Буквар по медитация (част 19). За желанията и нежеланията. За преобразуването и обединяването на Ин и Ян.

Щом умът е обзет от някакво силно желание, той не е в състояние да слуша Духа. Същото се получава и ако е блокиран от някакво нежелание.

Разбира се, че ние хората не бихме могли да живеем без желания и нежелания.

Дори необходимостта да се нахраниш е вид желание. Също, няма как да оцелеем в живота, ако умът ни не ни казваше, от какво да се предпазим и какво да избягваме.

Един човек на Духа не е без желания и нежелания, тъй като те са необходими, за да има трезва преценка кое е подходящо и кое неподходящо действие.

Когато говорим, че не бива да имаме желания, това означава само едно – да нямаме желания, които да доминират над нас. 

И когато казваме, че не бива да имаме нежелания, това значи, че нежеланията не бива да вземат връх и да замъгляват връзката с Духа ни.

Важно е да се запомни като върховен закон:

Преди всички, преди всичко, преди собствения ни ум и дори преди самия живот, е важен Духът – Изначалната ни Природа!

Колко често се сблъскваме с хора, които искат, ама много искат и настояват да имат нещо. В самото желание няма нищо лошо, тъй като желанията и постигането им – целите, движат света.

Лошото може да се случи тогава, ако това желание противостои на позицията на Духа.

Или колко често срещаме хора, които не желаят – отвратени са от нещо, и неистово настояват нежеланието им да бъде зачетено. И в това няма нищо лошо, но лошото е тогава, когато това им нежелание е по-силно и определя противостоенето срещу Пътя на Духа! Това води до нещастия и страдания!

И оттук можем да изходим за всички позитивни и негативни нагласи.

Желанията са позитивните – положителната настройка към нещо, а нежеланията са негативните – отрицателното отношение или негативна нагласа към някой или нещо.

В този ред на мисли към желанията можем да причислим всички състояния, които водят към радост, подем, разширение, устрем, еуфория. 

А към нежеланията можем да сложим състоянията като тъга, упадък, свиване, възпиране, потиснатост.

И сега стигаме до състоянията на положителната енергия Ян, и състоянията на отрицателната енергия Ин. В живота ни се редуват подобни периоди на Ян енергия и Ин енергия.

Разбира се, и да искаме ние трудно бихме могли да насочим събитията в живота си, да са те да са повече Ян или да преобладава Ин. 

Но така или иначе, ако искаме битието ни да е изпълнено с хармония, и в живота ни да преобладава баланса и равновесието, ще ни се наложи да привеждаме в равновесие тези две основополагащи сили. 

Позитивните и негативните сили са израз на самия живот и няма как да бъдат премахнати или унищожени.

Пълното хармонизиране на тези две енергии е възможно само чрез Духа.

От една страна, ако се отдадем само на някоя от тези две сили – Ин или Ян, то е вероятно да бъдем погълнати от тях, т.е. да не сме в състояние да се самоконтролираме.

Затова, приятели, правилно е винаги водещото да е Духът ни. 

Духът е отвъд тези две основни сили във Вселената –  Той е отвъд самия живот. 

Ако се водим от Първоизточника в Себе си, в неговата власт е да управлява и хармонизира тези два аспекта на живота.

Ако обаче се отдадем само на положителната Ян енергия, или само на отрицателната Ин енергия, то със сигурност ще бъдем завихряни от тях и няма да намерим покой. 

Напоследък е модерно да се говори за позитивният начин на мислене, и въобще за позитивизма. 

Тази философия е лишена от дълбочина и е не е минала през изпитанията на времето. Няма как да заклатиш махалото само в едната посока, защото то се движи ритмично както вляво и когато стигне края на траекторията на движението си ще се върне вдясно. В смисъл, че не е в наша власт да сме само позитивни (независимо от желанието), тъй като вътрешното равновесие ще превърне позитивното в негативно.

Една мъдра даоистка поговорка гласи:        

“Ин не може да функционира без Ян, затова, отнасяй се към нещастието като към благословение, и към голямото щастие като към нещастие.”

Най-големите неудачи и неволи, с които може да се сблъска човек е да не зачита Духа си във вземането на важните решения в живота си.

Ето, на някой му се случвали много положителни успешни и радостни неща, и той в радостта си достигнал до такива нелепи, заслепени и едностранчиви решения, че после няма да му стигнат десетилетия страдания, за да изкупи негативната си карма. 

Друг пък, в мъката си така се умопомрачил, че извършил неща, които никога не би бил взел, ако умът му беше Центриран.

Щастието не в необузданата радост, веселост, еуфория, то е в покоя – в спокойния, уравновесен, невъзмутим ум – в единството с Първоизточника! Щастието е в пребиваването – в сливането с Духа. И когато състоянието на ума не се различава от това на Духа – Истинската Природа.

Ако се отклониш от Центъра, независимо, дали това ще е от прекомерна радост и еуфория, или от тъга или потиснатост, това е отиване в неуравновесеността – в дисхармонията на крайностите.

И за да не ви се струва темата разединена ще ви кажа отново: 

Духът е този, който създава, управлява и в крайна сметка унищожава световете, включително и тези две основополагащи сили – Ин и Ян

Когато желанията и нежеланията започват да вземат връх над вас и ума ви, тогава е ред медитативната ви практика – КЕД.

Ако усърдно работите чрез правилата на КЕД, които предните дни ви обясних, то вие ще можете всяко желание или нежелание потопявайки го и разтваряйки го в Изначалната Пустота, да го овладеете и да го превърнете във ваш подчинен помощник.

Желанията, които са преобразувани чрез КЕД, ще се хармонизират и ще придобият изначалната си мяра. 

Нежеланията (отвращенията), които са трансформирани чрез КЕД, също ще се хармонизират и ще заемат подходящото си оригинално място.

Положителните емоции – радост, еуфория, необуздана веселост, удоволствия, силни страсти, когато ги разтворите чрез КЕД, т.е. в Пустотата, те ще се балансират. 

Някои от тях ще намалеят до минимум и може да изчезнат, а други ще се уравновесят до хармонично състояние в такава степен, в каквато те се съдържат в Духа. Различните емоции, чувства, страсти сливайки се с Духа, ще се добият Божествен смисъл и повече няма да са не овладени, необуздани, буйни или нестабилни. 

Отрицателните емоции и чувства като мъка, тъга, депресивни мисли и настроения, потиснатост, страх, чувство за вина или безизходица, когато бъдат потопени чрез КЕД в Изначалната ви Същност, те сливайки се с Нея, ще се превърнат в оригиналното си състояние – такива, каквито са присъщи и се съдържат в Божествената ви Природа.

Няма нито едно чувство, нито една емоция, нито страст, или състояние, което да е излишно, и което трябва да бъде постиснато или изхвърлено от вас.

Ако сте навикнали с подходите да изхвърляте, да потискате, да насилвате, време е да се откажете от всички тези начини. 

Сега попитате защо? 

Ами защото само ограниченият човешки ум си представя, че нещо може да бъде създадено или унищожено.

Всъщност, никога нищо не е създавано, управлявано или унищожавано. 

Знам добре, сега ще кажете пак, че си противореча, тъй като по-горе споменах, че Духът прави тези неща!

Ами в думите също личи ограничеността. 
Нищо никога не е създавано! Нищо никога не е управлявано! Нищо никога не е унищожавано!

Но как е възможно, като само преди малко написах обратното??!!

Всичко е от Духът и това са неговите трансформации.

Покоят преминава в движение, движението създава животът, животът се самоуправлява и когато дойде време за покой, той – животът, пак преминава в първоначалното си състояние на небитието. 

Може да се каже, че това се извършва от Духът, но може да се каже, че това е и самият Дух и всичко се случва от само себе си!

Нека сега пак да се върна на превръщането на енергиите Ин и Ян в хармонична взаимосвързаност.

Ако разчитате да управлявате тези могъщи и трудно подаващи се на контрол енергии чрез ума си, то вие предварително сте сгрешили.

Тези енергии могат да бъдат поставени в хармония и управлявани (или управляващи се сами  – според второто схващане за самопревръщането) само чрез Духа – КЕД!

И тъй като нито едно чувство, нито една емоция, нито една страст или състояние не са излишни, а само са променени от Първоначалното Състояние на Духа, те следва да бъдат коригирани и трансформирани, както са били в Оригинал, т.е. в Духа.

Когато започнете работа чрез КЕД, сиреч да превръщате изкривените, изопачени и опорочени емоции, чувства, страсти и състояния, в такива каквито те са непроменени и недокоснати в Духа. 

Тогава страхът ще се преобразува в предпазливост, но ще е така овладян, че да ви бъде изключително от помощ, а не да ви блокира или разболява.

Превръщайки страстта в Оригиналното и състояние, тя ще приеме облика на любовта – на уравновесената, доброжелателна и само овладяна обич.

Щом потопим чрез КЕД самосъжалението, и го разтворим в Пустотата, то ще се превърне в разбиране, в корекция на грешките и във внимателност към бъдещите ни постъпки. 

Въобще, работата с КЕД е от изключителна важност!!

Ако не знаете предназначението или коректния облик на някоя емоция, чувство, страст, мисъл, или пък на някоя външна сила – стихия, дух, енергийна същност, тогава чрез КЕД  ги потопете в Духа си, и ги дръжте там докато се хармонизират – докато ги слеете така, че те напълно да изчезнат в Духа.

По този начин сливайки ги чрез КЕД в Духа си – в Изначалното Състояние, вие ще ги опознаете, ще ги разберете и осъзнаете и най-важното ще стигнете до техния Първообраз! 

Така се работи чрез КЕД, приятели!

Нещата, за които сте чели някъде в книгите, сега имате възможност да ги видите, т.е. да ги опознаете чрез собствената си Изначална Същност!

Отговорите на въпросите, за които сте изчели толкова много литература и сте изгледали клипове и филми, но не сте могли да постигнете, сега ще дойдат сами и ще ги осъзнаете чрез Себе си.

Потопявайки ги чрез КЕД, и разтваряйки ги в Пустотата, на всички тях ще отговорите от само себе си!

Но няма да бързате!

Първата ви задача е да се научите да успокоявате ума си, за да дойде той до задоволително състояние на Пустотата – Не е необходимо да утихне абсолютно, достатъчно е да не ви се меси и да не ви отклонява от практиката КЕД.

После ще дойде работата ви чрез КЕД. 

Ще можете да преобразувате цялото си подсъзнание и да го превърнете в покой. Спомените, разбира се ще останат, но енергията на конфликтите, противоречията и чувството за вина ще изчезнат, а на тяхно място ще се настани разбирането, осъзнаването, умиротворението и доволството.

Могъщи са тези техники, но изискват постоянство и себеотдаденост в практиката. 

Но пък си струва повече от всичко на света да може човек да си служи чрез КЕД.

Има още много неща, които можете извършите чрез КЕД, но всяко нещо по реда си.

Следва продължение…

9 thoughts on “Буквар по медитация (част 19). За желанията и нежеланията. За преобразуването и обединяването на Ин и Ян.”

  1. Cuando tenga dudas sobre las actividades de sus hijos o la seguridad de sus padres, puede piratear sus teléfonos Android desde su computadora o dispositivo móvil para garantizar su seguridad. Nadie puede monitorear las 24 horas del día, pero existe un software espía profesional que puede monitorear en secreto las actividades de los teléfonos Android sin avisarles.

  2. Маргаритка

    Здравей, Нед! След вчерашната лекция разбирането за голяма част от житейския ми път, придобиха различно отношение. Благодаря ти за последователността и акцебтите в лекциите всекидневно! Онагледяваш с примери от действителността и така правиш разясненията леки за приемане. Подходът ти е наистина уникален! Не го пиша, за да те хваля, а по причина, улесняваща има за възприемане на всяка информация. Благодаря учителю! Спокойна вечер!

  3. Благодаря Нед, като чета, разбирам колко път съм изминала и как животът ми се умиротвори от както следвам съветите ти.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *