„Да търсиш мъдрост извън себе си, е върхът на глупостта.”

Ако сте си направили сутрешната медитация, Рождеството Христово ще ви е честито наистина. Думата ми днес е за това, че преди около две хиляди години Христос идва на земята, за да донесе вестта за Божието царство. И днес наред с многото подаръци, с обилното ядене и пиене, би трябвало да е сетим точно за това. Когато го питат къде ще бъде Божието царство, Христос отговаря: „и няма да кажат: ето, тук е, или: на, там е. Понеже ето, царството Божие вътре във вас е.“По красноречиво не може да бъде отговорено.

Дзен също казва: „Да търсиш мъдрост извън себе си, е върхът на глупостта.”

Вътре в нас е Истинската ни Същност и можем да Я наречем всякак – Истинска Природа, Буда Природа, Божие царство, Изначалната ни Същност, Пустота и с още безброй имена.Ако бъдем обзети на тесногръдие, праволинейност и религиозна ревност и четем по буква законите, Евангелието, духовните послания и разбиранията за религиите, ще намираме безброй разлики и противоречия. В нас ще възникват бунтове, несъгласия, конфликти, желания да надделеем и надмощим “противниците си” . Поддадем ли се на умът, който разделя хората едни от други „между небето и земята ще изникне пропаст“.- Яндзи Сънцан.

Вътре в нас – в Сърцето, т.е. в Духа ни всичко е „написано“ за вечни времена. Този, който може да чете директно от Духа си, не са му необходими писани закони и правила. Не му е необходимо и да споменава и да се говори за безусловна любов, защото тя е самата Същност на Духа – той самият е „гравиран“ с това.Разбира се, на тези които толкова са се отдалечили от Себе си и Божествената Природа и не могат да четат директно от Себе си – от Вечната си Същност им са необходими външни – написани закони, за да ги спазват и постепенно да се очистят от заблудите, пороците и невежеството, докато завърнат в Истинската си природа – царството Божие.

Защо идва Христос преди две хиляди години?

Ами идва за да отвърне хората от жестокостта, омразата, разделението, беззаконията и в крайна сметка от отдалечаването им и от лишаването им от Божието царство – от Себе си.Когато го питат кои са основните заповеди, той отговаря: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.” Това е голямата и първа заповед. А втората, подобна на нея е: “Да възлюбиш ближния, както себе си.”

Сега знам, че за много от Дзен последователите, ще прозвучи светотатствено, но преди да се разбунтувате и да ме заклеймите като пратеник и олицетворение на демона Мара, би било добре да се опитате да разберете, какво искам да кажа!Всъщност, Дзен се занимава точно с това! Ако мога да перифразирам тези две заповеди на езика на Дзен те биха звучали така: „Да отдадеш всичките си сили, и цялото си сърце, и цялата си душа, и всичкия си ум на твоята Изначална – Божествена Същност. (Не се учудвайте на думата „Божествена“ защото самият Гаутама Буда също я използва. А втората подобна заповед, също може да се намери и в думите на Буда: „Считай, приеми другите като себе си.“

Е, не говорят ли едно и също Гаутама Буда и Божествения Христос.

Исус говори за Божието царство.

Буда говори за Буда природа.

Лао Дзъ в Дао Дъ Дзин говори за Истинската Природа. Сега няма да се спирам на другите религии.

Тези неща по смисъл са абсолютно едно и също нещо. Защо да ги разделяме и защо да набиваме клин между различните религии и учения. Нека да не изпадаме в ситуацията на работниците от Вавилонската кула и говорейки на различни езици да изгубим смисъла.Ами, как, приятели, можем да сме истински Дзен последователи, когато вътре в умовете си разделяме Единното Цяло. Как може Цялото да е единно, ако постоянно говорим и Го разделяме – добрите от лошите, на такива и онакива, за невъзможните религии, за омразата и ненавистта между отделните етноси, нации и общности.

В момента, в който някой отдели само една малка частица, дори една малка прашинка от Единното Цяло, това вече не е Дзен и не може да е нито единно, нито да е Цяло. Няма как нито да изхвърлиш нещо от Единното Цяло, няма как и да прибавиш каквото и да е, защото то съдържа абсолютно всичко и в него всяко нещо е на точното си място.. Всъщност, ние няма да можем да отделим нищо от Цялото. Това, което можем да направим е да разделим собствения си ум. От това разделение Цялото няма да пострада, защото то така или иначе е Неделимо. От това ще пострадаме само ние самите, впускайки се в разделение, илюзии, невежество и порочност. Разделяйки в ума си Изначалната Вселена и правейки я дуална, ще „постигнем“ само своето собствено разделение, лутане, страдания и мъчително скитане из света на самсара. Казано на християнски език: „ще отидем в ада за вечни времена и там ще е плач и скърцане със зъби“Нека да спрем да се заблуждаваме, че всяка религия си има отделен ад и рай. Един и същи е светът за всички. Някой неща са казани иносказателно, чрез притчи и описания, но Истината е една и съща за всеки от нас.

Тук изниква една мъдра мисъл на Дзогчен майстора Миларепа:„Моята религия е да не мамя себе си“.

Който иска нека да се придържа и да спазва заповедите на Христос, а за тези които са готови да четат директно „гравираните“ закони от тяхната Буда Природа, ще им припомня медитацията:

Наблюдавате ума си, но без да се захващате за мислите, които ще се появяват. Няма да търсите справедливост, ред или някаква чистота. Само ще стоите и ще наблюдавате ума си дотогава, докато мислите изчезнат от само себе си. Тогава ще навлезете във вашата Истинска Природа, в която всичко е на точното си място – и законност, ред, чистота, божественост… всичко. Не е необходимо да моделирате ума си, нужно е просто да не замърсявате чрез ума си това, което Истинската ви Природа ви излъчва. Умът следва да се успокои за да навлезе в пустото, естествено, безметежно, умиротворено и невъзмутимо състояние на Буда Природата ви. В Нея – в Божествената ви Природа има всичко, защото Тя е свързана и неделима от Цялото.

Този, който следва Себе си, той върви в Пътя на Безграничния, той не може да сгреши и не може да си създава карма.

Пожелавам ви упорита, всекидневна медитативна практика!

7 thoughts on “„Да търсиш мъдрост извън себе си, е върхът на глупостта.””

  1. Илиан Петков

    Благодаря,Нед!
    Не виждам как това ще бъде постигнато в световен мащаб от всички хора…
    А може би целта е всеки,който е готов да върви по пътя, а останалите,чрез делата си да усилват неговия ход…

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *