Медитативна Техника за Концентрация или как се процедира с лошите чувства и емоции

Колкото единството на тялото ви с Вътрешната ви Същност е по-пълно и по-силно, толкова в по-добро здравословно състояние ще сте. 

Насочването на вниманието ви към определена част или орган на тялото и привеждането и в синхрон в единство с Духа ви, ще ги хармонизира и ще възстанови здравето ви. 

Разбира се, това зависи много от възможностите ви за концентрация и сливане с него. Примерно, ако сте гневни и искате да се освободите от този гняв, е добре мислено да го насочите навътре към Същността си. Просто с ума си отивате при гнева и го пренасяте навътре към Истинската си Природа. Много скоро ще забележите, че гневът ви съвсем е намалял и така ще изчезне. 

Ако имате някакъв страх, неприязън към нещо, паника, по същият начин – отивате до това ваше чувство – примерно страха, вземате го с вниманието си, насочвате го навътре към Себе си – към Изначалното, и го държите с ума си там. Ако имате достатъчно силна, натренирана концентрация, вие ще можете да не изпускате нито страха, нито насочеността му в Себе си. 

Съумеете ли да задържите така това ваше чувство, независимо дали то е страх, ревност, болезнена чувствителност, раздразнение, нервност, лошо настроение или друго, то това чувство сливайки се с Истинската ви Природа ще придобие Нейните качества. 

Така, ако държите някакво неуравновесено чувство – емоция, сантименталност или състояние, близко до истеричност, то това чувство постепенно ще се превърне в оригиналната си енергия – уравновесено и стабилно, а дисхармоничната, патологична и не ваша енергия ще напусне тялото ви. 

Например, чувството ви на страх ще се превърне в спокойствие плюс едно на ум, което би следвало да имате – предпазливостта. А няма да се изпари яко дим или да стане прекомерна смелост. Това може да се опитват или да го постигат някои психологически похвати, но дори да го направят, то ще бъде неприродосъобразно и ще е неадекватност. 

Истинската ви Природа няма да ви лиши от интуицията и съображенията ви. Напротив, ще ви направлява лоялно, точно и вярно!

Или ако вземем за пример едно повишено чувство на ревност – знаете колко мъчително, подвеждащо и зло чувство е това. Неведнъж хора са се избивали и самоубивали от тази обземаща и владееща съзнанието емоция. 

Как се процедира с чувството на ревност? По същият начин – отивате с ума си до това чувство, до тази емоция ревност, обхващате го с вниманието си и го насочвате навътре към Същността си. 

Пак трябва да ви напомня за медитативните тренировки и концентрацията на ума ви! Държите чувството на ревност мислено насочено в Себе си – в Духа си, и не го пускате. Ако имате тренинга да задържите това отвратително чувство в сливане с Истинската ви Природа, то ще се разтвори в Нея и ще изчезне. Ще остане само усещането идващо от Същността ви – и то може да е всякакво, зависи истината каква е.

Ако има истина в нещата, Вътрешната ви Природа ще ви насочи как да прекратите безболезнено тази връзка. 

А ако няма истина в чувството – най-често то е напразно, то е суета, въображение и заблуда, ще дойде осъзнаването за нещата – ревността ви ще изчезне и на нейно място ще се появи спокойствието, мирът и съгласието!

Едно малко уточнение искам да внеса: Тук, в интернет, много често срещаме изрази, казани от или сложени в устата на разни гурута, които заявяват че няма смисъл от концентрация, тъй като всеки бил можел да се концентрира. 

Такъв вид изказания са на невежи. Концентрацията е инструментът, чрез който се насочва психическата енергия и чрез нея се оперира енергийно. Не случайно древни адепти и йогини – Патанджали, Падмасмбхава… и всички други, са я описали как да се тренира, как да се поддържа и усъвършенства. 

Не подценявайте умението да се концентрираш. Едно е да можеш да се концентрираш, за да прочетеш един урок или да научиш определен пасаж от учебника, а съвсем друго е да можеш да се концентрираш, за да оперираш с Вътрешната си и психичната си енергия. Разликата е като да сравняваш каруцата и коня със съвременен Мерцедес. Нищо общо няма, така че не се спирайте върху думите на невежи хора, независимо какви титли са си присвоили! 

Да продължим с техниката, примерно: Отивате чрез концентрацията на ума си до лошото си настроение или до раздразнението си. Вземате ги чрез вниманието си и ги насочвате навътре към Вътрешната си Природа. Държите ги толкова, колкото е необходимо, докато те се разтворят в Нея. Така лошото ви настроение ще се превърне в спокойно, добронамерено и слънчево състояние, а раздразнението ви ще премине в разбиране, в съчувствие и благородство. 

Това обаче вие няма да го целите, нито ще се опитвате да моделирате ума си по този начин! Достатъчно е само чрез концентрацията си да държите чувството или съответната мисъл насочени във Вътрешната си Природа.

Много ценна техника е тази и е много ефективна, стига да ú обърнете достатъчно внимание и да я натренирате. В следващите постове ще разширим знанията, за да знаете как да я прилагате и в други случаи.

Нека сега пак да ви припомня основната медитация:

Наблюдавате ума си, но не се захващате с мислите, които ще се появяват в него. Няма да развивате мислите, няма да им отдавате значение, няма да ги моделирате, няма да отхвърляте или да ги одобрявате. 

Просто стоите и наблюдавате мислите си дотогава, докато те сами намалеят и изчезнат. Когато умът се успокои, той навлиза в спокойното, умиротворено и безмълвно състояние. Така ще можете да знаете, да се сливате и да отразявате Истинската си Същност!

Този, който е единен със Себе си, той е в единство с Безкрайната Вселена, той не може да греши и не може да си създава карма.

Пожелаваме ви упорита всекидневна медитативна практика и умело да прилагате дихателните и енергийните техники, за да сте Себе си и да можете да постигате важните за вас цели!

3 thoughts on “Медитативна Техника за Концентрация или как се процедира с лошите чувства и емоции”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *