност. Временно може да потушите атаката, но маймунският ум винаги ще намира начин да извърти нещата и така ще се борите вечно.

Добре е, винаги да имате под ръка оръжието на медитацията си. Появи ли се мисъл, емоция, чувство, подтик задействайте оръжието си. То, оръжието, функционира така:

Насочвате вниманието си Навътре – към Вътрешната, Истинската си Същност и се стремите да Я усетите и да извършите последващите действие или бездействие чрез Нея. Тази техника не е нищо повече от класическата медитативна техника, която вие би следвало ежедневно да практикувате. Ако сте свикнали да не се поддавате на мислите, емоциите, подтиците, а само да ги наблюдавате, ще ви е лесно да приложите медитацията в действие.

Когато вън или вътре във вас сте атакуване от силен вятър – примерно, който разпалва яростта, гнева, раздразнителността ви, тогава вие пускате всички тези енергии, т.е. не се концентрирате върху тях и ги третирате подобно на мислите. Знаете, при медитация, ние не се захващаме за мислите! 

Или ако се опитат да ви обсебят мисли за алчност или за преосигуряване, то това е излишък на земната енергия. Без значение от кой център е причиненият дисбаланс, техниката е една и съща. В първата фаза техниката е наблюдаване на ума и невъвличане в него. При по напредналите, тъй като те вече са наясно, техниката е директното насочване в Същността и последването ú, като мислите, чувствата, подтиците се игнорират.

Колкото и техники да знаете, колкото и практики да сте опитвали или усъвършенствали, техниката на техниките си остава сливането със Същността ви. И от Същността ви следва да произтичат другите похвати съобразно енергиите, които ще се наложи да уравновесите.

Накратко, добре е да усвоите техниката на медитация и да не се лутате, а да можете да я задействате, веднага щом се наложи. Без значение с какъв вид атака или енергия ще ви се налага да се справяте! Ако се хвърляте от една техника на друга, от един подход към друг, ще се объркате. Често пъти умът е шокиран, силно разпилян, паникьосан, раздвоен или жужащ от най-различни мисли и идеи, и ако нямате твърда, стабилна, непоклатима техника, няма да можете да се справите.

Едно нещо в ума си винаги да имате и да го приложите незабавно, щом се възникне необходимост – медитацията! Ето техниката:

Наблюдавате ума си, как мислите се появяват в него, как стоят и как отминават. Не се борите с мислите, не ги неутрализирате, не ги моделирате. Не спирате ума си и не искате да го изчистите насила. Стоейки, без да вземате участие в него, ще навлезете в естественото, пусто, умиротворено и безмълвно състояние на Истинската си Природа. Ще се слеете с Нея и ще Я последвате във всичко – с ума – емоциите, реакциите, действията. 

Този, който следва Вътрешната си Природа, той следва Пътя на Безграничния, той не може да сгреши и не си създава карма!

Пожелавам ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си, за да сте здрави и да можете да постигате определените си цели!

378 thoughts on “Петте енергии и техните центрове”

  1. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of excitement! 🌌 The thrilling content here is a captivating for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of inspiring insights! #MindBlown Dive into this cosmic journey of discovery and let your mind roam! 🌈 Don’t just enjoy, experience the thrill! #BeyondTheOrdinary Your mind will be grateful for this thrilling joyride through the worlds of endless wonder! 🚀

  2. 🌌 Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking curiosity at every turn. 💫 Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! 🌟 🚀 into this thrilling experience of knowledge and let your thoughts soar! 🌈 Don’t just enjoy, savor the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of awe! ✨

  3. This article is amazing! The way it clarifies things is truly engaging and exceptionally simple to follow. It’s obvious that a lot of work and investigation went into this, which is indeed noteworthy. The author has managed to make the subject not only intriguing but also enjoyable to read. I’m eagerly excited about exploring more content like this in the upcoming. Thanks for sharing, you’re doing an remarkable work!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *