Свръхестествени умения

Работата върху духовното ни прави силни и способни, за да можем да преминаваме през всички несгоди на живота. Не може да става въпрос за сравнение на сила и устойчивост на психиката между посветения в духовните практики и човек, който никога не е практикувал. Освен че духовното ни дава връзка с Първоизточника, то способства и за придобиването на много други различни умения. 

Всички са чували за т. нар “чудеса”. Има ги във всички религии и духовни учения. Има ги в християнството – в православието и католицизма, има ги в исляма, в хиндуизма и др., и будизмът също не прави изключение. 

Ето, какво казва по този въпрос и самият просветлен Буда в “Аканкейя сутра”:

“Ако монахът желае: 

Свръхестествени сили

Ако монахът желае: “Нека да владея различните видове свръхестествени сили:

така, както съм един, така да мога да стана много; 

както съм много, така да мога да стана един;

да мога да се появявам и изчезвам;”

Божествено ухо

Ако монахът желае: “Нека с божественото си ухо, което е пречистено и превъзхождащо човешкото, да чувам два вида звук, божествен и човешки, както звуците които са близки, така и тези които са далечни,’ нека изпълни предписанията …”

Четене умовете на другите

Ако монахът желае: “Нека да разбирам съзнанието на другите същества като ги обхващам със своето съзнание.”

Спомняне на предишните животи

“Ако монахът желае: “Нека да си спомня своите разнообразни минали животи, а именно, един живот, два живота, три живота, четири живота, пет живота, десет живота, двадесет живота, тридесет живота, четиридесет живота, петдесет живота, сто живота, хиляда живота, сто хиляди живота…”

Във връзка с това беше казано следното: “Монаси, пребивавайте спазвайки морала, спазвайки Патимокка, сдържани със сдържаността на Патимокка, перфектни в поведение и средства, виждайки страх и в най-малките простъпки, тренирайте съгласно предписанията за трениране.”

Това е което Благословеният каза. Монасите бяха удовлетворени и се насладиха на думите на Благословения.”

Из Аканкейя сутра

Сега не е моментът да се спираме на всеки стих от сутрата, но Буда е категоричен, че който иска може да развива тези си умения.

Всъщност практиките в почти всички духовни занимания са едни и същи, само имената им са различни. Знаете за уменията на йогините, всички сте чували за мощните енергийни въздействия на тибетските адепти. Всички тези способности няма как да са възможни без сериозна духовна подготовка, без посвещение и без сливането с Абсолюта.

Човек има вложени в него много качества, които във времето за закърнели или атрофирали заради това, че се е замъглил, отклонил, отделил от Същността си и така е попаднал в заблудите. 

За да си възвърнем изгубените умения ще се наложи да се завърнем там, откъдето сме тръгнали в началото – Истинската ни Природа. Свързването ни със Себе си е началото на възстановяването на всички тези задълбочени познания за Вселената, за Майката Природа, а и другите тайни на Безкрая. 

Науката няма как да достигне до тези тайнства, преди да има реална връзка с Първоизточника, защото всички те му принадлежат. Не може директно да се пристъпи към опознаване на тайните на Безкрая, тъй като е нужно да има определено духовно ниво, което да гарантира, че няма да се злоупотребява с тези знания и умения. 

Не може да се работи откъслечно, защото отделното, откъснатото от Цялото, би могло да бъде унищожително за този, който се опита да го направи, а и за другите около него.

Виждаме как в наше време цивилизацията се задъхва от собствените си “успехи” и това е заради ума ни – правим всичко като си въобразяваме, че само едни са важни, а всичко и всички останали нямат значение. Началото на всички свръхестествени умения започва със сливането с Духа – със Себе си. 

Първата техника, която може да ви въведе в началните стъпки на безграничното познание, това е медитацията, която сега пак ще ви припомня:

Наблюдавате ума си, но без да се захващате с мислите. Не им отдавате значение, не ги развивате, не ги оценявате на добри или лоши. Оставяте ума си да работи без да се опитвате да го спирате или да го принуждавате да мисли, както на вас ви харесва. Само стоите и гледате дотогава, докато мислите намалеят и изчезнат от само себе си.

Това ще ви позволи да навлезете в пустото, безмълвно състояние на ума. Така ще можете да познавате, да се сливате и да отразявате Истинската си Природа. 

Този, който следва и е единен със Себе си, той пребивава в Нероденото Състояние. Той не може да сгреши или да си създава карма.

Пожелавам ви упорита, всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийни техники, за да сте Себе си и да можете да постигате определените си цели!

2 thoughts on “Свръхестествени умения”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *